ΚE´ Παύλεια: «Κοσμάς ο Μαδυτινός». 40 χρόνια λειτουργίας της Σχολής Βυζαντινής Μουσικής. (ΦΩΤΟ)

40xroniaSxolhsByzant.Mousikhs2019 4

40xroniaSxolhsByzant.Mousikhs2019 4

Στο πλαίσιο των ΚΕ´ Παυλείων, την Πέμπτη 20 Ιουνίου το απόγευμα στο Παύλειο Πολιτιστικό Κέντρο στη Βέροια πραγματοποιήθηκε επετειακή εκδήλωση για τα 40 χρόνια λειτουργίας της Σχολής Βυζαντινής Μουσικής «Κοσμάς Μαδυτινός» της Ιεράς Μητροπόλεως μας.

 

Στην εκδήλωση συμμετείχε η  Μικτή Χορωδία του Ωδείου της Ιεράς Μητροπόλεως υπό τη διεύθυνση του κ. Μιχάλη Καριοφυλίδη και η Βυζαντινή και Παραδοσιακή χορωδία της Σχολής Βυζαντινής Μουσικής της Ιεράς Μητροπόλεως, υπό την διεύθυνση του κ. Σωτηρίου Ζερδαλή, ενώ για την συμβολή του Μητροπο­λί­του Κοσμά Ευμορφόπουλου στην ψαλτική τέχνη ομίλησε ο κ. Εμμα­νου­ήλ Ξυνάδας, Δρ. Θεολογίας.

 

Ο Σεβασμιώτατος απηύθυνε χαιρετισμό και στο τέλος απένειμε το αναμνηστικό των ΚΕ΄ Παυλείων στον ομιλητή καθώς επίσης το χρυσό μετάλλιο του Αργυρού Ιωβηλαίου των Παυλείων στον Διευθυντή της Σχολής Βυζαντινής Μουσικής της Ιεράς Μητροπόλεως και Καλλιτεχνικό Διευθυντή των «Παυλείων», Άρχοντα Μαΐστορα της ΜΧΕ κ. Γεώργιο Ορδουλίδη.

 

Την εκδήλωση παρουσίασε ο Αρχιερατικός Επίτροπος Περιχώρων Βεροίας Αρχιμ. Σωσίπατρος Πιτούλιας.

 

ΓΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ

 

Ο χαιρετισμός του Σεβασμιωτάτου :

Στά εἰκοσιπέντε χρόνια τῶν ἐκ­δηλώσεων πού διοργανώνει ἡ Ἱε­ρά Μητρόπολη Βεροίας, Ναούσης καί Καμπανίας πρός τιμήν τοῦ ἱδρυ­τοῦ της, πρωτοκορυφαίου ἀπο­­στόλου Παύλου, στά «Παύ­λεια», ἡ Σχολή Βυζαντινῆς Μου­σι­κῆς τῆς Ἱερᾶς μας Μητροπό­λεως, συμμε­τεῖ­χε πάντοτε ἐνεργά καί μᾶς χά­ριζε τίς ὑπέ­ροχες καί κατα­νυ­κτι­κές μελωδίες της.

Φέτος ὅμως ἡ ἐπέτειος τῶν εἰκο­σι­πέντε χρόνων τῶν «Παυλείων», τό ἀργυρό Ἰωβηλαῖο τῶν ὁποίων τιμοῦμε, συμπίπτει καί μέ μία δική της ἐπέτειο. Γι᾽ αὐτό καί θελήσαμε νά ὀργανώσουμε καί νά συμπερι­λάβουμε στό πρόγραμμα τῶν ἐπε­τειακῶν ΚΕ´ Παυλείων καί μία ἐπετειακή ἐκδήλωση γιά τή Σχολή Βυζαντινῆς Μουσικῆς τῆς Ἱερᾶς μας Μητροπόλεως, πού φέτος συμ­πλήρωσε 40 χρόνια ἀπό τήν ἵδρυσή της.

Ἡ Σχολή ξεκίνησε τό 1978 μέ πρω­τοβουλία τοῦ μακαριστοῦ προ­κατόχου μου Μητροπολίτου Βε­ροίας καί Ναούσης Παύλου, καί ἱδρύθηκε μέ ἀπόφαση τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλ­λά­δος, ἔχοντας ὡς σκοπό τή διά­δο­ση τῆς βυζαντινῆς μουσικῆς καί τήν ἐκπαίδευση νέων ἱεροψαλ­τῶν. 

Ὁ μακαριστός Μητροπολίτης Παῦλος θέλησε νά τιμήσει τόν μου­σοτραφῆ προκάτοχό του, Μη­τροπολίτη Κοσμᾶ Εὐμορφόπουλο (1892­-1895), ὁ ὁποῖος μέ τήν κα­τάρτισή του καί τό συνθετικό του ἔρ­γο, ἄφησε τό στίγμα του στή βυζαντινή μας μουσική καί πέρα­σε στήν ἱστορία της μέ τό ὄνομα «Κο­σμᾶς Μαδυτινός», λόγῳ τῆς κατα­γωγῆς του ἀπό τή Μάδυτο τῆς Ἀνα­τολικῆς Θράκης. Ἔτσι ἔδωσε τό ὄνομα τοῦ Μητροπολίτου Κο­σμᾶ στή Σχολή Βυζαντι­νῆς Μου­σικῆς τῆς Ἱερᾶς μας Μητροπό­λεως, πού ἀπό τότε εἶναι γνωστή ὡς Σχολή Βυζαντινῆς Μουσικῆς «Κοσμᾶς Μαδυτινός». 

Ἡ Ἱερά μας Μητρόπολη ὀφείλει πολλά στόν μακαριστό Μητροπο­λί­τη Παῦλο γι᾽ αὐτή του τήν πρω­τοβουλία, ὅπως πολλά ὀφείλει καί στούς πρωτοψάλτες τῆς Ἱερᾶς μας Μητροπόλεως Ἀργύριο Δίντση, Ἰωάννη Μακρογιῶργο καί Γεώρ­γιο Ὀρδουλίδη, οἱ ὁποῖοι ἦταν οἱ πρῶτοι πού δίδαξαν στή Σχολή Βυ­ζαντινῆς Μουσικῆς καί ἐκπαί­δευ­σαν πολλούς μαθητές πού κο­σμοῦν τά ἀναλόγια τόσο τῆς δικῆς μας Μητροπόλεως ὅσο καί ἄλλων. 

Στά σαράντα χρόνια τῆς λειτουρ­γίας της ἡ Σχολή Βυζαντινῆς Μου­σικῆς, πού φέτος συμπλήρωσε καί 20 χρόνια ἀπό τήν ἐπίσημη ἀνα­γνώρισή της ἀπό τό Κράτος, ἐπέ­τυχε καί πρόσφερε πολλά καί στήν Ἐκκλησία μας καί στήν τοπική κοι­νωνία. Γι᾽ αὐτό καί ἀξίζει τήν τιμή τῆς ἀποψινῆς ἐπετειακῆς ἐκ­δηλώσεως ἀλλά καί τήν εὐχή μας νά συνεχίσει νά προσφέρει, ἐνταγ­μένη πλέον στό Ὠδεῖο τῆς Ἱερᾶς μας Μητροπόλεως, ἀναδεικνύο­ντας καί διαδίδοντας τή βυζα­ντι­νή μας μουσική στίς νεώτερες γε­νεές.

Πρίν νά παραχωρήσω τό βῆμα, θά ἤθελα νά εὐχαριστήσω καί νά συγχαρῶ ὅσους συνέβαλαν στή διορ­γάνωση τῆς ἀποψινῆς ἐπετει­α­κῆς ἐκδηλώσεως, τόν κ. Ἐμμα­νου­ήλ Ξυνάδα, πού θά μᾶς μιλήσει γιά τή συμβολή τοῦ Μητροπο­λί­του Κοσμᾶ στήν ψαλτική τέχνη, τή χορωδία καί τήν ὀρχήστρα τῆς Σχολῆς, πού θά ἀποδώσουν ὑπό τή διεύθυνση τοῦ κ. Σωτηρίου Ζερ­δαλῆ ὕμνους καί παραδοσιακά τρα­γούδια, ὅλους ὅσους ἐργά­ζο­νται καί προσφέρουν ποικιλο­τρό­πως στή λειτουργία τῆς Σχολῆς μας, καί ὅλους ἐσᾶς πού τιμᾶτε ἀπόψε τή Σχολή καί τήν ἐπετειακή αὐτή ἐκδήλωση.

 

ΓΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ