Τελέστηκε ο Β´ Κατανυκτικός Εσπερινός στη Βέροια

Την Κυριακή της Ορθοδοξίας 5 Μαρτίου το απόγευμα ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων χοροστάτησε στον B’ Κατανυκτικό Εσπερινό στον Ιερό Ναό του Οσίου Αντωνίου του Νέου, Πολιούχου Βεροίας.

Μετά το πέρας του Εσπερινού ακολούθησε η καθιερωμένη πνευματική ομιλία που πραγματοποιείται κάθε Κυριακή της Αγίας και Μεγάλης Τεσσαρακοστής και αποτελεί ποιμαντική μέριμνα και πρωτοβουλία του Σεπτού Ποιμενάρχου μας κ. Παντελεήμονος, από τα πρώτα χρόνια της Ποιμαντορίας του.

Πρώτος ομιλητής ήταν ο Αρχιερατικός Επίτροπος Αντιγονιδών, Αρχιμ. Παύλος Σταματάς, ο οποίος ομίλησε με θέμα: «Ο φόβος του Θεού και η κατά Θεόν αφοβία».

Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Παντελεήμων ευχαρίστησε τον εκλεκτό ομιλητή αναφέροντας μεταξύ άλλων: Μέσα στήν κατανυκτική ἀτμό­σφαι­ρα τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Τεσ­σαρoστῆς, στήν ὁποία εἰσήλ­θα­με ἀπό τό ἑσπέρας τῆς προηγου­μέ­νης Κυριακῆς, ἀλλά καί στόν πα­νη­γυρικό τόνο τοῦ σημερινοῦ ἑορ­τα­σμοῦ τοῦ θριάμβου τῆς ὀρ­θο­δό­ξου πίστεως ἔναντι τῶν αἱρε­τι­κῶν εἰκονομάχων, ἐπανέρχονται κά­ποι­­ες ἔννοιες πού συχνά παρεξη­γοῦνται ἀπό τούς ἀνθρώπους, ἀκό­μη καί ἀπό τούς πιστούς, καί γίνο­νται ἀφορμή νά κρίνεται ἤ καί νά κατακρίνεται ἡ Ἐκκλησία, γιατί δῆθεν καταπιέζει τούς ἀνθρώπους θέλο­ντας νά ἐπιβάλλει τίς θέσεις της καί τίς ἀπόψεις της στή ζωή τους.

Μία ἀπό τίς ἔννοιες αὐτές εἶναι καί ἡ ἔννοια τοῦ φόβου, τοῦ φόβου τοῦ Θεοῦ, πού σέ κάποιους, καί ἀπό μᾶς ἴσως, φαίνεται περίεργη ἤ καί ὑπερβολική.

Γιατί, λένε, νά φοβό­μαστε τόν Θεό; Καί τί Θεός εἶναι αὐτός, ὁ ὁποῖ­ος θέλει νά τόν φοβό­μαστε; Καί ἄν πρέπει νά τόν φοβό­μαστε, τότε τί νόημα ἔχει ὁ λόγος τῆς Ἁγίας Γραφῆς ὅτι «ἡ ἀγάπη ἔξω βάλλει τόν φόβον».

Δέν ὑπάρχει ἀμφιβολία ὅτι ὅλα τά ἐρωτήματα αὐτά δέν θεμελιώνο­νται στήν ἀλήθεια, γιατί ὁ φόβος τοῦ Θεοῦ σημαίνει κάτι ἐντελῶς δια­φο­ρετικό ἀπό αὐτό πού νομί­ζουν πολλοί ἀπό ἐμᾶς καί δέν ἔχει καμία σχέση μέ τό αἴσθημα τοῦ φό­βου, τό ὁποῖο ἀπομακρύνει τόν ἄν­θρωπο ἀπό τό ἀντικείμενο τοῦ φό­βου.

Τί εἶναι ὅμως ὁ φόβος τοῦ Θεοῦ; Στό ἐρώτημα αὐτό θά μᾶς ἀπαντήσει ὁ π. Παῦλος Σταματᾶς, μέ τήν ἀποψινή του ὁμιλία, μέ τήν ὁποία ἐγκαι­νιά­ζουμε καί στή Βέροια τόν κύκλο τῶν ὁμιλιῶν τῆς Ἁγίας καί Μεγά­λης Τεσσαρακοστῆς, πού διορ­­­γανώνει καί φέτος ἡ Ἱερά Μη­τρόπολή μας.

Ὁ π. Παῦλος Σταματᾶς εἶναι Ἀρ­χι­ερατικός Ἐπίτροπος Ἀντιγονι­δῶν, ὑπεύθυνος τοῦ Γραφείου Νεό­τητος τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας καί ἱερατικῶς προϊστάμενος τοῦ ναοῦ τῶν ἁγίων Ἀναργύρων, καί εἶναι, πιστεύω, γνωστός σέ ὅλους σας, διότι διηκόνησε ἐπί χρόνια καί ἐδῶ, στόν ἅγιο Ἀντώνιο.

Τό θέμα του εἶναι «Ὁ φόβος τοῦ Θεοῦ καί ἡ κατά Θεόν ἀφοβία».

Τόν εὐχαριστῶ ἐκ τῶν προτέρων καί τόν παρακαλῶ νά ἔλθει καί νά λάβει τόν λόγο.

ΓΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ