Παρουσία του Ποιμενάρχου μας κ. Παντελεήμονος η χριστουγεννιάτικη εκδήλωση του Συλλόγου Πολιτισμού Νάουσας ενCANTO

Το απόγευμα της Κυριακής, 10ης Δεκεμβρίου, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων μετέβη στη φιλόξενη αίθουσα του Μητροπολιτικού Κέντρου Πολιτισμού «Παντάνασσα» στη Νάουσα, όπου παρακολούθησε την χριστουγεννιάτικη εκδήλωση «Όνειρο Χειμερινής Νύχτας» που διοργάνωσε με μεγάλη επιτυχία ο Σύλλογος Πολιτισμού Νάουσας ενCANTO.

Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Παντελεήμων στον σύντομο χαιρετισμό του συνεχάρη τους διοργανωτές και ανέφερε μεταξύ άλλων: Mέ πολλή χαρά καί συγκίνηση παρακολουθή­σα­με ἀπόψε στή φι­λό­ξενη αἴθουσα τοῦ Μητροπο­λι­τικοῦ Κέντρου «Παντάνασσα» τό μουσικό παραμύθι πού παρουσίασε γιά μικρότερα καί μεγαλύτερα παιδιά τῆς πόλεώς μας ὁ Σύλλογος πολιτισμοῦ τῆς Ναούσης EνCanto μέ τήν εὐκαιρία τῆς μεγάλης ἑορ­τῆς τῶν Χριστουγέννων, τήν ὁποία θά ἑορτάσουμε σέ δύο ἑβδομάδες. Καί πιστεύω ὅτι τό ὡραῖο αὐτό μουσικό παραμύθι μᾶς ταξίδευσε ὅλους μας στά ὄνειρα τοῦ πρωτα­γωνιστῆ του καί μᾶς ἔκανε μετό­χους τῆς μεταμορφώσεώς του.

Ὁ τίτλος του, «Ὄνειρο χειμερινῆς νύχτας», μᾶς μετέφερε ἄλλωστε ἀπό τήν ἀρχή καί σέ ἐκεῖνο τό βράδυ τῆς γεννήσεως τοῦ Χριστοῦ στή Βηθλεέμ καί σέ ὅλα ὅσα δια­δραματίσθηκαν. Θά μποροῦσε νά πεῖ μάλιστα κανείς ὅτι ὅσα συνέ­βησαν τότε, ἦταν ἕνα ὄνειρο πού ἔγινε πραγματικότητα ἐκείνη τή νύχτα. Ἦταν τό ὄνειρο ἑκατομμυ­ρίων ἀνθρώπων πού γιά αἰῶνες περίμεναν τόν Μεσσία, περίμεναν τόν Χριστό, ἀλλά δέν ἤξεραν πότε θά ἔρθει ἤ πῶς θά ἔρθει.

Καί ὁ Χριστός ἦρθε μέ τόν πιό τα­πεινό καί συγχρόνως πιό μεγα­λει­ώ­δη τρόπο. Ἄν καί Θεός ἦλθε σάν ἄνθρωπος, καί μάλιστα σάν βρέ­φος, ἀπό ἀγάπη γιά τόν ἄνθρωπο. Ἄν καί πλούσιος, ἦλθε ὡς φτωχός καί ταπεινός, πού γεννήθηκε μέσα σέ ἕνα σπήλαιο καί ἀνακλίθηκε στή φάτνη τῶν ἀλόγων ζώων. Ταπείνωσε τόν ἑαυτό του μέ τό νά γίνει ἄνθρωπος γιά χάρη τῶν ἀν­θρώπων.

Ὅμως γιά νά μήν ὑπάρξει ἀμφι­βολία ποιός ἦταν, ἡ Θεότητά του πιστοποιήθηκε ἀπό τό λαμπρό ἄστρο πού στάθηκε ἐπάνω ἀπό τό ταπεινό σπήλαιο τῆς γεννήσεώς του στή Βηθλεέμ καί ἡ λάμψη του ἔφθασε μέχρι τήν Ἀνατολή, ὥστε νά τήν δοῦν οἱ μάγοι. Ἐπιβεβαιώ­θη­κε ὅμως καί ἀπό τά ἀγγελικά τάγματα πού ἀνέβαιναν καί κατέ­βαιναν ἀπό τόν οὐρανό, ψάλλο­ντας τό «Δόξα ἐν ὑψίστοις Θεῷ καί ἐπί γῆς εἰρήνη».

Καί γιατί τό ἔκανε αὐτό ὁ Χριστός; Τό ἔκανε γιά νά μεταμορφώσει τόν ἄνθρωπο, πού εἶχε ἀλλοιώσει τή μορφή του ἀπό τό κακό καί τήν ἁμαρτία, πού εἶχε ἀμαυρώσει τήν εἰκόνα τοῦ Θεοῦ, πού τοῦ ἔδωσε ὁ Θεός, ὅταν τόν δημιούργησε.

Γεννήθηκε ὁ Χριστός ὡς ταπεινός ἄνθρωπος, γιά νά μεταμορφώσει ἐμᾶς τούς ἀνθρώπους καί νά μᾶς κάνει καί πάλι παιδιά τοῦ Θεοῦ.

Αὐτό εἶναι τό νόημα καί τό μή­νυ­μα τῶν Χριστιουγέννων καί αὐτό μᾶς ὑπενθύμισε μέ τόν δικό του τρόπο τό μουσικό παραμύθι πού ἀπολαύσαμε ἀπόψε.

Γι᾽ αὐτό καί θέλω ἰδιαιτέρως νά εὐχαριστήσω καί νά συγχαρῶ τόν Σύλλογο πολιτισμοῦ ενCanto τῆς πόλεώς μας καί τίς ὑπευθύνους του, τήν κ. Δήμητρα Μητρέντση καί τήν κυρία Μαρία Πέτκου, καί ὅλα τά μέλη τῶν χορωδιακῶν σχημάτων πού συμμετεῖχαν καί μᾶς χάρισαν αὐτή τήν ὑπέροχη παρά­σταση καί βραδυά.

Εὔχομαι πατρικά τό μήνυμά του νά ἄγγιξε τίς ψυχές ὅλων καί νά γίνει ἀφορ­μή γιά νά ζήσουμε ὅλοι τή χαρά τῆς μεγάλης ἑορτῆς τῶν Χριστουγέν­νων καί νά μεταμορ­φω­θοῦμε μέ τήν ἀγάπη τοῦ Χρι­στοῦ πού γεννᾶ­ται ἀπό ἀγάπη γιά ὅλους μας.

ΓΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ