Η θαυματουργή Εικόνα της Παναγίας Σουμελά στην Κατερίνη. (φωτο)

PanagiaSoumelaKaterinh2017-2.jpg

PanagiaSoumelaKaterinh2017-2.jpg

Την Παρασκευή 20 Οκτωβρίου το απόγευμα πραγματοποιήθηκε στην Κατερίνη η υποδοχή της ιστορικής, ιερής και θαυματουργής εικόνας της Παναγίας Σουμελά.

Η ιερή εικόνα θα παραμείνει στον Ιερό Ναό Αγίου Σάββα Κατερίνης μέχρι 27 Οκτωβρίου.

Να σημειωθεί ότι είναι η πρώτη φορά που η ιερή εικόνα μεταφέρεται προς προσκύνηση στην Κατερίνη, μία πόλη κατεξοχήν προσφυγική, όπου υπερτερεί το ποντιακό στοιχείο.

Την ιερή εικόνα μετέφερε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων, συνοδευόμενος από τον Πρωτοσύγκελλο Αρχιμ. Αθηναγόρα Μπίρδα και άλλους κληρικούς της Ιεράς Μητροπόλεως, τον Πρόεδρο Γεώργιο Τανιμανίδη και μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου «Παναγία Σουμελά».

Την ιερή εικόνα υποδέχθηκαν οι Σεβασμιώτατοι Μητροπολίτες Κίτρους, Κατερίνης και Πλαταμώνος κ. Γεώργιος και Τριπόλεως κ. Θεοφύλακτος, οι κληρικοί της Πόλεως και της Αρχιερατικής Περιφέρειας Κατερίνης, οι τοπικές Αρχές, μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων και τμήματα όλων των Ποντιακών και λοιπών Προσφυγικών Συλλόγων και Σωματείων και πλήθος πιστών, που έσπευσαν να υποδεχθούν την Κυρά του Πόντου.

Μετά την υποδοχή, σχηματίστηκε λιτανευτική πομπή προς τον Ιερό Ναό Αγίου Σάββα, όπου τελέστηκε δέηση χοροστατούντος του Σεβασμιωτάτου κ. Παντελέημονος.

Μετά τη δέηση, ομίλησε σύντομα και συγκινητικά ο οικείος Αρχιερέας κ. Γεώργιος, ο οποίος χαρακτήρισε τηνη ημέρα ως ιστορική, ιερή, αγία και ευλογημένη, διότι η Κυρία Θεοτόκος η Σουμελιώτισσα ως στοργική μητέρα έρχεται στην Κατερίνη να συναντήσει τα παιδιά της, ξεριζωμένα από τις πατρογονικές εστίες τους και εγκατεστημένα πλέον στη νέα πατρίδα τους, την Πιερική γη που τα δέχθηκε τα αγκάλιασε. Στην Πιερική γη όπου οι πρόσφυγες μεγαλούργησαν και πρόκοψαν.

Αντιφώνησε θεολογικότατα και εύστοχα ο Σεβασμιώτατος κ. Παντελεήμων καθώς και ο Πρόεδρος του Σωματείου «Παναγία Σουμελά» Γεώργιος Τανιμανίδης.

H ομιλία του Μητροπολίτου Βεροίας :

Ἄν καμία μητέρα δέν ἀδιαφορεῖ καί δέν ἀγνοεῖ τίς ἐπιθυμίες καί τά αἰτήματα τῶν παιδιῶν της, ἰδιαί­τε­ρα αὐτά πού διατυπώνονται μέ ἀγάπη καί σεβασμό, πολύ περισ­σό­τερο δέν ἀδιαφορεῖ καί δέν ἀγνοεῖ τίς ἐπιθυμίες καί τά αἰτήματα τῶν παιδιῶν της, ἡ πνευματική μας μη­τέρα, ἡ Ὑπεραγία Θεοτόκος, ἡ ὁποία ἀκούει πάντοτε μέ προσοχή καί ἀγάπη τά αἰτήματά μας, διαι­σθάνεται ἀκόμη καί τούς μύχιους πόθους μας καί σπεύδει νά ἀντα­ποκριθεῖ, ἐφόσον εἶναι πρός τό συμφέρον τῆς ψυχῆς μας.

Αὐτό ἀκριβῶς συνέβη καί μέ τήν πα­ράκληση τῶν παιδιῶν της, τοῦ Ποντιακοῦ Συλλόγου Κατερίνης «Παναγία Σουμελᾶ», ὁ ὁποῖος διε­τύπωσε τό αἴτημα τῆς μεταφορᾶς στήν Κατερίνη τῆς ἱστορικῆς καί χαριτοβρύτου εἰκόνος τῆς Πανα­γίας Σουμελᾶ, τῆς μητέρας ὅλων τῶν Ποντίων, καί τό ὁποῖο μετέ­φε­ρε πρός τό Σω­ματεῖο καί τό Πα­νελλήνιο Προ­σκύ­νημα «Παναγία Σουμελᾶ» ὁ Σε­βασμιώτατος ποιμε­νάρ­χης σας, Μητροπολίτης Κί­τρους, Κατερίνης καί Πλαταμῶνος κύριος Γεώργιος, ἐνισχύοντάς το καί μέ τή δική του προσωπική εὐλαβῆ ἐπιθυμία.

Καί ἰδού, ἡ Παναγία μας ἐξεπλή­ρωσε τήν ἐπιθυμία καί τόν πόθο σας καί παρά τίς πρακτικές δυσκο­λίες, τίς ὁποῖες ὑπερνίκησε ἡ ἀγά­πη ὅλων ὅσων διακονοῦν ἀδιαλεί­πτως τό Ἱερό Προσκύνημα τῆς Πα­ναγίας Σουμελᾶ στό Βέρμιο, τοῦ Διοικητικοῦ δηλαδή Συμβουλίου τοῦ Σωματείου Παναγία Σουμελᾶ, ἡ ἱερά καί σεβασμία εἰκόνα της ἦρθε σήμερα στήν Κατερίνη γιά νά σᾶς εὐλογήσει καί νά σᾶς μετα­δώ­σει τή χάρη της.

Ἦρθε γιά νά ἀνανεώσει στίς ψυ­χές σας τόν ζῆλο τῆς εὐσεβείας καί τῆς πίστεως πού ἔκαιε καί στίς ψυ­χές τῶν πατέρων σας στόν Πόντο, οἱ ὁποῖοι μέ πολλή ἀγάπη καί πο­λύ σεβασμό τήν περιέβαλαν πά­ντο­τε καί τήν ἐπικαλοῦντο σέ ὅλες τίς δύσκολες ἀλλά καί τίς χαρ­μόσυνες στιγμές τῆς ζωῆς τους.

Ἦρθε ἀκόμη γιά νά ἀκούσει τά αἰτήματα τῶν καρδιῶν σας, γιά νά δεχθεῖ τόν ἀσπασμό καί τήν προ­σκύνηση τῆς ἀγάπης καί τῆς εὐ­λαβείας σας, γιά νά ἁπαλύνει τούς πόνους σας μέ τή μητρική της ἀγά­πη· καί θά σᾶς περιμένει, ὅπως τήν ὑποδεχθήκατε ἀπόψε μέ συγ­κίνηση καί κατάνυξη, ἔτσι νά τήν συνοδεύσετε καί τίς ἑπόμενες ἡμέ­ρες τῆς παραμονῆς της στήν πόλη σας.

Περιμένει ὅμως, ἀδελφοί μου, ἡ Παναγία μας καί κάτι ἀκόμη ἀπό σᾶς. Περιμένει ἡ ἀνταπόκρισή της στήν παράκλησή σας καί ἡ ἐπί­σκε­ψή της στήν πόλη σας νά μήν ἀπο­τελέσει ἕνα γεγονός τό ὁποῖο, ὅταν ὁλοκληρωθεῖ, θά παραμείνει ἁπλῶς μία ἀνάμνηση. Περιμένει νά ἀποτελέσει γιά ὅλους σας ἀφορ­μή γιά νά παραμείνει ἡ Πα­ναγία μας στήν ψυχή σας· γιά νά τήν αἰσθάνεσθε στό ἑξῆς περισ­σό­τερο μητέρα σας καί νά τῆς ἐκφρά­ζετε τόν σεβασμό καί τήν ἀγάπη σας ὄχι μόνο ἐπιφανειακά ἀλλά καί οὐσιαστικά. Νά τήν κάνετε μέ­ρος τῆς ζωῆς σας, ὁδηγό τῆς ζωῆς σας, πρότυπο στή ζωή σας, μιμού­μενοι τήν ὑπακοή της στό θέλημα τοῦ Θεοῦ, τήν ταπείνωση καί τήν κα­θαρότητα τῆς ζωῆς της.

Καί μπορεῖ νά μήν εἶναι δυνατόν νά φθάσουμε ἐμεῖς οἱ ἀδύναμοι στά ὕψη τῆς ἁγιότητος τῆς Πανα­γίας μας, ἡ ὁποία ὄντως εἶναι παναγία καί τῆς ὁποίας ἡ ἀρετή καί ἡ ἁγιότητα ὑπερβαίνει καί ὑπέρκειται καί αὐτή τῶν ἀγγέλων καί ὅλων τῶν ἁγίων, ἀλλά θά πρέ­πει νά προσπαθοῦμε καί νά ἀγω­νιζόμεθα νά ἐφαρμόζουμε στή ζωή μας τίς ἐντολές τοῦ Υἱοῦ της, γιατί α­ὐτή εἶναι καί ἡ δική της ἐπι­θυ­μία· γιατί αὐτό τήν χαροποιεῖ πε­ρισ­σότερο ἀπό ὅλα ὅσα τῆς προσ­φέρουμε· γιατί αὐτό τήν παρακινεῖ ἀκόμη περισσότερο νά χαρίζει τήν εὐλογία της, τήν ὁποία καί εὔχο­μαι ἀπό καρδίας νά χαρίζει πλού­σια καί στόν Σεβασμιώτατο ποιμε­νάρχη σας καί σέ ὅλους σας, ἀδελ­φοί μου.

Ἄς ἔχουμε, λοιπόν, τήν ἐλπίδα μας στήν Παναγία μας καί στή δύσκολη αὐτή περίοδο τήν ὁποία διερχόμεθα, γιατί ἡ Παναγία εἶναι ἡ ἐλπίδα μας ὅλων, εἶναι «ἡ ἐλπίς τῶν ἀπηλπισμένων» καί νά εἴμεθα βέβαιοι ὅτι δέν θά μᾶς ἐγκαταλείψει ποτέ, ὅσο ἐμεῖς τήν ἐμπιστευόμεθα, τήν τιμοῦμε καί τήν ἀγαποῦμε.

ΓΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ

PanagiaSoumelaKaterinh2017-3.jpg