ΚΓ΄Παύλεια: «Μάρτυρες και μαρτυρία της Εκκλησίας ». 10η Επιστημονική Ημερίδα Θεολόγων Καθηγητών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. (φωτο)

HmeridaTheologwn2017.jpg

HmeridaTheologwn2017.jpg

Την Πέμπτη 22 Ιουνίου το πρωί διοργανώθηκε στο πλαίσιο των ΚΓ΄Παυλείων, στον Ιερό Ναό Αγίου Λουκά στην Ιερά Μονή Παναγίας Δοβρά, η 10η Επιστημονική Ημερίδα για τους Θεολόγους Καθηγητές της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με θέμα: «Μάρτυρες και μαρτυρία της Εκκλησίας ».

Τους συνέδρους προσεφώνησε ο Πρωτοπρεσβύτερος του Οικουμενικού Θρόνου π.Στυλιανός Μακρής. Μετά τους χαιρετισμούς την έναρξη των εργασιών κήρυξε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων.

Στην πρώτη συνεδρία προήδρευσε η κ. Μαρία Συργιάννη, Σχολική Σύμβουλος Θεολόγων. Πρώτος εισηγητής ήταν ο Δρ.Θεολογίας Πρωτοπρεσβύτερος του Οικουμενικού Θρόνου π.Στυλιανός Μακρής με θέμα “Η ειρηνική μαρτυρία της Εκκλησίας”. Δεύτερος εισηγητής ήταν ο κ.Παναγιώτης Υφαντής,Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος Θεολογίας, ΑΠΘ, με θέμα “Ορθόδοξοι νεομάρτυρες του 20ου αιώνα.Σημειώσεις για μια ανθρωπογεωγραφία του αίματος”.

Στην δεύτερη συνεδρία προήδρευσε η κ. Αναστασία Μαυρίδου, Δ/ντρια ΔΕ Ημαθίας και εισηγητές ήταν ο κ.Παύλος Τροχόπουλος ,Υπεύθυνος του Πειραματικού Εργαστηρίου Βεργίνας και η κ.Μαρία Συργιάνη,Σχολική Σύμβουλος Θεολόγων με θέμα “Η μαρτυρία ενός Αγίου,η αποτύπωση της στην Τέχνη και η ενσωμάτωση της στη διδασκαλία”. Ακολούθησε συζήτηση επι των εισηγήσεων.

Στο διάλλειμα οι σύνεδροι είχαν την ευκαιρία να ξεναγηθούν στην έκθεση έργων του Ευθύμιου Βαρλάμη που λειτουργεί στον Ιερό Ναό του Αγίου Λουκά.

Στο τέλος ο Σεβασμιώτατος έδωσε τα αναμνηστικά των ΚΓ΄Παυλείων.

Η ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΗΡΥΞΗ ΕΝΑΡΞΕΩΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΙΔΟΣ

Μάρτυρες καί μαρτυρία εἶναι δύο ἔννοιες πού κυριαρχοῦν στά εὐαγγελικά κείμενα. Ἡ προσωπική μαρτυρία κάποιου πού ὑπῆρξε αὐτόπτης μάρτυς ἑνός γεγονότος, κάποιου πού γνωρίζει ἕνα πρόσωπο, ἦταν ἀνέκαθεν σεβαστή, καί ὁ Χριστός δέν διστάζει νά τήν χρησιμοποιήσει προκειμένου νά μεταδώσει μέ αὐθεντικό τρόπο τό Εὐαγγέλιό του στούς ἀνθρώπους.

Δέν προσπαθεῖ νά πείσει τούς μαθητές του μέ θεωρίες ἤ μέ ὑποθέσεις, οὔτε τούς ζητᾶ νά πιστεύσουν σέ πράγματα καί γεγονότα πού δέν εἶδαν ἤ δέν ἄκουσαν. Ἐπικαλεῖται τή μαρτυρία τοῦ Θεοῦ-Πατρός, λέγοντας πρός τούς μαθητές του ὅτι «ὁ πέμψας με Πατήρ ἐκεῖνος μεμαρτύρηκεν περί ἐμοῦ» (Ἰωάν. 5.37), ἀλλά καί τή μελλοντική μαρτυρία τοῦ Ἁγίου Πνεύματος: «ὅταν ἔλθῃ ὁ Παράκλητος … ἐκεῖνος μαρτυρήσει περί ἐμοῦ» (Ἰωάν. 15.26). Ἀναφέρετε ὅμως παράλληλα καί στή μαρτυρία τῶν Γραφῶν, «ἐκεῖναί εἰσιν αἱ μαρτυροῦσαι περί ἐμοῦ» (Ἰωάν. 8.39), τῶν ἔργων του «τά ἔργα ἅ ποιῶ μαρτυρεῖ περί ἐμοῦ» (Ἰωάν. 8.36), ἀλλά καί τῶν ἴδιων τῶν μαθητῶν του: «καί ὑμεῖς δέ μαρτυρεῖτε, ὅτι ἀπ᾽ ἀρχῆς μετ᾽ ἐμοῦ ἐστε» (Ἰωάν. 15.27), καί «ὑμεῖς ἐστε μάρτυρες τούτων» (Λουκ. 24.48), ὅταν, πρίν ἀπό τήν ἀνάληψή του, τούς στέλνει νά κηρύξουν στόν κόσμο.

Τήν προσωπική τους μαρτυρία γιά τόν Χριστό ἐπικαλοῦνται καί οἱ ἅγιοι ἀπόστολοι. «Καί ὁ ἑωρακώς μεμαρτύρηκεν, καί ἀληθινή αὐτοῦ ἐστιν ἡ μαρτυρία», σημειώνει ὁ εὐαγγελιστής Ἰωάννης, ἀναφερόμενος στό αἷμα καί ὕδωρ πού ἐξῆλθε ἀπό τή λογχισμένη πλευρά τοῦ ἐσταυρωμένου Διδασκάλου του, ἀλλά καί μέ τή διαβεβαίωση τῆς προσωπικῆς του μαρτυρίας σφραγίζει τό εὐαγγέλιό του: «Οὗτός ἐστιν ὁ μαθητής ὁ μαρτυρῶν περί τούτων καί γράψας ταῦτα» (Ἰωάν. 21.24), μαρτυρία πού ἐπαναλαμβάνει συχνά καί στίς ἐπιστολές του: «ἑωράκαμεν καί μαρτυροῦμεν» (1 Ἰωάν. 1.2), «τεθεασάμεθα καί μαρτυροῦμεν» (1 Ἰωάν. 4.14).

Ἡ μαρτυρία ὅμως αὐτή τήν ὁποία παραλαμβάνει ἡ Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ, ἡ ὁποία συνεχίζει τό ἀπολυτρωτικό του ἔργο, δέν ἀργεῖ νά μετατραπεῖ σέ μαρτύριο, μέ πρῶτο μάρτυρα τόν ἴδιο τόν Ἀρχηγό της, τόν Κύριο Ἰησοῦ Χριστό, ὁ ὁποῖος προβάλλεται ἀπό τόν ἀπόστολο Παῦλο ὡς πρότυπο μαρτυρίας πρός τόν μαθητή του Τιμόθεο: «παραγγέλω σοι ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ … καί Χριστοῦ Ἰησοῦ τοῦ μαρτυρήσαντος ἐπί Ποντίου Πιλάτου τήν καλήν ὁμολογίαν» (1 Τιμ. 6.13).

«Μαρτυρηθέντες», ἄλλωστε, «διά τῆς πίστεως» (Ἑβρ. 11.36) εἶναι ὅλοι ὅσοι ὑπέστησαν διωγμούς καί βασανιστήρια καί ἀσκητικές ταλαιπωρίες καί βρίσκονται στόν οὐρανό ἀναμένοντας «τήν ἐπαγγελίαν τοῦ Θεοῦ … ἵνα μή χωρίς ἡμῶν τελειωθῶσιν» (Ἑβρ. 11.39-40).

Εἶναι τά ἑκατομμύρια τῶν μαρτύρων τῆς Ἐκκλησίας μας, τῶν ὁποίων τά αἵματα τήν περιβάλλουν «ὡς πορφύρα καί βύσσος», καί γιά τούς ὁποίους καυχᾶται, ἔχοντάς τους ὡς πρότυπα «λόγον ζωῆς ἐπέχοντα» (Φιλιπ. 2.16), γιά νά συνεχίζει νά δίνει καί ἡ ἴδια διά τῶν τέκνων της τή μαρτυρία Ἰησοῦ Χριστοῦ. Διότι οἱ ἔννοιες μαρτυρία καί μαρτύριο ἀποτελοῦν ὑπαρξιακά συστατικά τῆς Ἐκκλησίας, ἡ ὁποία δέν νοεῖται χωρίς αὐτά. Ἡ Ἐκκλησία μας δίδει τή μαρτυρία της καί μέ τόν λόγο καί μέ τή ζωή καί μέ τό μαρτύριο τῶν τέκνων.

Καί αὐτή καλούμεθα νά δίνουμε καί ἐμεῖς ἰδιαιτέρως σήμερα, στήν ἐποχή μας, σέ ἕνα κόσμο στόν ὁποῖο ἐν ὀνόματι ἑνός δῆθεν σεβασμοῦ τῶν ἄλλων θρησκειῶν ἡ Ἐκκλησία μας ὑφίσταται ἕναν ὑπόγειο καί σιωπηλό διωγμό. Ἡ Ἐκκλησία ἔχει χρέος νά δώσει τήν εἰρηνική της μαρτυρία, διαφοροποιούμενη καί μέ τόν τρόπο αὐτό ἀπό ἄλλες θρησκεῖες, πού ὁδηγοῦν τούς πιστούς τους σέ θρησκευτικούς πολέμους καί σέ ἀνεξέλγκτη χρήση βίας. Ἔχει χρέος νά δώσει τή μαρτυρία της, ἀλλά καί νά τήν ἐνσωματώσει στή ζωή καί τή διδασκαλία της. Γιατί Ἐκκλησία εἴμαστε ὅλοι οἱ πιστοί. Γιατί οἱ μάρτυρες εἶναι σάρξ ἐκ τῆς σαρκός τῆς Ἐκκλησίας καί τῶν πιστῶν, καί ἡ μαρτυρία εἶναι χρέος τοῦ καθενός μας.

Μέ αὐτές τίς σκέψεις σᾶς καλωσορίζω ὅλους καί ὅλες μέ πολλή χαρά στή 10η Ἐπιστημονική Ἡμερίδα τῶν Θεολόγων τῆς Ἠμαθίας, πού διοργανώνει στό πλαίσιο τῶν ΚΓ´ Παυλείων ἡ Ἱερά Μητρόπολή μας σέ συνεργασία μέ τή Σχολική Σύμβουλο Θεολόγων Ἠμαθίας κυρία Μαρία Συργιάννη καί τή Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Ἐκπαίδευσης Ἠμαθίας, ἐδῶ στόν Ἱερό ναό τοῦ Ἁγίου Λουκᾶ, στήν Ἱερά Μονή Παναγίας Δοβρᾶ, σέ ἕνα τόπο στόν ὁποῖο ἡ παρουσία τόσο τῶν μαρτύρων πατέρων τῆς Ἱερᾶς μας Μονῆς κατά τήν ἐπανάσταση τοῦ 1822 ὅσο καί τοῦ μάρτυρος τῆς ἐποχῆς μας, τοῦ ἁγίου Λουκᾶ, ἀρχιεπισκόπου Συμφερουπόλεως εἶναι ἰδιαιτέρως ζωντανή.

Θέλω νά εὐχαριστήσω, λοιπόν, ἰδιαιτέρως τούς σημερινούς μας εἰσηγητές: τόν πρωτοπρεσβύτερο τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου, διδάκτορα Θεολογίας καί ἐκπαιδευτικό π. Στυλιανό Μακρῆ, πού θά μᾶς μιλήσει μέ θέμα: «Ἡ εἰρηνική μαρτυρία τῆς Ἐκκλησίας», τόν κ. Παναγιώτη Ὑφαντῆ, ἀναπληρωτή καθηγητή τοῦ Τμήματος Θεολογίας τοῦ Ἀριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, πού θά μᾶς παρουσιάσει τό θέμα: «Ὀρθόδοξοι νεομάρτυρες τοῦ 20ου αἰώνα. Σημειώσεις γιά μία ἀνθρωπογεωγραφία τοῦ αἵματος», καί τόν κ. Παῦλο Τροχόπουλο, ὑπεύθυνο τοῦ Πειραματικοῦ Ἐργαστηρίου Βεργίνας καί τήν κ. Μαρία Συργιάννη, Σχολική Σύμβουλο Θεολόγων, πού θά μᾶς μιλήσουν γιά τή μαρτυρία ἑνός Ἁγίου, τοῦ ἁγίου Λουκᾶ, τήν ἀποτύπωσή της στήν τέχνη καί τήν ἐνσωμάτωσή της στή διδασκαλία.

Εὐχαριστῶ, τέλος, θερμά ὅσους συνέβαλαν στή διοργάνωση τῆς Ἡμερίδος καί ἰδιαιτέρως τή Διευθύντρια Δευτεροβάθμιας Ἐκπαίδευσης Ἠμαθίας κυρία Ἀναστασία Μαυρίδου, πού θά προεδρεύσει στή δεύτερη συνεδρίαση, καί κηρύσσω τήν ἔναρξη τῶν ἐργασιῶν τῆς Ἡμερίδος μας.

ΓΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ

HmeridaTheologwn2017_αντίγραφο.jpg