Bεροίας Παντελεήμων: «Μετάνοια: η πύλη που μας οδηγεί στον ουρανό». (ΒΙΝΤΕΟ)  

Την Πέμπτη 6 Απριλίου το απόγευμα ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων πραγματοποίησε διαδικτυακή ομιλία στη σειρά των εκπομπών «Επισκοπικός Λόγος» και ανέπτυξε το θέμα: «Μετάνοια: η πύλη που μας οδηγεί στον ουρανό».

Ο διαδικτυακός «Επισκοπικός Λόγος» μεταδίδεται κάθε Πέμπτη στις 7:00 μ.μ. στην ιστοσελίδα της Ιεράς Μητροπόλεως, στην αντίστοιχη σελίδα στο Facebook, στο κανάλι στο Youtube καθώς και στον ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως μας «Παύλειος Λόγος 90.2 FM».

Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Παντελεήμων στη διαδικτυακή ομιλία του ανέφερε μεταξύ πολλών άλλων: Ἡ μετάνοια δέν ἀφορᾶ μόνο τούς κλέφτες, τούς ψεῦτες, τούς ὑποκριτές καί τούς ἀλαζόνες. Μᾶς ἀφορᾶ ὅλους ἀνεξαιρέτως καί εἶναι μία κατάσταση στήν ὁποία πρέπει νά εὑρισκόμεθα συνέχεια.

Ἴσως κάποιοι ρωτήσουν γιατί πρέπει νά εὑρισκόμεθα συνέχεια. Ἡ ἀπάντηση ὅμως εἶναι ἁπλῆ. Ἡ μετάνοια εἶναι τό ἀντίδοτο τῆς ἁμαρτίας, καί ἐφόσον ὁ ἄνθρωπος, ὁ κάθε ἄνθρωπος, καί ὁ πιστός καί ὁ εὐσεβής, ἁμαρτάνει καθημερινά, διότι κανείς δέν εἶναι ἀπαλλαγμένος ἀπό τή ροπή πρός τήν ἁμαρτία καί πολύ περισσότερο κανείς δέν εἶναι ἀναμάρτητος, ἡ μετάνοια εἶναι αὐτή πού μᾶς ἐπαναφέρει ἀπό τήν ἁμαρτία, δηλαδή ἀπό τήν ἐκτροπή μας ἀπό τόν ὀρθό δρόμο καί ἀπό τήν ἀστοχία μας νά συναντήσουμε τόν Θεό.

Ὁ Χριστός ἔγινε ἄνθρωπος, ἦλθε στή γῆ, δίδαξε, ἔπαθε, σταυρώθηκε γιά τή σωτηρία μας, γιά νά ἀνοίξει καί πάλι σέ ὅλους μας τή βασιλεία του. Ἡ βασιλεία ὅμως τοῦ Θεοῦ εἶναι συνδεδεμένη μέ τή μετάνοια. Ἄς θυμηθοῦμε τήν πρόσκληση τῆς μετανοίας τήν ὁποία ἀπηύθυνε ὁ τίμιος Πρόδρομος. Τί ἔλεγε; «Μετανοεῖτε, ἤγγικε γάρ ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν». Ἀλλά καί τό κήρυγμα τοῦ Χριστοῦ εἶναι κήρυγμα μετανοίας. Ὁ ἴδιος ὁ Χριστός θεωρεῖ τή μετάνοια ὡς τήν ἀπαραίτητη προϋπόθεση γιά νά τόν πλησιάσει ὁ ἄνθρωπος. «Οὐκ ἦλθον καλέσαι δικαίους ἀλλά ἁμαρτωλούς εἰς μετάνοιαν», μᾶς λέγει, χωρίς βέβαια νά ἀπαλλάσσει κάποιον ἀπό τή μετάνοια, διότι κανένας ἄνθρωπος, ὅπως εἴπαμε, δέν εἶναι ἀναμάρτητος, ἔστω καί ἐάν ζήσει μία μόνο ἡμέρα ἐπί τῆς γῆς.

Ἡ μετάνοια εἶναι, λοιπόν, ἡ πύλη ἡ ὁποία μᾶς ὁδηγεῖ καί πάλι στόν Θεό. Εἶναι, ὅπως γράφει ὁ ἀββάς Ἰσαάκ ὁ Σύρος, «τό πλοῖο, τό ὁποῖο ἔχει ὡς καραβοκύρη τόν φόβο τοῦ Θεοῦ καί λιμάνι τήν ἀγάπη του. Ἄν δέν μποῦμε στό καράβι τῆς μετανοίας», συνεχίζει ὁ ἱερός πατήρ, «λιμάνι δέν πρόκειται νά δοῦμε».

Κλείνοντας ὅμως τό θέμα αὐτό θά ἤθελα νά ἀναφέρω καί νά ὑπογραμμίσω τά λόγια τοῦ ἁγίου Νικοδήμου τοῦ Ἁγιορείτου:

«Ὁ Θεός», λέει, «ἀγαπητοί μου, δέν θά μᾶς τιμωρήσει γιατί δέν θεολογήσαμε, ἤ γιατί δέν κάναμε θαύματα ἤ πολύ σημαντικά καί σπουδαῖα πράγματα στή ζωή μας, ἀλλά γιατί δέν πενθήσαμε καί δέν μετανιώσαμε γιά τά σφάλματα μας».

Καί συνεχίζει: «Ἡ βασιλεία τοῦ Θεοῦ δέν εἶναι νοσοκομεῖο γιά νά δέχεται τούς ἀρρώστους καί τούς μισερούς, ἀλλά εἶναι βασιλικό παλάτι πού δέχεται τούς ὑγιεῖς, τούς καλοντυμένους, ὄχι ἐξωτερικά».

Ἑπομένως, ὅσο εἶναι καιρός, νά φροντίσουμε μέ τή μετάνοια νά θεραπευθοῦμε ἀπό τά τραύματα τῆς ἁμαρτίας, γιά νά μποῦμε ὑγιεῖς στή βασιλεία τῶν οὐρανῶν.

Ἐξάλλου, ἡ μεγαλύτερη δωρεά πού μᾶς ἔχει κάνει ὁ Θεός εἶναι αὐτή: Νά μετανοοῦμε γιά τά λάθη μας, νά συγχωρούμεθα καί νά ντυνόμαστε τήν καθαρή στολή.

Αὐτή τή δωρεά νά τήν ἐκμεταλλευτοῦμε, γιά νά φθάσουμε καί μεῖς στό λιμάνι τῆς ἀγάπης τοῦ Θεοῦ καί νά κερδίσουμε τή σωτηρία μας καί ζήσουμε αἰωνίως κοντά στήν οὐράνια βασιλεία του, ἐκεῖ ὅπου πρῶτος εἰσῆλθε ὁ εὐγνώμων ληστής «βαλών κλεῖδα τό μνήσθητί μου», μετανοώντας εἰλικρινά καί ζητώντας τό ἔλεος τοῦ Θεοῦ.