ΚΒ΄Παύλεια: «Στη Μακεδονία του παλιού καιρού» (ΦΩΤΟ)

pavleia-3.jpg

pavleia-3.jpg

Την Κυριακή 29 Μαϊου το απόγευμα πραγματοποιήθηκε η εναρκτήρια εκδήλωση των ΚΒ΄ Παυλείων, στην κατάμεστη αίθουσα του Δημοτικού Θεάτρου Νάουσας, με τίτλο «Στη Μακεδονία του παλιού καιρού» που αφορούσε την λήξη του πνευματικού έργου της Ιεράς Μητροπόλεως Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας.

 

Στην εκδήλωση παραβρέθηκαν, ο σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Νικολάεφ κ. Πιτιρίμ (από την Ουκρανία) και ο σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων ο οποίος χαιρέτισε την εκδήλωση και ευχαρίστησε θερμά τους κατηχητές αλλά και τους γονείς που εμπιστεύονται τα παιδιά τους στην Εκκλησία.

Στο α΄μέρος της εκδήλωσης η παιδική – νεανική χορωδία του Ωδείου της Ιεράς Μητροπόλεως Βεροίας υπό τη διεύθυνση της Μαρίας Πέτκου και η Σχολική Χορωδία του 9ου Δημοτικού Σχολείου Νάουσας υπό την διεύθυνση της κ. Αικατερίνης Μπαμίχα

Στο β΄μέρος της εκδήλωσης έλαβε μέρος, η τελετή βράβευσης, του 5ου Παύλειου Μαθητικού Διαγωνισμού, του 3ου Διενοριακού τουρνουά σκάκι και των αθλητικών εκδηλώσεων «Δημήτριος Βικέλας 2016».

Την παρουσίαση της εκδήλωσης έκανε ο Υπεύθυνος του Γραφείου Νεότητος της Ιεράς Μητροπόλεως Αρχιμ.Διονύσιος Ανθόπουλος, ο οποίος έκανε και την ανασκόπιση του πλούσιου πνευματικού έργου για τη χρονιά που πέρασε.

Η ομιλία του Σεβασμιωτάτου:

Κυριακή τῆς Σαμαρείτιδος σή­με­ρα, καί ὁ Χριστός ἐμφανίσθηκε νά ὁμιλεῖ παρά τό φρέαρ τοῦ Ἰακώβ μέ μία γυναίκα ἀπό τή Σα­μάρεια, ἐνῶ ἦταν γνωστή ἡ ἔχθρα πού χώ­ριζε τούς Ἰουδαίους ἀπό τούς Σαμαρεῖτες· καί ὄχι μόνο νά τῆς ἀποκαλύπτει τά ἀπόκρυφα μυστι­κά τῆς ζωῆς της καί τῆς ψυ­χῆς της, ἀλλά καί μεγάλες πνευ­μα­τι­κές ἀλήθειες· νά τῆς ἀποκα­λύπτει τό νόημα καί τήν ἀλήθεια τοῦ Θεοῦ. Νά τῆς μιλᾶ γιά τήν πνευ­μα­τική λατρεία καί τό ὕδωρ τό ζῶν πού ξεδιψᾶ τή ψυχή τοῦ ἀν­θρώ­που καί τήν ὁδηγεῖ ἀπό τό σκο­τάδι στό φῶς, ἀπό τήν ἁμαρ­τία στήν ἁγιότητα· καί νά τήν με­τα­ποιεῖ σέ ζωντανό κήρυκα τῆς ἀληθείας καί τῆς θεότητός του.

Λίγα χρόνια ἀργότερα ὁ πρωτο­κορυφαῖος ἀπόστολος Παῦλος πρός τιμήν τοῦ ὁποίου ἡ Ἱερά Μη­τρόπολή μας ἀφιερώνει καί φέτος τίς ἑορταστικές ἐκδηλώ­σεις τῶν Παυλείων, ἡ ἔναρξη τῶν ὁποίων συμπίπτει, ὅπως κάθε χρό­νο, μέ τήν ἐκδήλωση τῆς λή­ξεως τοῦ πνευματικοῦ ἔργου τῆς τοπικῆς μας Ἐκκλησίας, ἀκολου­θώ­ντας τό παράδειγμα τοῦ Χρι­στοῦ ἐπέλεξε νά ἔρθει «στή Μα­κεδ­ονία τοῦ παλιοῦ καιροῦ», στήν πατρίδα τοῦ Μεγάλου Ἀλε­ξάνδρου καί τοῦ Ἀριστοτέλη, πού ἡ φήμη τους εἶχε φθάσει ἀπό αἰ­ῶ­νες καί στή δική του πατρίδα, στήν Ταρσό τῆς Κιλικίας, γιά νά προσφέρει καί στούς Μακεδόνες τό ὕδωρ τό ζῶν, γιά τό ὁποῖο εἶχε μιλήσει ὁ Χριστός στή Σαμαρεί­τι­δα, καί νά ἀρδεύσει μέ αὐτό τόν πνευματικό ἀγρό τῶν ψυχῶν τους.

Καί δέν περιορίσθηκε μόνο σ᾽ αὐ­τό ὁ πρωτοκορυφαῖος ἀπόστο­λος. «Ὤρυξε φρέαρ» γιά νά ἀν­τλοῦν εἰς τό διηνεκές οἱ προσφι­λεῖς του Μακεδόνες τό ὕδωρ τό ζῶν. Γιατί «φρέαρ» πνευματικό εἶ­ναι ἡ Ἐκκλησία μας πού συνε­χίζει νά μᾶς προσφέρει μέ τό ἔργο καί τή διακονία της στόν κόσμο τό ὕδωρ τό ζῶν, τόν Χριστό.

Αὐτό τό ὕδωρ προσπαθήσαμε καί ἐμεῖς νά προσφέρουμε σέ ὅλους τούς ἀνθρώπους, τούς ἐγ­γύς καί τούς μακράν, μέ τό πνευ­ματικό ἔργο τῆς Ἱερᾶς μας Μη­τροπόλεως καί κατά τό ἐκκλησια­στι­κό αὐτό ἔτος, πού λήγει ἐπισή­μως μέ τήν ἀποψινή ἑόρτια ἐκδ­ή­λωση.

Προσπαθήσαμε νά τό προσφέ­ρου­με μέ κάθε τρόπο, ἀνάλογα μέ τήν ἡλικία καί τίς ἀνάγκες της: μέ τά κατηχητικά σχολεῖα, τίς νεα­νικές συντροφιές, τίς ποικίλες ἐκδηλώσεις καί δραστηριότητες τοῦ Γραφείου νεότητος τῆς Ἱερᾶς μας Μητροπόλεως.

Καί μᾶς χα­ροποιεῖ ἰδιαίτερα τό γεγονός ὅτι στό ἔργο αὐτό συμμετεῖχαν πολ­λά παιδιά, ἔφηβοι καί νέοι σέ ὅλη τήν Ἱερά Μητρόπολή μας, ἀπο­λαμ­βάνοντας τή χαρά τῆς ἀληθι­νῆς φιλίας καί συντροφικότητος μέσα στόν ἀσφαλῆ χῶρο τῆς Ἐκ­κλησίας καί μέσα στή στοργική μη­τρική της ἀγκάλη, ἀλλά καί κάτω ἀπό τή φροντίδα καί τήν κα­θοδήγηση τῶν ὑπευθύνων κλη­ρικῶν τῆς τοπικῆς μας Ἐκ­κλη­σίας καί τῶν πολυάριθμων συνεργατῶν τοῦ νεανικοῦ καί κα­τηχητικοῦ της ἔργου πού ἐργά­σθηκαν καί προσέφεραν μέ ἐν­θου­σιασμό καί αὐταπάρνηση καί αὐτή τή χρονιά.

Ἀποτελεῖ εὐτυχῆ συγκυρία τό γεγονός ὅτι ἡ τελετή λήξεως τοῦ πνευματικοῦ ἔργου τῆς Ἱερᾶς μας Μητροπόλεως γίνεται φέτος ἐδῶ στή Νάουσα, κοντά στήν ἀρχαία Μίεζα, ὅπου βρίσκεται τό πρῶτο πανεπιστήμιο τῆς Εὐρώπης, ἡ σχολή τοῦ μεγάλου Μακεδόνα φι­λοσόφου, τοῦ Ἀριστοτέλη.

Καί εἶναι ἰδιαίτερη τιμή γιά μᾶς πού στόν τόπο μας ἔζησε καί δίδαξε ὁ κορυφαῖος αὐτός στοχαστής καί ἐπιστήμονας, ὁ Ἀριστοτέλης, στόν ὁποῖο ἔχει ἀφιερώσει ἡ Unesco τό ἔτος 2016, μέ τήν εὐ­και­ρία τῆς συμπληρώσεως 2400 ἐτῶν ἀπό τή γέννησή του.

Μέ ἀφορμή, ἄλλωστε, αὐτή τήν ἐπέτειο ἀφιερώσαμε καί ἐμεῖς τά ΚΒ´ Παύλεια στή σχέση τοῦ ἀπο­στόλου Παύλου μέ τούς Ἕλληνες φιλοσόφους καί διοργανώσαμε τόν 5ο Παύλειο μαθητικό διαγω­νι­σμό μέ θέμα «Στή Μακεδονία τοῦ παλιοῦ καιροῦ», τά βραβεῖα τοῦ ὁποίου σέ ὅσους διακρίθηκαν θά ἀπονείμουμε στή σημερινή ἐκδήλωση.

Σκοπός τοῦ διαγωνισμοῦ ἦταν νά δώσει τήν εὐκαιρία σέ ὅλους ὅσους συμμετεῖχαν σ᾽ αὐτόν, μι­κρό­τερους καί μεγαλύτερους, νά γνωρίσουν τόν σπουδαῖο Μακε­δόνα φιλόσοφο, τόν Ἀριστοτέλη, πού μέ τή διδασκαλία του ὄχι μό­νο δημιούργησε μία ἀπό τίς κο­ρυ­φαῖες προσωπικότητες τῆς παγ­κό­σμιας ἱστορίας, ἕναν ἀπό τούς ἀληθινά μεγάλους τῆς ἀνθρω­πό­τητος, τόν Μέγα Ἀλέξανδρο, ὁ ὁποῖος μέ τό ἔργο ἔκανε διάσημο τό ὄνομα τῆς Μακεδονίας καί τόν ἑλληνικό πολιτισμό στά πέρατα τοῦ κόσμου, προετοιμάζοντας τό ἔδαφος γιά τή διάδοση τοῦ χρι­στι­ανισμοῦ, ἀλλά καί ἐπηρέασε καί ἐπηρεάζει τήν παγκόσμια δια­νόηση καί ἐπιστήμη μέχρι τίς ἡμέ­ρες μας.

Ὁ φιλοσοφικός λόγος τοῦ Ἀρι­στοτέλη καί ἡ πίστη του στόν δη­μιουργό Θεό εἶναι αὐτά πού δί­νουν τήν ἀπάντηση σέ ἐκείνους πού στίς ἡμέρες μας ἀμφισβητοῦν τή δυνατότητα τοῦ συνδυασμοῦ τῆς πίστεως καί τῆς ἐπιστήμης, τῆς πίστεως καί τοῦ φιλοσοφικοῦ στοχασμοῦ.

Εἶναι αὐτά πού ἔκα­ναν τόν μαθητή του, τόν μεγάλο στρατηλάτη καί βασιλιά Ἀλέξαν­δρο νά ἀναγνωρίζει ὅτι στόν πα­τέρα του ὀφείλει τή ζωή, «τό ζῆν», ἀλλά στόν δάσκαλό του, τόν Ἀριστοτέλη, ὀφείλει «τό εὖ ζῆν», ὀφείλει τήν παιδεία του, ὀφείλει τήν προσωπικότητά του, ὀφείλει τούς ἀνοικτούς ὁρίζοντες τῆς ψυχῆς του, τούς ὁραματι­σμούς καί τίς ρηξικέλευθες ἰδέες του.

Καί ἐάν ὁ Μέγας Ἀλέξανδρος τά διδάχθηκε ἀπό τόν σπουδαῖο Ἀρι­στοτέλη «στή Μακεδονία τοῦ πα­λιοῦ καιροῦ», εἶμαι βέβαιος ὅτι καί σεῖς, μικρότεροι καί μεγαλύ­τεροι συμμετέχοντες στόν 5ο Παύ­λειο μαθητικό διαγωνισμό τῆς Ἱερᾶς μας Μητροπόλεως θά εἴ­χατε τήν εὐκαιρία νά τά διδα­χθεῖτε ἀναδιφώντας στήν ἱστο­ρία, τήν τέχνη καί τόν πολιτισμό τῆς Μακεδονίας αὐτῆς τῆς ἐπο­χῆς, μιᾶς ἐποχῆς πού μπορεῖ νά ἀπέχει ἀπό τή δική μας 2400 χρό­νια εἶναι ὅμως ζωντανή, εἶναι δίπλα μας μέ τά ὑπέροχα μνημεῖα πού μᾶς κληροδότησε, ἰδιαίτερα ἐδῶ στήν Ἠμαθία, καί μέ τά συγγράμματα τοῦ μεγάλου φιλο­σό­φου Ἀριστοτέλη.

Θέλω, λοιπόν, νά σᾶς συγχαρῶ ὅλους γιά τή συμμετοχή σας στόν διαγωνισμό, καί αὐτούς πού δια­κρίθηκαν καί θά βραβευθοῦν σέ λίγο, ἀλλά καί ὅλους τούς ἄλ­λους πού προσπάθησαν γιά τό καλύτερο καί κέρδισαν ἀπό τήν ὡραία τους προσπάθεια.

Θέλω νά συγχαρῶ καί ὅλους ἐκείνους πού συμμετεῖχαν καί στό 3ο Διενοριακό τουρνουά σκά­κι καί τῶν ἀθλητικῶν ἐκδηλώ­σεων «Δημήτριος Βικέλας 2016», πού ἐντάσσονται στίς δραστηριό­τητες τοῦ Γραφείου νεότητος τῆς Μητροπόλεώς μας.

Θέλω ἀκόμη νά εὐχαριστήσω τούς συνεργάτες καί τούς συμ­παραστάτες τοῦ πνευματικοῦ καί κατηχητικοῦ ἔργου τῆς Ἱερᾶς μας Μητροπόλεως καί ὅσους μέ κάθε τρόπο συνέβαλαν στήν ἐπιτυχία του, ἀλλά καί ὅσους προετοίμα­σαν καί συμμετέχουν στή σημε­ρινή ἑόρτια ἐκδήλωση.

Τό πνευματικό καί κατηχητικό ἔργο τῆς Ἐκκλησίας μας δέν εἶναι προσωπικό ἔργο κανενός, εἶναι ἕνα συλλογικό ἔργο πού γίνεται μέσα στήν Ἐκκλησία μας, πού γί­νεται μέ τή χάρη τοῦ Θεοῦ καί τίς πρεσβεῖες τοῦ ἱδρυτοῦ τῆς τοπι­κῆς μας Ἐκκλησίας, τοῦ πρωτο­κο­ρυφαίου ἀποστόλου Παύλου, πρός δόξα τοῦ Θεοῦ, ἡ χάρη τοῦ ὁποίου εὔχομαι νά σᾶς συνοδεύει καί τήν καλοκαιρινή περίοδο μέ­χρι νά συναντηθοῦμε καί πάλι στήν ἀρχή τῆς νέας κατηχητικῆς χρο­νιᾶς.

pavleia-2.jpg

pavleia-4.jpg

pavleia-5.jpg

pavleia-8.jpg