ΚΓ΄ Παύλεια: «Τραγουδώντας για την ειρήνη». Συναυλία Βυζαντινής και Παραδοσιακής Μουσικής στη Χαλάστρα. (φώτο)

ChalastraTragoudontasEirini2017 1

ChalastraTragoudontasEirini2017 1

Την Δευτέρα 12 Ιουνίου το απόγευμα πραγματοποιήθηκε στο πνευματικό κέντρο του ιερού Ναού Νεομαρτύρων Χαλάστρας, στο πλαίσιο των εκδηλώσεων των ΚΓ΄Παυλείων, συναυλία βυζαντινής πακι παραδοσιακής μουσικής με τον τίτλο: «Τραγουδώντας για την Ειρήνη».

Στο πρόγραμμα συμμετείχαν η Εκκλησιαστική Χορωδία Γυναικών του Παραρτήματος Χαλάστρας της Σχολής Βυζαντινής Μουσικής της Ιεράς Μητροπόλεως, υπό τη διεύθυνση του κ. Γ. Μεσιάρη, καθώς επίσης και η Παραδοσιακή Χορωδία Ανατολικού υπό τη διεύθυνση του κ. Π. Μαυρουδή.

 

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ ΣΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ

«Ἐλθών εὐηγγελίσατο εἰρήνην ὑμῖν τοῖς μακράν καί εἰρήνην τοῖς ἐγγύς» (Ἐφεσ. 2.17)

Σέ αὐτούς τίς λίγες λέξεις συνοψίζει ὁ πρωτοκορυφαῖος ἀπόστολος Παῦλος τό περιεχόμενο καί τό νόημα τοῦ ἔργου τοῦ Χριστοῦ στόν κόσμο στήν ἐπιστολή του πρός τούς Ἐφεσίους. Ἦρθε, λέει, ὁ Χριστός γιά νά μᾶς φέρει τό χαρμόσυνο μήνυμα τῆς εἰρήνης. Γιά νά μᾶς πεῖ ὅτι Αὐτός εἶναι ἡ εἰρήνη τοῦ κόσμου καί ἡ ἐνανθρώπισή του εἶναι παρουσία της ἐπί γῆς, σύμφωνα μέ τόν ἀγγελικό ὕμνο τό βράδυ τῆς γεννήσεώς του.

Αὐτό τό χαρμόσυνο μήνυμα τῆς εἰρήνης πού ἔφερε ὁ Χριστός μέ τήν παρουσία του καί τό κήρυγμά του στόν κόσμο, ὁ ὁποῖος ζοῦσε μέσα στίς ἀτέρμονες διαμάχες πού προκαλεῖ ἡ ἁμαρτία καί ἡ ἀπομάκρυνση ἀπό τόν Θεό, αὐτό τό μήνυμα μετέδωσαν σέ ὅλο τόν κόσμο καί οἱ ἀπόστολοί του, μετέδωσε καί ὁ οὐρανοπολίτης ἀπόστολος Παῦλος στήν περιοχή μας.

Αὐτή ἡ εἰρήνη γεμίζει τίς ψυχές μας αἰῶνες τώρα, παρά τίς δυσκολίες καί τούς πολέμους, καί ἡ σημερινή ἐκδήλωση, ἡ ἀφιερωμένη στήν εἰρήνη, εἶναι ἡ δική μας ἀπάντηση σέ ὅσους δέν κατόρθωσαν ἤ δέν θέλησαν νά πιστεύσουν στό μήνυμα τῆς εἰρήνης. Εἶναι ἡ δική μας ἀπάντηση σέ ὅλους ἀνεξαιρέτως τούς ἀνθρώπους πού τήν γνωρίζουν, ἀλλά φυσικά καί σέ ἐκείνους πού δέν τή γνωρίζουν ἤ πού θέλουν νά τήν ἀγνοοῦν.

Γι᾽ αὐτό καί ἐμεῖς σήμερα, θέλοντας νά μεταδώσουμε στούς ἐγγύς καί τούς μακράν τό μήνυμα τῆς εἰρήνης καί νά τιμήσουμε τόν πρωτοκορυφαῖο ἀπόστολο Παῦλο, ἑνώνουμε τίς φωνές μας μαζί μέ τίς φωνές τῶν δύο χορωδιῶν μας πού τραγουδοῦν γιά τήν εἰρήνη.

Πρίν νά ἀκούσουμε ὅμως τίς δύο χορωδίες μας πού θά μᾶς μεταφέρουν μέ τόν δικό τους μελωδικό τρόπο τό μήνυμα τῆς εἰρήνης «τραγουδώντας γιά τήν εἰρήνη», θά ἤθελα νά εὐχαριστήσω ἀπό καρδίας καί νά συγχαρῶ τά μέλη τῶν δύο χορωδιῶν καί τούς χοράρχες τους γιά τήν ὡραία προσπάθεια πού κάνουν τόσο καιρό καί γιά τούς ὡραίους καρπούς πού θά μᾶς προσφέρουν σήμερα γιά νά τούς ἀπολαύσουμε.

Εὐχαριστῶ, λοιπόν, καί συγχαίρω τήν ἐκκλησιαστική χορωδία γυναικῶν, τοῦ Παραρτήματος Ὠδείου Ἱερᾶς Μητροπόλεως Βεροίας, Ναούσης καί Καμπανίας στή Χαλάστρας, καί τόν χοράρχη της κ. Ἀντώνη Μεσιάρη, καί τήν παραδοσιακή χορωδία τῆς ἐνορίας τοῦ Ἀνατολικοῦ καί τόν χοράρχη της κ. Περικλῆ Μαυρουδή, γιά τόν κόπο καί τήν ἀγάπη μέ τήν ὁποία προετοίμασαν τό πρόγραμμα πού θά ἀκούσουμε ἀπόψε.

Σᾶς εὐχαριστῶ ὅλους θερμά, ὅπως εὐχαριστῶ θερμά καί ὅσους ἤρθατε ἀπόψε γιά νά τιμήσετε μέ τήν παρουσία σας τόν μέγα ἀπόστολο.

 

ΓΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ