«6η Ιατρική Εβδομάδα» | Eκδήλωση ιατρικής ενημέρωσης για θέματα διατροφής και υγείας στον Ιερό Ναό του Αγίου Μηνά Ναούσης. (ΦΩΤΟ)

Την Παρασκευή 31 Μαΐου το απόγευμα διοργανώθηκε, στο πλαίσιο της 6ης Ιατρικής Εβδομάδος, στον Ιερό Ναό Αγίου Μηνά Ναούσης ιατρική ενημέρωση σε θέματα διατροφής και υγείας.

Νωρίτερα ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων μετέφερε το ιερό Λείψανο του Αγίου Λουκά του Ιατρού για προσκύνηση των πιστών και χοροστάτησε στον Εσπερινό.

Μετά την ολοκλήρωση του Εσπερινού ξεκίνησε η εκδήλωση την οποία παρουσίασε με επιτυχία ο προϊστάμενος του Ιερού Ναού Αρχιμ. Παύλος Παπαδόπουλος.

Χαιρετισμό απεύθυναν ο κ. Κωνσταντίνος Λυκοστράτης, Αν. Διοικητής του Νοσοκομείου Ναούσης, η κ. Φανή Γκέρου, Πρόεδρος του Περ. Τμήματος του Ε.Ε.Σ. Ναούσης, η κ. Σοφία Κατή, Πρόεδρος του Φαρμακευτικού Συλλόγου Ημαθίας και ο Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας κ. Παντελεήμων, ο οποίος εισήγαγε το πολυπληθές ακροατήριο στο θέμα της εκδηλώσεως.

Κύριοι ομιλητές ήταν η κ. Στέλλα Αραμπατζή, Ιατρός Μικροβιολόγος και Βιοπαθολόγος η οποία ανέπτυξε το θέμα: «Εξέταση αίματος και τα επίπεδα υγείας» και ο κ. Αθανάσιος Τόπης Διατροφολόγος και Διαιτολόγος ο οποίος ανέπτυξε το θέμα: «Η νηστεία της ορθόδοξης Εκκλησίας ένα δώρο για την υγεία μας».

Χαιρετισμός Σεβασμιωτάτου:

Ἡ ὑγεία ἀποτελεῖ ἕνα ἀπό τά μεγαλύτερα δῶρα τοῦ Θεοῦ στόν ἄνθρωπο, ἕνα δῶρο τό ὁποῖο ὅμως συχνά ὑποτιμοῦμε καί δέν εὐχαριστοῦμε τόν Θεό γι᾽ αὐτό, παρότι ἀποτελεῖ τήν πρώτη καί ἀπαραίτητη προϋπόθεση γιά νά ἐπιτελέσουμε ὅλα τά ἔργα μας καί νά ἀνταποκριθοῦμε σέ ὅλες τίς ὑποχρεώσεις μας.

Ἄν ὅμως φροντίζουμε γιά ὅλα τά δῶρα τά ὁποῖα μᾶς χαρίζουν προσφιλῆ καί σεβαστά μας πρόσωπα, κατά μείζονα λόγο θά πρέπει νά φροντίζουμε γιά τήν ὑγεία μας, ὄχι μόνο γιατί ἀποτελεῖ δῶρο τῆς ἀγάπης τοῦ Θεοῦ, ἀλλά καί γιατί ἀφορᾶ ἄμεσα τή ζωή μας καί τήν ποιότητά της, τόσο στό παρόν ὅσο καί στό μέλλον.

Ὑπάρχουν ἀσφαλῶς διάφοροι τρόποι γιά νά φροντίζουμε τήν ὑγεία μας. Ἕνας ἀπό αὐτούς ὅμως εἶναι ὁ πιό ἁπλός καί ἴσως ὁ πιό ἀποτελεσματικός, ἔστω καί ἄν τίς περισσότερες φορές δέν τοῦ δίδουμε τήν ἀπαιτούμενη σημασία. Καί αὐτός εἶναι ἡ διατροφή μας. 

Ἡ σχέση τῆς διατροφῆς μας μέ τήν ὑγεία μας καί ἡ ὠφέλεια πού προκύπτει ἀπό τή σωστή διατροφή ἤ οἱ ἐπιπτώσεις πού ἔχει μία λανθασμένη διατροφή στήν ὑγεία μας, εἶναι ἕνα θέμα τό ὁποῖο ἀποδεικνύεται ἀπό τίς σύγχρονες ἐπιστημονικές ἔρευνες ἀλλά τονίζεται καί μέ κάθε εὐκαιρία ἀπό τούς εἰδικούς ἐπιστήμονες.

Δέν χρειάζεται βεβαίως νά πῶ ὅτι ἡ σωστή διατροφή τοῦ ἀνθρώπου θεωρεῖται συγχρόνως καί ὡς πιό φιλική πρός τό περιβάλλον καί τό φυτικό καί ζωικό κεφάλαιό του, στό ὁποῖο στηρίζεται ἡ διατροφή μας. Ἑπομένως μία σωστή διατροφή συμβάλλει στήν ὑγεία μας ὄχι μόνο ἄμεσα ἀλλά καί ἔμμεσα, ἐφόσον δέν ἐπιβαρύνει καί δέν βλάπτει τό περιβάλλον, ἔτσι ὥστε νά ἀποφεύγουμε καί τίς συνέπειες αὐτῆς τῆς ἐπιβαρύνσεως καί καταστροφῆς τοῦ περιβάλλοντος στόν ὀργανισμό μας καί στήν ὑγεία μας.

Πολύ ὅμως πρίν ἡ σύγχρονη ἐπιστήμη νά ἀποδείξει τή σχέση τῆς διατροφῆς μέ τήν ὑγεία καί τήν ἐπίδραση τῆς πρώτης στή δεύτερη, καί πολύ πρίν ἀπό τήν ἐποχή μας, ὅπου χάρη στήν ἐξέλιξη τῆς τεχνολογίας καί τῆς ἐπιστήμης ὑπάρχει, στίς ἀνεπτυγμένες τουλάχιστον χῶρες, ὄχι μόνο ἐπάρκεια τροφῶν ἀλλά καί ὑπεραφθονία πού φθάνει μέχρι τήν κατάχρηση, οἱ Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας μας εἶχαν φροντίσει νά μᾶς ὑποδείξουν ἔμμεσα, μέ τήν καθιέρωση τῶν περιόδων τῆς νηστείας ἀλλά καί τῶν νηστησίμων ἡμερῶν μέσα στήν ἑβδομάδα, τή συνετή χρήση τῶν τροφῶν πού συμβάλλει στήν ὑγεία μας. 

Βέβαια, οἱ νηστεῖες στήν ὀρθόδοξη Ἐκκλησία ἔχουν κυρίως πνευματικό χαρακτήρα καί μᾶς ἀσκοῦν στήν ἐγκράτεια, ὅμως ἡ ἐγκράτεια ὡς πνευματική ἄσκηση μᾶς βοηθᾶ νά ἀποφεύγουμε ἀδυναμίες καί πάθη, ὅπως ἡ λαιμαργία ἤ γαστριμαργία, τά ὁποῖα δέν μᾶς βλάπτουν μόνο πνευματικά, ἀλλά μᾶς ὁδηγοῦν καί σέ διατροφικές παρεκτροπές πού βλάπτουν, μερικές φορές μάλιστα σοβαρά, τήν ὑγεία μας.

Ἔχοντας, λοιπόν, ὑπόψη μας αὐτά τά δεδομένα ἀλλά καί τή συζήτηση πού γίνεται τόσο διεθνῶς ὅσο καί στήν πατρίδα μας σχετικά μέ τούς κινδύνους πού ἐλλοχεύουν γιά τόν ἄνθρωπο κάθε ἡλικίας καί τήν ὑγεία του ἀπό τή λανθασμένη διατροφή, ἐντάξαμε στό πλαίσιο τῶν ἐκδηλώσεων τῆς 6ης Ἰατρικῆς Ἑβδομάδος πρός τιμήν τοῦ ἁγίου Λουκᾶ, τήν ὁποία καί φέτος ὀργάνωσε καί πραγματοποιεῖ ἡ Ἱερά μας Μητρόπολη σέ συνεργασία μέ τόν Ἰατρικό, τόν Ὀδοντιατρικό καί τόν Φαρμακευτικό Σύλλογο Ἠμαθίας, τά Περφιερειακά Τμήματα Βεροίας καί Ναούσης τοῦ Ἑλληνικοῦ Ἐρυθροῦ Σταυροῦ καί τά Νοσοκομεῖα Ναούσης καί Βεροίας, καί τήν ἀποψινή ἐκδήλωση ἐδῶ, στόν Ἱερό Ναό τοῦ Ἁγίου Μηνᾶ, ὅπου καί μεταφέραμε τό ἱερό καί χαριτόβρυτο λείψανο τοῦ ἁγίου Λουκᾶ, ἀρχιεπισκόπου Συμφερουπόλεως, τοῦ ἰατροῦ καί θαυματουργοῦ, γιά νά λάβετε καί σεῖς τή χάρη καί τήν εὐλογία του.

Ἡ ἀποψινή ἐκδήλωση ἔχει, λοιπόν, σκοπό τήν ἐνημέρωση ὅλων μας γιά θέματα διατροφῆς καί ὑγείας, θέματα πού μᾶς ἐνδιαφέρουν ὅλους ἀνεξαιρέτως καί τά ὁποῖα θά μᾶς ἀναπτύξουν δύο ἐκλεκτοί ὁμιλητές, τούς ὁποίους καλωσορίζω καί εὐχαριστῶ θερμά γιά τήν ἀποδοχή τῆς προσκλήσεως καί τήν παρουσία τους. 

Πρῶτος ὁμιλητής θά εἶναι ὁ διατροφολόγος-διαιτολόγος κ. Ἀθανάσιος Τόπης, ἐνῶ στή συνέχεια θά ἔχουμε τή χαρά νά ἀκούσουμε τήν κ. Στέλλα Ἀραμπατζῆ, ἰατρό μικροβιολόγο-βιοπαθολόγο.

Εὐχαριστῶ ἐπίσης θερμά καί τόν Ἀναπληρωτή Διευθυντή τοῦ Νοσοκομείου τῆς Ναούσης ὅπως καί τήν Πρόεδρο τοῦ Περιφερειακοῦ Τμήματος τοῦ Ἑλληνικοῦ Ἐρυθροῦ Σταυροῦ Ναούσης, τήν ἐκπρόσωπο τῆς Περιφέρειας καί τοῦ Δήμου γιά τήν παρουσία τους, καί ὅλους ἐσᾶς πού συμμετέχετε στήν ἐνημερωτική αὐτή ἐκδήλωση καί τιμᾶτε καί  μέ τόν τρόπο αὐτό τόν ἅγιο Λουκᾶ.

ΓΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ