«Ο Ληστής των Χριστουγέννων».Μουσικοθεατρικό ανάγνωσμα. (φωτο)

LhsthsXristougennwn2017-2.jpg

LhsthsXristougennwn2017-2.jpg

Την Τετάρτη 20 Δεκεμβρίου το απόγευμα στο Μητροπολιτικό Κέντρο Πολιτισμού «ΠΑΝΤΑΝΑΣΣΑ» στη Νάουσα πραγματοποιήθηκε η κεντρική Χριστουγεννιάτικη εκδήλωση της Ιεράς Μητροπόλεως.

Στην εκδήλωση παρουσιάστηκε από το θεατρικό εργαστήρι της Ιεράς Μητροπόλεως Βεροίας το μουσικοθεατρικό ανάγνωσμα “Ο Ληστής των Χριστουγέννων”.

Το έργο έγραψε και επιμελήθηκε ο Αρχιμανδρίτης Αρσένιος Χαλδαιόπουλος, ενώ την σκηνοθετική επιμέλεια του έργου είχε ο Υπεύθυνος του Γραφείου Τύπου της Ιεράς Μητροπόλεως, Μοναχός Γεράσιμος Μπεκές.

Την παράσταση πλαισίωσε Βυζαντινός χορός του Ωδείου της Ιεράς Μητροπόλεως υπό την διεύθυνση του κ. Ιορδάνη Ζερδαλή ενώ στα αναλόγια ερμήνευσαν τους βασικούς ρόλους η κ. Συρμούλα Τζήμα-Τόπη, ο κ. Μιχάλης Λιάγγος, ο Μοναχός Γεράσιμος Μπεκές και ο Αρχιδιάκονος Παντελεήμων Παπαεμμανουήλ.

Στην παράσταση το κοινό είχε την ευκαιρία να παρακολουθήσει δραματοποιημένη την ιστορία ενός ανθρώπου που έζησε την ίδια εποχή με το Χριστό, περιπλανήθηκε στο δρόμο της αμαρτίας αλλά τελικά έλαβε το μεγάλο δώρο της σωτηρίας μέσα από την προσωπική κοινωνία με τον Χριστό. Σκοπός της εκδήλωσης ήταν να προβληματίσει τον θεατή το τι σημαίνει η ενανθρώπιση του Κυρίου προσωπικά για τη ζωή του καθενός.

Την εκδήλωση προλόγισε ο Αρχιμανδρίτης Αρσένιος Χαλδαιόπουλος, ενώ χαιρετισμό απηύθυνε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων.

ΓΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ

Ο χαιρετισμός του Σεβασμιωτάτου :

Λίγες ἡμέρες πρίν ἀπό τή μεγάλη ἑορτή τῶν Χριστουγέννων καί ἡ Ἱερά μας Μητρόπολη μᾶς προε­τοι­μάζει γι᾽ αὐτήν μέ τήν καθιερω­μέ­νη χριστουγεννιάτικη ἑορτή πού πραγματοποιεῖται φέτος γιά πρώ­τη φορά στήν ὑπέροχη αὐτή αἴ­θουσα τοῦ νέου μας Μητροπολι­τι­κοῦ Πολιτιστικοῦ Κέντρου «Πα­ντά­νασσα».

Πολλοί συνηθίζουν νά μιλοῦν αὐ­τές τίς ἡμέρες γιά τή μαγεία τῶν Χριστουγέννων, ἐννοώντας τήν ὄμορφη ἀτμόσφαιρα πού δη­μιουργεῖ ὁ ἑορταστικός στολισμός, τό χριστουγεννιάτικο δένδρο, ἡ φά­τνη, τά φῶτα, τά δῶρα καί ὅλα αὐτά πού οἱ περισσότεροι ἑτοιμά­ζουμε μέ πολλή ἀγάπη καί φρο­ντί­δα.

Ὅμως ἡ μαγεία τῶν Χριστουγέν­νων δέν εἶναι αὐτή, ἤ τουλά­χι­στον δέν εἶναι μόνο αὐτή. Γιατί, ἄν ἦταν μόνο αὐτή, θά ἦταν πολύ λίγη γιά τό μέγεθος τοῦ κοσμοσω­τηρίου γεγονότος τῆς Γεννήσεως τοῦ Χριστοῦ καί τῆς μεγάλης ἑορ­τῆς τῶν Χριστουγέννων.

Ἡ μαγεία τῶν Χριστουγέννων βρί­σκεται στήν ἀγάπη τοῦ Θεοῦ. Βρίσκεται στό σχέδιο τοῦ Θεοῦ γιά τή σωτηρία τῶν ἀνθρώπων πού ὑπερβαίνει κάθε λογική καί κάθε φαντασία. Βρίσκεται σέ αὐτό πού περιγράφει τόσο μοναδικά ὁ ἀπό­στολος Παῦλος μέσα σέ λίγες μόνο λέξεις: «πλούσιος ὤν» ὁ Θεός «ἐπτώχευσεν, ἵνα ἡμεῖς τῇ ἐκείνου πτωχείᾳ πλουτήσωμεν».

Ἦταν πλούσιος ὁ Θεός καί ἔγινε φτωχός γιά νά γίνουμε ἐμεῖς πλού­σιοι μέ τή δική του πτωχεία. Ἔγινε Ἐκεῖνος πρόσφυγας γιά νά μποροῦμε ἐμεῖς νά ἀπολαύσουμε τή βασιλεία του. Πόσο συγκινη­τι­κό εἶναι αὐτό τό γεγονός τῆς ἀγά­πης τοῦ Θεοῦ, πού ἔρχεται στόν κόσμο γιά νά σώσει τόν ἄνθρωπο. Καί ὄχι μόνο ἔρχεται ἀλλά κάνει πράξη καί αὐτό πού γράφει ὁ ψαλ­μωδός Δαβίδ «τό ἔλεός σου κατα­διώξει με πάσας τάς ἡμέρας τῆς ζωῆς μου». Ἡ ἀγάπη του δέν μᾶς ἐγκαταλείπει μέχρι νά μᾶς σώσει.

Aὐτή τήν ἀλήθεια, τήν ἀληθινή μαγεία τῶν Χριστουγέννων, θά μᾶς παρουσιάσει ἀπόψε μέ τό μου­σι­κοθεατρικό ἀνάγνωσμα «Ὁ λη­στής τῶν Χριστουγέννων» τό θεα­τρικό ἐργαστήριο τῆς Ἱερᾶς μας Μητροπόλεως, σέ συνεργασία μέ τόν Βυζαντινό χορό τοῦ Ὠδείου μας.

Καί θέλω γι᾽ αὐτό νά εὐχαριστή­σω θερμά ὅλους τούς συντελεστές, ὅλους ὅσους συμμετέχουν στό θεα­τρικό ἐργαστήριο καί στόν βυ­ζαντινό χορό τοῦ Ὠδείου τῆς Ἱε­ρᾶς μας Μητροπόλεως, ἀλλά πε­ρισσότερο ἀπό ὅλους τόν δημιουρ­γό τοῦ μουσικοθεατρικοῦ ἀναγνώ­σμα­τος πού θά ἀπολαύσουμε ἀπό­ψε, τόν πανοσιολογιώτατο ἀρχι­μαν­δρίτη π. Ἀρσένιο Χαλδαιό­πουλο, καί τόν π. Γεράσιμο Μπεκέ, πού ἔχει ὅπως πάντοτε τή σκηνο­θετική ἐπιμέλεια, καί ὄχι μόνο, τῆς ἀποψινῆς παραστάσεως. Ὅλοι ἀξίζουν τίς θερμές εὐχαριστίες μας καί τό χειροκρότημά μας γιά τή μεγάλη προσπάθεια καί τόν κό­πο τους.

Πρίν νά ἀφήσουμε τόν λόγο καί τή μουσική νά μιλήσει στίς ψυχές μας θά ἤθελα ἀπό καρδίας νά εὐ­χηθῶ σέ ὅλους πατρικά νά ἑτοιμά­σουμε τήν ψυχή μας, καθαρίζο­ντάς την ἀπό ὅ,τι τήν βαρύνει ἄσκο­πα καί γεμίζοντάς την μέ ἀγά­πη καί μέ ταπείνωση, ὥστε νά μπορέσουμε νά αἰσθανθοῦμε τόν Χριστό νά γεννᾶται καί μέσα μας, χαρίζοντάς μας τό φῶς καί τή θαλ­πωρή τῆς δικῆς του μεγάλης καί θείας ἀγάπης.

ΓΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ

LhsthsXristougennwn2017.jpg