ΚE΄ Παύλεια: «Τα θρησκευτικά βιβλία της Εθνικής Βιβλιοθήκης Αργυρουπόλεως». Εσπερίδα με αφορμή την επέτειο της εκατονταετηρίδας από την Γενοκτονία του Ποντιακού Ελληνισμού. (ΦΩΤΟ)

KEPauleiaGenoktoniaPontiwnNaousa2019

KEPauleiaGenoktoniaPontiwnNaousa2019

Στο πλαίσιο των ΚΕ΄ Παυλείων, την Παρασκευή 7 Ιουνίου το απόγευμα στο Μητροπολιτικό Κεντρό Πολιτισμού «ΠΑΝΤΑΝΑΣΣΑ» στη Νάουσα, πραγματοποιήθηκε Εσπερίδα με τίτλο : «Τα θρησκευτικά βιβλία της Εθνικής Βιβλιοθήκης Αργυρουπόλεως» με αφορμή την επέτειο της εκατονταετηρίδας από την Γενοκτονία του Ποντιακού Ελληνισμού σε συνεργασία με την Εύξεινο Λέσχη Νάουσας.

 

Στην αρχή χαιρετισμό απηύθυναν ο Πρόεδρος της Ευξείνου Λέσχης Ναούσης κ. Φώτης Φανιάδης και ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων, ο οποίος στο τέλος απένειμε και τα αναμνηστικά των ΚΕ΄ Παυλείων.

 

Κεντρικός ομιλητής της εσπερίδας ήταν ο διδάκτορας Ιστορίας και μελετητής της ιστορίας του Πό­ντου κ. Θεοδόσιος Κυριακίδης, ο οποίος μίλησε για τα θρησκευτικά βιβλία της Εθνι­κής Βιβλιοθήκης Αργυρουπό­λεως.

 

Η εσπερίδα ολοκληρώθηκε με ποντιακούς χορούς από το χορευτικό τμήμα της Ευξείνου Λέσχης Ναούσης.

 

Την εκδήλωση παρουσίασε ο Γραμματέας της Ιεράς Μητροπόλεως Βεροίας Αρχιμ. Αρσένιος Χαλδαιόπουλος.

 

ΓΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ

 

Ο χαιρετισμός του Σεβασμιωτάτου:

 

Πρίν ἀπό λίγες ἡμέρες ὁ Ἑλλη­νισμός καί κυρίως ὁ Ποντιακός Ἑλληνισμός τίμησε μία θλιβερή ἐπέτειο, τήν ἐπέτειο τῶν 100 χρό­νων ἀπό τή Γενοκτονία τοῦ Πο­ντιακοῦ Ἑλληνισμοῦ. Τήν ἐπέτειο 100 χρόνων ἀπό τόν ἄδικο καί ἀπάνθρωπο ξερριζωμό τῶν Πο­ντί­ων ἀπό τίς πατρογονικές του ἑστί­ες, ἀπό τήν Τραπεζοῦντα, τή Σαμ­ψοῦντα, τήν Κερασοῦντα, τήν Ἀρ­γυρούπολη. Ἀπό τά μέρη ὅπου γιά αἰῶνες εἶχε δημιουργήσει ρίζες βα­θειές, εἶχε δημιουργήσει πολιτι­σμό, εἶχε οἰκοδομήσει ναούς καί μοναστήρια, ἀρχοντικά καί σχο­λεῖα, καί εἶχε ἀναδείξει ἑκατοντά­δες λογίους, διδασκάλους, ἀρχιε­ρεῖς οἱ ὁποῖοι σέ χρόνια δύσκολα γιά τό Γένος, στά χρόνια τῆς Τουρκοκρατίας, εἶχαν δημιουργή­σει ἐκεῖ μία ὄαση παιδείας καί πολιτισμοῦ ἑλληνικοῦ. 

Γνωρίζοντας οἱ Ἕλληνες τοῦ Πό­ντου τή σημασία τῆς παιδείας καί τῆς μορφώσεως γιά τή διατήρηση τῆς ἐθνικῆς καί τῆς χριστιανικῆς τους ταυτότητος καί ἰδιοπροσω­πίας καί ἔχοντας τήν οἰκονομική εὐχέρεια ἄρχισαν νά ἱδρύουν ἀπό τόν 17ο αἰώνα τά περίφημα Φρο­ντιστήρια, στά ὁποῖα δίδασκαν φη­μισμένοι καθηγητές, καί ὀργά­νω­σαν σπουδαῖες βιβλιοθῆκες τόσο μέ χειρόγραφους κώδικες ἀρ­χαίων καί βυζαντινῶν συγγρα­φέων ὅσο καί μέ ἔντυπα βιβλία, ἐπιστημονικά καί ἐκκλησιαστικά. Αὐτόν τόν πνευματικό πλοῦτο μα­ζί μέ τά ἐκκλησιαστικά κειμήλια ἦταν τά μόνα σχεδόν πού προσπά­θησαν νά σώσουν στή μεγάλη κα­ταστροφή, καί ἕνα τμῆμα τους κα­τόρθωσε νά φθάσει στήν Ἑλλάδα, νά φθάσει στούς τόπους ὅπου ἐγκα­ταστάθηκε ὁ Ποντιακός Ἑλ­λη­νισμός καί ἔστησε τίς νέες του πατρίδες. Ἔφθασαν, γιά νά θυμί­ζουν σέ ὅλους μας, Πόντιους καί μή Πόντιους, ἀλλά κυρίως στίς νεώ­τερες γενεές, τόν πολιτισμό καί τήν ἱστορία τοῦ Ἑλληνισμοῦ τοῦ Πόντου, νά μᾶς θυμίζουν τόν πνευματικό πλοῦτο τῶν πατέρων μας.

Ἀποτελεῖ γι᾽ αὐτό προνόμιο γιά τήν ἡρωική πόλη τῆς Ναούσης τό γεγονός ὅτι ἐδῶ βρῆκαν καταφύ­γιο, βρῆκαν τόν τόπο πού τούς θύμιζε τήν πατρίδα τους, τήν Ἀρ­γυρούπολη τοῦ Πόντου, οἱ πρόσ­φυ­γες κάτοικοί της, φέρνοντας μα­ζί τους ἀπό τή μακρινή πατρίδα τους μέσα στά μπαούλα τους τά βιβλία τοῦ περίφημου Φροντιστη­ρίου τους.

Γιά κάποια ἀπό αὐτά τά βιβλία, γιά τά θρησκευτικά βιβλία τῆς Ἐθνι­κῆς Βιβλιοθήκης Ἀργυρουπό­λεως, θά ἔχουμε τήν εὐκαιρία νά ἀκούσουμε ἀπό τόν ἀποψινό μας ὁμιλητή, τόν διδάκτορα Ἱστορίας καί μελετητή τῆς ἱστορίας τοῦ Πό­ντου κ. Θεοδόσιο Κυριακίδη, στό πλαίσιο τῆς Ἑσπερίδος τήν ὁποία διοργάνωσε ἡ Ἱερά Μητρόπολή μας σέ συνεργασία μέ τήν Εὔξεινο Λέσχη Ναούσης, μέ ἀφορμή τήν ἑκατοστή ἐπέτειο τῆς Γενοκτονίας τοῦ Ποντιακοῦ Ἑλληνισμοῦ, καί ἡ ὁποία ἐντάσσεται στό πρόγραμμα τῶν ΚΕ´ Παυλείων.

Θέλω νά εὐχαριστήσω, λοιπόν, θερμά τόν ὁμιλητή μας καί ὅλους ὅσους ἐργάσθηκαν γιά τήν προ­ετοι­μασία τῆς Ἑσπερίδος ἀλλά καί ὅλους ἐσᾶς πού τήν τιμᾶτε μέ τήν παρουσία σας. Καί μέ αὐτές τίς σκέψεις θά παραχωρήσω τό βῆμα στόν ὁμιλητή μας.

 

ΓΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ