5η εκπομπή «ΣυνΚατeχηση για παιδιά». Η «ΣυνΚατeχηση» πάει εκδρομή.13-6-2020