ΚΕ΄ Παύλεια: «Στη διακονία του Θεού και των ανθρώπων». Επιστημονική εσπερίδα αφιερωμένη στον Άγιο Λουκά – καλλιτεχνική έναρξη των ΚΕ΄ ΠΑΥΛΕΙΩΝ. (ΦΩΤΟ)

KallitexnikhEnarjhKEPauleia2019

KallitexnikhEnarjhKEPauleia2019

Στο πλαίσιο των ΚΕ΄ Παυλείων, την Τετάρτη 29 Μαΐου 2019 το απόγευμα στο Χώρο Τεχνών του Δήμου Βέροιας έλαβε χώρα η Εκδήλωση με τίτλο : «Στη διακονία του Θεού και των ανθρώπων».

 

Στο πρώτο μέρος  της εκδήλωσης που ήταν αφιερωμένο στον Άγιο Λουκά τον Ιατρό ομίλησαν για τον Άγιο ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Μεσογαίας και Λαυρεωτικής κ. Νικόλαος, ο οποίος ανέπτυξε το θέμα: «Βιοηθικές πτυχές της ζωής και του έργου του Αγίου Λουκά» και ο Ομότιμος Καθηγητής Νευρολογίας  κ. Σταύρος Μπαλογιάννης, ο οποίος ανέπτυξε το θέμα: «Αρχιεπίσκοπος Λουκάς, Η διττή ιερουργία».

 

Στο δεύτερο μέρος της εκδήλωσης πραγματοποιήθηκε συναυλία χορωδιών, η οποία σηματοδότησε και την καλλιτεχνική έναρξη των ΚΕ΄ Παυλείων. Συμμετείχαν οι χορωδίες α) Βυζαντινή και Παραδοσιακή χορωδία της Σχολής Βυζαντινής Μουσικής της Ιεράς Μητροπόλεως, υπό την διεύθυνση του κ. Σωτηρίου Ζερδαλή, β) Χορωδία του συλλόγου φίλων του Ωδείου Αριστοτέλης Νάουσας, υπό την διεύθυνση του κ. Σταύρου Θεοχαρόπουλου, γ) Χορωδία «Χριστιανική Ελπίς», υπό την διεύθυνση της κ. Ευαγγελίας Καλυβινού και δ) Χορωδίας «Μουσική Πολυφωνία» Βέροιας, υπό την διεύθυνση του κ. Μιχάλη Κολοκοτρώνη.

 

Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους οι Σεβασμιώτατοι Μητροπολίτες Γέρων Πριγκηποννήσων κ.  Δημήτριος, Ξάνθης και Περιθεωρίου κ. Παντελεήμων, Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων κ. Χρυσόστομος, Τριπόλεως κ. Θεοφύλακτος, Λαγκαδά, Λητής και Ρεντίνης κ. Ιωάννης, Κίτρους, Κατερίνης και Πλαταμώνος κ. Γεώργιος, Ελασσώνος κ. Χαρίτων, Λαρίσης και Τυρνάβου κ. Ιερώνυμος, Σισανίου και Σιατίστης κ. Αθανάσιος καθώς και οι τοπικοί πολιτικοί και στρατιωτικοί άρχοντες. 

 

Στην αρχή χαιρετισμό απηύθυνε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων, ενώ στο τέλος απένειμε το χρυσό μετάλλιο του Αργυρού Ιωβηλαίου των Παυλείων στους συντελεστές της εκδήλωσης και σε συνεργάτες της Ιεράς Μητροπόλεως.

 

Την εκδήλωση παρουσίασε ο Γραμματέας της Ιεράς Μητροπόλεως Βεροίας Αρχιμ. Αρσένιος Χαλδαιόπουλος.

 

ΓΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ

 

Ο χαιρετισμός του Σεβασμιωτάτου:

Ἡ Ἱερά Μητρόπολη Βεροίας, Να­ού­σης καί Καμπανίας ἑορτάζει καί τιμᾶ σήμερα τή μετακομιδή τοῦ ἱε­ροῦ καί θαυματουργοῦ λειψάνου τοῦ ἁγίου Λουκᾶ, ἀρχιεπισκόπου Συμ­φερουπόλεως, τοῦ ἰατροῦ καί θεραπευτοῦ, τοῦ ὁποίου ἔχει τή με­γά­λη εὐλογία νά κατέχει τμῆμα τοῦ ἱεροῦ του λειψάνου. 

Τόν τιμᾶ ὅμως ἰδιαιτέρως φέτος μέ τήν ἀφιέρωση σέ αὐτόν μιᾶς «Ἰα­τρικῆς Ἑβδομάδος», στό πλαί­σιο τῆς ὁποίας πραγματοποιοῦνται μέ τή συνεργασία τοῦ Ἰατρικοῦ καί τοῦ Φαρμακευτικοῦ Συλλόγου Ἠμαθίας καί τῶν τοπικῶν παραρ­τημάτων τοῦ Ἑλληνικοῦ Ἐρυθροῦ Σταυροῦ ἐνημερωτικές ἰατρικές Ἑσπερίδες σέ ὅλες τίς ἀρχιερα­τι­κές περιφέ­ρει­ες τῆς Ἱερᾶς μας Μητροπόλεως καί θεία Λειτουργία στά Νοσοκομεῖα τῆς Βεροίας καί τῆς Ναούσης, στά ὁποῖα μεταφέ­ρου­με τό ἱερό λεί­ψανο τοῦ ἁγίου Λουκᾶ, εἰς προσκύνηση καί εὐλογία τῶν νο­ση­λευομένων καί τοῦ ἰατρι­κοῦ καί νοσηλευτικοῦ προσωπικοῦ.

Στό πλαίσιο τῆς Ἰατρικῆς αὐτῆς Ἑβδομάδος ἐντάσσεται καί ἡ ἀπο­ψινή Ἐπιστημονική Ἑσπερίδα μέ τίτλο «Στή διακονία τοῦ Θεοῦ καί τῶν ἀνθρώπων», πού εἶναι ἀφιε­ρω­­μένη στόν ἅγιο Λουκᾶ, ἀρχιεπί­σκο­πο Συμφερουπόλεως. Εἶναι γνω­στό σέ ὅλους μας ὅτι ὁ ἅγιος Λουκᾶς ἀνάλωσε τόν ἑαυτό του καί τή ζωή του στή διακονία τοῦ Θεοῦ καί τῶν ἀνθρώπων. Σπού­δασε τήν ἰατρική ἐπιστήμη καί ἄσκησε τό λειτούργη­μα τοῦ ἰατροῦ ὄχι γιά τό κέρδος οὔτε γιά τή δόξα, ἀλλά γιά νά προσ­φέρει στόν ἁπλό καί πάσχοντα ἄν­θρωπο καί νά τόν διακονήσει ὅπως ὁ Καλός Σαμα­ρείτης.

«Σπούδασα», γράφει ὁ ἴδιος στήν Αὐτοβιογραφία του, «τήν ἰατρική μέ ἀποκλειστικό σκοπό νά γίνω … γιατρός τῶν μουζίκων, γιά νά βοη­θῶ τούς φτωχούς ἀνθρώπους σέ ὅλη μου τή ζωή». Καί τό ἴδιο ἔκανε καί ὅταν ἔγινε διάσημος καθηγητής πανεπιστημίου καί ἀρ­χιεπίσκοπος, κάτω ἀπό, πολλές φο­ρές, ἐξαιρετικά δύσκολες συνθῆ­κες. 

Ὅμως ὅ,τι καί ἄν συνέβη στή ζωή του, ὅσα καί ἄν ὑπέμεινε, ἡ διακο­νία τοῦ Θεοῦ καί τῶν ἀνθρώπων ἦταν γιά τόν ἅγιο Λουκᾶ ὁ κύριος σκοπός τῆς ζωῆς του. Τόν Θεό δια­κονοῦσε τόσο στήν Ἁγία Τράπεζα ὅσο καί στό τραπέζι τοῦ χειρουρ­γείου, καί τό ἴδιο ἔκανε καί γιά τούς ἀν­θρώ­πους καί ἀδελφούς τοῦ Κυρίου, τούς ὁποίους διακονοῦσε καί ὡς κλη­ρικός καί ἀρχιεπίσκο­πος μέ τά ἱερά μυστήρια καί τό κήρυγμα καί ὡς ἰατρός μέ τίς ἐπι­στημονικές του γνώσεις καί τή βοήθεια τοῦ Θεοῦ.

Ἀφιερωμένος στή διακονία τοῦ Θεοῦ καί τῶν ἀνθρώπων ὁ ἅγιος Λουκᾶς ἀποτελεῖ κατ᾽ ἐξοχήν πρό­τυ­πο διακονίας τῆς Ἐκκλησίας στόν κόσμο, ἡ ὁποία ἀποτελεῖ καί τό γε­νικό θέμα τῶν φετινῶν Παυ­λείων, τῶν ὁποίων ἑορτά­ζουμε τό ἀργυ­ροῦν Ἰωβηλαῖο.

Ἡ ἀποψινή Ἐπιστημονική Ἑσπε­ρί­­δα, ἀφιερωμένη στόν ἅγιο Λου­κᾶ, τόν ὁποῖο ἑορτάσαμε σήμερα, μᾶς εἰσάγει μέ τόν καλύτερο τρόπο στό θέμα τῶν ΚΕ´ Παυλείων καί ἀποτε­λεῖ συγχρόνως μία ἐκδή­λωση εὐ­γνω­μοσύνης γιά ὅσα μᾶς προσφέρει μέ τήν παρουσία του καί τή ζωή του.

Πρίν νά παραχωρήσω τό βῆμα στούς δύο διακεκριμένους καί ἐξέ­χοντες ὁμιλητές μας, τόν Σεβα­σμιώ­τατο Μητροπολίτη Μεσογαί­ας καί Λαυρεωτικῆς κύριο Νικό­λαο, εἰδικό σέ θέματα βιοηθικῆς, καί τόν ὁμότιμο καθηγητή τῆς Νευρολογίας τοῦ Ἀριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης κύ­ριο Σταῦρο Μπα­λογιάννη, τούς εὐχαριστῶ καί τούς δύο ἀπό καρδίας γιά τήν εὐγενῆ ἀνταπό­κρισή τους στήν πρόσκληση τῆς Ἱερᾶς μας Μητροπόλεως.

Συμπληρώνονται φέτος εἰκοσι­πέντε χρόνια ἀπό τήν καθιέρωση τῶν «Παυλείων», τῶν ἑορταστι­κῶν, πολιτιστικῶν, καλλιτεχνι­κῶν καί λατρευ­τικῶν ἐκδηλώ­σεων, τίς ὁποῖες ὀργανώνει κάθε Ἰούνιο ἡ Ἱερά Μητρόπολη Βε­ροίας, Ναούσης καί Καμπανίας πρός τιμήν τοῦ ἱδρυτοῦ της οὐρα­νο­βάμονος καί πρωτοκορυφαίου ἀποστόλου Παύλου. 

Ὡς κλητός ἀπόστολος τοῦ Χρι­στοῦ ἀνέλαβε ὁ μέγας ἀπόστολος Παῦλος τό ἔργον τῆς διακονίας τοῦ Εὐαγγελίου «πρός καταρτι­σμόν τῶν ἁγίων … εἰς οἰκοδομήν τοῦ σώματος τοῦ Χριστοῦ» μέ τή συμπαράσταση τῶν συνεκδήμων καί συνεργατῶν του, ὅλων ἐκεί­νων τῶν ἀνδρῶν καί τῶν γυναι­κῶν, οἱ ὁποῖοι τόν ἀκολούθησαν καί «ἔθεσαν τόν ἑαυτόν τράχηλον ὑπέρ τῆς ψυχῆς» του, ὅπως ὁμο­λο­γεῖ ὁ ἴδιος ὁ μέγας ἀπόστολος, ἐκφράζοντας τή βεβαιότητα ὅτι καί «τούς ὀφθαλμούς ὑμῶν ἐξορύ­ξαντες ἄν, ἐδώκατέ μοι». 

Γι᾽αὐτό καί δέν κουράζεται ὁ πρω­τοκορυφαῖος ἀπόστολος νά ἀναφέρεται μέ ἀγάπη καί εὐγνω­μοσύνη πολλή σέ ὅλους τούς συνεργάτες καί συνδιακόνους του στό ἔργο τοῦ εὐαγγελισμοῦ τῶν ἀνθρώπων, τό ὁποῖο εἶναι ἔργο διακονίας τοῦ Θεοῦ ἀλλά καί τῶν ἀνθρώπων, ἔργο διακονίας ψυχῶν ἀλλά καί σωμάτων. Διότι ἡ Ἐκ­κλησία, ἀπό τήν πρώτη στιγμή τῆς ὑπάρξεώς της μέχρι σήμερα δέν παύει νά διακονεῖ τόν ἄνθρωπο ὡς συνολική ψυχοσωματική ὀντό­τητα καί νά μεριμνᾶ γιά τίς ἀνά­γκες τῆς κοινωνίας καί τοῦ κόσμου. 

Αὐτό εἶναι καί τό μήνυμα τοῦ ἀποστόλου τῶν Ἐθνῶν καί διδα­σκάλου τῶν Βεροιέων Παύλου πού ἐκπηγάζει ἀπό τή ζωή του, ἀπό τό κήρυγμά του. Αὐτό ἀκρι­βῶς τό μήνυμα τοῦ πρωτοκορυ­φαίου ἀποστόλου καί ἱδρυτοῦ τῆς τοπικῆς μας Ἐκκλησίας θελήσαμε καί ἐμεῖς νά ἀκουστεῖ δυνατά, ἐνισχυτικά καί παρηγορητικά στόν σύγχρονο κόσμο τά προηγού­με­να 25 χρόνια μέσα ἀπό τά θέμα­τα τῶν «Παυλείων», τά ὁποῖα ἐξέ­φραζαν ποικίλες πλευρές τῆς πο­λυ­επίπεδης καί πολυσύνθετης διακονίας τῆς Ἐκκλησίας κατά τόν ἀπόστολο Παῦλο.

 Αὐτό τό μήνυμα, τό μήνυμα δη­λαδή τῆς διακονίας τῆς Ἐκκλη­σίας, ἐπιλέξαμε ὡς κεντρικό θέμα τῶν φετινῶν ΚΕ´ Παυλείων, τῶν ὁποίων τήν ἔναρξη τῶν καλλιτε­χνι­κῶν ἐκδηλώσεων παρακολου­θή­σαμε ἀπόψε. 

Θέλουμε ἔτσι νά ἀναδείξουμε μέσα ἀπό τίς πολλές ἐκδηλώσεις πού περιλαμβάνονται στό φετινό πρόγραμμα τόσο τήν ἔννοια τῆς διακονίας τῆς Ἐκκλησίας καί τή σημασία της γιά τήν ἐποχή μας καί τόν κόσμο μας ὅσο καί τόν ρόλο τῶν συνεργατῶν τοῦ ἀποστόλου Παύλου, ἀλλά καί ὅλων ὅσων ἐργάζονται στό ἔργο τῆς Ἐκκλη­σίας, τό ἔργο τῆς ὁποίας ἀποτελεῖ συνέχεια τοῦ ἔργου τῶν ἁγίων ἀποστόλων, συνέχεια τοῦ ἔργου τοῦ πρωτοκορυφαίου ἀποστόλου Παύλου, τό ὁποῖο συνεχίζεται διά τῶν ἁγίων τῆς Ἐκκλησίας μας, ὅπως καί τοῦ ἁγίου πού τιμοῦμε σήμερα, τοῦ ἁγίου Λουκᾶ, ἀρχιεπι­σκόπου Συμφερουπόλεως, τοῦ ἰα­τροῦ καί θαυματουργοῦ, ὁ ὁποῖος ἔθεσε τόν ἑαυτό του στή διακονία τοῦ Θεοῦ καί στή διακονία τῶν ἀνθρώπων.

Τιμώντας, λοιπόν, τούς συνεργά­τες τοῦ ἀποστόλου Παύλου στή διακονία τῆς Ἐκκλησίας, θελήσα­με νά τιμήσουμε καί ἐμεῖς ἀπόψε κάποιους ἀπό τούς συνεργάτες τῆς Ἱερᾶς μας Μητροπόλεως. Εἶναι ἀσφαλῶς πολλοί καί δέν μποροῦ­με νά τούς τιμήσουμε ὅλους. Γι᾽ αὐτό καί θά τιμήσουμε κάποιους ἀντιπροσωπευτικά ἀπό τούς ἱε­ρεῖς, τούς ἐπιτρόπους καί τούς ἱερο­ψάλτες, τιμώντας στά πρόσω­πά τους καί ὅλους τούς ἄλλους, τόν καθένα ξεχωριστά.

Αὐτήν τήν ὥρα θέλω νά εὐχα­ρι­στήσω γιά μία ἀκόμη φορά ἀπό καρδίας τούς Σεβασμιωτάτους Ἀρ­χιε­ρεῖς, οἱ ὁποῖοι λάμπρυναν καί τήν ἀποψινή μας ἐκδήλωση πρός τιμήν τοῦ ἁγίου Λουκᾶ καί τήν ἔναρξη τῶν ΚΕ´ Παυλείων. Νά εὐχαριστήσω θερμότατα τούς ἱε­ρεῖς μας, τούς ἱεροψάλτες καί τούς ἐπιτρόπους γιά τή συμβολή τους στή διακονία τῆς Ἐκκλησίας. Νά εὐ­χαριστήσω ἀπό καρδίας καί τούς ἄρχοντες καί ὅλους τούς παρισταμένους, ὅλους ἐσᾶς πού τιμᾶτε τήν ἀποψινή διπλῆ ἐκδή­λωση μέ τήν παρουσία σας.

Ἄφησα τελευταῖες τίς τέσσερις χορωδίες μας, οἱ ὁποῖες μέ τή μου­σική τους, μέ τίς μελωδικές φωνές τους ἀλλά καί μέ τίς ἐπιλογές τῶν τραγουδιῶν πού ἔκαναν τόνισαν τίς πτυχές καί τό νόημα τῆς δια­κονίας τῆς Ἐκκλησίας. Εἶναι ἡ Βυζαντινή καί Παραδοσιακή χορωδία τοῦ Ὠδείου τῆς Ἱερᾶς Μητροπό­λεως Βεροίας, Ναούσης καί Κα­μπα­­νίας, ἡ χορωδία τοῦ Πολιτιστικοῦ Συλλόγου Φίλων τοῦ Ὠδείου «Ἀριστοτέλης» τῆς Ναούσης, καί ἡ χορωδία «Χριστιανική Ἐλπί­ς», καί ἡ χορωδία «Μουσική πολυφωνία» Βεροίας, τίς ὁποῖες καί εὐχαριστῶ θερ­­μότατα γιά τό θεσπέσιο πρό­γραμ­μα πού μᾶς χάρισαν.

Σᾶς εὐχαριστῶ ὅλους.

 

ΓΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ