«ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΙ ΔΙΑΛΟΓΟΙ». Ο κ. Παύλος Σαββίδης ομιλητής την Κυριακή 21 Νοεμβρίου.

AkadhmaikoiSavvidhsPaulos2021 2

AkadhmaikoiSavvidhsPaulos2021 2

Tὴν Κυριακὴ 21 Νοεμβρίου στὶς 7 τὸ ἀπόγευμα στὸν Ἱερὸ Μητροπολιτικὸ Ναὸ Ἁγίων Ἀποστόλων Πέτρου καὶ Παύλου Βεροίας ὁμιλητὴς στοὺς «Ἀκαδημαϊκοὺς Διαλόγους» θὰ εἶναι ὁ κ. Παῦλος Σαββίδης, Θεολόγος, ὁ ὁποῖος θὰ ἀναπτύξῃ τὸ θέμα: «Καὶ ἡμεῖς πιστεύομεν, διὸ καὶ λαλοῦμεν».

 

Εἴσοδος ἐλεύθερη