“Βίοι Παράλληλοι”: Άγιος Ιωάννης Χρυσόστομος – Άγιος Λουκάς Ιατρός

Esperida.jpg

Esperida.jpg

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ
ΒΕΡΟΙΑΣ, ΝΑΟΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΜΠΑΝΙΑΣ
Ἑσπερίδα μέ θέμα: 
 
 «ΒΙΟΙ ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΙ»
Ἅγιος Ἰωάννης Χρυσόστομος – Ἅγιος Λουκᾶς Ἰατρός
 
Μητροπολιτικόν Κέντρον Πολιτισμοῦ ΠΑΝΤΑΝΑΣΣΑ
(ἔναντι τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Παναγίας Ναούσης)
 
Κυριακή 12 Νοεμβρίου 2017

 
Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α
 
    18:30 – 18:40 Ὕμνοι
 
    18:40 – 18:50 Κήρυξη ἔναρξης ἐργασιῶν ἀπό τόν Σεβασμιώτατο 
                         Μητροπολίτη Βεροίας κ. Παντελεήμονα
 
Πρόεδρος ἐργασιῶν ἑσπερίδος:  Σεβ. Μητροπολίτης Ἐδέσσης κ. Ἰωήλ
 
    18:50 – 19:10 Πρωτοπρεσβύτερος π. Ἀπόστολος Χατζηδήμου ἰατρός:
                         «Ποιμένες καί ἰατροί ψυχῶν»
 
    19:10 – 19:30  κ. Βασιλική Κώστακαθηγήτρια ἰατρικῆς ΑΠΘ: 
                         «Διάκονοι τοῦ Θεοῦ καί τῶν ἀνθρώπων»
 
    19:30 – 19:50  Σεβ. Μητροπολίτης Βεροίας κ. Παντελεήμων
                         «Διωκόμενοι, θλιβόμενοι, κακουχούμενοι» 
 
    19:50 – 20:10 Συζήτηση
 
    20:10 – 20:20 Προβολή ὀπτικοακουστικοῦ ὑλικοῦ
 
    20:20 – 20:30 Λήξη ἐργασιῶν ἀπό τόν Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη
                         Βεροίας κ. Παντελεήμονα