Κ΄Παύλεια:«Προσεγγίζοντας μία κοιτίδα πολιτισμού» Προσκυνηματικός περίπλους του Αγίου Όρους.

AgionOrosKPauleia.jpg

AgionOrosKPauleia.jpg

Το Σάββατο 14 Ιουνίου η Ιερά Μητρόπολη Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας με αφορμή τη λήξη του πνευματικού έργου (κατηχητικά- συνάξεις μελέτης Αγίας Γραφής) οργάνωσε προσκυνηματική ημερήσια εκδρομή.

Η ημέρα ξεκίνησε με αρχιερατική Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό Αγίας Λυδίας στην ομώνυμη αδελφότητα στην Ασπροβάλτα που τέλεσε ο σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βέροιας Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων ο οποίος κήρυξε και τον θείο λόγο τονίζοντας την ανάγκη για ιεραποστολικό έργο από κάθε χριστιανό, επαινώντας συγχρόνως την θεάρεστη και προς μίμηση προσπάθεια της Χριστιανικής Αδελφότητας «Λυδίας της Φιλιππισίας», η οποία αξιοποιώντας τα σύγχρονα τεχνολογικά μέσα παράγει ένα τεράστιο ιεραποστολικό έργο σε όλον τον κόσμο.

Μετά την θεία Λειτουργία οι 600 και πλέον προσκυνητές από την Ημαθία μετέβησαν στην Ουρανούπολη όπου και επιβιβάστηκαν σε δύο πλοία τα οποία τους μετέφεραν στα χωρικά ύδατα του Αγίου Όρους.

Κατά την διάρκεια του περίπλου του Αγίου Όρους οι πιστοί είχαν την ευκαιρία να προσκυνήσουν χαριτόβρυτα λείψανα από την Ιερά Μονή Ξενοφώντος τα οποία μεταφέρθηκαν από την Μονή στα πλοία προς ευλογία των πιστών αλλά και να δουν από κοντά τα μοναστήρια και τις σκήτες της Δυτικής πλευράς του Αγίου Όρους.

Η ομιλία του σεβασμιωτάτου κατά τη θεία λειτουργία

«Ἀπόδοσις τῆς ἑορτῆς τῆς Πεντηκοστῆς» σήμερα καί ἀκούσαμε πρό ὀλίγου στό Κοινωνικό τήν ἐν εἴδει βεβαιότητος ἐπίκληση τοῦ Πνεύματος τοῦ Θεοῦ νά μᾶς ὁδηγήσει εἰς γῆν εὐθεῖαν. Καί ὄντως τό Πανάγιο Πνεῦμα ὁδήγησε σήμερα τά διαβήματά μας καθ᾽ ὁδόν πρός τόν προσκυνηματικό περίπλου τοῦ Ἁγίου Ὄρους, τόν ὁποῖο πραγματοποιοῦμε μέ τήν εὐκαιρία τῆς λήξεως τοῦ πνευματικοῦ ἔργου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας «εἰς γῆν εὐθεῖαν», εἰς τόν τόπον αὐτόν τῆς ἀσκήσεως καί τῆς δράσεως, τῆς προσευχῆς καί τῆς φιλανθρωπίας, τῆς ἱεραποστολῆς καί τῆς μαρτυρίας τοῦ Εὐαγγελίου. Μᾶς ὁδήγησε εἰς τόν ἱερόν ναόν τῆς Ἱεραποστολικῆς Ἀδελφότητος τῆς «Λυδίας», ἡ ὁποία μέ πολλή ἀγάπη μᾶς φιλοξενεῖ σήμερα, δίνοντάς μας συγχρόνως τήν εὐκαιρία νά δοῦμε ἐκ τοῦ σύνεγγυς τό ἔργο πού ἐπιτελεῖται ἐπί δεκαετίες ἀπό τήν Ἀδελφότητα τῆς «Λυδίας» μέ τήν εὐλογία τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Σερρῶν καί Νιγρίτης κυρίου Θεολόγου, ὁ ὁποῖος μέ πολλή ἀγάπη μᾶς παραχώρησε τήν ἄδεια καί τήν εὐλογία του νά λειτουργήσουμε στόν ἱερό ναό τῆς Ἁγίας Λυδίας, καί γι᾽ αὐτό τοῦ ἐκφράζουμε τίς ὁλόθυμες εὐχαριστίες καί τήν εὐγνωμοσύνη μας.
Καί καθώς σήμερα ἀποδίδουμε τήν ἑορτή τῆς Πεντηκοστῆς καί ἐνθυμούμεθα τήν ἐν εἴδει πυρίνων γλωσσῶν ἐπιδημία του στούς μαθητές καί ἀποστόλους τοῦ Κυρίου καί τή συνεχιζόμενη ἐν τῇ Ἐκκλησίᾳ παρουσία του καί διανομή τῶν χαρισμάτων κατά τή δύναμη ἑνός ἑκάστου πιστοῦ, ἔχουμε τήν εὐκαιρία νά διαπιστώσουμε τούς ἀγαθούς καρπούς πού παράγει πρός δόξαν τοῦ Θεοῦ ἡ φίλεργη ἀξιοποίηση τῶν δωρεῶν καί τῶν χαρισμάτων τοῦ ἁγίου Πνεύματος. Διότι ὅλο τό ἔργο, τό μεγάλο καί πολύπλευρο, πού συντελεῖται ἀπό τήν Ἀδελφότητα τῆς «Λυδίας», τό πνευματικό, τό κατηχητικό, τό κηρυκτικό, τό ἱεραποστολικό, τό φιλανθρωπικό, τό ἐκδοτικό, τό ἔργο τῆς μεταδόσεως τοῦ λόγου τοῦ Θεοῦ καί τῆς λειτουργικῆς ζωῆς τῆς Ἐκκλησίας μας, ὅπως καί τοῦ ἔργου καί τῶν δραστηριοτήτων τῶν Ἱερῶν Μητροπόλεων τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου καί τῶν λοιπῶν Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν, εἶναι ἔργο πού ἐπιτελεῖται ἐν ἁγίῳ Πνεύματι καί ἀξιοποιεῖ τά χαρίσματα πού παρέχει τό Πανάγιο Πνεῦμα στούς πιστούς «ἵνα», ὅπως γράφει ὁ ἀπόστολος Παῦλος πρός τούς Θεσσαλονικεῖς, «ὁ λόγος τοῦ Κυρίου τρέχῃ καί δοξάζηται».
Ὅλο ὅμως τό σημαντικό καί μεγάλο ἔργο πού πραγματοποιεῖται ἀπό τήν Ἀδελφότητα τῆς «Λυδίας» δέν εἶναι μόνο προσφορά στήν Ἐκκλησία καί στούς ἀνθρώπους, εἶναι συγχρόνως καί ἔργο πολιτισμοῦ. Διότι τό ἔργο τῆς Ἐκκλησίας εἶναι ὄντως ἔργο πολιτισμοῦ, καί ἡ προσφορά της στόν πολιτισμό τόσο διαχρονικά ὅσο καί στίς ἡμέρες μας, ὅπως ἔχουμε τήν εὐκαιρία νά διαπιστώσουμε μέσα ἀπό τίς ἐκδηλώσεις πού πραγματοποιοῦνται αὐτόν τό μήνα στήν Ἱερά Μητρόπολή μας, στό πλαίσιο τῶν εἰκοστῶν ἐπετειακῶν Παυλείων ὑπό τόν γενικό τίτλο «Παύλεια καί πολιτισμός», εἶναι σημαντική καί ὑπερτερεῖ σέ σύγκριση μέ τήν προσφορά ὁποιουδήποτε ἄλλου θεσμοῦ ἤ φορέως.
Καί σ᾽ αὐτόν τόν τομέα ἡ Ἀδελφότης τῆς Λυδίας πρωτοπορεῖ, γιατί συμβάλλει στήν ἀνάπτυξη τοῦ πολιτισμοῦ διακονῶντας συγχρόνως τόν ἄνθρωπο καί τό ἔργο τῆς Ἐκκλησίας, μέσω τοῦ τηλεοπτικοῦ σταθμοῦ καί τοῦ ραδιοφώνου, μέσω τῶν ἐκδόσεων καί τοῦ περιοδικοῦ της, μέσω τῶν κατασκηνώσεων καί τῶν ποικίλων δραστηριοτήτων της, μέσω τοῦ πνευματικοῦ ἔργου πού ἐπιτελεῖ.
Τόν ἴδιο στόχο καί σκοπό ἔχει καί τό πνευματικό ἔργο πού ἐπιτελεῖται στήν Ἱερά Μητρόπολή μας καί κλείνει σήμερα ἕναν ἀκόμη κύκλο.
Τό γνωρίζετε, μετέχετε σ᾽ αὐτό, τόσο ἐσεῖς ὅσο καί ἄλλα μέλη τῶν οἰκογενειῶν σας, ζεῖτε μέσα σ᾽ αὐτό τή χαρά τῆς συνευρέσεως μέ τούς ἀδελφούς σας, μέ τή γνωριμία μέ τόν λόγο τοῦ Θεοῦ καί τίς ἀλήθειες τῆς πίστεώς μας, μέ τήν οἰκείωσή μας μέ τή λειτουργική ζωή τῆς Ἐκκλησίας μας, ἀλλά καί τή βυζαντινή καί παραδοσιακή μουσική, τίς ἐκκλησιαστικές τέχνες, τήν ἁγνή ψυχαγωγία. Ζεῖτε μέσα στό ἔργο τῆς Ἐκκλησίας μας, ὠφελεῖσθε ἀπό αὐτό καί ἐνισχύεσθε ἀπό αὐτό στόν καθημερινό σας ἀγώνα.
Καί μπορεῖ βεβαίως τό πνευματικό ἔργο νά φθάνει σήμερα στό τέλος του γι᾽ αὐτό τόν χρόνο, στήν πραγματικότητα ὅμως δέν τελειώνει ποτέ. Γιατί ἡ Ἐκκλησία δέν σταματᾶ ποτέ νά προσφέρει τή σωτηρία καί νά μᾶς καλεῖ σέ ἐγρήγορση καί μετάνοια, ἀλλά καί γιατί ὁ ἀντίδικος τῶν ψυχῶν μας δέν σταματᾶ ποτέ νά καιροφυλακτεῖ, προκειμένου νά δοκιμάσει τήν ἀντοχή μας. Γι᾽ αὐτό καί ἐμεῖς θά πρέπει νά μήν ἐγκαταλείπουμε τόν ἀγώνα μας, νά μήν ἀδιαφοροῦμε γιά τό πνευματικό ἔργο, πού μπορεῖ νά διακόπτεται λόγω τοῦ θέρους ἀλλά πρέπει νά συνεχίζεται πάντοτε μέσα στήν ψυχή μας.
Αὐτή τήν ἀναγκαιότητα θά μᾶς ὑπενθυμίσει ἡ συνέχεια τοῦ σημερινοῦ προσκυνήματός μας πού περιλαμβάνει τόν περίπλου τοῦ Ἁγίου Ὄρους, τό ὁποῖο δέν εἶναι ἁπλῶς μιά μοναδική καί ἀνεπανάληπτη κοιτίδα πολιτισμοῦ ἀλλά καί ὁ τόπος τῆς διαρκοῦς ἀσκήσεως καί προσπαθείας τῶν μοναχῶν διά νά ἐπιτύχουν «τό ἐφετόν» καί νά φθάσουν εἰς τόν στόχο καί προορισμό τῆς ζωῆς τους, τόν Θεό, ὁ ὁποῖος ὀφείλει νά εἶναι ὁ στόχος καί ὁ προορισμός τῆς ζωῆς κάθε πιστοῦ, καί τῆς δικῆς μας ζωῆς.
Ὁ περίπλους τοῦ Ἁγίου Ὄρους καί τό εὐλαβικό προσκύνημά μας στό Περιβόλι τῆς Παναγίας, ὅπως ὁ ἀγώνας εἶναι καθημερινός καί ὁ τόπος εὐωδιάζει ὄχι μόνο ἀπό τά φυσικά ἀλλά καί τά πνευματικά ἄνθη, εὔχομαι νά ἀποτελέσει γιά ὅλους ἔναυσμα καί προτροπή πρός συνέχιση τοῦ προσωπικοῦ μας πνευματικοῦ ἀγῶνος καί νά μᾶς κρατήσει μακριά ἀπό τήν ἐπικίνδυνη γιά τήν ψυχή μας θερινή ραστώνη, ὥστε νά μήν κινδυνεύσουμε νά γίνουμε καί ἐμεῖς «θηριάλωτοι ὑπὸ τοῦ νοεροῦ λύκου», ἀλλά νά συνεχίσουμε τήν πνευματική μας πορεία μέχρι τῆς συναντήσεώς μας μέ τόν Θεό.

Κλείνοντας θά ἤθελα νά εὐχαριστήσω ἀπό καρδιᾶς γιά μία ἀλκόμη φορά τήν Ἀδελφότητα τῆς «Λυδίας» γιά τήν ἐγκάρδια ὑποδοχή καί φιλοξενία καί τόν Σεβασμιώτατο Ἅγιο Σερρῶν γιά τήν πρόφρονα ἀνταπόκρισή του στό αἴτημά μας, καί νά εὐχηθῶ ταπεινῶς τό Πανάγιο Πνεῦμα νά ὁδηγεῖ καί νά κατευθύνει πάντοτε τά διαβήματά τους.