Τρισαρχιερατικός Εσπερινός των Πρωτοκορυφαίων Αποστόλων στον Παλαιό Μητροπολιτικό Ναό της Βεροίας. (ΦΩΤΟ)

EsperinosAgPaulouVeria2021 78

EsperinosAgPaulouVeria2021 78

Tη Δευτέρα 28 Ιουνίου το απόγευμα στον πανηγυρίζοντα Παλαιό Ιερό Μητροπολιτικό Ναό των Αγίων Αποστόλων Παύλου και Πέτρου Βεροίας τελέστηκε με λαμπρότητα ο Πανηγυρικός Εσπερινός της εορτής των Αγίων Πρωτοκορυφαίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου, του και ιδρυτού της Εκκλησίας των Βεροιέων.

 

Στον Πανηγυρικό Εσπερινό χοροστάτησε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Άρτης κ. Καλλίνικος, ο οποίος κήρυξε και τον θείο λόγο, ενώ έλαβαν μέρος ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Κίτρους, Κατερίνης και Πλαταμώνος κ. Γεώργιος και ο Ποιμενάρχης μας, Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων, ο οποίος και ευχαρίστησε τους Αρχιερείς για την παρουσία τους. 

Στην διάρκεια του Εσπερινού τέθηκε σε προσκύνηση τεμάχιο του ιερού λειψάνου του Αποστόλου των Εθνών Παύλου που φυλάσσεται ως πολύτιμος θησαυρός στην Ιερά Μητρόπολη μας. 

Η Ιερά Ακολουθία μεταδόθηκε απευθείας από τον εκκλησιαστικό τηλεοπτικό σταθμό «4Ε» καθώς και από τον ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως μας «Παύλειος Λόγος 90.2 FM».

Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας κ. Παντελεήμων κατά την προσφώνηση του ανέφερε μεταξύ άλλων: «Ἑορτή χαρμόσυνος ἐπέλαμψε τοῖς πέρασι σήμερον, ἡ πάνσεπτος μνήμη τῶν σοφωτάτων Ἀποστό­λων καί κορυφαίων Παύλου καί Πέτρου».

Ἐάν ἡ μνήμη τῶν πρωτοκορυφαί­ων ἀποστόλων συνιστᾶ ἑορτή χαρ­μόσυνο, ἡ ὁποία «ἐπιλάμπει τοῖς πέρασι», εἶναι βέβαιο ὅτι ἡ παμ­φαής μνήμη τους καταυγάζει ἰδιαι­τέρως τήν πόλη μας, τή μακεδο­νική Βέροια, στήν ὁποία τό πρῶτον ἀκούσθηκε τό κήρυγμα τοῦ Εὐαγ­γελίου, ἀκούσθηκε τό «οὐκ ἔνι Ἰου­δαῖος οὐδέ Ἕλλην, οὐκ ἔνι δοῦ­λος οὐδέ ἐλεύθερος, οὐκ ἔνι ἄρσεν καί θῆλυ· πάντες γάρ ὑμεῖς εἷς ἐστε ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ» (Γαλ. 3.28) ἀπό τόν ἀπόστολο τῶν Ἐθνῶν, τόν οὐ­ρανοβάμονα ἀπόστολο Παῦλο.

Καταυγάζει καί τόν ὑπέρλαμπρο αὐτό ναό, τόν ὁποῖο ἀνήγειρε ἡ εὐσέβεια τῶν παλαιῶν Βεροιέων ὡς ἔνδειξη τιμῆς καί εὐγνωμοσύ­νης πρός τούς πολλά κοπιάσαντας γιά τό Εὐαγγέλιο τοῦ Χριστοῦ πρωτοκορυφαίους ἀποστόλους, καί, ἰδιαιτέρως, γιά τόν δικό τους διδά­σκαλο καί ἱδρυτή τῆς τοπικῆς μας Ἐκκλησίας, τόν ἀπόστολο Παῦ­λο, ὁ ὁποῖος μετά ἀπό πολλούς αἰῶνες σκότους καί σιγῆς, ἀνακαι­νίσθηκε καί ἀποδόθηκε πρίν ἀπό πέντε χρόνια καί πάλι στή θεία λα­τρεία, γιά νά ἀκούονται καί ἀπόψε πανηγυρικά ἀπό τούς καλλίφω­νους χορούς τῶν ἱεροψαλτῶν μας οἱ ὕμνοι τῆς ἑορτῆς τῶν κορυ­φαίων ἀποστόλων.

Καταυγάζει ὅμως καί τίς ψυχές ὅλων τῶν εὐλαβῶν πιστῶν, οἱ ὁποῖοι ἔσπευσαν γιά νά τιμήσουν τή μεγάλη ἑορτή τῶν πρωτο­κορυ­φαίων ἀποστόλων καί νά λάβουν τή χάρη καί τήν εὐλογία τους.

Δοξάζουμε τόν Θεό, διότι μᾶς ἀξιώνει νά πανηγυρίσουμε τήν εὐκλεῆ μνήμη τῶν ἁγίων ἐνδόξων ἀποστόλων Παύλου καί Πέτρου, ἐδῶ στήν Παλαιά Μητρόπολη τῆς Βεροίας, μέ τήν παρουσία περισσο­τέρων πιστῶν ἀπό ὅ,τι τόν περα­σμένο χρόνο, τηρώντας πάντοτε τά ὑγειονομικά μέτρα γιά τήν προ­στα­σία ὅλων μας ἀπό τήν πανδη­μία, ἔχοντας ὡς συνεορταστές καί συμπανηγυριστές τόν Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Ἄρτης κ. Καλλίνικο καί τόν Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Κίτρους καί Κατε­ρίνης κ. Γεώργιο, οἱ ὁποῖοι λαμπρύ­νουν μέ τήν παρουσία τους τή μεγάλη ἑορτή τῶν πρωτο­κο­ρυφαίων ἀποστό­λων, τήν ὁποία ἰδιαιτέρως τιμᾶ ἡ Ἱερά Μητρόπολη Βεροίας, Ναού­σης καί Καμπανίας, καί ἡ πόλη τῆς Βεροίας, ὡς τήν ἑορτή τοῦ ἱδρυτοῦ της καί καθηγεμόνος της εἰς τήν ἐν Χριστῷ πίστη, μεγίστου ἐν ἀπο­στόλοις ἀποστόλου Παύλου.

Σᾶς εὐχαριστῶ ἀπό καρδίας θερ­μό­τατα, Σεβασμιώτατοι Ἅγιοι Ἀδελ­φοί, γιά τήν εὐγενῆ ἀνταπό­κρισή σας στήν ταπεινή πρόσ­κλη­ση τῆς ἐλαχιστότητός μου καί τήν τιμητική παρουσία σας στίς λατρευτικές ἐκδηλώσεις μέ τίς ὁποῖες ὁλοκληρώνονται τά ΚΖ´ Παύλεια, ἰδιαιτέ­ρως ὅμως εὐχαριστῶ τόν Σεβα­σμιώ­τατο Μητροπολίτη Ἄρτης κ. Καλλίνικο, ὁ ὁποῖος πάντοτε καί μέ πολλή ἀγάπη συμμετέχει σέ πανη­γύρεις τῆς Ἱερᾶς μας Μητροπόλεως καί ὁ ὁποῖος χοροστάτησε στόν πανηγυρικό πολυαρχιερατικό Ἑσπερινό καί τόν παρακαλῶ νά λάβει τόν λόγο καί νά μᾶς μεταφέρει τίς εὐχές καί τίς εὐλογίες τοῦ ἀποστόλου Παύλου, ἀλλά καί ὡς ἐκπρόσωπος τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τίς εὐχές τοῦ Μακαριωτάτου καί τῆς Συνόδου. 

 

ΓΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ

EsperinosAgPaulouVeria2021 79