ΚΓ’ ΠΑΥΛΕΙΑ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ: ΠΟΛΕΜΟΣ ΚΑΙ ΕΙΡΗΝΗ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΑΠΟΣΤΟΛΟ ΠΑΥΛΟ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ 2017 dmorf 1

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ 2017 dmorf 1

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

ΠΟΛΕΜΟΣ ΚΑΙ ΕΙΡΗΝΗ

ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΑΠΟΣΤΟΛΟ ΠΑΥΛΟ

(Βέροια, 26 – 28 Ἰουνίου 2017)

INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONGRESS

WAR AND PEACE

ACCORDING TO ST. PAUL

(Veria, June 26 – 28, 2017)

PROGRAMME

ΠΡΟΝΟΙΑι

ΤΟΥ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ

ΒΕΡΟΙΑΣ, ΝΑΟΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΜΠΑΝΙΑΣ

κ. ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΟΣ

ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗΣ : ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ

ΧΩΡΟΣ ΤΕΧΝΩΝ

ΑΝΤΩΝΙΑΔΕΙΟΣ ΣΤΕΓΗ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΩΝ

ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ


ΔΕΥΤΕΡΑ 26 ΙΟΥΝΙΟΥ   ΜΟΝDAY, JUNE 26th

11:00 – 12:15 Ἐπίσημη Ἔναρξη Official opening

                        Ὕμνοι Ἀποστόλου Παύλου Apostle Pauls hymns

                        Χαιρετισμοί Greetings

                        Κήρυξη ἐνάρξεως τῶν ἐργασιῶν τοῦ Συνεδρίου ἀπό τόν Σεβασμιώτατο  Μητροπολίτη Βεροίας, Ναούσης καί Καμπανίας κ. Παντελεήμονα

                        Opening of the Proceedings of the Congress by His Eminence the Metropolitan Panteleimon

                        of Veria, Naoussa and Kampania

Α΄ Συνεδρία 1st SESSION

Πρόεδρος Chairman

Καθηγητής Μιλτιάδης Κωνσταντίνου

Κοσμήτωρ Θεολογικῆς Σχολῆς Α.Π.Θ.

12:15 – 12:35 ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΤΣΑΛΑΜΠΟΥΝΗ

                        Ἐπ. Καθηγήτρια Θεολογικῆς Σχολῆς Α.Π.Θ.

                        Πόλεμος καί εἰρήνη στόν Ἀπ. Παῦλο καί στήν χριστιανική παράδοση

                        War and peace in Apostle Paul and in the Christian tradition

12:35 – 12:55 Συζήτηση Discussion

Β΄ Συνεδρία 2nd SESSION

Πρόεδρος Chairman

Καθηγητής Παναγιώτης Σκαλτσῆς

Πρόεδρος Τμήματος Θεολογίας Α.Π.Θ.

18:00 – 18:20 Ἀνάγνωση Μηνυμάτων MessagesGreetings

18:20 – 18:40 ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΑ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

                        Ἀν. Καθηγήτρια Θεολογικῆς Σχολῆς Α.Π.Θ.

                        Μορφές τῆς εἰρήνης στόν κόσμο καί στή διδαχή τῆς Καινῆς Διαθήκης

                        Forms of peace in the world and in the teaching of the New Testament

18:40 – 19:00 Συζήτηση Discussion

19:00 – 19:20 ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΑΛΟΓΛΟΥ

                        Διδάκτωρ Οἰκονομικῶν Ἐπιστημῶν Παν/μίου Φρανκφούρτης, ὑπάλληλος Ο.Τ.Ε.

                        «Πόλεμος πάντων πατήρ». Ὁ πόλεμος κατά τούς ἀρχαίους Ἕλληνες φιλοσόφους

                        “War father of everything”. War according to the ancient Greek philosophers

19:20 – 19:40 Συζήτηση Discussion

19:40 – 20:00 Ἀρχιμανδρίτης ΕΦΡΑΙΜ ΒΑΤΟΠΑΙΔΙΝΟΣ

                        Καθηγούμενος Ι. Μ. Μονῆς Βατοπαιδίου Ἁγίου Ὄρους

                        Πόλεμος καί εἰρήνη στήν πατερική παράδοση

                        War and peace in the patristic tradition

20:00 – 20:20 Συζήτηση Discussion

20:20 – 20:45 Απονομή Διακρίσεων Conferring of honors

ΤΡΙΤΗ 27 ΙΟΥΝΙΟΥ   TUESDAY, JUNE 27th     

Γ΄ Συνεδρία 3rd SESSION

Πρόεδρος Chairman

Ὁμ. Καθηγητής Ἰωάννης Γαλάνης

09:30 – 09:50 Ἀνάγνωση Μηνυμάτων Messages – Greetings

09:50 – 10:10 ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΟΥΡΤΖΙΟΣ

                        Καθηγητής Θεολογικῆς Σχολῆς Α.Π.Θ.

                        Οἰκουμενικότητα καί εἰρήνη στό προφητικό μήνυμα

                        Ecumenism and peace in the prophetic message

10:10 – 10:30 Συζήτηση Discussion

10:30 – 10:50 ΙΩΑΝΝΗΣ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ

                        Ἀν. Καθηγητής St. Mary’s College, Notre Dame (USA)

                        Ρωμαϊκός Θρίαμβος, Ἡττημένος Νικητής, καί Παύλεια ὈσμήΘανάτου Ζωῆς (Β Κορ. 2,14-17)

                        The Roman Triumph, the Defeated Victor, and the Pauline Smell of Death or Life (2 Cor. 2:14-17)

10:50 – 11:10 Συζήτηση Discussion

11:10 – 11:40 Διάλειμμα Break

Δ΄ Συνεδρία 4th SESSION

Πρόεδρος Chairman

Ὁμ. Καθηγητής Ἰωάννης Καραβιδόπουλος

11:40 – 12:00 ΣΥΜΕΩΝ ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ

                        Καθηγητής Θεολογικῆς Σχολῆς Α.Π.Θ.,

                        Διευθυντής Πατριαρχικοῦ Ἱδρύματος Πατερικῶν Μελετῶν

                        Πόλεμος καί εἰρήνη, βία καί μή βία στούς μάρτυρες καί τούς Πατέρες τῆς Ἀρχαίας Ἐκκλησίας

                        War and peace, violence and non-violence in the martyrs and in the Fathers of the early Church

12:00 – 12:20 Συζήτηση Discussion

12:20 – 12:40 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΙΝΤΖΕΣΙΛΟΓΛΟΥ

                        Ὁμ. Καθηγητής Νομικῆς Σχολῆς Α.Π.Θ.

                        Οἱ ἱεροί πόλεμοι καί ὁ θρησκευτικός φανατισμός

                        Holy wars and religious fanaticism

12:40 – 13:00 Συζήτηση Discussion

13:00 – 13:20 Ἀπονομή Διακρίσεων Conferring of honors

Ε΄ Συνεδρία 5th SESSION

Πρόεδρος Chairman

Ὁμ. Καθηγητής Δημήτριος Καϊμάκης

18:00 – 18:20 Ἀνάγνωση Μηνυμάτων Messages – Greetings

18:20 – 18:40 ΜΑΡΙΑ ΡΑΠΤΗ

                        Ἀν. Καθηγήτρια Ἀνωτάτης Ἐκκλησιαστικῆς Ἀκαδημίας Βελλᾶ Ἰωαννίνων

                        Ἡ δυναμική τῆς Παύλειας ἀγάπης καί ἡ συμβολή της στήν οἰκογενειακή εὐτυχία. Μία ψυχοπαιδαγωγική προσέγγιση

                        The dynamic of Pauline Love and its contribution to family happiness. A psycho- pedagogical approach

18:40 – 19:00 Συζήτηση Discussion

19:00 – 19:20 ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΩΣΤΑ

                        Καθηγήτρια Νευρολογίας Ἰατρικῆς Σχολῆς Α.Π.Θ.

                        Ἡ εἰρήνη τῆς ψυχῆς τοῦ ἀνθρώπου. Ψυχαναλυτική προσέγγιση

                        The peace of the human soul. Psychoanalytic approach

19:20 – 19:40 Συζήτηση Discussion

19:40 – 20:00 Ἀπονομή Διακρίσεων Conferring of honors

20:00 – 20:30 Διάλειμμα Break

20:30 – 22:00 «ΕΙΡΗΝΗ ΚΑΙ ΠΟΛΕΜΟΣ: Δαβίδ καί Σαούλ», Θεατρική Παράσταση

                        “PEACE AND WAR: David and Saul”, Theatrical Play

ΤΕΤΑΡΤΗ 28 ΙΟΥΝΙΟΥ WEDNESDAY, JUNE 28th

Στ΄ Συνεδρία 6th SESSION

Πρόεδρος Chairman

Ἀν. Καθηγητής Ἰωάννης Φωτόπουλος

09:30 – 09:50 Πρωτοπρεσβύτερος ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΝΑΣΣΗΣ

                        Ἐπ. Καθηγητής Θεολογικῆς Σχολῆς Α.Π.Θ.

                        Τό αἴτημα τῆς εἰρήνης στήν λειτουργική ζωή τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας

                        Prayer for Peace in the Liturgical Life of the Orthodox Church

09:50 – 10:10 Συζήτηση Discussion

10:10 – 10:30 ΑΓΑΘΟΝΙΚΗ ΤΣΙΛΙΠΑΚΟΥ

                        Διδάκτωρ Ἀρχαιολογίας,

Διευθύντρια Μουσείου Βυζαντινοῦ Πολιτισμοῦ Θεσσαλονίκης

                        Στρατιωτικοί ἅγιοι στήν Ἀποστολική Ἐκκλησία τῆς Βέροιας. Ἀπεικονίσεις τους στη βυζαντινή καί μεταβυζαντινή ζωγραφική τῶν μνημείων τῆς πόλης.

                        Military Saints in the Apostolic Church of Veria. Their depictions in the Byzantine and post-Byzantine paintings of the city’s monuments

10:30 – 10:50 Συζήτηση Discussion

10:50 – 11:20 Διάλειμμα Break

Ζ΄ Συνεδρία 7th SESSION

Πρόεδρος Chairman

Μητροπολίτης Κίτρους καί Κατερίνης κ. Γεώργιος

11:20 – 12:20   ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΤΡΑΠΕΖΑ μέ θέμα :

                        Οἱ ἀνθρωπολογικές καί ἐκκλησιολογικές συνέπειες τοῦ πολέμου στίς σύγχρονες ἐκκλησίες

                        The anthropological and ecclesiological consequences of war in modern Churches

                       

                        Συμμετέχουν :

                                    Ἐπίσκοπος Σαφίτα κ. Δημήτριος (Συρία)

                                    Μητροπολίτης Λεμεσοῦ κ. Ἀθανάσιος (Κύπρος)

                                    Ἀρχιεπίσκοπος Ροβενκύ και Σβερδλόβσκ κ. Παντελεήμων (Οὐκρανία)

12:20 – 12:40 Συζήτηση Discussion

12:40 – 13:00 Ἀπονομή Διακρίσεων Conferring of honors

13:00 – 13:20 Παρουσίαση τοῦ Τόμου Πρακτικῶν τοῦ Διεθνοῦς Ἐπιστημονικοῦ Συνεδρίου τῶν ΚΒ΄ Παυλείων (Ἰούνιος 2016)

                        Presentation of the Proceedings Volume of the 22st Pavleia (June 2016) International Congress

                        Λήξη τῶν ἐργασιῶν τοῦ Συνεδρίου ἀπό τόν Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Βεροίας, Ναούσης καί Καμπανίας κ. Παντελεήμονα

                        Closing of the proceedings of the Congress by His Eminence the Metropolitan Panteleimon of Veria, Naoussa and Kampania

ΛΑΤΡΕΥΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

WORSHIP CELEBRΑTIONS

ΤΕΤΑΡΤΗ 28 ΙΟΥΝΙΟΥ WEDNESDAY, JUNE 28th

19:00 – 21:00  Μέγας Ἀρχιερατικός Ἑσπερινός στόν παλαιό Ἱερό Μητροπολιτικό Ναό

                        Great Hierarchichal Vespers in the old Cathedral

ΠΕΜΠΤΗ 29 ΙΟΥΝΙΟΥ THURSDAY, JUNE 29th

07:00 – 11:00  Ὄρθρος καί Ἀρχιερατικό Συλλείτουργο στόν παλαιό Ἱερό Μητροπολιτικό Ναό

                        Matins and Hierarchichal Cocelebration of the Divine Liturgy in the old Cathedral

19:00 – 21:00 Λιτανεία πρός τό «Βῆμα» τοῦ Ἀποστόλου Παύλου καί πανηγυρικός Ἀρχιερατικός Ἑσπερινός μέ τή συμμετοχή τῶν ἐκπροσώπων τῶν Ὀρθοδόξων Πατριαρχείων καί Αὐτοκεφάλων Ἐκκλησιῶν

                        Procession to St Paul’s “Altar” and festal Hierarchichal Vespers with the participation of the representatives of the Orthodox Patriarchates and Autocephalous Churches

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ORGANISING COMMITEE

† Παντελεήμων, Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης καί Καμπανίας

Κωνσταντῖνος Βοργιαζίδης, Δήμαρχος Βεροίας

Ἀρχιμ. Ἀθηναγόρας Μπίρδας, Πρωτοσύγκελλος

Ἀρχιμ. Δημήτριος Μπακλαγῆς, Γενικός Ἀρχιερατικός Ἐπίτροπος

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ACADEMIC COMMITEE

Ἰωάννης Καραβιδόπουλος, Ὁμ. Καθηγητής Α.Π.Θ. (Πρόεδρος)

Μητροπολίτης Κίτρους καί Κατερίνης κ. Γεώργιος, Καθηγητής Α.Ε.Α.Θ.

Ἰωάννης Γαλάνης, Ὁμ. Καθηγητής Α.Π.Θ.

Χαράλαμπος Ἀτματζίδης, Ἀν. Καθηγητής Α.Π.Θ.

Αἰκατερίνη Τσαλαμπούνη, Ἐπ. Καθηγήτρια Α.Π.Θ.

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ SECRETARY

Ἀρχιμ. Ἀρσένιος Χαλδαιόπουλος

Ἀρχιμ. Καλλίνικος Λιμνιώτης

Δημήτριος Σαραντῆς, Νικόλαος Σούμπουρος

Θεόδωρος Ἀναστασόπουλος, Λάμπρος Παγούνης

ΧΟΡΗΓΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ SPONSORS

Δήμος Βέροιας, 4E, Παύλειος Λόγος 90,2 FM

Imverias.gr

Με Παρρησία: imverias.blogspot.com