«ΣΧΟΛΗ ΓΟΝΕΩΝ». Ο κ. Παναγιώτης Δαβόρας, Δικηγόρος, ομιλητής την Τετάρτη 13 Δεκεμβρίου.

Τήν Τετάρτη 13 Δεκεμβρίου στίς 7 τό ἀπόγευμα στό Πνευματικό Κέντρο τῆς Ἱερᾶς μας Μητροπόλεως (Βενιζέλου 29, 1ος ὄροφος) ὁμιλητής στή Σχολή Γονέων θά εἶναι ὁ κ. Παναγιώτης Δαβόρας, Δικηγόρος, μέ θέμα: «Ἡ διαμεσολάβηση, ὡς εἰρηνικός τρόπος διαχείρισης τῶν οἰκογενειακῶν συγκρούσεων».

Εἴσοδος ἐλεύθερη

ΕΚ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ