ΚΕ΄ Παύλεια: Υποδοχή της Τιμίας Κάρας του Αποστόλου Ανδρέου στη Βέροια. (ΦΩΤΟ)

YpodoxhAg.AndreaVeria2019 3

YpodoxhAg.AndreaVeria2019 3

Στο πλαίσιο των ΚΕ΄ Παυλείων, την Τρίτη 25 Ιουνίου το απόγευμα μπροστά στο Δημαρχείο της Βεροίας πραγματοποιήθηκε η υποδοχή της Τιμίας Κάρας του Αποστόλου Ανδρέου από την Ιερά Μητρόπολη Πατρών.

Την Τιμία κάρα που μετέφερε αντιπροσωπεία κληρικών της Ιεράς Μητροπόλεως Πατρών με επικεφαλής τον Πρωτοσύγκελο της Ιεράς Μητροπόλεως Αρχιμ. Αρτέμιο Αργυρόπουλο, υποδέχτηκε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων.

Στη συνέχεια η τιμία κάρα μεταφέρθηκε λιτανευτικώς στον Μητροπολιτικό Ιερό Ναό των Αγίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου Βεροίας, όπου τελέστηκε Δοξολογία παρουσία των εκπροσώπων των Ορθοδόξων Πατριαρχείων και Αυτοκεφάλων Εκκλησιών που βρίσκονται στη Βέροια για το διεθνές επιστημονικό συνέδριο των ΚΕ΄ Παυλείων «Η Διακονία της Εκκλησίας κατά τον Απόστολο Παύλο», το οποίο αρχίζει τις εργασίες του αύριο Τετάρτη 26 Ιουνίου 2019.


Μετά το πέρας της ακολουθίας ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας κ. Παντελεήμων απηύθυνε ευχαριστίες προς τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Πατρών κ. Χρυσόστομο, με την άδεια και την ευλογία του οποίου η τιμία κάρα μεταφέρθηκε προς ευλογία του πιστού λαού της Ημαθίας καθώς και στους Ιερείς, οι οποίοι την μετέφεραν με πρώτο τον 
Πρωτοσύγκελο της Ιεράς Μητροπόλεως Πατρών Αρχιμ. Αρτέμιο Αργυρόπουλο, ο οποίος ανέγνωσε και το μήνυμα του Σεβ. Μητροπολίτου Πατρών κ. Χρυσοστόμου.


Η τιμία κάρα θα παραμείνει για προσκύνηση των πιστών μέχρι την Κυριακή 30 Ιουνίου και θα τελεστούν πλήθος Ιερών Ακολουθίων σύμφωνα με πρόγραμμα που έχει ανακοινωθεί.


ΓΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ

YpodoxhAg.AndreaVeria2019

Ο χαιρετισμός του Σεβ. Μητροπολίτου Βεροίας κ. Παντελεήμονος :

Μέ αἰσθήματα βαθυτάτης κατα­νύ­­ξεως καί ἀπείρου εὐγνωμο­σύ­νης ὑποδεχόμεθα σήμερα τήν τι­­μία καί σεπτή καί χαριτόβρυτο κά­ρα τοῦ ἁγίου ἐνδόξου ἀποστό­λου Ἀνδρέου τοῦ πρωτοκλήτου στήν πόλη τῆς Βεροίας καί στόν ἱερό Μητροπολιτικό ναό τῶν ἁγί­ων πρω­τοκορυφαίων ἀπο­στό­λων Πέ­τρου καί Παύλου, τοῦ καί ἱδρυτοῦ τῆς τοπικῆς μας Ἐκ­κλη­σίας.

Ἡ χαρά καί ἡ συγκίνησή μας εἶ­ναι δύσκολο νά περιγραφεῖ μέ λό­γους, καί τά χείλη ἀδυνατοῦν νά ἐκφράσουν ἐπαξίως τήν εὐγνωμο­σύνη μας πρός τόν πρωτόκλητο ἀπόστολο ἀλλά καί πρός τόν διά­δο­χό του, Σεβασμιώτατο Μητρο­πο­­λίτη Πατρῶν κύριο Χρυσό­στο­μο, μέ τήν ἄδεια καί τήν εὐλο­γία τοῦ ὁποίου ὁ πρωτοσύγκελλός του π. Ἀρτέμιος μετέφερε στή Βέροια τήν τιμία κάρα τοῦ πολιούχου τῶν Πατρέ­ων, γιά νά συνεορτάσει μαζί μας τή σύναξη τῶν δύο πρωτοκο­ρυ­φαίων ἀποστόλων, τοῦ αὐτα­δέλ­φου του ἀποστόλου Πέτρου, καί τοῦ ἱδρυτοῦ τῆς τοπικῆς μας Ἐκ­κλησίας, οὐρανοβάμονος ἀπο­στό­λου Παύλου.

Πενήντα πέντε χρόνια μετά τήν ἐπιστροφή τῆς τιμίας κάρας τοῦ ἁγίου Ἀνδρέου ἀπό τήν Ἰταλία στόν τόπο τοῦ μαρτυρίου του, στήν Πάτρα, ἐπισκέπτεται τήν πό­λη μας, τή Βέροια, ἐπιστρέφο­ντας μετά ἀπό εἴκοσι αἰῶνες στή γῆ τῆς Μακεδονίας, ἀπό τήν ὁποία διῆλ­θε καί ὁ ἴδιος, ὅπως καί ὁ ἀπό­στολος Παῦλος, προερχόμενος ἀπό τό Βυζάντιο καί κατευθυνόμενος πρός τήν Πελοπόννησο. 

Ἦλθε στήν πόλη μας ὁ πρω­τό­κλητος ἀπόστολος Ἀνδρέας γιά νά συναντήσει νοερά τόν ἀπόστολο τῶν Ἐθνῶν καί συναπό­στολό του στό ἔργο τοῦ εὐαγγελισμοῦ τῶν Ἑλλήνων, μέγα Παῦλο, τόν ὁποῖο τιμᾶ ἰδιαζόντως ἡ Ἱερά Μητρό­πο­λη Βεροίας, Ναούσης καί Καμπα­νί­ας, ἑορτάζοντας φέτος τή συμ­πλή­­ρωση 25 ἐτῶν ἀπό τήν καθιέ­ρω­ση τῶν Παυλείων, τῶν ἑορτα­στικῶν ἐκδηλώσεων εὐγνωμοσύ­νης καί σεβασμοῦ πρός τόν διδά­σκαλο καί ἀπόστολό της, καί γιά νά μᾶς προσ­φέρει τήν εὐλογία του.

Ἡ παρουσία τῆς τιμίας κάρας τοῦ πρωτοκλήτου ἀποστόλου Ἀνδρέου καί ἀποστόλου τῶν Ἑλλήνων, ὄχι μόνο γιατί κήρυξε στήν Ἑλλάδα τό εὐαγγέλιο τοῦ Χριστοῦ, ἀλλά καί γιατί ἦταν ἐκεῖνος ὁ ὁποῖος, μαζί μέ τόν ἀπόστολο Φίλιππο, ὁδήγησε στόν Χριστό τούς Ἕλ­λη­νες πού ζητοῦσαν νά τόν συ­να­ντήσουν, ἀποτελεῖ μεγάλη τιμή καί ἀκόμη μεγαλύτερη εὐλογία γιά τήν Ἱερά μας Μητρόπολη, τή Βέροια καί τήν Ἠμαθία ὁλόκληρη, ἀλλά δίδει καί σέ ὅλους μας ἕνα μήνυμα μαρτυρίας Ἰησοῦ Χριστοῦ καί ἑνότητος ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ.

Μήνυμα μαρτυρίας Ἰησοῦ Χρι­στοῦ σέ ἕναν κόσμο πού θέλει νά ξεχνᾶ τόν Χριστό, πού θέλει νά τόν βάλει στό περιθώριο τῆς ἱστορίας καί τῆς κοινωνίας, γιά νά μήν τόν ἐνοχλεῖ, γιά νά μήν τόν ἐμποδίζει νά διαπράττει τίς ἀδικίες καί τίς ἀνομίες του. 

Ὅμως κανένας ἄνθρωπος, ὅσο ἰσχυρός καί ἄν εἶναι, δέν μπορεῖ νά βάλλει τόν Χριστό καί τόν λόγο του στό περιθώριο, γιατί ὁ Χριστός εἶναι καί παραμένει «χθές καί σή­μερον ὁ αὐτός καί εἰς τούς αἰῶνας», εἶναι καί παραμένει «ἡ ὁδός καί ἡ ἀλήθεια καί ἡ ζωή», εἶναι καί πα­ραμένει ἡ ἱστορία τοῦ κόσμου καί τοῦ ἀνθρώπου. Καί ὁ λόγος του θά ἀκούεται πάντα καί θά συγκινεῖ τούς ἀνθρώπους καί θά ἀλλοιώνει τίς συνειδήσεις τους μέ τήν καλήν ἀλλοίωσιν τῆς χάριτός του καί θά δημιουργεῖ μάρτυρες πού θά δί­δουν τή μαρτυρία τους μέ τή ζωή καί τήν ὁμολογία τους, καί θά δημιουργεῖ ἁγίους πού θά ἐπα­ναλαμβάνουν μέ τή ζωή τους τούς λόγους τοῦ πρωτοκορυφαίου ἀπο­στό­λου «ἐμοί τό ζῆν Χριστός».

Δίδει ὅμως μέ τήν παρουσία του ὁ πρωτόκλητος ἀπόστολος Ἀνδρέ­ας καί μαρτυρία ἑνότητος, ἑνότη­τος πίστεως ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ, διότι δέν νοεῖται πίστη χωρίς ἑνό­τητα ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ, ὅπως αὐτή γιά τήν ὁποία ἐγκωμιάζει ὁ ἱερός ὑμνογράφος τούς δύο πρωτοκορυ­φαίους ἀποστόλους Πέτρο καί Παῦλο, «τούς διῃρημένους τῷ σώ­ματι καί ἡνωμένους τῷ πνεύμα­τι». Καί αὐτή τήν ἑνότητα τῶν πρωτοκορυφαίων ἐπισφραγίζει καί ἡ παρουσία τοῦ πρωτοκλήτου ἀποστόλου Ἀνδρέου καί αὐτα­δέλ­φου τοῦ πρωτοκορυφαίου Πέτρου, στήν πάνδημο ἑορτή τῆς μνήμης τους ἐδῶ στή Βέροια.

Ἡ παρουσία ὅμως τῆς τιμίας καί θαυματουργοῦ κάρας τοῦ ἁγίου ἐνδόξου ἀποστόλου Ἀνδρέου τοῦ πρωτοκλήτου ἔχει καί ἕνα μήνυμα γιά ὅλους μας. Καί τό μήνυμα εἶ­ναι ὅτι τόν σπόρο τοῦ εὐαγ­γελίου πού μέ κόπο πολύ καί θυ­σίες με­γάλες ἔσπειραν καί πότι­σαν οἱ ἅ­γιοι ἀπόστολοι στόν τόπο μας, καί ὁ ὁποῖος μέ τή χάρη τοῦ Θεοῦ αὐ­ξήθηκε καί ἔδωσε καρπούς πολ­λούς, τούς ἁγίους τῆς Ἐκκλη­σίας μας, ἔχουμε χρέος νά τόν συντη­ροῦ­με καί νά φροντίζουμε νά τόν προστα­τεύ­­ουμε ἀπό τά ζιζάνια καί τά πα­ράσιτα, ὥστε νά συνεχίσει νά δίδει καρπόν πολύν πρός δόξαν τοῦ Θεοῦ καί τιμή καί ἔπαινο τῶν ἁγί­ων ἀποστόλων, Ἀνδρέου τοῦ πρω­τοκλήτου καί Παύλου τοῦ πρω­­το­κορυφαίου.

Θά ἤθελα, κλείνοντας, νά εὐχαρι­στή­σω καί πάλι ἐκ βάθους καρδίας τόν Σεβασμιώτατο Ἅγιο Πατρῶν κύριο Χρυσόστομο γιά τή μεγάλη εὐλογία, τήν ὁποία ἐπεδαψίλευσε στή Βέροια καί στήν Ἱερά μας Μη­τρόπολη αὐτές τίς ἡμέρες, καθώς καί τόν Πρωτοσύγκελλο π. Ἀρτέμιο καί τούς πατέρες πού συνόδευσαν τήν τιμία κάρα τοῦ ἁγίου ἀποστόλου Ἀν­δρέου, καί νά τούς παρακαλέσω νά διαβιβάσουν στόν Σεβασμιώ­τα­το τίς ὁλοκάρδιες εὐχαριστίες μας γιά αὐτή τήν εὐλογία.

Εὐχαριστῶ τούς Σεβασμιωτάτους Ἁγίους Ἀρχιερεῖς, οἱ ὁποῖοι τιμοῦν μέ τήν παρουσία τους τήν ὑποδοχή τῆς τιμίας κάρας τοῦ Πρωτοκλήτου, τό τίμιο πρεσβυτέριο, τήν ἐν Χριστῷ διακονία, τόν Στρατηγό μας, τούς ἐκπροσώπους τῆς πολιτείας καί ὅλους ἐσᾶς, ἀδελφοί μου, καί ταπεινῶς εὔχομαι ἡ χάρη καί ἡ εὐλογία τοῦ ἁγίου ἀποστό­λου Ἀνδρέου τοῦ πρωτοκλήτου νά μᾶς ἐπισκιάζει ὅλους πάντοτε καί ἰδιαιτέρως τήν πατρίδα μας, καί ἀκόμη περισσότερο τή Μακεδονία μας.

 

ΓΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ

YpodoxhAg.AndreaVeria2019 2