ΚΣΤ΄ Παύλεια: Έναρξη 26ου Διεθνούς Επιστημονικού Συμποσίου «ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ ΚΑΙ ΗΘΟΣ». (ΦΩΤΟ)

KStPauleiaArxhSumposiou2020 2

KStPauleiaArxhSumposiou2020 2

Το Σάββατο 20 Ιουνίου το πρωί στο πλαίσιο των ΚΣΤ΄ Παυλείων ξεκίνησαν οι εργασίες του 26ου Επιστημονικού Συμποσίου που φέτος θα εξετάσει το θέμα «ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ ΚΑΙ ΗΘΟΣ» και πραγματοποιείται στον παλαιό Ιερό Μητροπολιτικό Ναό των Αγίων Αποστόλων Παύλου και Πέτρου Βεροίας. 

 

Στην αρχή εψάλησαν βυζαντινοί ύμνοι από χορό ιεροψαλτών υπό τη διεύθυνση του κ. Νικολάου Χανουμίδη και στη συνέχεια ο Γενικός Αρχιερατικός Επίτροπος της Ιεράς Μητροπόλεως Βεροίας Αρχιμ. Δημήτριος Μπακλαγής καλωσόρισε τους συνέδρους. 

 

Εξαιτίας της πανδημίας του κορωνοϊού δεν προσεκλήθησαν όπως κάθε χρόνο εκπρόσωποι των Ορθοδόξων Πατριαρχείων και Αυτοκεφάλων Εκκλησιών, ωστόσο προβλήθηκε βιντεοσκοπημένο το μήνυμα της Α.Θ.Π. του Οικουμενικού Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου, ενώ ανεγνώσθησαν μηνύματα της Α.Θ.Μ. Πάπα και Πατριάρχου Αλεξανδρείας κ. Θεοδώρου, της Α.Θ.Μ. του Πατριάρχου Ιεροσολύμων κ. Θεοφίλου και των Μακαριωτάτων Αρχιεπισκόπων Κύπρου κ. Χρυσοστόμου και Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ. Ιερωνύμου.

 

Χαιρετισμό απηύθυναν ο Αντιπεριφερειάρχης Ημαθίας κ. Κωνσταντίνος Καλαϊτζίδης, ο Δήμαρχος Βεροίας κ. Κωνσταντίνος Βοργιαζίδης, ο Κοσμήτορας της Θεολογικής Σχολής του Α.Π.Θ. κ. Θεόδωρος Γιάγκου ενώ εκ μέρους της επιστημονικής επιτροπής των «Παυλείων» μίλησε ο Καθηγητής κ. Χαράλαμπος Ατματζίδης.

Τέλος, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολιτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων κήρυξε την έναρξη των εργασιών του Συμποσίου.

Κατά την 1η Συνεδρία προήδρευσε ο Καθηγητής κ. Θεόδωρος Γιάγκου, Κοσμήτορας της Θεολογικής Σχολής του Α.Π.Θ. και εισηγήσεις έκαναν:  α) ο κ. Χαράλαμπος Ατματζίδης, Καθηγητής της Θεολογικής Σχολής του Α.Π.Θ, ο οποίος ανέπτυξε το θέμα: «Ο απόστολος  Παύλος, η διδασκαλία του για το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού και η σχέση της με την ηθική», β) η κ. Αικατερίνη Τσαλαμπούνη, αν. Καθηγήτρια της Θεολογικής Σχολής του Α.Π.Θ., η οποία ανέπτυξε το θέμα: «Οικολογική δικαιοσύνη και χριστιανική ηθική – μια βιβλική προσέγγιση» και γ) ο κ. Χρήστος Καραγιάννηςαν. Καθηγητής της Θεολογικής Σχολής Ε.Κ.Π.Α, ο οποίος ανέπτυξε το θέμα: «O Δεκάλογος και η ηθική κατά την Παλαιά Διαθήκη».

 

Το συνέδριο θα μεταδοθεί διαδικτυακά μέσα από την ιστοσελίδα της Ιεράς Μητροπόλεως και την αντίστοιχη σελίδα στο Facebook  κατά το τριήμερο 25, 26 και 27 Ιουνίου. 

 

Ο Σεβασμιώτατος κατά την κήρυξη έναρξης των εργασιών του Συμποσίου ανέφερε μεταξύ άλλων: «Τεκνία μου, οὕς πάλιν ὠδίνω ἄχρις οὗ μορφωθῇ Χριστός ἐν ὑμῖν» (Γαλ.4.19).

Μέ μία πλήρη πατρικῆς ἀγάπης ἀποστροφή πρός τούς Χριστιανούς τῆς Γαλατίας ὁ πρωτοκορυφαῖος ἀπόστολος Παῦλος προσδιορίζει τή σημασία τῆς ἐννοίας ἦθος καί τή σχέση της μέ τό Εὐαγγέλιο τοῦ Χριστοῦ. 

Δέν γράφει ὡς «σκεῦος τῆς ἐκλο­γῆς», δέν διδάσκει ἀπό κα­θέδρας ὡς πρωτοκορυφαῖος ἀπό­­στολος, δέν ὑποδεικνύει ὡς ἐκεῖνος πού ἀξιώθηκε νά ἀνέλθει ἕως τρίτου οὐρανοῦ καί νά ἀκού­σει ἄρρητα ρήματα, οὔτε ἐπι­πλήττει θέλοντας νά ἐπιβάλλει τήν ἄποψή του. «Τεκνία μου, οὕς πάλιν ὠδίνω ἄχρις οὗ μορφωθῇ Χριστός ἐν ὑμῖν».

Ὁ μέγας ἀπόστολος γράφει ὡς στοργικός πατέρας πού κοπιάζει καί ὑποφέρει προκειμένου νά σμι­λεύσει τίς ψυχές τῶν παιδιῶν του τόν Χριστό. Γνωρίζει πόσο δύσκο­λο εἶναι αὐ­τό. Γνωρίζει πόσο ἰσχυ­ρή εἶναι ἡ ροπή τοῦ ἀνθρώπου πρός τό κακό. Γνωρίζει πόσο δύ­σκο­λο εἶναι νά ἀπεκδυθεῖ κανείς τόν παλαιόν ἄν­θρωπο, προκειμέ­νου νά ἐνδυθεῖ «τόν καινόν ἄν­θρω­πον τόν κατά Θεόν κτισθέντα» (Ἐφεσ. 4.24). Γιατί σκοπός τῆς εἰς Χριστόν πίστεως δέν εἶναι νά δη­μιουργήσει καλούς ἀνθρώπους, ἀλλά νά ἀπο­καταστήσει τήν φθα­ρεῖσα ἀπό τήν ἁμαρτία εἰκόνα τοῦ Θεοῦ στήν ψυ­χή τοῦ ἀνθρώπου, ὁδηγώντας τον διά τοῦ τρόπου αὐ­τοῦ στή σωτη­ρία. 

Καί ἐάν ἦθος γιά τά ἀνθρώπι­να δεδομένα εἶναι ὁ χαρακτήρας τοῦ ἀνθρώπου, ὁ ἐσωτερικός του κό­σμος καί ὁ τρόπος μέ τόν ὁποῖο τόν ἐκφράζει, γιά τόν Χριστό καί τόν πρωτοκορυφαῖο ἀπόστολό του εἶναι ἡ μίμηση τοῦ Χριστοῦ, εἶναι τό ἦθος τοῦ Χριστοῦ καί τοῦ Εὐ­αγ­γελίου του. Γι᾽ αὐτό καί τό Εὐαγ­γέλιο δέν εἶναι ἕνα βιβλίο πού πε­ριέχει τίς ἐντολές τοῦ Χριστοῦ. Δέν εἶναι ἕνα βιβλίο πού καταγρά­φει τίς ὁμιλίες καί τή διδασκαλία του, ἀλλά πού ἀποτυπώνει, ὅσο εἶναι αὐτό δυνατό, τήν ἀναστροφή του στόν κόσμο. Ἄλλωστε, γι᾽ αὐ­τό ὁ Χριστός ἦλθε στόν κόσμο καί «τοῖς ἀνθρώποις συνανεστράφη», «ὑμῖν ὑπολιμπάνων ὑπογραμμόν ἵνα ἐπακολουθήσητε τοῖς ἴχνεσιν αὐτοῦ», κατά τόν ἀπόστολο Παῦ­λο. 

Ἡ σχέση, λοιπόν, τοῦ Εὐαγγελίου μέ τό ἦθος, δέν εἶναι, σύμφωνα μέ τόν πρωτοκορυφαῖο ἀπόστολο, σχέ­ση ἐπιφανειακή, πού στηρί­ζεται στήν τήρηση τῶν ἐντολῶν τοῦ Χριστοῦ. Εἶναι σχέση ἀναγεν­νητική καί μεταμορφωτική. Τό ἦθος δέν διαμορφώνεται μέ τήν ἐφαρμογή τοῦ θελήματος τοῦ Θεοῦ, ἀλλά μέ τήν ἀνακαίνιση τοῦ ἀνθρώπου, μέ τήν καλή ἀλλοίωση πού ἐνεργεῖται στήν ψυχή του καί τόν μεταποιεῖ σέ τέκνο Θεοῦ.

 Ἦθος εὐαγγελικό εἶναι, κατά τόν ἀπόστολο Παῦλο, νά ἔχει ὁ ἄν­θρωπος «νοῦν Χριστοῦ» καί ἡ ζωή του νά εἶναι ζωή Χριστοῦ.

«Πάντοτε τήν νέκρωσιν τοῦ Ἰησοῦ ἐν τῷ σώματι περιφέρον­τες, ἵνα καί ἡ ζωή τοῦ Ἰησοῦ ἐν τῷ σώματι ἡμῶν φανερωθῇ» (2 Κορ. 4.10), γράφει ὁ μέγας ἀπόστολος πρός τούς Κορινθίους, ἑρμηνεύ­οντας μέ τόν λόγο του αὐτόν ὁ ἴδιος ποιός εἶναι ὁ νέος ἄνθρωπος,  «ὁ ἀνακαινούμενος εἰς ἐπίγνωσιν κατ᾽ εἰκόνα τοῦ κτί­σαντος αὐτόν» (Κολ. 3.10), τόν ὁποῖο συχνά ἀνα­φέ­ρει στίς ἐπιστολές του ὡς ἀνα­γκαιό­τητα γιά κάθε χριστιανό.

Εἶναι αὐτός πού δέν ἀντιμετω­πίζει τή ζωή τοῦ Χριστοῦ οὔτε ὡς ἕνα εὐ­σεβές καί ἐποικοδομητικό ἀνά­γνω­σμα, οὔτε ὡς μία θαυμα­στή ἱστορία, οὔτε ἔστω ὡς ἕνα πρό­τυπο τό ὁποῖο ὀφείλουμε νά ὁμοιάσουμε, ἀλλά τήν ζεῖ μέσα του, τήν ζεῖ στό εἶναι του, τήν αἰσθάνεται στήν ὕπαρ­ξή του ὡς ἀπόλυτη ταύτιση μέ τόν Χριστό.

Τό περιγράφει μέ σαφήνεια ὁ πρωτοκορυφαῖος ἀπό­στολος Παῦ­λος, ὅταν ὁμολογεῖ «ζῶ δέ οὐκέτι ἐγώ, ζῇ δέ ἐν ἐμοί Χριστός» (Γαλ. 2.20). Δέν τό δηλώνει ἀπό ὑπερβολική αὐτοπε­ποί­θηση, δέν τό διαφημίζει ἀπό αἴσθημα ὑπερο­χῆς. Ἀσφαλῶς ὄχι. Τό κάνει μέ ἀπόλυτη συναίσθηση τῆς ταυτί­σεώς του μέ τόν Χριστό, τῆς ὁποί­ας προϋπόθεση εἶναι ἡ μέχρι νε­κρώ­σεως τοῦ παλαιοῦ ἀν­θρώπου ταπείνωση, ἡ ἑκούσια ἀπαλλαγή ἀπό ὅ,τι δέν εἶναι τοῦ Χριστοῦ. 

Τό διακηρύσσει ὁ ἀπό­στο­λος γιά νά διδάξει καί σέ μᾶς, τούς ἀνά τούς αἰῶνες μαθητές του, τά πνευ­ματικά του τέκνα, πόσο διαφέρει τό ἦθος κατά τό Εὐαγγέλιο τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰη­σοῦ Χριστοῦ ἀπό ὅλα ὅσα διδά­σκουν περί ἤθους τά ποικίλα φιλο­σοφικά συστήματα καί οἱ ἠθικολόγοι τοῦ κόσμου. 

Καί διαφέρει, γιατί δέν στηρίζε­ται σέ κανόνες, δέν εἶναι τρόπος συμπεριφορᾶς πού μπορεῖ νά με­τα­­­βληθεῖ ἀνάλογα μέ τίς συν­θῆκες καί τίς περιστάσεις, εἶναι ἔκφραση τῆς ἐν Χριστῷ ζωῆς. 

Εἶναι αὐτό πού κάνει τόν ἄνθρω­πο νά μήν σκέφτεσαι «τί λέει τό Εὐαγ­γέλιο νά κάνω σέ αὐτή ἤ στήν ἄλλη περίπτωση;», ἀλλά νά κάνει αὐθόρμητα αὐτό πού θά ἔκανε ὁ Χρι­στός, ὅπως τό ἔκανε καί ὁ πρω­τοκορυφαῖος ἀπόστολος Παῦλος, τόν ὁποῖο τιμοῦμε μέ τίς ἐκδηλώσεις τῶν ΚΣΤ´ Παυλείων, καί τό καθιερωμένο Συ­νέδριό μας τό ὁποῖο ἔχει φέτος ὡς θέμα, ὅπως ἤδη εἴχαμε ἀναγγείλει τόν περα­σμένο Ἰούνιο, «Εὐαγγέλιο καί ἦθος κατά τόν ἀπόστολο Παῦλο».

Δυστυχῶς οἱ συνθῆκες πού δημι­ουργήθη­καν ἐξαιτίας τῆς πανδη­μίας τοῦ κορωνοϊοῦ καί τά μέτρα προστα­σίας τῆς δημοσίας ὑγείας ἀπό τή διάδοση τοῦ ἰοῦ ἐπέφεραν ἀναγκαστικές τροποποιήσεις τόσο στό γενικό πρόγραμμα τῶν ΚΣΤ´ Παυλείων ὅσο καί στήν διορ­γά­νωση τοῦ ἐπιστημονικοῦ Συνε­δρίου μας. 

Εἴμεθα ὅμως, παρά τίς δυσκολίες πού ἀντιμετωπίσαμε, εὐγνώμονες στόν Θεό καί τόν πρωτοκορυφαῖο ἀπόστολο Παῦλο, γιατί, μέ τή συμπαράσταση τῆς Ἐπιστημονικῆς Ἐπιτροπῆς ἀλλά καί τή θετική ἀντα­πόκριση πολλῶν ἐπιστημό­νων, ἡ Ἱερά Μητρόπολη Βεροίας, Ναούσης καί Καμπανίας διοργά­νωσε καί πραγματοποιεῖ καί φέτος τό Συνέδριο αὐτό πρός τιμήν τοῦ οὐρανοβάμονος ἀποστόλου Παύ­λου, τό ὁποῖο ἐντάσσεται στό πλαί­­σιο τῶν ΚΣΤ´ Παυλείων καί πραγματοποιεῖται γιά τεχνι­κούς λόγους λίγες ἡμέρες νωρί­τερα ἀπό τή συνηθισμένη ἡμερο­μη­νία καί σέ διαφορετικό χῶρο, στόν πρό τεσσάρων ἐτῶν ἀνα­καινισθέντα παλαιό Μητρο­πολι­τι­κό ναό τῆς Βεροίας, στήν ὑπέρ­λα­μπρη αὐτή βασιλική, τήν ἀφιε­ρωμένη στήν τιμή τῶν πρωτοκο­ρυφαίων ἀπο­στόλων Παύλου καί Πέτρου, λίγες ἑκατοντάδες μόνο μέτρα ἀπό τό Βῆμα τοῦ ἀποστόλου τῶν Βεροιέ­ων καί ἱδρυτοῦ τῆς το­πικῆς μας Ἐκκλησίας. 

Πραγματοποιεῖται δυστυχῶς χω­ρίς τή φυσική παρουσία τῶν ἐκ­προ­σώπων τῶν πρεσβυγενῶν καί νεωτέρων Πατριαρχείων, τῶν κα­τά τόπους αὐτοκεφάλων Ὀρθοδό­ξων Ἐκκλησιῶν καί τῶν ἁγιωτά­των Προκαθημένων τους, οἱ ὁποῖοι χαιρετίζουν καί ἐπευλο­γοῦν διά τῶν σεπτῶν μηνυμάτων τους τίς ἐργασίες τοῦ Συνεδρίου μας καί τούς συμμετέχοντες εἰς αὐτό.

Ἐπιτρέψατέ μου νά ἐκφράσω τίς ὁλοκάρδιες εὐχαριστίες καί τήν εὐγνωμοσύνη μου πρός τήν Αὐτοῦ Θειοτάτη Παναγιότητα, τόν Οἰ­κου­­μενικό Πατριάρχη κ.κ. Βαρθο­λομαῖο, τόν Μακαριώτατο Πα­τρι­άρ­χη Ἀλεξανδρείας κ. Θεόδω­ρο, τόν Μακαριώτατο Πατριάρχη Ἱεροσολύμων κ. Θεόφιλο, τόν Μακαριώτατο Ἀρχιεπίσκοπο Κύπρου κ. Χρυσόστομο καί τόν Μακαριώτατο Ἀρχιεπίσκο­πο Ἀθη­νῶν καί πάσης Ἑλλάδος κ. Ἱερώ­νυμο, οἱ ὁποῖοι τιμοῦν μέ τά εὐχε­τήρια μη­νύματά τους τό ΚΣΤ´ Ἐπιστη­μο­νι­κό Συνέδριο τῆς Ἱερᾶς Μητρο­πό­λεώς μας πρός τιμήν τοῦ μεγί­στου ἐν ἀποστόλοις ἀποστό­λου Παύ­λου καί συμπαρίστανται νοε­ρῶς στίς ἐργασίες του.

Νά εὐχαριστήσω ἀκόμη θερμά τίς πολιτικές καί στρατιωτικές ἀρχές τῆς πόλεως καί τῆς περιοχῆς μας γιά τήν τιμητική παρουσία τους, στήν ἐκδήλωση σεβασμοῦ καί εὐ­γνω­μοσύνης πρός τόν πολλά κο­πιά­σαντα γιά τό Εὐαγγέλιο τοῦ Χριστοῦ ἱδρυτή τῆς τοπικῆς μας Ἐκκλησίας.

Νά εὐχαριστήσω ἀπό καρδίας τά μέλη τῆς Ὀργανωτικῆς Ἐπιτροπῆς καί ὅλους τούς συμμετέχοντες, εἴ­τε μέ φυσική παρουσία εἴτε δια­δι­κτυακά, ἐκλεκτούς εἰσηγητές μας, γιατί ἔσπευσαν καί φέτος νά τιμή­σουν μαζί μας τόν πρωτο­κο­ρυ­­φαῖο ἀπόστολο Παῦλο, ἀντα­πο­κρινό­με­νοι μέ προθυμία στήν πρόσκλησή μας παρά τίς ἀντίξοες συνθῆκες.

Ἰδιαίτερες εὐχαριστίες ὀφείλου­με στήν Ἐφορεία Ἀρχαιοτήτων Ἠμα­θίας καί τήν προϊσταμένη της κυρία Αγγελική Κοτταρίδη, ἀλλά καί πρός ὅλους τούς παρευρισκο­μέ­­νους, τόν εὐαγῆ κλῆρο, τούς εὐλαβεῖς μοναχούς καί τίς μονα­χές τῆς Ἱερᾶς μας Μητροπόλεως καί τόν εὐσεβῆ λαό πού συνέδρα­μαν γιά νά τιμήσουν τόν οὐρανο­πο­­λί­τη ἀπό­στολο Παῦλο καί νά διδαχθοῦν ἀπό τό δικό του ἀπο­στο­λικό καί εὐαγ­γε­λικό ἦθος.

Σέ αὐτόν, τόν μέγα ἀπόστολο Παῦλο, τόν αἴτιο καί τόν τιμώμε­νο αὐτοῦ τοῦ Συνεδρίου, ὀφείλου­με πρό πάντων τήν ἄπειρη εὐγνω­μο­σύνη μας, γιατί μέ τίς πρεσβεῖες του μᾶς διαφύλαξε σώους καί μᾶς ἀξίωσε νά ὀργανώσουμε τό ΚΣΤ´ πρός τιμήν του Συνέδριο, ὥστε καί νά τόν τιμήσουμε ἀλλά καί νά μήν στερηθοῦμε τοῦ πνευματι­κοῦ αὐ­τοῦ συμποσίου. 

Ἡ δική του εὐλο­γία εὔχομαι νά χαρίσει καί τήν ἐπιτυχῆ ἔκβαση τῶν ἐργασιῶν τοῦ Συνεδρίου μας, τοῦ ὁποίου κηρύσσω τήν ἔναρξη, πρός τιμήν του καί πρός δόξα τοῦ ἁγίου ὀνόματος τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, τό ὁποῖο διά τοῦ κηρύγματός του μᾶς ἐγνώρισε. 

ΓΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ