Πανηγύρισε η Ιερά Μονή Αγίας Κυριακής Λουτρού Ημαθίας. Χειροτονία Πρεσβυτέρου. (ΦΩΤΟ-BINTEO)

Ag.KyriakhsLeit.2017.jpg

Ag.KyriakhsLeit.2017.jpg

Πανηγύρισε το διήμερο 6-7 Ιουλίου η γυναικεία κοινοβιακή Ιερά Μονή Αγίας Κυριακής Λουτρού Ημαθίας.

Την Πέμπτη το απόγευμα ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων χοροστάτησε στον Εσπερινό και κήρυξε τον θείο λόγο.

Την επομένη ημέρα το πρωί τελέστηκε Αρχιερατική Θεία Λείτουργία ιερουργούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμονος.

Στη διάρκεια της θείας Λειτουργίας ο Σεβασμιώτατος τέλεσε την εις πρεσβύτερον χειροτονία του διακόνου π.Αμφιλοχίου Πατρίκα, ο οποίος είναι αδελφός της Ιεράς Μονής Παναγίας Δοβρά στην Βέροια και τον οποίον στην συνέχεια προχείρησε εις Αρχιμανρίτη.

ΓΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ

ΓΙΑ ΤΟ ΒΙΝΤΕΟ ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ

Η ομιλία του Σεβ.Μητροπολίτου Βεροίας κ.Παντελεήμονος στον εσπερινό :

«Εἰς ὀσμήν μύρου σου ἔδραμον, Χριστέ ὁ Θεός, ὅτι τέτρωμαι τῆς σῆς ἀγάπης ἐγώ».
Μέ τή νύμφη τοῦ Ἄσματος τῶν Ἀσμάτων παρομοιάζει ὁ ἱερός ὑ- μνογράφος τήν ἑορταζομένη ἁγία μεγαλομάρτυρα Κυριακή, τήν προστάτιδα καί ἔφορο τῆς Ἱερᾶς αὐτῆς Μονῆς. Καί εἶναι πολύ ἐπι- τυχημένη ἡ παρομοίωσή του, γιατί ἡ ζωή καί ἡ στάση τῆς ἁγίας ἐνώπιον τῶν διωκτῶν της αὐτό ἔλεγε καί αὐτό ἀποδείκνυε.
Μικρή στήν ἡλικία ἀλλά μέ μεγάλη πίστη ἡ ἁγία Κυριακή, τέκνο εὐσεβῶν γονέων πού τήν εἶχαν ἀναθρέψει «ἐν παιδείᾳ καί νουθε- σίᾳ Κυρίου» καί τῆς εἶχαν δώσει τό ὄνομά του, ἦταν φυσικό νά ἀκολουθήσει τό παράδειγμα τῶν γονέων της στήν ὁμολογία τῆς πί- στεως καί νά ἐντυπωσιάσει τόν Ρωμαῖο ἔπαρχο πού νόμιζε ὅτι τό μαρτύριο τῶν γονέων της θά τήν ἔκανε νά λυγίσει καί ἔτσι θά μπο- ροῦσε εὔκολα νά τήν πείσει νά ἀρνηθεῖ τήν πίστη της στόν Χριστό.
Ἡ ἁγία Κυριακή ὅμως ὄχι μόνο τόν προειδοποίησε ὅτι δέν πρό- κειται νά ἀθετήσει τήν πίστη της καί νά προδώσει τήν ἀγάπη της πρός τόν Χριστό, ἀλλά καί τό ἀπέδειξε μέ τή γενναία στάση της καί τήν ἐμμονή της μέχρι τέλους στήν πίστη στόν σωτήρα καί λυτρωτή της.
«Εἰς ὀσμήν μύρου σου ἔδραμον, Χριστέ ὁ Θεός, ὅτι τέτρωμαι τῆς σῆς ἀγάπης ἐγώ».
Ἦταν τόσο μεγάλη ἡ ἀγάπη τῆς ἁγίας Κυριακῆς πρός τόν Χριστό, ὥστε δέν ἤθελε ὁτιδήποτε ἄλλο παρά νά εἶναι μαζί μέ τόν Χριστό, νά αἰσθάνεται τήν παρουσία του στή ζωή της, νά νιώθει καί τή δική του ἀγάπη στήν ψυχή της καί νά βρίσκεται κοντά του αἰώνια.
Γι ̓ αὐτό καί δέν ὑπολόγιζε οὔτε τό μαρτύριο οὔτε τόν θάνατο· δέν ὑπολόγιζε οὔτε τόν πόνο οὔτε τή θλίψη πού θά τῆς προκαλοῦσαν, γιατί θεωροῦσε ὅτι ὁ χωρισμός της ἀπό τόν Χριστό καί ἡ στέρηση τῆς ἀγάπης του εἶναι πολύ πιό ὀδυνηρά, πολύ πιό δυσάρεστα ἀπό τά βασανιστήρια καί τόν θάνατο.
Αἰσθανόταν ἡ ἁγία Κυριακή αὐτό πού ἐξέφραζε καί ὁ πρωτοκορυ- φαῖος ἀπόστολος Παῦλος, ὅταν ἔλεγε ὅτι θεωρεῖ τά πάντα σκύβα- λα, τά πάντα δηλαδή σκουπίδια, προκειμένου νά κερδίσει τόν Χρι- στό, ἀπό τόν ὁποῖο δέν μπορεῖ νά τόν χωρίσει καμιά δύναμη, γιατί ἦταν ἑνωμένος μαζί του μέ τήν ἀγάπη.
Καί ἡ ἀγάπη, ἀδελφοί μου, εἶναι ὁ πιό ἰσχυρός δεσμός, εἶναι ἡ πιό μεγάλη δύναμη πού διαθέτει ὁ ἄνθρωπος καί τόν συνέχει, ὥστε νά μπορεῖ νά ὑπερβαίνει καί νά νικᾶ τά πάντα, ἀκόμη καί τό μαρτύριο καί τόν θάνατο.
Καί αὐτή τήν ἀγάπη τῆς ἁγίας Κυριακῆς τῆς τήν ἀνταπέδωσε καί ὁ Χριστός, ὁ ὁποῖος τήν κάλεσε κοντά του, λίγο πρίν τό ξίφος τοῦ δημίου τῆς ἀφαιρέσει τή ζωή, γιά νά τῆς χαρίσει τόν στέφανο τοῦ μαρτυρίου, τόν στέφανο τῆς δικαιοσύνης του, γιά νά ζεῖ αἰώνια τή χαρά τῆς παρουσίας του στόν οὐρανό.
Ἀδελφοί μου, αὐτή τήν ἀγάπη πού ἔθελγε τήν ψυχή τῆς ἁγίας μεγαλομάρτυρος Κυριακῆς ἀλλά καί ὅλων τῶν ἁγίων μαρτύρων καί τῶν ἁγίων τῆς Ἐκκλησίας μας ἄς ζηλώσουμε καί ἐμεῖς. Γιατί αὐτή τήν ἀγάπη περιμένει καί ἀπό μᾶς ὁ Χριστός καί αὐτή εἶναι ἡ ἀγάπη πού τοῦ ἀξίζει, καθώς καί Ἐκεῖνος μᾶς ἀγάπησε τόσο πολύ, ὥστε ἦλθε στή γῆ, ἔγινε ἄνθρωπος γιά μᾶς καί σταυρώθηκε γιά τή σω- τηρία μας.
Δέν ζητᾶ ἀπό ἐμᾶς νά μαρτυρή- σουμε. Δέν ζητᾶ νά θυσιάσουμε τή ζωή μας. Ζητᾶ νά τοῦ δείξουμε τήν ἀγάπη μας τηρώντας τίς ἐντο- λές καί τό θέλημά του.
«Ὁ ἔχων τάς ἐντολάς μου καί τηρῶν αὐτάς ἐκεῖνος ἐστιν ὁ ἀγα- πῶν με», λέγει ὁ ἴδιος ὁ Χριστός. Διότι, ὅπως ὅταν ἀγαποῦμε ἕναν ἄνθρωπο, θέλουμε νά κάνουμε ὅ,τι μᾶς λέει γιά νά τόν εὐχαρι- στοῦμε καί νά τόν χαροποιοῦμε μέ τήν ὑπακοή μας, τό ἴδιο ἰσχύει κατά μείζονα λόγο γιά τόν Χριστό, τοῦ ὁποίου οἱ ἐντολές δέν εἶναι ὁ λόγος ἑνός ἀνθρώπου, ἔστω καί ἀγαπητοῦ, ἀλλά εἶναι ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ πού θέλει μέ τίς ἐντολές του νά μᾶς βοηθήσει νά κερδίσουμε τή σωτηρία.
Καί γι ̓ αὐτό ὁ Χριστός βεβαιώνει ὅτι ὅσοι τηροῦν τίς ἐντολές του, ἀποδεικνύοντας μέ τόν τρόπο αὐ- τό τήν ἀγάπη τους, αὐτοί θά ἀπο- λαύσουν τήν ἀγάπη τοῦ Θεοῦ καί θά ἀξιωθοῦν νά δοῦν τό πρόσωπο του.
Αὐτή τή θεία ἀγάπη καί τή θέα τοῦ προσώπου τοῦ Χριστοῦ ἀπο- λαμβάνει καί ἡ ἁγία μεγαλομάρ- τυς Κυριακή εἰς ἐκπλήρωση τοῦ πόθου καί τῆς ἀγάπης της γιά τόν Χριστό, καί αὐτή τήν ἀγάπη καλούμεθα ἀπό τόν Χριστό νά ζή- σουμε καί ἐμεῖς, ἀδελφοί μου.
Ἄς μήν ἀπεμπολήσουμε αὐτή τήν προσφορά καί αὐτή τή δωρεά τοῦ Χριστοῦ, ἀλλά ἄς μιμηθοῦμε τό παράδειγμα τῆς ἁγίας Κυριακῆς, τό παράδειγμα τῆς δικῆς της ἀγά- πης, ὥστε καί διά τῶν πρεσβειῶν της νά τήν ἀπολαύσουμε καί ἐμεῖς καί στή γῆ καί πολύ περισσότερο αἰώνια στόν οὐρανό.

Η ομιλία του Σεβ.Μητροπολίτου κ.Παντελεήμονος στην Θεία Λειτουργία :

«Πάντες γάρ υἱοί Θεοῦ ἐστε διά τῆς πίστεως τῆς ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ».
Τή σημασία τῆς πίστεως στή σχέση τοῦ ἀνθρώπου μέ τόν Θεό μᾶς παρουσιάζει στό σημερινό ἀποστολικό ἀνάγνωσμα ὁ πρωτοκορυφαῖος ἀπόστολος Παῦλος.
Ἡ πίστη δέν εἶναι ἁπλῶς κάτι τό ὁποῖο ζητᾶ ὁ Θεός ἀπό τόν ἄνθρωπο νά τοῦ προσφέρει. Εἶναι μία ἀμφίδρομη σχέση στήν ὁποία ὁ ἄνθρωπος προσφέρει μέν, λαμβάνει ὅμως τελικά ἀντάλλαγμα πολύ μεγαλύτερο καί πολύ ὑψηλότερο ἀπό αὐτό πού προσφέρει, γιατί ὁ Θεός τόν μεταποιεῖ διά τῆς πίστεως καί τόν ἀνυψώνει ἀπό πεπερασμένο ὄν πού ὑπόκειται στή φθορά σέ τέκνο του καί κληρονόμο τῆς βασιλείας του.
Τήν ὕπαρξη καί λειτουργία αὐτῆς τῆς σχέσεως πού εἶναι προϊόν τῆς μεγάλης καί ἀπεράντου ἀγάπης τοῦ Θεοῦ πρός τό πλάσμα του ἐπιβε- βαιώνει μέ τή ζωή καί τό μαρτύριό της ἡ ἁγία μεγαλομάρτυς Κυριακή, τή μνήμη τῆς ὁποίας ἑορτάζει σήμερα ἡ Ἐκκλησία μας καί τιμᾶ ἰδιαιτέρως ἡ Ἱερά αὐτή Μονή, ἡ ἀφιερωμένη στή χάρη της.
Πίστευσε ἡ ἁγία Κυριακή στόν Χριστό ἀπό τήν πρώτη στιγμή τῆς ζωῆς της, καθώς ὑπῆρξε καρπός τῆς πίστεως τῶν εὐσεβῶν της γονέων. Πίστευσε σέ μία περίοδο δύσκολη γιά τήν πίστη, καθώς ἦταν ἐποχή διωγ- μῶν ἐναντίον τῶν χριστιανῶν. Πίστευσε χωρίς ὑπολογισμούς καί προϋποθέσεις ἀλλά μέ καθαρή καί ἀνοιχτή καρδιά στόν λόγο καί τίς ἐντολές τοῦ Χριστοῦ καί κυρίως μέ ἐμπιστοσύνη στήν ἀγάπη του. Γι ̓ αὐτό καί ἦταν ἕτοιμη νά προσφέρει καί τή δική της ἀγάπη στόν Χριστό καί νά φθάσει μέχρι τήν ὁμολογία καί τό μαρτύριο, προκειμένου νά μήν τόν ἀρ- νηθεῖ, προκειμένου νά συνεχίσει νά ζεῖ καί νά αἰσθάνεται ὡς τέκνο τοῦ Θεοῦ.
Καί παρά τό νεαρό τῆς ἡλικίας της ἡ ἁγία Κυριακή εἶχε ἀπόλυτη συναίσθηση τῆς μεγάλης τιμῆς πού προσφέρει ὁ Χριστός σέ ἐκείνους πού τόν πιστεύουν καθιστώντας τους ὄχι μόνο τέκνα ἀλλά καί κληρονόμους τῆς αἰωνίου του βασιλείας, καί παρέμεινε σταθερή καί ἀκλόνητη μέχρι τέλους στήν πίστη καί στήν ἀγάπη στόν Χριστό, ὥστε νά ἀπολαμβάνει τώρα στόν οὐρανό τήν ἐκπλήρωση τῆς ὑποσχέσεώς του πρός ὅσους ὁμολογοῦν τήν πίστη τους καί θυσιάζουν τή ζωή τους γιά νά μήν χωρι- σθοῦν ἀπό τήν ἀγάπη του.
Αὐτή τήν πίστη, τήν ἀγάπη καί τήν τέλεια ἀφοσίωση τήν ὁποία ἔδειξε ἡ ἁγία Κυριακή ἀναμένει καί ἀπό σένα πού βρίσκεσαι σήμερα ὄχι ἐνώπιον τοῦ κριτηρίου τῶν διωκτῶν τοῦ Χριστοῦ καί τῆς πίστεώς του, ὅπως ἡ ἑορταζομένη ἁγία, ἀλλά ἐνώπιον τοῦ ἱεροῦ βήματος καί τῆς ἀγάπης τοῦ Θεοῦ γιά νά λάβεις τόν δεύτερο βαθμό τῆς ἱερωσύνης ἀπό τά χέρια τοῦ Ἐπισκόπου σου, ὁ ὁποῖος «ἵσταται εἰς τόπον καί τύπον Χριστοῦ», γιά νά λάβεις τή χάρη τοῦ Παναγίου Πνεύματος πού σέ λίγο θά κατέλθει γιά νά τελειώσει τό μυστήριο, γιά νά θεραπεύσει τά ἀσθενῆ καί νά ἀναπλη- ρώσει τά ἐλλείποντα, καί νά σέ καταστήσει ἄξιο οἰκονόμο καί λειτουργό τῶν μυστηρίων τῆς Ἐκκλησίας.
Δέν σοῦ ζητᾶ ὁ Χριστός νά θυσιάσεις τή ζωή σου γιά νά ἀποδείξεις τήν πίστη καί τήν ἀγάπη σου πρός Αὐτόν πού σοῦ προσφέρει αὐτή τή στιγμή τό μεγάλο καί ὑψηλό δῶρο τῆς ἱερωσύνης, ἀλλά ἀναμένει μέ τή ζωή σου, μέ τόν λόγο σου καί μέ τήν ἀναστροφή σου μεταξύ τῶν ἀνθρώπων νά δίδεις πάντοτε καί παντοῦ τή μαρτυρία του, τή μαρτυρία Ἰησοῦ Χριστοῦ.
Εἶσαι νέος καί σύ, ὅπως ἦταν καί ἡ ἁγία μεγαλομάρτυς Κυριακή, ἀλλά «μηδείς σου τῆς νεότητος καταφρονείτω». Σύ δίδε τή μαρτυρία τῆς πίστεως, δίδε τή μαρτυρία τῆς ἀγάπης σου πρός τόν Χριστό, ὁ ὁποῖος σοῦ προσφέρει σήμερα αὐτή τή μοναδική τιμή, σέ καθιστᾶ ἱερέα του, σέ καθιστᾶ ἀγωγό καί φορέα τῆς χάριτός του πρός τούς ἀνθρώπους, σέ ἀξιώνει ἄν καί εἶσαι χοϊκός ἄνθρωπος, ὄχι μόνο νά προσεγγίζεις τό ἅγιο θυσιαστήριο, ὄχι ἁπλῶς νά διακονεῖς τόν τελετουργό ἱερέα καί ἀρχιερέα, ἀλλά νά ἐγγίζεις καί νά μεταδίδεις τό Σῶμα καί τό Αἷμα τοῦ Χριστοῦ, νά ἱερουργεῖς καί νά παρακύπτεις ἐκεῖ ὅπου ἄγγελοι καί ἀρχάγγελοι κα- τακαλύπτουν τά πρόσωπα ἑαυτῶν ἀπό φόβο καί τρόμο γιά ὅσα συγκλονιστικά ἐπιτελοῦνται ἐπί τῆς Ἁγίας Τραπέζης.
Mέχρι σήμερα ἤσουν διάκονος, ἤσουν διάκονός μου καί μέ διακόνησες μέ πιστότητα, μέ ἀφοσίωση καί συνέπεια. Ἤσουν τακτικός, πρόθυμος, ὑπεύθυνος σέ ὅ,τι σοῦ ἀνέθετα, ὥστε δέν ἔχω κανένα παράπονο ἀπό τή διακονία σου κοντά μου.
Ἀπό σήμερα ὅμως πού θά λάβεις τόν δεύτερο βαθμό τῆς ἱερωσύνης οἱ εὐθύνες εἶναι ἀκόμη μεγαλύτερες, καί πρέπει γι ̓ αὐτό καί σύ νά εἶναι ἀκόμη πιό ὑπεύθυνος στή διακονία σου, γιατί θά φέρεις ἀκεραία τήν εὐθύνη τῶν πράξεων καί τῶν λόγων σου ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ καί τῶν ἀνθρώπων.
Εἶναι μεγάλη τιμή σοῦ προσφέρει σήμερα ὁ Χριστός. Καί σέ λίγο ὅλο τό πλήρωμα τῆς Ἐκκλησίας θά ἀναφωνήσει «ἄξιος», καθώς θά ἐνδύεσαι τό ὁρατό σχῆμα τῆς ἱερωσύνης. Φρόντισε, λοιπόν, μέ τή ζωή σου καί μέ τή διακονία σου νά ἐπιβεβαιώνεις καθημερινά αὐτό τό «ἄξιος» πού θά ἀκουσθεῖ σέ λίγο.
Φρόντισε νά εἶσαι ὄντως ἄξιος ἐνώπιον τοῦ Κυρίου, γιατί αὐτή εἶναι ἡ ἐλάχιστη ἀνταπόδοση πού μποροῦμε νά τοῦ προσφέρουμε ἐμεῖς οἱ ταπεινοί ἄνθρωποι γιά τή μεγάλη δωρεά του.
Φρόντισε νά εἶσαι ἄξιος μέ τήν καθαρότητα τῆς ζωῆς σου, διότι «οὐδείς ἄξιος τῶν συνδεδεμένων ταῖς σαρκικαῖς ἐπιθυμίαις καί ἡδοναῖς» νά προσεγγίζει καί νά διακονεῖ τόν πάσης ἐπέκεινα καθαρότητος Θεό.
Φρόντισε νά εἶσαι ἄξιος μέ τήν ταπείνωση καί τήν ὑπακοή σου στό θέλημα τοῦ Θεοῦ, στήν Ἐκκλησία καί στόν Ἐπίσκοπό σου, γιατί ἡ ταπείνωση καί ἡ ὑπακοή εἶναι αὐτή πού καθαίρει τήν ψυχή καί αὐτή πού καθαιρεῖ τά ἐμπόδια πού παρακωλύουν τή χάρη τοῦ Θεοῦ νά ἔρχεται στήν ψυχή τοῦ ἀνθρώπου καί νά τήν ἁγιάζει.
Φρόντισε μέ τήν ὑπομονή, τήν πραότητα, τή σιωπή σου νά ἑλκύεις τή χάρη τοῦ Θεοῦ, ἡ ὁποία καί θά σέ ἐνισχύει στόν καθημερινό σου ἀγώνα, στήν καθημερινή σου προσπάθεια νά αὐξάνεις μέσα σου τήν πίστη καί τήν ἀγάπη σου στόν Χριστό, γιατί ἔτσι θά τόν προσεγγίζεις περισσότερο, θά αἰσθάνεσαι περισσότερο τήν παρουσία του στήν ψυχή σου καί θά μπορεῖς νά βοηθᾶς περισσότερο τούς ἀνθρώπους νά τόν πλησιάσουν.
Ἡ πίστη καί ἡ ἀγάπη στόν Χριστό εἶναι αὐτές πού θά τροφοδοτοῦν καί τή διαρκῆ ἐπιθυμία τῆς συναντήσεως μαζί του μέσα στή θεία Λειτουργία, πού ἀποτελεῖ πνευματική ἀνάγκη ἀλλά καί χαρά καί ἀνάπαυση καί καταφυγή καί δύναμη γιά τόν ἱερέα σέ ὅλες τίς στιγμές τῆς ζωῆς του καί τίς εὐχάριστες καί τίς δυσάρεστες, γιατί ὑπάρχουν καί αὐτές, καθώς ἡ ἱερωσύνη δέν εἶναι μόνο χαρά καί τιμή, ἀλλά εἶναι καί μαρτύριο, εἶναι καί σταυρός, τόν ὁποῖο καλεῖσαι νά σηκώσεις γιά χάρη τοῦ Χριστοῦ.
Μή φοβηθεῖς ὅμως, γιατί ἡ χάρη του δέν θά σέ ἐγκαταλείψει ποτέ, ἐάν ἐσύ στρέφεσαι πάντοτε πρός τόν Χριστό καί ἐμπιστεύεσαι στά χέρια του καί στήν ἀγάπη του τή ζωή καί τή διακονία σου.
Καί μαζί μέ τή δική του βοήθεια καί χάρη, θά ἔχεις πάντοτε τή βοήθεια καί τή συμπαράσταση τοῦ Ἐπισκόπου σου, τοῦ Καθηγουμένου καί τῶν πατέρων καί ἀδελφῶν τῆς Ἱερᾶς Μονῆς τῆς Παναγίας Δοβρᾶ καί ὅλων τῶν πατέρων τῆς Ἱερᾶς μας Μητροπόλεως, καί ὅλων ὅσων παρίστανται καί συμπροσεύχονται σήμερα μαζί σου στή μεγάλη αὐτή στιγμή τῆς ζωῆς σου.
Καί εὔχομαι πατρικά νά διακονήσεις καί στό ἑξῆς τήν Ἐκκλησία καί τόν Χριστό μέ ἀφοσίωση καί πιστότητα, ὅπως καί μέχρι σήμερα, ἀλλά καί μέ ὁλοένα μεγαλύτερο ζῆλο, γιά νά εὐαρεστεῖς ἐνώπιόν του καί νά ἀναδεικνύεσαι καθημερινά, διά πρεσβειῶν καί τῆς ἑορταζομένης ἁγίας μεγαλομάρτυρος Κυριακῆς πιστός καί ἀγαθός ὑπηρέτης του πρός δόξαν τοῦ ὀνόματός του καί σωτηρία τῶν ἀνθρώπων.

ΓΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ

ΓΙΑ ΤΟ ΒΙΝΤΕΟ ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ