ΚE΄ Παύλεια: «Διακονώντας ευπαθείς ομάδες». Εσπερίδα με αφορμή την παγκόσμια ημέρα κατά των εξαρτήσεων. (ΦΩΤΟ)

EkdhlwshNarkwtikaXalastra2019

EkdhlwshNarkwtikaXalastra2019

Στο πλαίσιο των ΚΕ΄ Παυλείων, την Πέμπτη 6 Ιουνίου το απόγευμα στο Πνευματικό Κέντρο του Ιερού Ναού Κοιμήσεως της Θεοτόκου Χαλάστρας πραγματοποιήθηκε εσπερίδα με τίτλο: «Διακονώντας ευπαθείς ομάδες» με αφορμή την παγκόσμια ημέρα κατά των εξαρτήσεων σε συνεργασία με τις Ανώνυμες Οικογένειες.

Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων απηύθυνε χαιρετισμό και απένειμε τα αναμνηστικά των ΚΕ΄ Παυλείων στους ομιλητές.

 

Την εκδήλωση παρουσίασε ο Αρχιερατικός Επίτροπος Καμπανίας Αρχιμ. Θεόφιλος Λεμοντζής.

 

ΓΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ

 

Ο χαιρετισμός του Σεβασμιωτάτου:

Τά τελευταῖα χρόνια ὅλο καί πε­­­ρισσότερο ἡ κοινωνία μας ἀντι­­­λαμ­­­βάνεται τόν μεγάλο κίνδυνο πού ἀποτελοῦν γιά τόν ἄνθρωπο οἱ ποικίλες ἐξαρτήσεις. Συγχρό­­­νως κατανοεῖ καί τή μεγάλη ἀνά­­­γκη πού ὑπάρχει ὄχι νά κατα­­­δι­­­κασθοῦν οἱ ἀδελφοί μας, οἱ ὁποῖοι ἔχουν παρασυρθεῖ καί ἐμπλακεῖ σέ αὐτές, ὅποιες καί ἄν εἶναι, καί νά τεθοῦν στό περιθώριο, ἀλλά νά στηριχθοῦν καί νά βοηθηθοῦν καί αὐτές καί τό οἰκογενειακό τους πε­­­ριβάλλον, ὥστε νά ἀπεμπλα­­­κοῦν κατά τό δυνατόν ἀπό αὐτές. 

Καί παρότι εἶναι, δυστυχῶς, θλι­­­βερό, ὅτι ὁ ἀριθμός τῶν νέων ἀτόμων πού παρασύρονται ἀπό ἐξαρτήσεις μεγαλώνει, εἶναι πα­­­ράλ­­­ληλα καί αἰσιόδοξο ὅτι πολλοί εἶναι ἐκεῖνοι πλέον οἱ ὁποῖοι δρα­­­στηριοποιοῦνται στόν ἀγώνα κατά τῶν ἐξαρτήσεων καί στήν ὑποστή­­­ριξη ὅσων ἀναζητοῦν βοήθεια καί στήριξη. 

Στήν προσπάθεια αὐτή ἀποφασι­­­στι­­­κό ρόλο ἔχει τό θάρρος ἀρκε­­­τῶν ἀνθρώπων, πού εἶχαν ἐμπλα­­­κεῖ στό παρελθόν σέ διάφορες ἐξαρτήσεις, νά μιλήσουν δημόσια καί ἀνοικτά γιά τό πρόβλημα πού ἀντιμετώπισαν καί τόν ἀγώνα πού ἔκαναν γιά νά ἀπαλλαγοῦν ἀπό αὐτές, καί ἀκόμη τό γεγονός ὅτι τό κατόρθωσαν νά ἀπεξαρτηθοῦν καί ἔχουν τή θέληση νά πείσουν καί ἄλλους ὅτι ἀξίζει καί πρέπει νά προσπαθήσει κανείς γιά νά ἀπαλ­­­λαγεῖ.

Βασικό στοιχεῖο ὅμως στήν προ­­­σπά­­­θεια κατά τῶν ἐξαρτήσεων εἶναι καί ἡ συνειδητοποίηση ὅτι οἱ ἄνθρωποι πού ἐμπλέκονται σέ διά­­­φορες ἐξαρτήσεις δέν εἶναι ξέ­­­νοι. Εἶναι δικοί μας ἄνθρωποι, εἶ­­­ναι ἀδελφοί μας, εἶναι παιδιά μας, γιά τά ὁποῖα πρέπει νά δείξουμε τήν ἴδια ἀγάπη καί τό ἴδιο ἐνδια­­­φέ­­­ρον πού δείχνουμε γιά τά πιό οἰκεῖα μας ἄτομα καί γιά τόν ἴδιο τόν ἑαυτό μας. Εἶναι ἀνάγκη νά αἰσθανθοῦμε τίς οἰκογένειές τους σάν δική μας οἰκογένεια καί νά σταθοῦμε δίπλα της καί δίπλα στήν προσπάθειά τους ὄχι μέ ἀδια­­­κρισία ἤ κριτική διάθεση ἀλλά μέ εἰλικρινῆ ἀγάπη.

Σέ αὐτό ἀποβλέπει καί ἡ προσπά­­­θεια πού κάνουν οἱ Ἀνώνυμες οἰ­­­κογένειες ἀτόμων μέ ἐξαρτήσεις μέ τή συμπαράσταση καί τῆς Ἱερᾶς μας Μητροπόλεως καί στή Βέροια καί στήν Ἀλεξάνδρεια μέ τίς συνα­­­ντήσεις καί τίς λοιπές ἐκδηλώσεις πού διοργανώνουν, ἀλλά καί αὐτή ἡ Ἑσπερίδα τήν ὁποία διοργα­­­νώ­­­σαμε ἀπόψε ἐδῶ στό Πνευματικό Κέντρο τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Κοιμή­­­σεως Θεοτόκου Χαλάστρας μέ ἀφορ­­­μή τήν παγκόσμια ἡμέρα κ­­­α­­­τά τῶν ἐξαρτήσεων καί θέμα «Διακονώντας εὐπαθεῖς ὁμάδες», καί ἡ ὁποία ἐντάσσεται στό πλαίσιο τῶν ΚΕ´ Παυλείων.

 Ἐκφράζω, λοιπόν, τίς εὐχαρι­­­στί­­­ες μου πρός ὅσους συνέπραξαν στή διοργάνωσή της, στούς ὁμιλητές μας καί σέ ὅλους ἐσᾶς πού παρί­­­στα­­­σθε στήν ἐκδήλωση αὐτή γιά τό ἐνδιαφέρον σας καί τή συμπα­­­ρά­­­στασή σας, εὔχομαι ἐπιτυχία στήν Ἑσπερίδα μας.

 

ΓΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ