ΚΒ΄Παύλεια: «Των Ελλήνων οι κοινότητες». Βιβλιοπαρουσίαση του νέου βιβλίου του Εμμανουήλ Βαλσαμίδη στη Νάουσα. (ΦΩΤΟ)

29c666aca086cedb416038bd5e368e95.jpg

29c666aca086cedb416038bd5e368e95.jpg

Την Τετάρτη 22 Ιουνίου στο πλαίσιο των ΚΒ΄Παυλείων πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα του Πολυχώρου ΒΕΤΛΑΝΣ στη Νάουσα η βιβλιοπαρουσίαση του νέου βιβλίου του ιστορικού και θεολόγου κ. Εμμανουήλ Βαλσαμίδη που φέρει τον τίτλο «Των Ελλήνων οι Κοινότητες». Χαιρετισμό ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Παντελεήμων.


Χαιρετισμός του Σεβασμιωτάτου

Ἐάν ἀνατρέξουμε στήν ἱστορία τῶν Παυλείων πού φέτος συμπληρώνoυν 22 χρόνια, θά βροῦμε συχνά, καί στά τελευταῖα χρόνια σχεδόν κάθε χρόνο, μία ἐκδήλωση γιά τήν παρουσίαση ἑνός νέου πονήματος τοῦ γνωστοῦ καί ἀκαταπόνητου θεολόγου καί ἱστορικοῦ τῆς πόλεώς μας καί τῆς περιοχῆς μας, τοῦ κ. Ἐμμ. Βαλσαμίδη. 

Τόσα χρόνια, τόσοι τόμοι, πλούτισαν καί πλουτίζουν τίς γνώσεις μας γιά τήν ἱστορία αὐτῆς τῆς μαρτυρικῆς καί ἡρωικῆς πόλεως, τῆς Ναούσης· πλούτισαν καί πλουτίζουν τίς γνώσεις μας γιά τήν προσφορά της στήν ἀπελευθέρωση τῆς Μακεδονίας· πλούτισαν καί πλουτίζουν τίς γνώσεις μας γιά τή συμβολή τῆς Ἐκκλησίας στήν παιδεία καί τή διατήρηση τῆς ἐθνικῆς μας ἰδιοπροσωπίας. 
Τόσα χρόνια, τόσοι καλαίσθητοι τόμοι δέν πλουτίζουν μόνο τή βιβλιογραφία ἀλλά καί τίς ψυχές μας. Τόσο χρόνια, τόσοι πολυσέλιδοι τόμοι δείχνουν τήν ἀγάπη τοῦ συγγραφέα τους, τοῦ κ. Βαλσαμίδη, γιά τήν πόλη του καί τήν ἱστορία της· δείχνουν τόν ζῆλο του νά ἀνακαλύψει ὅ,τι παρέμενε μέχρι τώρα σέ σκονισμένα ἀρχεῖα καί σέ δυσανάγνωστα ἔγγραφα καί νά τό προσφέρει σέ ὅλους μας ὡς τεκμήριο τῆς ἱστορίας μας, ὡς πλοῦτο πού διαθέτουμε ἀλλά δέν γνωρίζαμε μέχρι τώρα, ὡς θησαυρό ἀνεκτίμητο πού δέν ἔχουμε δικαίωμα νά τόν λησμονήσουμε.

Καί σήμερα παρουσιάζουμε ἕναν ἀκόμη τόμο, μία ἀκόμη σπουδαία συμβολή τοῦ κ. Βαλσαμίδη ἡ ὁποία κυκλοφόρησε πρόσφατα μέ τόν ὡραῖο τίτλο: «Τῶν Ἑλλήνων οἱ κοινότητες». Ἕνα ἔργο πού, ὅπως καί τά προηγούμενα πονήματα τοῦ συγγραφέα, ἀποτελεῖ καρπό μακροχρόνιας ἀναδιφήσεως καί ἐκδοτικῆς προσπαθείας, καθώς στό ἔργο αὐτό ὁ κ. Βαλσαμίδης μᾶς προσφέρει τίς ἴδιες τῆς πηγές τῆς ἱστορίας τῆς Ναούσης, ἐκδίδοντας τούς Κώδικες τῶν Πρακτικῶν τῆς Δημογεροντίας τῆς Ὀρθοδόξου Ἑλληνικῆς Κοινότητος Ναούσης, ἐκδίδοντας δηλαδή τά ἔγγραφα πού περιλαμβάνουν ὅλες τίς ἀποφάσεις τῆς Ὀρθοδόξου Ἑλληνικῆς Κοινότητος Ναούσης ἀπό τό 1893 μέχρι τό 1927, σέ χρόνια δύσκολα ἀλλά καί σημαντικά γιά τή Μακεδονία καί τή Νάουσα.
Δέν θα ἐπεκταθῶ σέ ἀνάλυση αὐτοῦ τοῦ σπουδαίου ἔργου, πού θά τό παρουσιάσουν στή συνέχεια ἄλλοι, ἁρμοδιότεροι ἐμοῦ. Θά ἤθελα μόνο γιά μία ἀκόμη φορά νά συγχαρῶ ἀπό καρδίας τόν συγγραφέα του, τόν ἀγαπητό κ. Ἐμμ. Βαλσαμίδη, καί τόν καθηγητή τῆς Νομικῆς Σχολῆς τοῦ Α.Π.Θ. κ. Νικόλαο Ἰντζεσίλογλου, πού συμμετέχει στόν τόμο μέ μία σημαντική μελέτη μέ τίτλο «Τό Δίκαιο ἀπό τή Μεσαιωνική πρός τή Νεότερη Ἑλλάδα», καί νά τοῦ εὐχηθῶ νά συνεχίσει νά μᾶς προσφέρει τούς καρπούς τῶν μελετῶν του καί τῶν κόπων του προβάλλοντας τήν ἱστορία καί τόν πολιτισμό τῆς πόλεώς μας, τῆς Ναούσης.

ΓΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ