Κατάδυση του Τιμίου Σταυρού στα παγωμένα νερά του Αλιάκμονα. (ΦΩΤΟ)

Το απόγευμα της Παρασκευής, 6ης Ιανουαρίου, εορτή της Δεσποτικής Εορτής της Βαπτίσεως του Κυρίου, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων μετέβη στο φράγμα του Αλιάκμονος, όπου τέλεσε τον καθαγιασμό των υδάτων και τη ρίψη του Τιμίου Σταυρού. 

Τον Σταυρό έπιασε ο κ. Δημήτριος Γρηγορίου που κατάγεται από την Βεργίνα και διαμένει στο εξωτερικό, παρουσία τοπικών πολιτικών αρχών και ευσεβών πιστών.  

Στο τέλος ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Παντελεήμων ανέφερε μεταξύ άλλων: «Βαπτίζεται ὁ Χριστός γιά νά ἁγιάσει τά ὕδατα καί νά τά μετατρέψει μέ τή σωματική του παρουσία ἀλλά καί μέ τή χάρη τοῦ ἐπιφανέντος Θεοῦ Πατρός καί τοῦ ἐν εἴδει περιστερᾶς ἐμφανιζομένου Παναγίου Πνεύματος σέ ὕδατα καθάρσεως ψυχῶν καί σωμάτων. 

Βαπτίζεται γιά νά δώσει καί στόν ἁμαρτωλό ἄνθρωπο τή δυνατότητα νά καθάρει διά τοῦ θείου βαπτίσματος καί τήν ψυχή καί τό σῶμα του ἀπό τούς ρύπους τῆς ἁμαρτίας, νά καθάρει τήν εἰκόνα τοῦ Θεοῦ, τήν ὁποία εἶχε ἀμαυρώσει μέ τήν παρακοή τῆς θείας ἐντολῆς καί τήν ἐμμονή του στήν ἁμαρτία, ὥστε νά μπορέσει μέ τή χάρη τοῦ Θεοῦ νά γίνει μέτοχος τῆς σωτηρίας, χάρη τῆς ὁποίας ἔγινε ἄνθρωπος ὁ Υἱός καί Λόγος τοῦ Θεοῦ.  

Βαπτίζεται ὁ Χριστός γιά νά ὑποδείξει καί σέ μᾶς τό μυστήριο τοῦ θείου βαπτίσματος, τό ὁποῖο ἀποκαθιστᾶ τή σχέση μας μέ τόν Θεό καί μᾶς καθιστᾶ τέκνα Θεοῦ ἀγαπητά.   

Βαπτίζεται ὁ Χριστός γιά νά μᾶς κάνει μετόχους τῆς χάριτος τοῦ Παναγίου Πνεύματος, ἡ ὁποία μᾶς καθοδηγεῖ στή νέα ζωή καί μᾶς κατευθύνει στή σωτηρία.  

Κατέρχεται ὁ Χριστός στά ὕδατα τοῦ Ἰορδάνου, γιά νά μᾶς δώσει τή δυνατότητα νά ἀνέλθουμε στόν οὐρανό, ἀπό ὅπου Ἐκεῖνος κατῆλθε». 

ΓΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ