Δοξολογία για τους Προστάτες του Πυροσβεστικού Σώματος στη Βέροια. (ΦΩΤΟ)

DoxologiaPyrosvestikhVeria2021 2

DoxologiaPyrosvestikhVeria2021 2

Την Παρασκευή 17 Δεκεμβρίου το πρωί στον Ιερό Ναό των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης και Οσίου Νικοδήμου Βεροίας, με την ευκαιρία της εορτής των Αγίων Τριών Παίδων εν Καμίνω, Προστατών του Πυροσβεστικού Σώματος, τελέστηκε Δοξολογία χοροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμονος.

 

Στο τέλος ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Παντελεήμων απηύθυνε πατρικούς λόγους και ευχές και δώρισε στην Πυροσβεστική Υπηρεσία μία εικόνα των Αγίων τριών παίδων, ενώ ο Αναπληρωτής Διοικητής της Δ.Π.Υ.Ν. Ημαθίας Αντιπύραρχος Γερόπουλος Γρηγόριος εκφώνησε τον πανηγυρικό της ημέρας.

 

Ο Σεβασμιώτατος στην ομιλία του ανέφερε μεταξύ άλλων: Ἡ Ἐκκλησία μας ἑορτάζει σήμερα τόν προφήτη Δανιήλ καί τούς ἁγί­ους τρεῖς παῖδες, τούς ἐν καμίνῳ, τούς ὁποίους τιμᾶ τό Πυροσβε­στικό Σῶμα Ἑλλάδας ὡς προστάτες της, καί γιά τούς ὁποίους τελέσαμε τή σημερινή Δοξολογία. 

Καί θέλω νά συγχαρῶ ἀπό καρ­δίας τόν Διοικητή τοῦ Πυροσβε­στι­κοῦ Σώματος Ἠμαθίας γιά τήν πρω­τοβουλία του νά τιμήσει τό Σῶ­μα γιά πρώτη φορά τούς προ­στά­τες του, καί ἔτσι νά μᾶς δώσει τήν εὐκαιρία ἀφενός νά προσευχη­θοῦμε γιά τήν εὐόδωση τοῦ ἔργου σας καί ἀφετέρου νά εὐχαριστή­σου­με ὅλο τό προσωπικό τοῦ Πυρο­σβεστικοῦ Σώματος, ἄνδρες καί γυναῖκες, γιά ὅσα προσφέρετεστήν πατρίδα μας, στήν κοινωνία μας ἀλλά καί στόν κάθε Ἕλληνα καί τήν κάθε Ἑλληνίδα ξεχωριστά.

Αἰσθανόμεθα βαθειά ἐκτίμηση στό ἔργο καί τήν προσφορά σας καί σᾶς ἐκφράζουμε τήν εὐγνωμοσύνη μας, γιατί πάντοτε σπεύδετε κάτω ἀπό ἰδιαίτερα ἀντίξοες συνθῆκες ὄχι μόνο νά προστατεύσετε καί νά σώσετε συμπολίτες μας πού κινδυ­νεύουν ἀπό τή φωτιά ἀλλά καί τίς περιουσίες τους καί τόν φυσικό πλοῦτο τῆς πατρίδος μας καί ἐν τέ­λει τό φυσικό περιβάλλον ἀπό τή λαίλαπα τῆς φωτιᾶς.

Βεβαίως, τό ἔργο καί ἡ προσφορά σας θά ἦταν τεράστια, ἀκόμη καί ἄν περιοριζόταν στό ἄμεσο ἀντι­κεί­μενο τῆς Ὑπηρεσίας σας, δηλα­δή στήν κατάσβεση τῶν πυρκαϊῶν, γιατί δέν ὑπάρχει κανένας Ἕλλη­νας πού νά μήν σᾶς ἔχει δεῖ μέ πόση αὐταπάρνηση, μέ πόσο μεγάλο κίν­δυνο γιά τή ζωή σας ἀγωνίζεσθε γιά νά σβύσετε ἤ ἔστω νά περιορί­σετε τίς φωτιές, πού δυστυχῶς κα­τακαίουν τήν πατρίδα μας κάθε καλοκαίρι. Καί τό κάνετε ἀδιαμαρ­τύ­ρητα, μέ αὐτοθυσία, χωρίς ξε­κού­ραση, σέ ὁρισμένες περιπτώ­σεις καί χωρίς ὅλα τά ἀπαραίτητα μέσα, μακριά ἀπό τά σπίτια καί τίς οἰκογένειές σας, ὅταν οἱ συνθῆκες τό ἐπιτάσσουν, καταβάλλοντας ὑπε­ράνθρωπες προσπάθειες γιά νά σώσετε ὄχι μόνο ἕναν ἄνθρωπο ἀλλά καί ἕνα ἀδύναμο ζωάκι, καί δείχνοντας μέ τόν τρόπο αὐτό τήν εὐαισθησία τῆς ψυχῆς σας.

Ὅμως ἡ προσφορά σας καί τό ἔργο σας ἐπεκτείνεται καί σέ ἄλλους τομεῖς, καθώς εἶστε παρόντες καί συμβάλλετε στήν ἀντιμετώπιση ὅλων τῶν φυσικῶν καταστροφῶν, ἀλλά καί στήν ἐπίλυση διαφόρων δυσκόλων καταστάσεων πού προ­κύπτουν, μέ σκοπό πάντοτε τή βοή­θεια τῶν συνανθρώπων μας. 

Ἡ προσφορά καί ἡ προσπάθειά σας γιά τό κοινωνικό σύνολο μᾶς συγκινεῖ ἰδιαίτερα καί γι᾽ αὐτό μαζί μέ τήν εὐγνωμοσύνη πού σᾶς ἐκ­φράζουμε, εὐχόμεθα καί προσευ­χό­μεθα στόν Θεό καί στούς προ­στά­τες σας, τούς ἁγίους τρεῖς παῖ­δες, τούς ἐν καμίνῳ, νά σᾶς χαρίζει ὑγεία καί δύναμη γιά νά ὑπηρε­τεῖτε τήν πατρίδα μας καί τούς συνανθρώπους μας, ἀλλά καί νά σᾶς προστατεύει ἀπό τούς κινδύ­νους πού καθημερινά ἀντιμετω­πίζετε, καί νά εὐλογεῖ καί σᾶς καί τίς οἰκογένειές σας καί νά σᾶς χα­ρί­ζει πλούσιες τίς δωρεές του.

 

ΓΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ

 

DoxologiaPyrosvestikhVeria2021