Εγκαίνια του Μητροπολιτικού Κέντρου Πολιτισμού “ΠΑΝΤΑΝΑΣΣΑ” από τον Μητροπολίτη Βεροίας (φωτο)

EgkainiaPantanassa2017.jpg

EgkainiaPantanassa2017.jpg

Με μεγάλη χαρά το Σάββατο 19 Αυγούστου το πρωί, ημέρα κατά την οποία η Νάουσα τιμά τον πολιούχο της Άγιο Θεοφάνη τον θαυματουργό, τελέστηκαν τα Εγκαίνια του Μητροπολιτικού Κέντρου Πολιτισμού “ΠΑΝΤΑΝΑΣΣΑ” του Ιερού Ναού Κοιμήσεως της Θεοτόκου Ναούσης.

Στο πολυδύναμο μητροπολιτικό κέντρο στεγάζονται τα κατηχητικά της ενορίας, το ωδείο της Ιεράς Μητροπόλεως, η σχολή βυζαντινής μουσικής «Κοσμάς Μαδυτινός» και η αίθουσα δεξιώσεων του Ιερού Ναού.

Ο αγιασμός τελέστηκε στην νέα αίθουσα εκδηλώσεων του κέντρου η οποία έχει διαμορφωθεί σε διάταξη θεάτρου με σύγχρονο εξοπλισμό σκηνής προκειμένου να φιλοξενεί πολλές εκδηλώσεις της Ιεράς Μητροπόλεως και ιδιαιτέρως του Θεατρικού Εργαστηρίου της.

Το Μητροπολιτικό κέντρο πολιτισμού φέρει την υπογραφή του πολιτικού μηχανικού κ.Ιωάννη Παρθενόπουλου και θα έχει το όνομα της Παναγίας “ΠΑΝΤΑΝΑΣΣΑ” η οποία είναι προστάτιδα της ενορίας.

Τα εγκαίνια τέλεσε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας,Ναούσης και Καμπανίας κ.Παντελεήμων παρουσία των Σεβ.Μητροπολιτών Κίτρους κ.Γεωργίου και Σμύρνης κ.Βαρθολομαίου.

Μετά τον Αγιασμό ο Σεβασμιώτατος τίμησε όσους συντέλεσαν στην ολοκλήρωση του έργου. Στα εγκαίνια συμμετείχε η χορωδία της Ιεράς Μητροπόλεως Νίς υπό την διεύθυνση της πρεσβυτέρας κ. Γιοβάνας Μίκιτς, αδελφής της χοράρχου πρεσβυτέρας Σάρας.

Όλη την μέριμνα για τις εργασίες του πνευματικού κέντρου είχε ο Προϊστάμενος του Ιερού Ναού Αρχιμ.Αρσένιος Χαλδαιόπουλος γι’ αυτό και στο τέλος ο Σεβασμιώτατος τίμησε τόσο τον ίδιο όσο και τον συν εφημέριο του π.Θωμά με το σταυρό των Παυλείων.

ΓΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ

EgkainiaPantanassa2017-2.jpg

Η ομιλία του Σεβ.Μητροπολίτου Βεροίας κ.Παντελεήμονος κατά τα εγκαίνια:

     Ἡ χάρη τοῦ Θεοῦ, τῆς Ὑπε­ρα­γίας Θεοτόκου τῆς Παντανάσσης καί τοῦ ἁγίου Θεοφάνους μᾶς ἀξιώνει σήμερα νά ἐγκαινιάζουμε αὐτό τό σπουδαῖο γιά τήν πόλη τῆς Ναού­σης καί τήν Ἱερά Μητρόπολή μας ἔργο. Εἶναι ἕνα ἔργο πού ἦταν ἀπό τήν πρώτη στιγμή τῆς καταστά­σεώς μου στήν Ἱερά μας Μητρόπο­λη στίς σκέψεις μου, στά ὄνειρά μου, στό πρό­γραμ­μά μου. Νά ἀπο­κτή­σει ἡ Ἐκκλησία μας, εἰ δυνα­τόν σέ κάθε πόλη, ἕνα Πνευματικό Κέντρο, ἕναν χῶρο ὁ ὁποῖος νά ἐξυπηρετεῖ τίς ἀνάγκες τῆς δια­κο­νίας της στόν λαό τοῦ Θεοῦ· ἕνα χῶρο μέ τόν ὁποῖο θά μπορεῖ ἡ Ἐκ­κλησία μας νά προσφέρει  στούς νέους, στούς μεγαλυ­τέ­ρους, σέ ὅσους ἔχουν ἀνάγκη, σέ ὅσους θέλουν νά βρεθοῦν κοντά της.

Καί μέ τή χάρη τοῦ Θεοῦ καί τῆς Παναγίας μας τό ἔργο αὐτό ὁλο­κληρώθηκε καί ἐγκαινιάζεται σή­μερα, κατά τήν ἡμέρα τῆς μνήμης τοῦ πολιούχου μας ὁσίου Θεοφά­νους. Εἶναι μία μεγάλη εὐλογία αὐτή. Εἶναι μία ἀπό τίς ὡραιότερες ἡμέρες τῆς ζωῆς μου καί τῆς ἐδῶ διακονίας μας, γιατί ἔτσι τό σκέ­φθη­κα, ἔτσι τό ὀνειρεύθηκα καί ἔτσι τό ἐπεθύμησα.

Καί σήμερα ἔφθασε αὐτή ἡ μεγά­λη στιγμή πού τόσα χρόνια περι­μέ­ναμε καί γιά τήν ὁποία ἐργαζό­μασταν μέσα ἀπό πολλές δυσκο­λίες. Ἔφθασε ἡ στιγ­μή πού ὁλο­κλη­ρώθηκε τό ἔργο ὅπως ἀκριβῶς εὐχόμουν καί ἐπι­θυ­μοῦσα βαθειά μέσα ἀπό τήν ψυχή μου.

Βεβαίως τό κτίριο ἐξυπηρετοῦσε ἤδη κάποιες ἀπό τίς ἀνάγκες τῆς Ἐκκλησίας. Τό χρησιμοποιούσαμε ὡς αἴθουσα δεξιώσεων, γιά τά κα­τη­χητικά, γιά τό συσσίτιο μέχρι πρό τινος καί γιά τό Ὠδεῖο τῆς Μη­τροπόλεώς μας, τό ὁποῖο χάρη στόν κ. Ὀρδουλίδη ἔχει προσφέρει τόσα πολλά καί στήν πόλη τῆς Ναούσης καί στήν Ἱερά μας Μη­τρό­πολη, ἀλλά καί σέ ὅλους μας, νεώτερους καί μεγαλύτερους, μέ τό ἔργο καί τίς δράσεις του. Γιά ὅλα αὐτά τό κτίριο μᾶς ἦταν πο­λύ­τιμο.

Μέ τήν ὁλο­κλήρωσή του ὅμως γίνεται κάτι μοναδι­κό. Ἀποκτοῦμε μία αἴθουσα ἐκ­δηλώσεων τέλεια ἐξοπλισμένη μέ ὅλα τά σύγχρονα μέσα. Μία αἴθου­σα μοναδική γιά ὁμιλίες, γιά συναυλίες, γιά ἐκδη­λώ­σεις, γιά θεατρικές παρα­στά­σεις, πού θά μποροῦν νά ἀνεβαί­νουν ἐδῶ, τώρα μάλιστα πού ὁ π. Ἀρσέ­νιος ἔδωσε ἕνα τόσο ἄρτιο δεῖγμα γραφῆς μέ τό θεατρικό ἔργο πού συνέθεσε γιά τά φετινά Παύλεια, μέ τίτλο «Εἰρήνη καί πόλεμος. Δα­βίδ καί Γολιάθ», καί ἀνέβασε τό θεα­τρικό ἐργαστήριο τῆς Ἱερᾶς μας Μητροπόλεως μέ μεγάλη ἐπι­τυχία στόν Χῶρο Τεχνῶν τῆς Βε­ροίας ὑπό τήν ἐπίβλεψη τοῦ μονα­χοῦ π. Γερασίμου Μπεκέ.

Εἶναι γνωστό σέ ὅλους μας πόσα μπο­ρεῖ νά διδάξει κανείς μέσα ἀπό ἕνα θεατρικό ἔργο, πολύ περισσό­τερα ἀπό πολλές ὁμιλίες, γιατί ὁ θεατρικός λόγος καί οἱ εἰκόνες πού δημιουργεῖ, ὅπως μᾶς δίδαξαν καί οἱ ἀρχαῖοι Ἕλληνες μέ τίς τρα­γωδίες τους, περνᾶ μέ εὐκο­λία τά μηνύματα πού θέλει στίς ψυχές τῶν θεατῶν καί διδάσκει μέσα ἀπό αὐτά.

Στό ἑξῆς, λοιπόν, θά ἔχουμε στή Νάουσα καί αὐτή τή δυνατότητα, μαζί μέ ὅλες τίς ἄλλες, μέ τήν αἴθουσα αὐτή πού θά ἐξυπηρε­τή­σει τίς δράσεις τῆς Ἐκκλησίας μας πού δέν εἶχαν κα­τάλληλο χῶρο νά φιλοξενη­θοῦν καί θά μᾶς δώσει τή δυνατότητα νά ἀναπτύξουμε καί ἄλλες, περισ­σότερες δράσεις, γιά χάρη τῶν παι­διῶν μας, γιά χάρη τοῦ λαοῦ τοῦ Θεοῦ, πού θά μπορεῖ νά βρί­σκει καταφύγιο καί ἀνάπαυ­ση καί χαρά μέσα σ᾽ αὐτόν τόν χῶρο. Γιατί θά εἶναι ἕνας χῶρος ἐρ­γα­λεῖο, πολυεργαλεῖο, θά ἔλεγα, στά χέρια τῆς Ἱερᾶς μας Μητροπό­λεως καί ἰδιαιτέρως τῆς τοπικῆς Ἐκ­κλη­σίας τῆς Ναούσης.

Δράττομαι ὅμως τῆς εὐκαιρίας νά εὐχαριστήσω τή Δημοτική ἀρχή τῆς πόλεώς μας πού μέχρι σήμερα φιλοξενοῦσε τίς ἐκδηλώσεις τῆς Μητροπόλεώς μας στό Δημοτικό Θέατρο τῆς πόλεως, καί εὐελπι­στοῦ­με ὅτι θά εἶναι στή διάθεσή μας, ἄν χρειαστεῖ, καί στό μέλλον.

Γιά ὅλα αὐτά, ἀδελφοί μου, δοξά­ζω πρωτίστως αὐτή τήν ὥρα καί εὐγνωμονῶ τόν Θεό, τήν Παναγία τήν Παντάνασσα καί τόν ἅγιο Θεο­φά­νη πού μᾶς χάρισαν αὐτή τή με­γάλη εὐλογία καί αὐτή τή μεγάλη χαρά τῶν ἐγκαι­νίων.

Εὐχαριστῶ καί ἐκφράζω τήν εὐ­γνω­μοσύνη μου πρός ὅλους ἐκεί­νους οἱ ὁποῖοι κοπίασαν γιά τήν ὁλοκλήρωση αὐτοῦ τοῦ ἔργου. Καί κο­πίασαν πολλοί ἄνθρωποι, μέ πολ­λή ἀγωνία καί πολλή λα­χτάρα, ἀλλά καί μέ πολλή ἀγάπη γιά τήν Ἐκκλησία, γιά τή νεότητα, γιά τόν λαό τοῦ Θεοῦ πού ἔχει ἀνά­γκη νά βρίσκει μιά ἀνοικτή καί ἀσφαλῆ ἀγκαλιά σάν αὐτή πού μπο­ρεῖ νά τοῦ προσφέρει ἡ Ἐκ­κλη­σία μας.

Γι᾽ αὐτό καί θέλω νά εὐχαριστή­σω ἀπό τά βάθη τῆς ψυχῆς μου ὅλους ἀνεξαιρέτως, ὅλους ὅσους ἀνέ­φερε προηγουμέ­νως ὁ π. Ἀρσέ­νιος γιά τή συμβολή τους στό ἔργο αὐτό, ἀλλά καί ἰδιαιτέρως τόν π. Θωμᾶ, στίς προσπάθειες τοῦ ὁ­ποίου ὀφείλουμε τήν ἀνέγερση τοῦ κτιρίου μέ πολλές δυσκολίες, καί τόν π. Ἀρσένιο, ὁ ὁποῖος μέ πολλή ἐπιμέλεια καί πολ­λή φρο­ντίδα στήν κάθε του λε­πτομέρεια ἐξόπλισε τό πνευμα­τι­κό αὐτό κέ­ντρο καί τήν αἴθουσα αὐτή πού ὅλοι ἀπολαμβάνουμε σήμερα.

EgkainiaPantanassa2017-4.jpg

Ὅλο τό ἐνδιαφέρον καί ὅλη ἡ δρα­στηριότητα τοῦ π. Ἀρσενίου μοῦ θυμίζει τά νιάτα μου, ὅταν πρίν ἀπό 40 περίπου χρόνια προ­σπα­θοῦ­σα νά στήσω στόν ναό τοῦ ἁγίου Δημητρίου, τοῦ πολιούχου τῆς Θεσσαλονίκης, τό Πνευματικό Κέντρο τῆς Χριστιανικῆς Καταφυ­γῆς τῶν νέων. Ἕνα πρωτοποριακό ἔργο γιά τήν ἐποχή ἐκείνη, ἀπό τό ὁποῖο ἐξῆλθαν χιλιάδες παιδιά, μέ­σα ἀπό τίς δραστηριότητες αὐ­τοῦ τοῦ Κέντρου. Καί οἱ δύο ἀρ­χιερεῖς πού τιμοῦν τήν ἑορτή τοῦ ἁγίου Θεοφάνους καί τά ἐγκαίνια εἶναι καρποί αὐτοῦ τοῦ Πνευμα­τι­κοῦ Κέντρου. Ὑπῆρξαν καί μαθη­τές καί συνεργάτες στό ἔργο τῆς Χρι­στιανικῆς Καταφυγῆς τῶν νέων τοῦ Ἁγίου Δημητρίου.

Ἐκφράζοντας, λοιπόν, τίς εὐχα­ρι­στίες μου πρός τούς δύο κληρι­κούς πού ἐργάσθηκαν γιά τή δη­μιουργία τοῦ Πνευματικοῦ αὐτοῦ Κέντρου, τόν π. Θωμᾶ καί τόν π. Ἀρσένιο, θά ἤθελα νά τούς τιμήσω σήμερα γιά τούς κόπους τους καί τήν προσφορά τους στό ἔργο τῆς Ἱερᾶς μας Μη­τροπόλεως, ἀπονέ­μο­ντάς τους τόν Σταυρό τῶν Παυ­λείων, γιατί ἡ αἴ­θουσα αὐτή θά μᾶς εἶναι πολύτιμη καί γιά τά Παύ­λεια, τά ὁποῖα ἀποτε­λοῦν μία ἀπό τίς κορυφαῖες δρά­σεις τῆς Ἱερᾶς μας Μητροπόλεως.

Στή μεγάλη χαρά τοῦ ἁγια­σμοῦ τῶν Ἐγκαινίων τοῦ Μητρο­πο­λι­τικοῦ Κέντρου Πολιτισμοῦ «Πα­ντά­νασσα» ἔχουμε καί τή χαρά, ὅπως προανέφερα, νά παρίστανται δύο ἀρχιερεῖς οἱ ὁποῖοι διηκό­νη­σαν στήν Ἱερά Μητρόπολή μας, ὁ Σε­βα­σμιώ­τατος Μητροπολίτης Κί­τρους, Κατερίνης καί Πλαταμῶνος κύριος Γεώργιος ὡς πρωτοσύγκελ­λος ἐπί εἴκοσι σχεδόν ἔτη, καί ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Σμύρ­νης κύριος Βαρθολομαῖος, ὁ ὁποῖος διακόνησε καί ὡς ἰδιαί­τε­ρός μου, ὡς προϊστάμενος τοῦ ἱεροῦ ναοῦ τῆς Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος ἐδῶ στή Νάουσα, καί ἀρχιερατικός ἐπί μία δεκαετία. Καί εἶμαι βέβαιος ὅτι ἡ χαρά τῆς Μη­τρο­πόλεώς μας εἶναι καί δική τους χαρά, βλέποντας τό ἔργο πού γνώ­ριζαν πόσο τό ἐπιθυμούσαμε καί πόσο ἀναγκαῖο ἦταν, πλέον ὁλο­κλη­ρωμένο καί τέλειο.

Ἡ πρώτη ἐκδήλωση μέ τήν ὁποία ἐγκαινιάζουμε αὐτόν τόν χῶρο καί ἡ ὁποία θά τιμήσει αὐτή τήν αἴ­θουσα ἔρχεται ἀπό τή φίλη Ἐκ­κλησία τῆς Σερβίας.

Τήν περασμένη Κυριακή ἦταν ἡ ἐν­θρόνιση τοῦ Μητροπολίτου Νίς κυρίου Ἀρσενίου, ὁ ὁποῖος συνδέ­εται μέ τήν Ἱερά Μητρόπολή μας ἀπό τά χρόνια τῶν σπουδῶν του στήν Ἑλλάδα. Δήλωσε, λοιπόν, κα­τά τήν ἡμέρα τῆς ἐνθρονίσεώς του ὅτι εἰς τό ἑξῆς ἡ Ἱερά Μητρό­πολη Νίς καί ἡ Ἱερά Μητρόπολη Βεροίας, Ναούσης καί Καμπανίας θά εἶναι μία Μητρόπολη. Καί ἔτσι μέ πολλή χαρά καί πολλή ἀγάπη ἔδωσε τήν εὐλογία καί τήν ἄδειά του γιά νά βρίσκεται σήμερα ἐδῶ στή Νάουσα, στή μεγάλη αὐτή χαρά τῆς Μητροπόλεώς μας, ἡ χορω­δία τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Νίς, ὑπό τή διεύθυνση τῆς πρεσβυ­τέρας κ. Γιοβάνας Μίκιτς, ἀδελφῆς τῆς χοράρχου πρεσβυτέρας Σάρας.

Εἶναι μία ἐξαίρετη χορωδία, τήν ὁποία εἴχαμε καί ἄλλες φορές στό παρελθόν τήν εὐκαιρία νά τήν ἀπο­λαύσουμε στά Παύλεια, καί ἐδῶ στόν ἅγιο Μηνᾶ καί στή Βέ­ροια, καί εἴμαστε εὐγνώμονες καί πρός τόν Σεβασμιώτατο καί πρός τήν πρεσβυτέρα Σάρα ἡ ὁποία ἀντα­ποκρίθηκε μέ πολλή χαρά στήν παράκλησή μας νά ἔρθουν καί νά τραγουδήσουν στή χαρά μας γιά τά ἐγκαίνια τοῦ πνευμα­τικοῦ κέντρου τῆς Ἱερᾶς μας Μη­τρο­πόλεως. Τό ρεπερτόριό της σέ πολλές γλῶσσες, οἱ καλ­λιεργη­μέ­νες φωνές τῶν μελῶν της καί ἡ ἐμπειρία τους κά­νουν τή χορωδία νά δια­κρίνεται, καί γι᾽ αὐτό χαιρό­μεθα ἰδιαιτέρως πού θά τήν ἀπο­λαύσουμε καί ἐμεῖς σήμερα.

Τούς εὐχαριστῶ θερμά γιά τήν ἀγάπη τους καί τήν προθυμία τους, καί ἰδιαιτέρως τήν πρεσβυτέρα Σάρα, ἡ ὁποία προετοίμασε καί ὀρ­γά­νωσε αὐτή  τήν ἐκδήλωση, καί εὔχομαι ἡ χάρη τῆς Παναγίας Πα­ντάνασσας καί τοῦ ἁγίου Θεοφά­νους, προστάτου καί πολιούχου τῆς Ναούσης, νά τούς ἀνταποδί­δουν μέ τή χάρη τους τήν ἀγάπη τους.

ΓΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ

 EgkainiaPantanassa2017-5.jpg