ΚΓ´ Παύλεια: «Το Ρουμλούκι σε πόλεμο και ειρήνη».Ημερίδα στην Αλεξάνδρεια.(φωτο)

HmeridaAlexandreia.2017.jpg

HmeridaAlexandreia.2017.jpg

Την Κυριακή 25 Ιουνίου μετά την Θεία Λειτουργία στο Πν.Κέντρο του Ι.Ν. Κοιμήσεως της Θεοτόκου Αλεξανδρείας πραγματοποιήθηκε ημερίδα τοπικής ιστορίας και λαογραφίας σε συνεργασία με την Εστία Ρουμλουκιωτών Αλεξανδρείας με θέμα: «Το Ρουμλούκι σε πόλεμο και ειρήνη».

Πρόεδρος της Ημερίδας ήταν ο Διευθυντής της Α/θμιας Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Ν. Ημαθίας, κ. Διονύσιος Διαμαντόπουλος ο οποίος παρουσίασε τους εισηγητές: α)Εκπαιδευτικό και ιστορικό ερευνητή κ. Γρηγόριο Γιοβανόπουλο, β) Θεολόγο και συγγραφέα κ. Δημήτριο Πανταζόπουλο και γ) Δικηγόρο και συγγραφέα κ. Ιωάννη Μοσχόπουλο.

Ο Σεβασμιώτατος απηθυνε χαιρετισμο και απένειμε το χρυσό μετάλλιο του Απ. Παύλου στον κ. Ιωάννη Μοσχόπουλο για την πολύχρονη προσφορά του στον θεσμό των Παυλείων. Σύντομο χαιρετισμό απηύθυνε ο πρόεδρος της Εστίας Ρουμλουκιωτών Αλεξανδρείας. Την εκδήλωση παρουσίασε ο Αρχιερατικός Επίτροπος Αλεξανδρείας Αρχιμ.Διονύσιος Ανθόπουλος.

ΓΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ

Ο χαιρετισμός του Σεβασμιωτάτου στην εκδήλωση:

Δέν θά ἦταν δυνατό ἡ Ἑστία Ρουμλουκιωτῶν Ἀλεξανδρείας, πού συμμετέχει πάντοτε δραστή- ρια στίς ἐκδηλώσεις τῶν Παυλείων τά ὁποῖα ὀργανώνει κάθε χρόνο ἡ Ἱερά μας Μητρόπολη, νά μή συμμετάσχει καί φέτος στίς ἐκ- δηλώσεις τῶν ΚΓ ́ Παυλείων πού ἔχουν ὡς γενικό θέμα «Πόλεμος καί εἰρήνη κατά τόν ἀπόστολο Παῦλο» μέ τήν Ἡμερίδα τοπικῆς Ἱστορίας καί Λαογραφίας ἡ ὁποία πραγματοποιεῖται σήμερα μέ τίτλο «Τό Ρουμλούκι σέ πόλεμο καί εἰρήνη».
Ἰδιαίτερη εἶναι ἡ χαρά μας γιατί ἡ Ἡμερίδα πραγματοποιεῖται μέ τήν παρουσία τῶν Σεβασμιωτάτων καί Θεοφιλεστάτων ἐκπροσώπων τῶν Ὀρθοδόξων Πατριαρχείων καί Αὐτοκεφάλων Ἐκκλησιῶν, οἱ ὁποῖοι ἦλθαν στήν Ἱερά Μητρόπολή μας προκειμένου νά συμμετάσχουν στό Διεθνές Ἐπιστημονικό Συνέδριο τῶν Παυλείων, πού ἀρχίζει αὔριο, καί στίς λατρευτικές ἐκδηλώσεις ἐπί τῇ ἑορτῇ τοῦ πρωτοκορυφαίου ἀποστόλου Παύλου.
Τούς καλωσορίζω καί πάλι θερ-μότατα στήν Ἀλεξάνδρεια καί στήν Ἱερά Μητρόπολή μας καί τούς ἐκφράζω τίς ἀπό καρδιᾶς εὐχαριστίες μου γιά τήν τιμητική παρουσία τους.
Ἡ γεωγραφική θέση τοῦ Ρουμ- λουκιοῦ, πού ἀποτελεῖ πέρασμα ἀπό τή θάλασσα πρός τή μακεδο- νική ἐνδοχώρα καί συγχρόνως ἔξοδο τῶν ποταμῶν πρός τή θά- λασσα, μέ ὅ,τι αὐτό δημιουργεῖ στό φυσικό ἀνάγλυφο τῆς περιο- χῆς, ἀποτελοῦσε ἀνέκαθεν γιά τό Ρουμλούκι τό στρατηγικό του πλε- ονέκτημα καί τό ἔκανε ἀπό τήν ἀρχαιότητα μέχρι σήμερα πεδίο ἐξελίξεων τόσο κατά τή διάρκεια τῶν πολέμων ὅσο καί σέ καιρό εἰρήνης.
Ἀναπόφευκτη βεβαίως ἦταν καί ἐμπλοκή τῶν κατοίκων τοῦ Ρουμ- λουκιοῦ σέ αὐτούς. Ἡ συμμετοχή τους ὅμως στούς πολέμους πού εἶχαν σκοπό τήν ἀπελευθέρωση τῆς Μακεδονίας ἦταν ἔκφραση τῆς μεγάλης ἀγάπης τους γιά τήν πατρίδα καί τήν ἐλευθερία, ἀγάπη στήν ὁποία δέν δίστασαν νά πληρωσουν τό βαρύ τίμημα τῆς προ- σωπικῆς τους θυσίας, ἀλλά καί ἡ ὁποία τούς ὁδήγησε νά ἀνοίξουν τίς καρδιές τους καί νά δεχθοῦν τούς ἀδελφούς τους, οἱ ὁποῖοι τά ἑπόμενα χρόνια ἦλθαν ὡς πρόσ- φυγες στόν τόπο τους, σέ ἕνα τόπο πού εἶχε ἀρχίσει νά ἀλλάζει μορφή μέ τά ἔργα πού συντελοῦντο καί νά παίρνει τή μορφή πού ἔχει σήμερα.
Γιά τά θέματα αὐτά θά ἀκούσου- με ὅμως περισσότερα καί ἀκριβέ- στερα ἀπό τούς εἰδικούς ὁμιλητές μας, οἱ ὁποῖοι ἔχουν ἐντρυφήσει στή μελέτη τῆς ἱστορίας καί τῶν παραδόσεων αὐτοῦ τοῦ εὐλογη- μένου τόπου, τοῦ Ρουμλουκιοῦ.
Γι ̓αὐτό καί θέλω νά τούς εὐχα- ριστήσω θερμά ὅλους: τόν νομικό καί ἱστορικό κ. Ἰωάννη Μοσχόπουλο πού θά μιλήσει μέ θέμα «Ἡ ἀποξήρανση τοῦ βάλτου τῶν Γιαν- νιτσῶν, ἕνα κορυφαῖο ἔργο εἰρή- νης καί ἀνάπτυξης», τόν ἱστορικό- ἐρευνητή καί ἐκπαιδευτικό κ. Γρη- γόριο Γιοβανόπουλο πού θά μᾶς ἀναπτύξει τό θέμα: «Ὁ φόρος αἵ- ματος τοῦ Ρουμλουκιοῦ στούς ἀγῶνες τοῦ Ἔθνους» καί τόν θεο- λόγο καί ἱστορικό-ἐρευνητή κ. Δη- μήτριο Πανταζόπουλο, πού θά μᾶς μιλήσει γιά τήν «Ἐγκατάσταση προσφύγων στό Ρουμλούκι».
Θά ἤθελα νά εὐχαριστήσω ἀκόμη τά χορευτικά τμήματα τῆς Ἑστίας Ρουμλουκιωτῶν Ἀλεξανδρείας πού θά μᾶς παρουσιάσουν τό λαογραφικό δρώμενο, καί φυσικά τόν συντονιστή τῆς Ἡμερίδος κ. Διο- νύσιο Διαμαντόπουλο, Διευθυντή Πρωτοβάθμιας Ἐκπαιδεύσεως Νο- μοῦ Ἠμαθίας, καί τόν ἀρχιερατικό ἐπίτροπο Ἀλεξανδρείας, τόν π. Διονύσιο Ἀνθόπουλο, πού εἶχε τήν φροντίδα τῆς διοργανώσεως.
Εὐχαριστῶ πολύ καί ὅλους ἐσᾶς πού τιμᾶτε μέ τήν παρουσία σας τήν Ἡμερίδα.

ΓΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ