3η εκπομπή «ΣυνΚατeχηση για μεγάλους». Το μυστήριο της Θ. Ευχαριστίας. 23-5-2020