Αγιασμός για την έναρξη των μαθημάτων του Κοινωνικού Φροντιστηρίου της Ιεράς Μητροπόλεως. (ΦΩΤΟ)

AgFrontisthriouMhtropolewsVerias 3

AgFrontisthriouMhtropolewsVerias 3

Την Κυριακή 6 Οκτωβρίου στις 6:00 μ.μ. στο Παύλειο Πολιτιστικό Κέντρο στη Βέροια, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων τέλεσε Αγιασμό για την έναρξη των μαθημάτων του Κοινωνικού Φροντιστηρίου της Ιεράς Μητροπόλεως και απηύθυνε πατρικούς λόγους και ευχές.

 

Στο τέλος μίλησε για οργανωτικά θέματα ο Γενικός Αρχιερατικός Επίτροπος της Ιεράς Μητροπόλεως μας και Υπεύθυνος του Κοινωνικού Φροντιστηρίου Αρχιμ. Δημήτριος Μπακλαγής.

 

ΓΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ

 

Ο ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ

Μέ τή χάρη τοῦ Θεοῦ, τήν ὁποία μόλις ἐπικαλεσθήκαμε, ἀρχίζουν καί φέτος στήν Ἱερά Μητρόπολή μας καί στήν πόλη μας τά μα­θήματα τοῦ Κοινωνικοῦ Φροντι­στη­ρίου. Ὅπως ὅλοι γνωρίζετε, τό Κοινωνικό φροντιστήριο εἶναι μία προσπάθεια πού ξεκίνησε πρίν ἀπό πολλά χρόνια ἡ Ἱερά Μητρόπολή μας μέ σκοπό νά καλύψει τίς ἀνά­γκες τῶν μαθητῶν, τῶν μαθη­τριῶν ἀλλά καί τῶν οἰκογενειῶν τους καί νά τούς στηρίξει στόν ἀγώνα τους γιά τή μόρφωση καί τήν ἐπιτυχία τους στίς σπουδές τους, χωρίς τό ἄγχος τῆς οἰκονο­μι­κῆς ἐπιβαρύνσεως, τό ὁποῖο, ἰδι­αίτερα κατά τήν περίοδο τῆς κρί­σεως ἦταν καί εἶναι δυσβάστακτο γιά πολλές οἰκογένειες. 

Καί εἶναι πολύ εὐχάριστο καί αἰ­σιόδοξο ὅτι στά χρόνια τῆς λει­τουρ­γίας τοῦ Κοινωνικοῦ φροντι­στη­ρίου τῆς Ἱερᾶς μας Μητροπό­λεως, εἶναι πολλοί οἱ μαθητές καί οἱ μαθήτριες πού ἐπέτυχαν στό Πανεπιστήμιο καί ἐπέστρεψαν στούς οἰκείους αὐτούς χώρους γιά νά προσφέρουν τίς γνώσεις τους στά νεότερα παιδιά, ἀνταποδί­δο­ντας ἔτσι μέ τήν ἀγάπη τους τά «τροφεῖα» γιά ὅσα οἱ ἴδιοι ἀποκό­μισαν ἀπό τή φοίτησή τους ἐδῶ.

Καί αὐτό ὀφείλεται ἀφενός στήν καλή τους διάθεση καί ἀφετέρου στόν τρόπο μέ τόν ὁποῖο λει­τουρ­γεῖ τό Κοινωνικό φροντιστήριο τῆς Ἱερᾶς μας Μητροπόλεως.

Διότι δέν λειτουργεῖ ὡς ὑποκα­τά­στατο τῶν ἄλλων φροντιστη­ρίων πού ὑπάρχουν καί λειτουρ­γοῦν στήν πόλη μας, οὔτε λει­τουργεῖ ἀνταγωνιστικά πρός αὐτά προσφέροντας δωρεάν μαθήματα. Λειτουργεῖ ὡς μία προσφορά τῆς τοπικῆς μας Ἐκκλησίας πού θέλει νά συμπαρασταθεῖ καί μέ αὐτό τόν τρόπο στά παιδιά της· πού θέλει νά σταθεῖ δίπλα σας μέ ἀγάπη καί νά σᾶς βοηθήσει ὄχι μόνο στά μαθή­ματά σας ἀλλά καί στή ζωή σας, δίδοντάς σας τήν ἀσφάλεια καί τή θαλπωρή πού προσφέρει ἡ σκέπη τῆς Ἐκκλησίας μας καί ὁ χῶρος αὐτός στόν ὁποῖο λειτουργεῖ τό Κοινωνικό φροντιστήριό μας.

Γι᾽ αὐτό καί θά ἤθελα νά εὐχαρι­στή­σω πρωτίστως τόν Γενικό Ἀρχιερατικό Ἐπίτροπο τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας, τόν π. Δημήτριο Μπακλαγῆ, ὁ ὁποῖος ἔχει ἀναλάβει τήν εὐθύνη τῆς λειτουργίας τοῦ Κοινωνικοῦ Φροντιστηρίου, τόν θεολόγο καθηγητή κ. Λάμπρο Παγούνη, πού συντονίζει τήν προσπάθεια, τούς καθηγητές μας πού καί φέτος μέ πολλή ἀγά­πη συστρατεύθηκαν στήν προσπά­θεια τῆς Ἐκκλησίας μας, ἀλλά καί ὅλους ἐσᾶς πού ἤρθατε κοντά μας καί ἐμπιστευθήκατε τήν Ἐκκλησία μας. 

Εὔχομαι πατρικά καί μέ πολλή ἀγάπη ὁ Θεός νά φωτίζει τόν νοῦ σας καί νά ἐνισχύει πάντοτε τήν προσπάθειά σας.

 

ΓΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ