Ο εορτασμός του Ευαγγελισμού της Υπεραγίας Θεοτόκου στη Βέροια (φωτο)

EvagelismosVeria2017 1

EvagelismosVeria2017 1

Με λαμπρότητα και επισημότητα εορτάστηκε στην Ιερά Μητρόπολη Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας η διπλή εορτή του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου και η Εθνική εορτή της 25ης Μαρτίου.

Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης κ. Παντελεήμων λειτούργησε και κήρυξε το θείο λόγο στον παλαιό μητροπολιτικό ιερό ναό των Αγίων και πρωτοκορυφαίων αποστόλων Παύλου και Πέτρου Βεροίας και στη συνέχεια τέλεσε Δοξολογία με την συμμετοχή των τοπικών πολιτικών και στρατιωτικών αρχών.
Ακολούθησε τρισάγιο και κατάθεση στεφάνων στο ηρώο της πόλης και ο εορτασμός ολοκληρώθηκε με μαθητική και στρατιωτική παρέλαση στην οδό Μητροπόλεως.

Η ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ

«Ὅτι οὐκ ἀδυνατήσει παρά τῷ Θεῷ πᾶν ρῆμα».
Δέν εἶναι μόνο τό μήνυμα τῆς λυτρώσεως τοῦ ἀνθρωπίνου γένους ἀπό τά δεσμά τῆς ἁμαρτίας καί τοῦ διαβόλου ἡ καλή ἀγγελία πού μεταφέρει σήμερα ὁ ἀρχάγγελος Γαβριήλ στόν κόσμο. Δέν εἶναι μόνο ἡ χαρμόσυνη εἴδηση ὅτι ὁ Θεός θά λάβει τήν ἀνθρώπινη φύση ἀπό ἀγάπη γιά τό πλάσμα του, τό ὁποῖο ἀμαύρωσε τή θεία εἰκόνα πού τοῦ χάρισε ὁ ἴδιος, ὅταν τό δημιούργησε. Εἶναι καί ἡ διαβεβαίωση πού κομίζει ὁ οὐράνιος ἀπεσταλμένος στήν Παρθένο Μαρία καί δι᾽ αὐτῆς σέ ὅλους τούς ἀνθρώπους, ὅτι «οὐκ ἀδυνατήσει παρά τῷ Θεῷ πᾶν ρῆμα». Τίποτε δέν εἶναι ἀδύνατο γιά τόν Θεό.
Αἰσιόδοξο καί παρήγορο τό μήνυμα γιά τούς ἀνθρώπους, γιατί ἡ παντοδυναμία τοῦ Θεοῦ εἶναι αὐτή πού ἀνατρέπει τή δύναμη τοῦ κακοῦ πού εἶχε εἰσχωρήσει στόν κόσμο. Ἀνατρέπει τή δύναμη τοῦ θανάτου πού καταδυνάστευε τούς ἀνθρώπους καί τούς χαρίζει τή σωτηρία καί τήν ἀνάσταση. Ἀνατρέπει καί αὐτούς τούς ὅρους τῆς φύσεως πού ὁ ἴδιος θέσπισε καί στέλνει τόν Υἱό του στή γῆ, «γενόμενον ἐκ γυναικός, γενόμενον ὑπό νόμον, ἵνα τούς ὑπό νόμον ἐξαγοράσῃ ἵνα τήν υἱοθεσίαν ἀπολάβωμεν».
Αἰσιόδοξο καί παρήγορο τό μήνυμα τοῦ ἀρχαγγέλου Γαβριήλ πρός τούς ἀνθρώπους, γιατί ὁ ἄνθρωπος ἔχει ἀνάγκη ἀπό μία δύναμη πού δέν περιορίζεται ἀπό ὅρια καί δέν συγχρόνως δέν εἶναι ἀνεξέλεγκτη. Γιατί ὁ ἄνθρωπος δοκίμασε πολλές φορές μέ τραγικό τρόπο τή δική του δύναμη, πού νόμισε ὅτι εἶναι ἀπεριόριστη, καί διαπίστωσε μέ τραγικό τρόπο ὄχι μόνο ὅτι εἶναι πεπερασμένη ἀλλά καί ὅτι τόν ὁδηγεῖ στήν καταστροφή τοῦ ἑαυτοῦ του καί τῶν συνανθρώπων του. Ἡ ἱστορία τῆς ἀνθρωπότητος ἔχει νά ἐπιδείξει πολλά παραδείγματα ἀνθρώπων πού πίστευσαν ὅτι ἦταν παντοδύναμοι καί τίς ὀδυνηρές συνέπειες πού εἶχε ἡ πεποίθησή τους αὐτή ἐξαιτίας τῆς ὑπεροψίας καί τῆς κακίας τους.
Σέ ἀντίθεση μέ τόν ἄνθρωπο ὁ Θεός συνδυάζει τήν ἀπεριόριστη δύναμή του μέ τήν ἀπεριόριστη ἀγάπη του γιά τόν ἄνθρωπο καί τόν κόσμο καί τήν χρησιμοποιεῖ γιά νά ἐπέμβη θαυματουργικά ἐκεῖ ὅπου ἡ ἀνθρώπινη ἀδυναμία ἀδυνατεῖ νά δεῖ τή λύση, ἐκεῖ ὅπου ἡ ἁμαρτία ἔχει δημιουργήσει φαινομενικά ἀδιέξοδα.
Τήν χρησιμοποιεῖ ὁ Θεός ἐκεῖ ὅπου ὁ ἄνθρωπος νομίζει ὅτι τά πάντα τελείωσαν καί δέν ὑπάρχει καμία προοπτική, ἐκεῖ ὅπου ὁ ἄνθρωπος αἰσθάνεται ὅτι δέν ἔχει ἄλλο στήριγμα, δέν ἔχει ἄλλη ἐλπίδα ἀπό τόν Θεό, ἐκεῖ πού ἀντιλαμβάνεται τήν ἀλήθεια τοῦ λόγου τοῦ Θεοῦ πρός τόν ἀπόστολό του, τόν ἀπόστολο Παῦλο: «ἡ δύναμίς μου ἐν ἀσθενείᾳ τελειοῦται».
Καί μία τέτοια στιγμή δέν εἶναι μόνο ἡ στιγμή τοῦ Εὐαγγελισμοῦ, ἡ στιγμή κατά τήν ὁποία ὁ Θεός ἀποφάσισε νά στείλει στή γῆ τόν Υἱό του γιά νά λυτρώσει τόν πεπτωκότα στήν ἁμαρτία ἄνθρωπο· δέν εἶναι μόνο ἡ στιγμή πού ἡ ἀπέραντη ἀγάπη καί εὐσπλαγχνία του νικᾶ τῆς φύσεως τούς ὅρους στό πρόσωπο τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου, τῆς πρό τόκον καί μετά τόκον Παρθένου, ἀλλά καί ἡ στιγμή κατά τήν ὁποία διά τῶν χειρῶν τοῦ ἐπισκόπου Παλαιῶν Πατρῶν Γερμανό ὁ Θεός εὐλόγησε τήν ἀπόφαση τῶν πατέρων μας νά ἀγωνισθοῦν «γιά τοῦ Χριστοῦ τήν πίστη τήν ἁγία καί τῆς πατρίδος τήν ἐλευθερία», τήν ἡμέρα τῆς ἑορτῆς τοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου τοῦ 1821.
Ἔργο τῆς δυνάμεώς του ἦταν ἡ ἀπελευθέρωση τῆς πατρίδος μας. Γιατί πῶς ἦταν δυνατόν διαφορετικά ἕνα Ἔθνος ταλαιπωρημένο καί καθημαγμένο ἀπό τόν μακροχρόνιο τουρκικό ζυγό νά βρεῖ τή δύναμη νά ἐπαναστατήσει καί νά ἀγωνισθεῖ χωρίς μέσα, χωρίς ὅπλα, χωρίς ὀργάνωση ἐναντίον ἑνός ἰσχυροῦ καί σκληροῦ δυνάστου, ἐναντίον μιᾶς αὐτοκρατορίας πού διέθετε ὅλα τά μέσα γιά νά τόν νικήσει καί νά τόν συντρίψει;
Ἔργο τῆς δυνάμεως τοῦ Θεοῦ ἦταν ἡ ἀπελευθέρωση τῆς πατρίδος μας πού κανείς δέν μποροῦσε νά φαντασθεῖ ὅτι θά γινόταν ἐφικτή. Ἀλλά γιά τόν Θεό «οὐκ ἀδυνατήσει πᾶν ρῆμα».
Καί οἱ πατέρες μας πίστευαν στή διαβεβαίωση αὐτή τοῦ ἀρχαγγέλου. Πίστευαν στή δύναμη τοῦ Θεοῦ πού δέν ἐγκαταλείπει ποτέ ὅσους πιστεύουν σ᾽ αὐτόν καί τόν ἐμπιστεύονται, ὅσους δέν ἐπιχειροῦν νά ἀμφισβητήσουν τή σημασία τῆς δυνάμεώς του στίς ἐξελίξεις τῆς ἱστορίας.
Αὐτή ἡ πίστη στή δύναμη τοῦ Θεοῦ μπορεῖ νά βγάλει καί μᾶς καί τόν κόσμο μας ἀπό τά ἀδιέξοδα στά ὁποῖα βρισκόμασθε, ἀρκεῖ νά θελήσουμε νά τήν οἰκειωθοῦμε. Ἀρκεῖ νά θελήσουμε νά ἀκολουθήσουμε τό παράδειγμα τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου πού πίστευσε στόν λόγο τοῦ ἀρχαγγέλου Γαβριήλ καί εἶδε τό θαῦμα νά γίνεται πραγματικότητα. Ἀρκεῖ νά θελήσουμε νά ἀκολουθήσουμε τό παράδειγμα τῶν πατέρων μας πού μέ πίστη στή δύναμη τοῦ Θεοῦ ἀγωνίσθηκαν γιά τήν ἐλευθερία τῆς πατρίδος, τήν ὁποία ἀπολαμβάνουμε καί ἐμεῖς σήμερα τιμώντας τή θυσία τους γιά πρώτη φορά στόν ἀνακαινισμένο παλαιό Μητροπολιτικό ναό τῆς πόλεώς μας. Δοξολογοῦμε τόν Θεό μέσα σ᾽ αὐτόν τόν περίλαμπρο ναό, πού γιά περισσότερα ἀπό πεντακόσια χρόνια παρέμενε ὑπόδουλος καί αὐτός, γιά τό ὕψιστο δῶρο του, τήν ἐλευθερία, καί εὐχαριστοῦμε τήν Ὑπεραγία Θεοτόκο ἡ ὁποία διά τῆς ὑπακοῆς της στό θέλημα τοῦ Θεοῦ μᾶς χάρισε τή σωτηρία καί διά τῶν πρεσβειῶν της τήν ἐλευθερία τῆς πατρίδος μας.

ΓΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ