Η αλλαγή του χρόνου στον Ιερό Ναό του Αγίου Λουκά του Ιατρού στην Ιερά Μονή Παναγίας Δοβρά Βεροίας. (ΦΩΤΟ-ΒΙΝΤΕΟ)

TellethAllaghsEtousVeria2021

TellethAllaghsEtousVeria2021

Την Πέμπτη 31 Δεκεμβρίου το βράδυ τελέστηκε, κεκλεισμένων των θυρών, στον υπό κατασκευή Ιερό Ναό του Αγίου Λουκά του Ιατρού στην Ιερά Μονή Παναγίας Δοβρά Βεροίας η τελετή αλλαγής του έτους χοροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμονος.

Στο τέλος της ιερής ακολουθίας ο Σεβασμιώτατος διάβασε σχετική ευχή, ευλόγησε την βασιλόπιτα την οποία και διένειμε στους πατέρες της Ιεράς Μονής και ευχήθηκε πατρικώς σε όλους.

Η τελετή μεταδόθηκε απευθείας στην ιστοσελίδα της Ιεράς Μητροπόλεως αλλά και στον ραδιοφωνικό σταθμό «Παύλειος Λόγος».

Ο Σεβασμιώτατος στην ομιλία του ανέφερε μεταξύ άλλων: Λίγη ὥρα μετά τήν εἴσοδό μας στόν νέο χρόνο ἡ σκέψη μας στρέφεται, ὅπως εἶναι φυσικό, στόν χρόνο πού πέρασε. Ἕναν χρόνο τόσο διαφορετικό ἀπό ὅλους ὅσους ζήσαμε στό παρελ­θόν. Ἕναν χρόνο διαφορετικό ἀκόμη καί σέ αὐτές τίς τελευταῖες στιγμές του, κατά τίς ὁποῖες ἄλλες φορές βρισκόμασταν ὅλοι μαζί στόν ναό τοῦ πολιούχου μας ἁγίου Ἀντωνίου γιά νά εὐχαριστήσουμε τόν Θεό γιά τόν χρόνο πού μᾶς χάρισε καί νά τοῦ ζητήσουμε τήν εὐλογία καί τή χάρη του γιά τόν νέο χρόνο.Ἦταν μία εὐλογημένη εὐκαιρία γιά ὅλους τούς μοναχικούς ἀνθρώπους ἀλλά καί γιά ὅλους ἐκείνους οἱ ὁποῖοι ἐπιθυμοῦσαν «ἀπό Θεοῦ ἄρξασθαι» τή νέα χρονιά, γι᾽ αὐτό καί ἦταν χιλιάδες αὐτοί πού ἐρχόταν γιά νά λάβουν τήν εὐλογία τῆς Ἐκκλησίας.

Ἔστω ὅμως καί ἄν οἱ συνθῆκες τῆς πανδημίας δέν μᾶς τό ἐπιτρέ­πουν, ἔστω καί ἄν ὅσα ζήσαμε φέτος ἦταν δύσκολα καί ὀδυνηρά γιά ὅλους μας, ἀπόψε δέν μπο­ροῦμε παρά νά στρέψουμε τό βλέμ­μα στόν χρόνο πού πέρασε, νά κάνουμε μία ἀνασκόπηση, ὄχι ἀπό συνήθεια ἀλλά ἀπό ἐσωτερική ἀνάγκη. Νά στρέψουμε τό βλέμμα γιά νά εὐχαριστήσουμε τόν Θεό, πού μᾶς ἀξίωσε νά φθάσουμε μέ­χρι αὐτή τή στιγμή ὑγιεῖς καί ἀνοίγει μπροστά μας τήν προοπτι­κή τοῦ νέου χρόνου. Νά στρέψου­με τό βλέμμα μας σέ ὅλα ὅσα έπέτρεψε ὁ Θεός νά ζήσουμε τόν χρόνο πού κλείνει καί νά σκε­φθοῦμε πῶς τά διαχειρισθήκαμε, πῶς τά ἀξιοποιήσαμε καί συγχρό­νως πῶς μποροῦν νά μᾶς βοηθή­σουν στή ζωή μας τόν νέο χρόνο.

Ὁ χρόνος πού κλείνει ἀπόψε ἦταν ὄντως ἕνας δύσκολος χρό­νος. Ἡ τοπική μας Ἐκκλησία τόν εἶχε ἀφιερώσει, μέσα ἀπό τό ἐγκόλπιο ἡμερολό­γιό της, σέ ἕναν σύγχρονο ἅγιο τῆς Ἐκκλησίας μας, στόν ἅγιο Ἀμφιλόχιο τῆς Πάτμου, ἕναν ἅγιο πού κατά τή διάρκεια τῆς ζωῆς του ἀντιμετώπισε πολλά ἐμπόδια καί ἀνυπέρβλητες δυσκο­λίες. Ἀγωνίσθηκε ὅμως γιά νά τίς ὑπερνικήσει καί νά κάνει πράξη στή ζωή του τό θέλημα τοῦ Θεοῦ καί νά στηρίξει μέ κάθε τρόπο τούς ἀδελφούς του.

Εἶναι ἀκόμη ἕνας χρόνος στόν ὁποῖο ἡ Ἐκκλησία μας ἑόρτασε τήν ἐπέ­τειο τῆς συμπληρώσεως 100 ἐτῶν ἀπό τήν κοίμηση ἑνός ἄλλου ἁγίου τῆς ἐποχῆς μας, τοῦ ἁγίου Νεκταρίου, ἀρχιεπισκόπου Πενταπόλεως, τοῦ θαυ­μα­τουργοῦ, ἑνός ἁγίου πού ἔλαμψε μέ τήν ὑπομονή του καί ὁ ὁποῖος, ὅπως ἀπεκάλυψε σέ ἕνα πνευματικό του τέκνο, «ἐδιώχθη, ὑπέμεινε καί ἐσώθη».

Ὁ χρόνος πού τελειώνει σήμερα μᾶς ἔφερε ὅλους ἀντιμέτωπους μέ ἀσυ­νήθιστα γεγονότα καί κατα­στά­σεις πού δέν μπορούσαμε οὔτε νά φαντα­σθοῦμε. Καί δέν τά ἔφερε μόνο σέ μᾶς, ἀλλά καί σέ ὅλο τόν κόσμο, πού δοκιμάσθηκε καί δοκιμάζεται ἀπό μία πρωτόγνωρη πανδημία. Ζήσαμε περιορισμένοι στά σπίτια μας, χωρισμένοι ἀπό οἰκεῖα καί προσ­φιλῆ μας πρόσωπα, στερη­μέ­νοι ἰδιαιτέρως ἀπό τή λειτουργική καί μυστηρια­κή ζωή τῆς Ἐκκλησίας μας. Αἰσθαν­­θήκαμε φοβισμένοι καί ἀδύναμοι, ἀνήσυχοι γιά τόν ἑαυτό μας καί γιά τούς συνανθρώπους μας, γιά τίς ἐξελίξεις καί τίς συνέπειες τῆς πανδημίας. Ὅλα αὐτά μᾶς προκάλεσαν πόνο καί θλίψη, καί ὅλοι εὐχόμευα καί ἐλπίζουμε ὅτι σύντομα θά περάσουν καί θά ἀνήκουν μόνο στό παρελθόν. 

Ναί, τό εὐχόμεθα καί προσευχό­μεθα γι᾽ αὐτό. Ἀλλά ἄς μήν ξεχά­σουμε καί ἄς ἐκμεταλλευ­θοῦ­με τίς ἐμπειρίες πού ἀποκομίσαμε ἀπό τή δοκιμασία τῆς πανδημίας. Ἄς ζη­τή­σουμεταπεινά τό ἔλεος τοῦ Θεοῦ γιά τίς ἀδυνα­μίες καί τίς παραλείψεις μας καί ἄςτοῦ ἐκφράσου­με τήν ἀπέραντη εὐγνω­μο­σύνη μας, γιατί μᾶς ἀξιώνει νά εἰσέλ­θουμε μέ τή χάρη του σέ λίγο ὑγιεῖςστό νέο ἔτος.

Ἡ σκέψη μας αὐτή τήν ὥρα στρέ­φεται πρός τούς ἀδελφούς μας, τό ἰατρικό καί νοση­λευτικό προσωπι­κό πού κατέβαλεκαί καταβάλλει ὅλους αὐτούς τούς μῆ­νες ὑπεράνθρωπες προ­σπά­­θειες γιά νά σώσουν τούς ἀδελφούς μας πού νόσησαν καί κιν­δύνευσαν ἀπό τόν κορωνοϊό. Τούς ἐκφράζουμε τήν εὐ­γνω­μοσύ­νη μας καί εὐχόμεθα ἀπό καρδίας ὁ Θεός νά τούς ἐνισχύει στό ἔργο τους καί νά τούς ἀνταποδώσει τήν προσφορά τους.

Ἡ σκέψη μας βρίσκεται καί σέ ὅλους ἐκείνους πού ἀπό διάφορες θέσεις ἐξυπηρέτησαν τό δύσκολο αὐτό διάστημα τίς ἀνάγκες μας καί ἐργάσθηκαν γιά τήν προστα­σία μας ἀπό τήν πανδημία, ἀλλά καί ἐκείνους οἱ ὁποῖοι κάτω ἀπό ἀντίξοες συνθῆκες ἀγρυπνοῦσαν καί ἀγρυπνοῦν γιά τήν ἀσφά­λεια τῆς πατρίδος μας καί στά σύνορα καί στά νησιά μας.

Ἰδιαιτέρως ὅμως ὁ νοῦς μας στρέ­φεται πρός τούς ἀδελφούς μας πού νοση­λεύονται καί ἐκεί­νους πού δοκιμάσθηκαν ἀπό τή στέρηση τῶν προσ­φιλῶν τους προ­σώ­πων, καί ἐπικαλούμεθα τή χάρη καί τήν ἄνωθεν παρη­γορία.Ἰδιαιτέρως στρέφεται ὁ νοῦς μας καί ἡ προσευχή μας σέ ἐκείνους πού ἔχασαν τή ζωή τους, στούς δύο ἀρχιερεῖς τῆς Μακεδονίας μας, στόν Ἅγιο Λαγκαδᾶ κυρό Ἰωάννη καί στόν Καστορίας κυρό Σεραφείμ, στούς ἱερεῖς, στούς μοναχούς, στίς μοναχές καί σέ ὅλους ἐκείνους τούς ἀδελφούς μας καί τίς ἀδελφές μας πού ἔχασαν τή μάχη μέ τόν κορωνοϊό. Ὁ Θεός νά τούς ἔχει κοντά του.

Ὅπως κάθε ἀρχή ἔτσι καί ἡ ἀρχή τοῦ νέου χρόνου μᾶς γεμίζει μέ προσ­δοκίες καί μέ αἰσιοδοξία. Ἄς στηρίξουμε τήν αἰσιοδοξία μας στήν ἀγάπη καί τό ἔλεος τοῦ Θεοῦ καί ἄς τόν ἱκετεύσουμε νά μᾶς ἀπαλλάξει ἀπό τή δοκιμασία τῆς πανδημίας. Ἄς τόν παρακαλέσου­με νά μᾶς ἀξιώσει διά πρεσβειῶν τῆςὙπε­ρα­γίας Θεοτόκου, τοῦ Μεγάλου Βασιλείου καί τοῦ ἐν ἁγίοις πατρός ἡμῶν Λουκᾶ, τοῦ ἰατροῦ καί θαυματουργοῦ, νά διέλθουμε τόν νέο χρόνο μέ ὑγεία καί νά εἶναι γιά ὅλους μας ἕνας χρόνος εἰρηνικός, ἕνας χρόνος στόν ὁποῖο θά ζήσουμε πιό κοντά στόν Θεό καί στήν Ἐκκλησία μας, πιό κοντά στή λατρευτική καί μυστηριακή ζωή πού στερηθήκαμε τόν χρόνο πού κλείνει, ἕνας χρόνος στόν ὁποῖο θά ζήσουμε ἀκολουθώντας μέ μεγαλύτερη συνέπεια τό θέλη­μα τοῦ Θεοῦ, γιά νά ἔχουμε πλού­σια τή χάρη καί τήν εὐλογία του στή ζωή μας καί στόν κόσμο μας, τήν ὁποία εὔχομαι ταπεινῶς νά χα­ρί­ζει ὁ Κύριος σέ ὅλους σας.

ΓΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ