Το Ιερό Λείψανο του Θαυματουργού Αγίου Λουκά στην Αλεξάνδρεια της Ρουμανίας

Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων ανταποκρινόμενος σε ευγενή πρόσκληση μετέφερε το χαριτόβρυτο Ιερό Λείψανο του Αγίου Λουκά του Ιατρού από τον ομώνυμο υπό κατασκευή Ιερό Ναό της Ιεράς Μονής Παναγίας Δοβρά Βεροίας στην πανηγυρίζουσα Ιερά Μονή Παντοκράτορος της Επισκοπής Αλεξανδρείας και Τελεορμάν του Πατριαρχείου Ρουμανίας.

Το Ιερό Λείψανο του Θαυμαυτουργού Αγίου Λουκά μεταφέρθηκε προκειμένου να συνεορτάσει με την Αγία Μαρία την Μαγδαληνή, η μνήμη της οποίας εορτάζεται πανηγυρικά στην Ιερά Μονή κατά την Γ᾽ Κυριακή του Πάσχα.

Η επίσημη υποδοχή του Ιερού Λειψάνου του Αγίου Λουκά του Ιατρού και της Δεξιάς Χείρας του Αγίου Ιωάννη του Ρώσου από την Ιερά Μονή του Αγίου Παντελεήμονος Αγίου Όρους πραγματοποιήθηκε το πρωί της Παρασκευής, 17ης Μαΐου. Τα Ιερά Λείψανα υποδέχθηκε ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Αλεξανδρείας και Τελεορμάν κ. Γαλακτίωνας, επικεφαλής τριακοσίων κληρικών, μοναχών, μοναζουσών και πλήθους ευσεβών πιστών. Ακολούθως τελέστηκε Αρχιερατικό Συλλείτουργο με τη συμμετοχή του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας κ. Παντελεήμονος και του επιχώριου Επισκόπου κ. Γαλακτίωνος, ο οποίος εορτάζει σήμερα την επέτειο των γενεθλίων του.

Τον Ποιμενάρχη μας συνοδεύουν στην εκκλησιαστική αποστολή ο Αρχιερατικός Επίτροπος περιχώρων Βεροίας Αρχιμ. Σωσίπατρος Πιτούλιας, ο Αρχιμ. Γρηγόριος Μάζα, ως επίσημος μεταφραστής, ο Αρχιδιάκονος Παντελεήμων Παπαεμμανουήλ και εκ μέρους του Γραφείου Τύπου της Ιεράς Μητροπόλεως μας ο Ιεροδιάκονος Κοσμάς Καραγιάννης.

Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Παντελεήμων στο τέλος της Θείας Λειτουργίας ευχαρίστησε για την ευγενή πρόσκληση και ευχήθηκε στον εορτάζοντα Επίσκοπο κ. Γαλακτίωνα, προσφέροντας του ένα επιγονάτιο και λέγοντας μεταξύ άλλων: Μέσα στήν μεταπασχάλιο περίο­δο, τήν ὁποία διερχόμαστε καί κατά τήν ὁποία ἡ Ἁγία μας Ἐκ­κλη­σία μας ζεῖ τή χαρά τῆς Ἀνα­στά­σεως τοῦ Κυρίου μας, πού πληροῖ τίς ψυχές ὅλων μας, ζοῦμε σήμερα καί τή χαρά τῆς ἐκ νέου ἐπισκέ­ψεώς μας στήν Ἱερά Μονή τοῦ Παντοκράτορος καί τῆς συναντή­σεώς μας μέ τά προσφιλῆ σας πρό­σωπα, κατόπιν εὐγενοῦς προσκλή­σεως τοῦ Καθηγουμένου καί τῆς Ἱερᾶς Ἀδελφότητος, προκειμένου νά ἑορτάσουμε μαζί σας τήν πανή­γυρη τῆς Ἱερᾶς αὐτῆς Μονῆς.

Ἔχουμε ὅμως καί τήν ἀκόμη μεγα­λύτερη χαρά νά μεταφέρουμε στήν Ἱερά Μονή σας ἀπό τήν Ἱερά Μητρόπολη Βεροίας, Ναούσης καί Καμπανίας καί τήν Ἱερά Μονή τῆς Παναγίας Δοβρᾶ, κατόπιν παρα­κλή­σεώς σας ἀλλά καί μέ τήν ἄδεια καί τήν εὐλογία τοῦ Μακαριω­τά­του Πατριάρχου Ρουμανίας κ.κ. Δανιήλ καί τοῦ Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Ἀλεξανδρείας καί Τελε­ορμάν, κ. Γαλακτίωνος, τμῆμα τοῦ χαριτοβρύτου καί θαυματουρ­γοῦ λειψάνου τοῦ ἁγίου Λουκᾶ, ἀρχιεπισκόπου Συμφερουπόλεως, τοῦ ἰατροῦ καί θεραπευτοῦ, πρός εὐλογία τῆς Ἱερᾶς σας Μονῆς καί τῶν εὐλαβῶν προσκυνητῶν της, πού γνωρίζουμε ὅτι εὐλαβοῦνται τόν ἅγιο Λουκᾶ καί προστρέχουν καί ἐδῶ, στή Ρουμανία, ὅπως καί στήν Ἑλλάδα καί σέ ὅλο τόν κόσμο, στή χάρη του καί ἐπικαλοῦνται τή βοήθειά του.

Εἶναι, ἄλλωστε, κοινή πίστη τῶν Ὀρθοδόξων ὅτι τά ἱερά καί θαυμα­τουργά λείψανα τῶν ἁγίων τῆς Ἐκ­κλησίας μας ἀποτελοῦν τεκμή­ρια τοῦ θαύματος τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Κυρίου μας, διότι μέ τήν Ἀνά­στασή του ὁ Χριστός χάρισε ζωή καί ἀνάσταση σέ ὅσους τόν πίστευ­σαν, ἔζησαν σύμφωνα μέ τό θέ­λη­μά του καί ἁγιάσθηκαν μέ τή χάρη του. Καί αὐτή ἡ χάρη του παρα­μέ­νει ἐνεργή στά ἱερά λείψανα τῶν ἁγίων του καί θαυματουργεῖ.

Μέσα σέ αὐτά τά θαύματα, πού ἐπιτελεῖ ὁ ἅγιος Λουκᾶς σέ πλῆθος ἀνθρώπων, ζοῦμε καθημερινά στήν Ἱερά μας Μητρόπολη. Ὁ ἅγιος Λουκᾶς ἐμφανίζεται ἀκόμη καί σέ ἀνθρώπους πού δέν τόν γνω­ρίζουν καί τούς θεραπεύει, δίδοντας καί μέ τόν τρόπο αὐτό τή μαρτυρία τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Χριστοῦ, τήν ὁποία ἔδιδε καί σέ ὅλη του τή ζωή. Σᾶς εὐχαριστοῦμε ἀπό καρδίας γιά τή θερμή ὑποδοχή καί εὐχόμε­θα ταπεινά ἡ χάρη τοῦ ἁγίου Λου­κᾶ νά σᾶς εὐλογεῖ καί νά σᾶς ἐνι­σχύει στόν ἀγώνα καί τή ζωή σας.

Εἶναι ἰδιαίτερη ἡ χαρά μας διότι τά γενέθλια τοῦ ποιμε­νάρ­χου σας, τοῦ Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Ἀλεξανδρείας καί Τε­λε­ορ­μάν κ. Γαλακτίωνος συμπί­πτουν κατά τίς ἡμέρες αὐτές, κατά τίς ὁποῖες εὑρισκόμεθα καί ἐμεῖς ἐδῶ.

Σᾶς γνωρίζουμε, Θεοφιλέστατε, καί γνωρίζουμε καί ἐκτιμοῦμε βα­θύ­τατα τό ἔργο σας, τήν ἀφοσίωσή σας στήν Ἐκκλησία, τή μέριμνά σας ὑπέρ τοῦ ποιμνίου σας καί τήν ἀγάπη σας πρός τόν Θεό καί τή δια­κονία πού θυσιαστικά ἐπιτελεῖτε. Γι᾽ αὐτό καί εἴμαστε ἰδιαίτερα χα­ρούμενοι, γιατί ἔχουμε τή εὐκαιρία νά συνεορτάσουμε μαζί σας τή σημαντική αὐτή ἡμέρα τῆς ζωῆς σας καί νά σᾶς ἐκφράσουμε προσω­πικά τίς ὁλοκάρδιες ἀδελφικές εὐ­χές μας γιά τήν ἑορτή σας ἀλλά καί τίς εὐχαριστίες μας γιά τήν εὐλο­γία σας νά εἴμαστε ἐδῶ, μεταφέ­ροντας τό ἱερό λείψανο τοῦ ἁγίου Λουκᾶ, τοῦ θαυματουργοῦ, καί νά ἑνώσουμε τή φωνή μας μέ τή φω­νή τοῦ κλήρου καί τοῦ λαοῦ τῆς ἐπαρχίας, ἱκετεύοντας καί ἐμεῖς τόν Θεό νά σᾶς ἐνισχύει μέ τήν παν­σθενῆ δύναμή του καί νά σᾶς χαρίζει στήν Ἐκκλησία του «σῶον, ἔντιμον, ὑγιᾶ, μακροημερεύοντα καί ὀρθοτομοῦντα τόν λόγον τῆς αὐτοῦ Ἐκκλησίας», εἰς πολλά ἔτη.

ΓΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ