Υπαίθρια αρχιερατική θ. Λειτουργία για τη λήξη Κατηχητικού έργου της Ιεράς Μητροπόλεως Βεροίας. (φωτο)

LixiKatichitikon2017 100

LixiKatichitikon2017 100

Το Σάββατο 10 Ιουνίου το πρωί, στις εγκαταστάσεις της Ιεράς Μονής Παναγίας Δοβρά Βεροίας, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων τέλεσε υπαίθρια αρχιερατική θεία Λειτουργία και κήρυξε το θείο λόγο με την ευκαιρία της λήξης του κατηχητικού έργου της Ιεράς Μητροπόλεως.

Στη θεία λειτουργία συμμετείχαν τα παιδιά, οι νέοι και τα στελέχη του Γραφείου Νεότητος. Μετά το τέλος της θείας λειτουργίας διοργανώθηκαν διαφορες δράσεις και ομαδικά παιγχνίδια στους χώρους των κατασκηνώσεων.

Ηταν μια ευκαιρία να συναντηθούν και να αισθανθούν την κοινωνία της αγάπης παιδιά και στελέχη από όλες τις αρχιερατικές περιφέρειες της επαρχίας μας.

 

Η ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ ΣΤΗ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

«Πρῶτον μέν εὐχαριστῶ τῷ Θεῷ μου διά Ἰησοῦ Χριστοῦ περί πάντων ὑμῶν ὅτι ἡ πίστις ὑμῶν καταγγέλλεται ἐν ὅλῳ τῷ κόσμῳ».

Μέ αὐτά τά λόγια, πού ἀκούσαμε πρίν ἀπό λίγο στό ἀποστολικό ἀνάγνωσμα, ἀρχίζει τήν ἐπιστολή του πρός τούς χριστιανούς τῆς Ρώμης ὁ πρωτοκορυφαῖος ἀπόστολος Παῦλος, εὐχαριστώντας τόν Θεό γιά τήν πίστη τους.

Τά ἴδια αὐτά λόγια θά μπορούσαμε νά ἐπαναλάβουμε καί ἐμεῖς σήμερα. Γιατί πρῶτα ἀπό ὅλα καί πάνω ἀπό ὅλα ὀφείλουμε νά ἀναπέμψουμε εὐχαριστία στόν Θεό πού μᾶς ἀξίωσε καί φέτος νά φθάσουμε στό τέλος τοῦ κατηχητικοῦ ἔτους ἔχοντας ὁλοκληρώσει τίς συναντήσεις τῶν κατηχητικῶν μας σχολείων, τά ὁποῖα καί φέτος λειτούργησαν ἄριστα μέ τή χάρη τοῦ Θεοῦ, μέ τήν ἀγαστή συνεργασία τῶν ὑπευθύνων κληρικῶν τῆς Ἱερᾶς μας Μητροπόλεως καί τῶν κατηχητῶν καί κατηχητριῶν μας, πού μέ πολλή ἀγάπη καί ζῆλο ἀνέλαβαν αὐτό τό σημαντικό καί ὑπεύθυνο ἔργο, καί μέ τή συμμετοχή πολλῶν μαθητῶν καί μαθητριῶν.

Ὀφείλουμε εὐχαριστία στόν Θεό, γιατί μᾶς ἀξίωσε καί νά συναντηθοῦμε ὅλοι μαζί σήμερα ἐδῶ, κάτω ἀπό τή σκέπη τῆς Παναγίας μας καί τῆς Ἱερᾶς Μονῆς τῆς Παναγίας Δοβρᾶ, γιά νά τελέσουμε τή θεία Λειτουργία μέ τήν εὐκαιρία τῆς λήξεως τῶν Κατηχητικῶν μαθημάτων, ἀλλά καί γιά νά χαροῦμε στή συνέχεια τό πρόγραμμα πού ἔχει ἑτοιμασθεῖ γιά τή σημερινή ἡμέρα.

Ἔχουμε ὅμως καί ἕναν ἄλλο λόγο νά εὐχαριστοῦμε τόν Θεό. Καί ὁ λόγος αὐτός εἶστε ὅλοι ἐσεῖς, οἱ μαθητές καί οἱ μαθήτριες τῶν Κατηχητικῶν σχολείων τῆς Ἱερᾶς μας Μητροπόλεως πού κατακλύζετε σήμερα τόν ἱερό ναό τοῦ ἁγίου Λουκᾶ, ἀρχιεπισκόπου Συμφερουπόλεως, τοῦ ἰατροῦ, καί πού ὅλο τόν χρόνο παρακολουθούσατε τά μαθήματα τῶν Κατηχητικῶν μας σχολείων στίς ἐνορίες σας.

Εὐχαριστοῦμε τόν Θεό γιά ὅλους ἐσᾶς, γιατί σέ μία ἐποχή πού πολλοί νέοι, πολλά παιδιά τῆς ἡλικίας σας, ἔχουν ἄλλα ἐνδιαφέροντα καί ἄλλες προτεραιότητες, ἀδιαφοροῦν γιά τήν πίστη στόν Θεό καί τήν Ἐκκλησία καί παρασύρονται σέ ἐπικίνδυνα μονοπάτια, ἐσᾶς σᾶς ὁδήγησε κοντά του καί κοντά στήν Ἐκκλησία του. Σᾶς χάρισε τήν εὐκαιρία νά τόν γνωρίσετε καλύτερα μέσα ἀπό τά μαθήματα τῶν Κατηχητικῶν μας σχολείων καί μέσα ἀπό τή λατρεία τῆς Ἐκκλησίας μας. Σᾶς ἔδωσε τήν εὐκαιρία νά ἀποκτήσετε στά πρόσωπα τῶν ἄλλων παιδιῶν, τῶν συμμαθητῶν σας στά Κατηχητικά σχολεῖα, ἀληθινούς φίλους, νά γνωρίσετε τήν ἁγνή ψυχαγωγία, νά βρεῖτε ἀνθρώπους μεγαλύτερους ἀπό σᾶς, τούς κατηχητές καί τίς κατηχήτριές σας, μέ τούς ὁποίους μπορεῖτε νά συζητήσετε τίς ἀπορίες σας καί τά προβλήματα πού σᾶς ἀπασχολοῦν ἀλλά καί νά διδαχθεῖτε ἀπό τό παράδειγμά τους. Σᾶς ἔδωσε τήν εὐκαιρία νά συνδεθεῖτε μέ τά μυστήρια τῆς Ἐκκλησίας μας καί νά βάλετε ἀπό τώρα τά ὑγιῆ θεμέλια τῆς πνευματικῆς ζωῆς, πού εἶναι αὐτά τά ὁποῖα θά σᾶς βοηθήσουν καί θά σᾶς στηρίξουν σέ ὅλη σας τή ζωή.

Ἕνας κατηχητικός χρόνος ὁλοκληρώνεται σήμερα καί ἀρχίζει τό καλοκαίρι, ἀρχίζει μία περίοδος ἀναπαύσεως καί διακοπῶν, διακοπῶν καί γιά τά Κατηχητικά μας σχολεῖα.

Ἄν ὅμως τά σχολεῖα ἔχουν διακοπές καί τά Κατηχητικά σχολεῖα τίς ἀκολουθοῦν, ἡ προσπάθεια καί ὁ ἀγώνας μας ὁ πνευματικός δέν ἔχει ποτέ διακοπές.

Γι᾽ αὐτό καί δέν θά πρέπει νά ξεχνᾶτε ὅσα ἀκούσατε καί ὅσα μάθατε στό Κατηχητικό σας σχολεῖο ὅλο τόν χρόνο πού μᾶς πέρασε, ἀλλά νά συνεχίσετε αὐτή τήν προσπάθεια καί νά ἀνανεώνετε αὐτή τή γνώση πού πήρατε στά κατηχητικά μαθήματα μέ τή μελέτη χριστιανικῶν καί ὠφέλιμων πνευματικά βιβλίων, ἀπό αὐτά πού κυκλοφοροῦν σέ ἀφθονία στίς ἡμέρες μας. Νά συνεχίσετε ὅλες τίς καλές συνήθειες πού διδαχθήκατε καί ἀποκτήσατε ὅλο τόν χρόνο. Νά μήν ἀφήσετε τόν ἑαυτό σας νά παρασυρθεῖ ἀπό παρέες πού θά συναντήσετε στίς διακοπές σας ἤ ὅπου ἀλλοῦ καί ἔχουν ἄλλες ἀρχές καί ἄλλες συνήθειες, ἀλλά νά διατηρήσετε τίς δικές σας καλές καί εὐσεβεῖς ἀρχές, τῆς προσευχῆς, τοῦ ἐκκλησιασμοῦ, τῆς μελέτης, ἰδιαιτέρως αὐτό τό διάστημα πού ἔχετε μεγαλύτερη χρονική ἄνεση, καθώς δέν εἶστε ἀπασχολημένοι μέ τίς σχολικές σας ὑποχρεώσεις.

Σήμερα ἡ Ἐκκλησία μας «ἀποδίδει» τήν ἑορτή τῆς Πεντηκοστῆς, κλείνοντας ἕναν ἑορτολογικό καί λειτουργικό κύκλο πού ξεκίνησε μέ τήν ἑορτή τοῦ Πάσχα πρίν ἀπό ὀκτώ ἑβδομάδες καί συγχρόνως τιμᾶ τό Πανάγιο Πνεῦμα, τό ὁποῖο κατῆλθε κατά τήν ἡμέρα τῆς Πεντηκοστῆς καί φώτισε καί ἐνίσχυσε τούς μαθητές τοῦ Χριστοῦ γιά νά κηρύξουν τό εὐαγγέλιό του σέ ὅλο τόν κόσμο.

Τό Ἅγιο Πνεῦμα ὅμως δέν φώτισε μόνο τούς μαθητές καί ἀποστόλους τοῦ Χριστοῦ, φωτίζει καί ὅλους ὅσους πιστεύουν στόν Χριστό, ὅλους ἐμᾶς πού βρισκόμαστε αὐτή τήν ὥρα στόν ναό τοῦ Θεοῦ ὅλους ἐσᾶς, τούς μαθητές καί τίς μαθήτριες τῶν Κατηχητικῶν μας σχολείων, τούς κατηχητές καί τίς κατηχήτριές σας.

Διότι τό Ἅγιο Πνεῦμα ἔρχεται στίς ψυχές τῶν ἀνθρώπων πού πιστεύουν στόν Χριστό μέ τά μυστήρια τῆς Ἐκκλησίας μας, γιατί τό Ἅγιο Πνεῦμα εἶναι ἡ χάρη τοῦ Θεοῦ πού μᾶς προσφέρεται μέ τά μυστήρια.

Ἔρχεται μέ τόν λόγο τοῦ Θεοῦ πού ἀκοῦμε ἤ διδάσκουμε, διότι τό Ἅγιο Πνεῦμα εἶναι αὐτό πού φωτίζει ὅσους διδάσκουν, ἀλλά καί ὅσους ἀκοῦν γιά νά δέχονται τόν λόγο τοῦ Θεοῦ καί νά τόν κατανοοῦν.

Ἔρχεται στήν ψυχή μας, ὅταν προσευχόμαστε καί ζητοῦμε τή βοήθειά του καί τόν φωτισμό του στή ζωή μας, ἀλλά καί ὅταν ἀγωνιζόμαστε γιά νά κάνουμε τό καλό καί νά ἀποκτήσουμε τήν ἀρετή, γιατί ὅ,τι καλό κάνουμε καί ὅ,τι καλό ἔχουμε στήν ψυχή μας προέρχεται ἀπό τό Ἅγιο Πνεῦμα.

Αὐτό τό Ἅγιο Πνεῦμα πού λαμβάνατε ὅλο τόν χρόνο φροντίστε νά τό διατηρήσετε μέσα στήν ψυχή σας, προσπαθώντας νά ἐφαρμόζετε μέ προσοχή καί συνέπεια ὅλα ὅσα διδαχθήκατε στά κατηχητικά μαθήματα. Καί φροντίστε ἀκόμη νά γίνετε καί σεῖς, ὅπως καί οἱ μαθητές τοῦ Χριστοῦ, ὅταν ἔλαβαν τό Ἅγιο Πνεῦμα, ἀπόστολοι του. Φροντίστε νά διαδώσετε μέ τόν λόγο σας, κυρίως ὅμως μέ τό παράδειγμα τῆς ζωῆς σας, τό μήνυμα τοῦ εὐαγγελίου. Νά διαδώσετε ὅσα μάθατε καί ὅσα διδαχθήκατε καί στό νέο περιβάλλον πού ἐνδεχομένως θά βρεθεῖτε τό καλοκαίρι. Νά δείξετε μέ τή συμπεριφορά σας ὅτι δέν πηγαίνατε ἁπλῶς στό Κατηχητικό σχολεῖο ἀλλά ὅτι ὠφεληθήκατε ἀπό αὐτό. Νά μιλήσετε γι᾽ αὐτό καί σέ ἄλλα παιδιά καί νά τά φέρετε κοντά στήν Ἐκκλησία καί τά Κατηχητικά της σχολεῖα τό νέο ἔτος, ὥστε νά ὠφεληθοῦν καί αὐτά ὅπως καί σεῖς καί νά ζήσουν τή χαρά πού ζεῖτε καί σεῖς.

Καί νά ξέρετε ὅτι ὅσο ἀξιοποιεῖτε μέ τή ζωή σας, μέ τόν ἀγώνα καί τήν προσπάθεια πού κάνετε τή χάρη τοῦ Ἁγίου Πνεύματος πού ἐνοικεῖ στήν ψυχή σας, τόσο περισσότερο αὐξάνει αὐτή ἡ χάρη καί τόσο μεγαλύτερη εὐλογία καί χαρά ἀπολαμβάνεται στή ζωή σας.

Αὐτό εὔχομαι πατρικά καί μέ πολλή ἀγάπη σέ ὅλους σας καί γι᾽ αὐτό τό καλοκαίρι πού θά ἀρχίσει σέ λίγο ἀλλά καί γιά ὅλη σας τή ζωή. Ἡ χάρη καί ὁ φωτισμός τοῦ Ἁγίου Πνεύματος νά εἶναι πλούσια στή ζωή σας καί νά σᾶς κατευθύνουν πάντοτε στό ἀγαθό.

 

ΓΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ