ΚΕ΄ Παύλεια: «ἐν τυμπάνῳ καί χορῳ». Συναυλία των καθηγητών του Ωδείου της Ιεράς Μητροπόλεως. (ΦΩΤΟ)

SynauliaKathhghtwnNaousa

SynauliaKathhghtwnNaousa

Στο πλαίσιο των ΚΕ΄ Παυλείων, την Κυριακή 23 Ιουνίου το απόγευμα στο Μητροπολιτικό Κέντρο Πολιτισμού «ΠΑΝΤΑΝΑΣΣΑ» στη Νάουσα πραγματοποιήθηκε μουσική εκδήλωση με τίτλο: «ἐν τυμπάνῳ καί χορῳ».

Στην εκδήλωση οι καθηγητές του Ωδείου της Ιεράς Μητροπόλεως απέδωσαν διάφορους ύμνους και τραγούδια.

Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων απηύθυνε χαιρετισμό και απένειμε το χρυσό μετάλλιο του Αργυρού Ιωβηλαίου των Παυλείων στο Ωδείο της Ιεράς Μητροπόλεως. Το χρυσό μετάλλιο έλαβε ο Διευθυντής του Ωδείου, Άρχων Μαΐστωρ της ΜΧΕ κ. Γεώργιος Ορδουλίδης.

 

Την εκδήλωση παρουσίασε ο Γραμματέας της Ιεράς Μητροπόλεως Βεροίας Αρχιμ. Αρσένιος Χαλδαιόπουλος, ενώ τα μουσικά σύνολα και τους σολίστες προλόγιζε η κ. Δήμητρα Μητρέντση.

 

ΓΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ

 

Ο χαιρετισμός του Σεβασμιωτάτου :

Πρίν ἀπό 25 περίπου ἡμέρες εἴ­χαμε ἐγκαινιάσει τίς καλλιτεχνι­κές ἐκδηλώσεις τῶν ΚΕ´ Παυ­λείων, τῶν ὁποίων ἑορτάζουμε φέ­τος τό ἀργυρό Ἰωβηλαῖο, μέ μία πανηγυρική συναυλία στόν Χῶρο Τεχνῶν τῆς Βεροίας, στήν ὁποία συμ­μετεῖχε μεταξύ τῶν τεσσάρων χο­ρω­διῶν καί ἡ Βυζαντινή καί Πα­ραδοσιακή Χορωδία τοῦ Ὠδείου τῆς Ἱερᾶς μας Μητροπόλεως. Ἀπό τότε καί μέχρι σήμερα εἴχα­με ἐπανειλημμένα τή χαρά νά ἀπο­λαύσουμε διάφορες ἐκδηλώ­σεις στίς ὁποῖες συμμετεῖχαν τμή­ματα καί Παραρτήματα τοῦ Ὠ­δείου μας, οἱ χορωδίες καί ἡ ὀρχήστρα του, ἀλλά καί πολλοί μαθητές του.

Σήμερα, καθώς πλησιάζουμε πρός τό τέλος τῶν καλλιτεχνικῶν ἐκδηλώσεων τῶν φετινῶν Παυ­λεί­ων ἔχουμε τή μεγάλη χαρά νά παρακολουθήσουμε ἐδῶ στή Νά­ουσα, στό Μητροπολιτικό Κέντρο Πολιτισμοῦ «Παντάνασσα», στήν ἕδρα τοῦ Ὠδείου τῆς Ἱερᾶς Μη­τρο­πόλεώς μας, τή συναυλία τῶν καθηγητῶν τοῦ Ὠδείου μας ὑπό τόν τίτλο «ἐν τυμπάνῳ καί χορῷ». 

Σέ ὅλες τίς προηγούμενες μουσι­κές ἐκδηλώσεις τῶν Παυλείων βλέπαμε τούς καρπούς τοῦ ἔργου τους, τούς καρπούς τῆς διακονίας πού ἐπιτελεῖ μέσω τοῦ Ὠδείου της καί τῶν καθηγητῶν του, μέ πρῶτο τόν Διευθυντή του κ. Γεώργιο Ὀρ­δουλίδη, ἄρχοντα μαΐστορα τῆς Μεγάλης τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησίας, ἡ Ἱερά μας Μητρόπολη στήν κοι­νωνία. Ἀπολαμβάναμε τή χαρά τῶν νη­πίων, τήν ἀγάπη τῶν παιδιῶν, τόν ζῆλο τῶν νέων, τήν ἱκανοποίηση τῶν μεγαλυτέρων μαθητῶν τοῦ Ὠδείου ἀλλά καί τῶν οἰκείων τους, γιά τή μουσική, γιά τό ἔργο πού συντελεῖται στό Ὠδεῖο, γιά τίς εὐκαιρίες πού προσφέρει ὄχι μόνο σέ ὅ,τι ἀφορᾶ τή μουσική, πού εἶ­ναι ὁ κύριος σκοπός του, ἀλλά καί στήν καλλιέργεια τῶν ἀνθρώπων καί στίς ὑγιεῖς σχέσεις πού ἀνα­πτύσσονται μεταξύ τῶν μελῶν του. 

Καί σήμερα θά ἀπολαύσουμε ὅλους αὐτούς πού βρισκόταν στίς προηγούμενες ἐκδηλώσεις στά πα­ρασκήνια, τούς καθηγητές τοῦ Ὠδείου, σέ μία συναυλία πού προ­ετοίμασαν πρός τιμήν τοῦ οὐρα­νο­βάμονος ἀποστόλου Παύλου, καί γιά τήν ὁποία, ὅπως καί γιά τή συ­νολική συμβολή τους στήν ἐπιτυ­χία τοῦ Ὠδείου μας θά ἤθελα νά τούς εὐχαριστῶ θερμότατα. Ἄς τούς ἀπολαύσουμε.

 

ΓΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ