Αγιασμός για την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς απο τον Μητροπολίτη Βεροίας κ. Παντελεήμων. (ΦΩΤΟ)

AgiasmosSxolikouEtous2018.jpg

AgiasmosSxolikouEtous2018.jpg

Την Τρίτη 11 Σεπτεμβρίου το πρωί ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων τέλεσε τον Αγιασμό για την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς στις νέες εγκαταστάσεις του Μουσικού Σχολείου Βέροιας στον χώρο του πρώην Τμήματος Μηχανικών, Χωροταξίας και Ανάπτυξης της Πολυτεχνικής Σχολής του Α.Π.Θ. στην Αγ. Βαρβάρα.

Ο Σεβασμιώτατος είχε την ευκαιρία να ευχηθεί σε μαθητές, καθηγητές και γονείς για τη νέα σχολική χρονιά, καθώς επίσης να απευθύνει πατρικούς λόγους στους μαθητές.

ΓΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ

Η ομιλία του Σεβασμιωτάτου στον Αγιασμό του Μουσικού Σχολείου:

Μαζί μέ τήν ἀγκαλιά τοῦ σχολείου σας, πού ἄνοιξε καί πάλι σήμερα γιά νά σᾶς ὑποδεχθεῖ στή νέα σχολική χρονιά, ἀνοίγει καί ἡ ἀγκαλιά τῆς Ἐκκλησίας μας πού ὡς στοργική μητέρα σᾶς ἀγκαλιάζει γιά νά σᾶς εὐχηθεῖ ἡ νέα σχολική χρονιά νά εἶναι γιά ὅλους σας μία χρονιά γεμάτη γνώσεις, γεμάτη ἐμπειρίες, γεμάτη χαρά καί δημιουργικότητα, γεμάτη ἀπό την ἁρμονία τῆς μουσικῆς σας.

Ἡ ἀρχή κάθε σχολικῆς χρονιᾶς εἶναι ἡ ἀρχή μιᾶς νέας προσπάθειας, πού ἀπαιτεῖ μελέτη καί κόπο καί μερικές φορές καί τή θυσία πραγμάτων πού σᾶς εὐχαριστοῦν. Εἶναι ὅμως μία προσπάθεια πού ἀξίζει νά τήν κάνετε, γιατί χωρίς προσπάθεια ὁ ἄνθρωπος δέν μπορεῖ νά ἐπιτύχει τίποτε στή ζωή του, ἀλλά οὔτε καί νά ἀπολαύσει τή χαρά τῆς δημιουργίας, τῆς γνώσεως καί τῆς προόδου.

Σεῖς το γνωρίζετε πολύ καλά ἀπό τή μελέτη τῆς μουσικῆς. Χρειάζεται χρόνο καί κόπο και ἐπιμονή. Χρειάζεται ἐπανάληψη μέχρι νά ἐπιτύχετε το ἂρτιο μουσικό ἀποτέλεσμα πού ἐπιδιώκετε. Ἀλλά ἀξίζει ἡ προσπάθεια και ὁ κόπος, γιατί μέσα ἀπό αὐτή ὂχι μόνο ἐπιτυγχάνετε τον στόχο σας ἀλλά διαμορφώνετε και τον χαρακτήρα καί τήν προσωπικότητά σας, κάτι πού εἶναι ἰδιαίτερα σημαντικό για ὅλη σας τη ζωή.

Γι᾽αὐτό καί ὃταν συναντᾶτε δυσκολίες καί ἐμπόδια, μην ἐγκαταλείπετε τήν προσπάθεια. Μήν ἀφήνετε τον ἑαυτό σας νά παρασυρθεῖ στόν εὔκολο δρόμο τῆς ἀδράνειας ἤ τῆς νωθρότητας. Ἡ μουσική τῶν Σειρήνων, πού προσπαθοῦσαν νά παραπλανήσουν τόν Ὀδυσσέα καί τούς ἄλλους ταξιδιῶτες, μπορεῖ νά ἦταν ἑλκυστική στήν ἀρχή, ἀλλά ἦταν μόνο γιά νά ξεγελάσει τούς ἀνθρώπους.

Μήν ἀφήσετε, λοιπόν, παιδιά μου, τόν ἑαυτό σας νά παρασυρθεῖ ἀπό τίς σύγχρονες σειρῆνες πού ἀφθονοῦν γύρω σας και σᾶς ὑπόσχονται πολλά χωρίς προσπάθεια. Οἱ διδάσκαλοι καί οἱ καθηγητές εἶναι αὐτοί πού θά σᾶς δείξουν τόν δρόμο γιά νά ἐπιτύχετε ὅ,τι ἐπιδιώκετε. Οἱ γονεῖς σας εἶναι αὐτοί πού θά σᾶς συμπαρίστανται πάντοτε στήν προσπάθειά σας γιά τήν κατάκτηση τῆς γνώσεως καί τῆς ἐπιτυχίας στή ζωή σας. Ἡ Ἐκκλησία μας, ὁ ἐπίσκοπός σας καί οἱ ἱερεῖς μας, εἶναι αὐτοί πού θά προσεύχονται καί φέτος γιά τήν πρόοδό σας ἀλλά καί θά βρίσκονται δίπλα σας μέ στοργή καί ἐνδιαφέρον γιά τίς ἀνησυχίες καί τά προβλήματά σας.

Πρίν ἀπό λίγο μέ τήν Ἀκολουθία τοῦ Ἁγιασμοῦ παρακαλέσαμε τόν Θεό νά σᾶς δώσει τόν φωτισμό του καί τή νέα αὐτή χρονιά. Τόν παρακαλέσαμε νά σᾶς συντροφεύει καί νά σᾶς προστατεύει μέ τήν πατρική του ἀγάπη ἀπό ὅλες τίς κακοτοπιές καί τούς κινδύνους πού μπορεῖ νά συναντήσετε. Μήν παραλείπετε ὅμως καί σεῖς νά ζητᾶτε καθημερινά τή βοήθειά του. Καί εὔχομαι πατρικά καί μέ πολλή ἀγάπη νά ἔχετε πλούσια τή χάρη καί εὐλογία τοῦ Θεοῦ καί τή νέα αὐτή σχολική χρονιά. Καί νά εἶναι ἡ ζωή σας μελωδική σάν την μουσική σας γιά νά ὀμορφαίνει τή ζωή σας καί τή ζωή ὃλων μας.

Καλή καί εὐλογημένη χρονιά.

Ποιμαντορική Εγκύκλιος για τη νέα σχολική χρονιά.

Μαζί μέ τήν γκαλιά το σχολείου σας, πού νοιξε καί πάλι σήμερα γιά νά σς ποδεχθε στή νέα σχολική χρονιά, νοίγει καί γκαλιά τς κκλησίας μας πού ς στοργική μητέρα σς γκαλιάζει γιά νά σς εχηθε νέα σχολική χρονιά νά εναι γιά λους σας μία χρονιά γεμάτη γνώσεις, γεμάτη μπειρίες, γεμάτη χαρά καί δημιουργικότητα.

ρχή κάθε σχολικς χρονις εναι ρχή μις νέας προσπάθειας, πού παιτε μελέτη καί κόπο καί μερικές φορές καί τή θυσία πραγμάτων πού σς εχαριστον. Εναι μως μία προσπάθεια πού ξίζει νά τήν κάνετε, γιατί χωρίς προσπάθεια νθρωπος δέν μπορε νά πιτύχει τίποτε στή ζωή του, λλά οτε καί νά πολαύσει τή χαρά τς δημιουργίας, τς γνώσεως καί τς προόδου. Εναι μία προσπάθεια πού ξίζει νά τήν κάνετε, γιατί μέσα πό τήν προσπάθεια ατή διαμορφώνετε τόν χαρακτήρα καί τήν προσωπικότητά σας, κάτι πού εναι διαίτερα σημαντικό γιά λη σας τή ζωή.

Στήν προσπάθειά σας ατή μπορε νά συναντήσετε δυσκολίες καί μπόδια. Μήν φήσετε τόν αυτό σας νά παρασυρθε στόν εκολο δρόμο. Μήν παρασυρθετε πό κείνους πού σς πόσχονται πολλά χωρίς προσπάθεια. Ο διδάσκαλοι καί ο καθηγητές εναι ατοί πού θά σς δείξουν τόν δρόμο γιά νά πιτύχετε ,τι πιδιώκετε. Ο γονες σας εναι ατοί πού θά σς συμπαρίστανται πάντοτε στήν προσπάθειά σας γιά τήν κατάκτηση τς γνώσεως καί τς πιτυχίας στή ζωή σας. κκλησία μας, πίσκοπός σας καί ο ερες μας, εναι ατοί πού θά προσεύχονται καί φέτος γιά τήν πρόοδό σας λλά καί θά βρίσκονται δίπλα σας μέ στοργή καί νδιαφέρον γιά τίς νησυχίες καί τά προβλήματά σας.

Πρίν πό λίγο μέ τήν κολουθία το γιασμο παρακαλέσαμε τόν Θεό νά σς δώσει τόν φωτισμό του καί τή νέα ατή χρονιά. Τόν παρακαλέσαμε νά σς συντροφεύει καί νά σς προστατεύει μέ τήν πατρική του γάπη πό λες τίς κακοτοπιές καί τούς κινδύνους πού μπορε νά συναντήσετε. Μήν παραλείπετε μως καί σες νά ζηττε καθημερινά τή βοήθειά του. Καί εχομαι πατρικά καί μέ πολλή γάπη νά χετε πλούσια τή χάρη καί ελογία το Θεο καί τή νέα ατή σχολική χρονιά.

Καλή καί ελογημένη χρονιά.

Μέ πολλή πατρική γάπη καί εχές

Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης καί Καμπανίας Παντελεήμων

ΓΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ

AgiasmosSxolikouEtous2018-2.jpg