Bεροίας Παντελεήμων: «Ἀνάστασιν Χριστοῦ θεασάμενοι». (ΒΙΝΤΕΟ)   

Την Πέμπτη 27 Απριλίου το απόγευμα ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων πραγματοποίησε διαδικτυακή ομιλία στη σειρά των εκπομπών «Επισκοπικός Λόγος» και ανέπτυξε το θέμα: «Ἀνάστασιν Χριστοῦ θεασάμενοι».

Ο διαδικτυακός «Επισκοπικός Λόγος» μεταδίδεται κάθε Πέμπτη στις 7:00 μ.μ. στην ιστοσελίδα της Ιεράς Μητροπόλεως, στην αντίστοιχη σελίδα στο Facebook, στο κανάλι στο Youtube καθώς και στον ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως μας «Παύλειος Λόγος 90.2 FM».

Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Παντελεήμων στη διαδικτυακή ομιλία του ανέφερε μεταξύ πολλών άλλων: Ἡ χάρη τοῦ Θεοῦ μᾶς ἀξίωσε νά ὁλοκληρώσουμε τό στάδιο τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς καί νά ἑορτάσουμε τή λαμπροφόρο Ἀνάσταση τοῦ Κυρίου μας. Μᾶς ἀξίωσε νά ἀκούσουμε γιά μία ἀκόμη φορά «τό φαιδρόν τῆς Ἀναστάσεως κήρυγμα» μαζί μέ τίς μυροφόρες γυναῖκες καί τούς μαθητές τοῦ Κυρίου μας καί νά ψάλουμε τόν χαρμόσυνο παιάνα τῆς Ἀναστάσεως, τό «Χριστός ἀνέστη ἐκ νεκρῶν θανάτῳ θάνατον πατήσας καί τοῖς ἐν τοῖς μνήμασιν ζωήν χαρισάμενος».

Δέν ὑπάρχει, εἶναι ἀλήθεια, πιό μεγαλειῶδες καί πιό χαρμόσυνο γεγονός στήν ἱστορία τῆς ἀνθρωπότητος ἀπό τήν Ἀνάσταση τοῦ Κυρίου μας. Δέν ὑπάρχει κανένα παρόμοιο γεγονός, τό ὁποῖο ὄχι μόνο ἐπέδρασε καταλυτικά στήν ἐποχή κατά τήν ὁποία συνέβη, ἀλλά συνεχίζει καί θά συνεχίζει νά ἐπιδρᾶ «μέχρι τερμάτων αἰῶνος».

Καί ἡ μοναδικότητά του αὐτή ἐπιβεβαιώνεται καί ἀπό τό γεγονός ὅτι καμία ἄλλη θρησκεία ἤ φιλοσοφία δέν τόλμησε νά τό ἀμφισβητήσει οὔτε καί νά ἐπινοήσει κάτι παρόμοιο. Ἀκόμη καί οἱ ἀρχιερεῖς τῶν Ἰουδαίων δέν τόλμησαν, παρότι εἶχαν συμφέρον, νά ἀμφισβητήσουν ἐπίσημα ὅτι ὁ Χριστός ἀναστήθηκε καί ἀναδείχθηκε νικητής ἐπί τοῦ θανάτου, τόν ὁποῖον θανάτωσε διά τοῦ θανάτου του, νεκρώνοντας ὁριστικά τή δύναμή του, ἀφοῦ προηγουμένως μέ τή σταυρική του θυσία εἶχε καταργήσει τήν αἰτία τοῦ θανάτου, δηλαδή τήν ἁμαρτία.

Εἶναι, ἄλλωστε, γνωστό ὅτι ὁ θάνατος εἰσῆλθε στόν κόσμο μετά τήν πτώση τῶν πρωτοπλάστων καί προκειμένου νά μήν παραμείνει ἡ ἁμαρτία αἰώνια. Τώρα ὅμως πού μέ τή Σταύρωση τοῦ Χριστοῦ ἡ ἁμαρτία συγχωρεῖται καί ὁ αἴτιός της νικᾶται, δέν ὑπάρχει χῶρος καί λόγος ὑπάρξεως γιά τόν θάνατο, ὁ ὁποῖος καταργεῖται διά τοῦ θανάτου τοῦ ἴδιου τοῦ Χριστοῦ, ὁ ὁποῖος πεθαίνει γιά νά μᾶς ἀπαλλάξει ἀπό τόν φόβο καί τήν ὀδύνη τοῦ θανάτου καί νά μᾶς χαρίσει τήν προοπτική τῆς ἀναστάσεως καί τῆς αἰωνίου ζωῆς.

Μέ τήν Ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ δέν καταργεῖται ἁπλῶς ὁ φόβος, ἀλλά κυριαρχεῖ καί ἡ χαρά. Γι᾽ αὐτό καί ὁ πρῶτος χαιρετισμός τοῦ Ἀναστάντος Κυρίου δέν εἶναι ἄλλος ἀπό τό «χαίρετε», ἀπό τήν προσφορά τῆς χαρᾶς πού δίδει στούς ἀνθρώπους καί πρωτίστως σέ αὐτούς πού τόν πιστεύουν καί τόν ἀγαποῦν ἡ Ἀνάστασή τους.

Αὐτή τήν χαρά πού φέρνει ἡ Ἀνάσταση τοῦ Κυρίου μας, χαρά «ἐν ὅλῳ τῷ κόσμῳ», ὅπως ὁμολογοῦμε, μᾶς καλεῖ νά ζήσουμε αὐτές τίς ἡμέρες ἀλλά καί σέ ὅλη μας τή ζωή καί ὁ ἅγιος Συμεών ὁ νέος Θεολόγος, στόν λόγο τοῦ γιά τήν Ἀνάσταση του Χριστοῦ.

Ἡ δύναμη τῆς Ἀναστάσεως εἶναι καί αὐτή πού γεμίζει τήν ψυχή μας μέ χαρά καί αἰσιοδοξία, γιατί διαβεβαιώνει τίς ψυχές ὅσων πιστεύουμε σέ αὐτήν ὅτι τό τέλος τῶν πραγμάτων καί τοῦ κόσμου δέν εἶναι ὁ θάνατος, δέν εἶναι ἡ ἀπώλεια, δέν εἶναι ἡ ἥττα ἤ τό σκοτάδι. Τό τέλος ὅλων τῶν προσπαθειῶν μας, τό τέλος ὅλων τῶν ἀγώνων μας εἶναι ἡ νίκη, εἶναι ὁ θρίαμβος τῆς ἀναστάσεως. Διότι ὁ ἀναστάς Κύριος εἶναι ὁ θριαμβευτής τοῦ κόσμου. Καί δέν εἶναι θριαμβευτής γιά τόν ἑαυτό του, ἀλλά ἀναδεικνύει νικητές καί θριαμβευτές καί ὅλους ἐμᾶς, ὅσους τόν πιστεύουμε καί ὅσους ἀγωνιζόμεθα τηρώντας τίς ἐντολές του, νά ζοῦμε τήν ἀνάσταση πού μᾶς προσφέρει μέσα στήν ψυχή μας, νά τόν ζοῦμε καί νά τόν βλέπουμε ἀναστημένο μέσα μας, νά τόν προσκυνοῦμε καί ἐμεῖς μαζί μέ τούς μαθητές καί τίς μαθήτριές του, ἐπαναλαμβάνοντας ὄχι μόνο κατά τήν ἀναστάσιμη αὐτή περίοδο ἀλλά σέ ὅλη μας τή ζωή μέ ἀκράδαντη πίστη τούς λόγους: «Ἀνάστασιν Χριστοῦ θεασάμενοι, προσκυνήσωμεν Ἅγιον, Κύριον, Ἰησοῦν, τόν μόνον ἀναμάρτητον», αὐτόν ὁ ὁποῖος διά τῆς Ἀναστάσεώς του ἐλευθέρωσε καί ἐλευθερώνει καί ἐμᾶς ἀπό τήν ἁμαρτία καί μᾶς χαρίζει τήν αἰώνια ζωή.