«ΚΗ’ Παύλεια». Πραγματοποιήθηκαν τα εγκαίνια της εικαστικής έκθεσης με τίτλο: «ΝΕΟΜΑΡΤΥΡΕΣ: Πορεία προς την ελευθερία» στη Βέροια. (ΦΩΤΟ)

EgkainiaEktheshsPauleia2022

EgkainiaEktheshsPauleia2022

Την Τρίτη 7 Ιουνίου το βράδυ, στο πλαίσιο των εκδηλώσεων των ΚΗ´ Παυλείων, πραγματοποιήθηκαν στο Εκκοκκιστήριο Ιδεών στη Βέροια τα εγκαίνια της ομαδικής εικαστικής έκθεσης της Αγιορειτικής Εστίας με τίτλο: «ΝΕΟΜΑΡΤΥΡΕΣ: Πορεία προς την ελευθερία».

 

Στην αρχή απηύθυναν χαιρετισμό ο Ποιμενάρχης μας, Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων, ο Διευθυντής του φορέα «Εκκοκκιστήριο Ιδεών» κ. Ιωάννης Ναζλίδης και ο Διευθυντής της Αγιορειτικής Εστίας κ. Αναστάσιος Ντούρος.

 

Ακολούθησε ομιλία από τον Καθηγούμενο της Ιεράς Μονής του Τιμίου Προδρόμου Σκήτεως Βεροίας Αρχιμ. Πορφύριο Μπατσαρά με θέμα: «Μύρο Νεομαρτύρων».

 

Στην έκθεση παρουσιάζονται σύγχρονα έργαδιαφόρων τεχνοτροπιών, όπως ακουαρέλες, αυγοτέμπερες, χαρακτικά, ψηφιακή ζωγραφική κ.α. με Αγίους Νεομάρτυρες που μαρτύρησαν στη διάρκεια της Τουρκοκρατίας.

 

Στο τέλος ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Παντελεήμων απένειμε τα αναμνηστικά των «ΚΗ´ Παυλείων» στους συντελεστές της εκδήλωσης εκφράζοντας τις θερμές ευχαριστίες του για τη συμμετοχή τους.

 

Η έκθεση θα λειτουργεί καθημερινά από τις 7 Ιουνίου έως τις 20 Ιουλίου με ώρες λειτουργίας 10.00 με 13.00  και 18.30 με 21.30

 

Ο Σεβασμιώτατος στην ομιλία του κατά την έναρξη της εκδηλώσεως ανέφερε μεταξύ άλλων: Τό 2021 ὁ οἰκουμενικός Ἑλλη­νισμός τίμησε τήν ἐπέτειο τῶν 200 χρόνων ἀπό τήν ἔναρξη τῆς ἑλλη­νικῆς ἐπαναστάσεως τοῦ 1821. Φέτος ἡ Μακεδονία μας καί ἰδιαι­τέρως ἡ Ἠμαθία τιμᾶ τή δική της ἐπέτειο τῶν 200 χρόνων ἀπό τήν ἔναρξη τῆς ἐπαναστάσεως γιά τήν ἀπελευθέρωση τοῦ Γένους, ἡ ὁποία κατέληξε δυστυχῶς στό ὁλοκαύ­τωμα τῆς Ἱερᾶς Μονῆς τῆς Πανα­γίας Δοβρᾶ καί στό ὁλοκαύτωμα τῆς Ναούσης.

Ἡ ἔναρξη τῆς ἐπαναστάσεως δέν ὑπῆρξε βεβαίως ἕνα στιγμιαῖο γεγο­νός. Προϋπέθετε μία μακρά δια­δικασία προετοιμασίας καί δη­μι­ουργίας τῶν καταλλήλων συν­θη­κῶν ὥστε νά εὐοδωθεῖ. Ἄν λά­βουμε ὑπόψη μας ὅτι ἡ κυριότερη προϋπόθεση γιά νά φθάσει ὁ Ἑλλη­νισμός στήν ἡμέρα πού θά διεκδι­κοῦσε τήν ἀνεξαρτησία του ἦταν ἡ διατήρηση τῆς πίστεώς του, πού τόν διαφοροποιοῦσε ἀπό τόν ἀλλό­θρησκο κατακτητή καί τόν βοή­θησε νά διατηρήσει καί τήν ἐθνική του αὐτοσυνειδησία, τότε δέν ὑπάρ­χει καμία ἀμφιβολία ὅτι οἱ Νεομάρτυρες μέ τήν μέχρις αἵμα­τος ἐμμονή τους στή χριστιανική πίστη ἀποτέλεσαν τούς φωτεινούς ὁδοδεῖκτες στήν πορεία αὐτή τοῦ Γένους πρός τήν ἐλευθερία.

Ἡ τοπική μας Ἐκκλησία σεμνύ­νε­ται ἐκτός τῶν ἄλλων ἁγίων της καί γιά τούς ἁγίους Νεομάρτυρές της, ὄχι μόνο τούς ὑπερδισχιλίους Νεο­μάρτυρες τοῦ ὁλοκαυτώματος τῆς Ναούσης ἀλλά καί τούς Νεομάρ­τυ­ρες τῆς Βεροίας καί τῆς Χαλάστρας, μέ πρῶτο τόν ἅγιο Ἀρσένιο, μη­τροπολίτη Βεροίας, τή μνήμη τοῦ ὁποίου ἑορτάσαμε τήν περασμένη Κυριακή, ἀλλά καί τόν ἅγιο ἱερο­διάκονο Καλλίνικο τόν Βεροιέα, ὁ ὁποῖος μαρτύρησε στίς 19 Ἰουνίου τοῦ 1821 μαζί μέ τόν Μητροπολίτη του Μελχισεδέκ στήν πλατεία τῶν Χανίων. Φέτος ὅμως τιμοῦμε ὅλως ἰδιαιτέρως τόν ἅγιο νεομάρτυρα Τιμόθεο τόν Βεροιέα, πού ἔλαβε τόν στέφανο τοῦ μαρτυρίου στίς 12 Ἰουνίου τοῦ 1822, πρίν ἀπό ἀκρι­βῶς 200 χρόνια, καί γιά τόν ὁποῖο ἡ Ἱερά Μονή Τιμίου Προδρόμου Σκήτης Βεροίας ἐξέδωσε Ἀκολου­θία, ἔργο τοῦ καθηγουμένου της, π. Πορφυρίου.

Ἡ ἐπέτειος, λοιπόν, τῶν 200 χρό­νων ἀπό τήν ἔναρξη τῆς ἐπανα­στάσεως στήν περιοχή μας ἀλλά καί τοῦ μαρτυρίου τόσων ἁγίων Νεομαρτύρων, ἦταν ἡ ἀφορμή γιά νά συμπεριλάβουμε στό πρόγραμ­μα τῶν ΚΗ´ Παυλείων, σέ συνεργα­σία μέ τήν Ἁγιορετική Ἑστία Θεσ­σαλονίκης καί τό «Ἐκκοκκιστήριο ἰδεῶν» Βεροίας, τήν ὁμαδική εἰκα­στική ἔκθεση μέ τίτλο «Νεομάρ­τυρες. Πορεία πρός τήν Ἐλευθε­ρία», τήν ὁποία ἐγκαινιάζουμε ἀπόψε. Εἶναι μία ἔκθεση πού πα­ρου­σιάσθηκε γιά πρώτη φορά τό περα­σμένο καλοκαίρι στή Θεσσα­λονίκη καί στήν ὁποία ἐκτίθενται ἔργα 25 εἰκαστικῶν μέ θέμα γνω­στούς καί λιγότερο γνωστούς ἁγίους Νεομάρτυρες. Σκοπός τῶν καλλιτεχνῶν ἀλλά καί τῆς Ἐκθέ­σεως εἶναι νά προβάλουν τή συμ­βολή τῶν ἁγίων Νεομαρτύρων στήν ἐλευθερία τῆς πατρίδος μας καί νά ἀναδείξουν τό μεγαλεῖο τῆς θυσίας καί τοῦ μαρτυρίου τους.

Θά ἤθελα, λοιπόν, νά εὐχαριστή­σω γιά τή συνεργασία αὐτή τόν Διευ­θυντή τῆς Ἁγιορειτικῆς Ἑστί­ας κ. Ἀναστάσιο Ντοῦρο, ὁ ὁποῖος καί ἐπιμελήθηκε τήν Ἔκθεση καί τόν κ. Ἰωάννη Ναζλίδη, διευ­θυντή τοῦ «Ἐκκοκκιστηρίου ἰδεῶν», πού τήν φιλοξενεῖ, ἀλλά καί τόν καθηγού­μενο τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Τιμίου Προ­δρόμου Σκήτης Βεροίας π. Πορ­φύ­ριο, τόν ὁποῖο θά ἀκούσουμε στή συνέχεια νά μᾶς ὁμιλεῖ μέ θέμα «Μύ­ρο Νεομαρτύρων» καί θά μᾶς παρουσιάσει καί τήν Ἀκολουθία τοῦ ἁγίου Τιμοθέου τοῦ Βεροιέως, τήν ὁποία συνέθεσε.

 

ΓΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ

 

EgkainiaEktheshsPauleia2022 2