Παρουσία του Ποιμενάρχου μας η ημερίδα τοπικής ιστορίας του ΓΕΛ Πλατέος – Κορυφής

Το πρωί της Παρασκευής, 26ης Απριλίου, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων μετέβη στο Πνευματικό – Πολιτιστικό Κέντρο του Δήμου Αλεξάνδρειας, όπου πραγματοποιήθηκε η ημερίδα τοπικής ιστορίας «Τα σύνορά μας είναι η ιστορία μας…» που διοργάνωσε το Γενικό Λύκειο Πλατέος – Κορυφής.

Στην αρχή της ημερίδας η Διευθύντρια του Γενικού Λυκείου Πλατέος – Κορυφής κ. Γεωργία Παπαποστόλου καλωσόρισε τους παρευρισκόμενους και εξέφρασε τις ευχαριστίες της προς τον Ποιμενάρχη μας κ. Παντελεήμονα και την Αποστολική Μητρόπολη της Βεροίας για την υποστήριξη στην διεξαγωγή της ημερίδας.

Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Παντελεήμων στον σύντομο χαιρετισμό του συνεχάρη τη Διευθύντρια, τους καθηγητές και τους μαθητές του σχολείου για την πραγματοποίηση της ημερίδος τοπικής ιστορίας, που πραγματοποιήθηκε παρουσία τοπικών πολιτικών αρχών και μαθητών, λέγοντας μεταξύ άλλων: Εἶναι μεγάλο προνόμιο νά κατοι­κεῖ κανείς σέ ἕναν τόπο μέ ἱστορία, καί ἀκόμη μεγαλύτερο προνόμιο νά ζεῖ σέ ἕναν τόπο στόν ὁποῖο γιά χιλιάδες χρόνια ἔζησαν καί δημι­ούρ­γησαν πολιτισμό οἱ πατέρες καί οἱ μητέρες μας. Καί ὄχι μόνο δημι­ούργησαν πολιτισμό, ἀλλά καί τόν διατήρησαν καί τόν μετέδωσαν ἀπό γενιά σέ γενιά μαζί μέ τήν ἑλληνική συνείδηση, πού παρέμει­νε ζωντανή καί ἔκανε ἀκόμη καί αὐτούς πού θά ἤθελαν νά τήν ἐξαφανίσουν καί νά ἀφομοιώσουν τούς φορεῖς της, τούς κατοίκους δηλαδή τῆς περιοχῆς, νά ὀνο­μά­ζουν τήν περιοχή «Ρουμλούκι», τόπο δηλαδή τῶν Ρωμηῶν, τῶν Ἑλλήνων.

Ἱστορία δέν ἀποτελοῦν μόνο τά γεγονότα, οἱ πόλεμοι, οἱ μάχες, οἱ διοικητικές περιφέρειες καί ἡ οἰ­κονομική ζωή. Ἀσφαλῶς ὅλα αὐτά εἶναι ἱστορία, ἀλλά μαζί μέ αὐτά ἱστορία εἶναι καί οἱ παραδόσεις καί τά ἔθιμα καί ὁ πολιτισμός, ἡ μου­σική καί οἱ χοροί ἑνός τόπου καί τῶν κατοίκων του, γιατί ὅλα αὐτά ἀντανακλοῦν καί ἐκφράζουν ὅσα ἔζησαν, ὅσα ἐπέτυχαν, ὅλα ἐκεῖνα γιά τά ὁποῖα ἀγωνίσθηκαν, ἀλλά καί ὅλα ὅσα ἐκφράζουν τά συναι­σθήματα τῶν ἀνθρώπων καί τίς ἐμπειρίες τῆς ζωῆς τους.

Καί ὅλα αὐτά τά κοινά βιώματα πού ἀποτελοῦν τήν ἱστορία, προσ­διορίζουν καί τά σύνορα ἑνός λαοῦ ἤ μιᾶς περιοχῆς, ἀλλά καί αὐτά μέ τή σειρά τους ἀποτελοῦν τήν ἱστο­ρία τους, ὅπως εὔστοχα διατυπώ­νε­ται στόν τίτλο τῆς Ἡμερίδας τοπικῆς ἱστορίας πού διοργάνωσε καί πραγματοποιεῖ σήμερα τό Πο­λι­τιστικό Πρόγραμμα καί ὁ Ὅμιλος «Τοπικῆς Ἱστορίας» τοῦ σχολείου σας, τοῦ Λυκείου Πλατέος-Κορυ­φῆς Ἠμαθίας.

Ἡ πρωτοβουλία αὐτή ἀλλά καί ἡ συστηματική ἐνασχόληση τῶν μα­θητῶν καί τῶν μαθητριῶν τοῦ σχολείου σας μέ τήν ἱστορία καί τόν πολιτισμό τοῦ Ρουμλουκιοῦ εἶναι ἰδιαίτερα ἀξιέπαινη, ὅπως ἀξιέπαινος εἶναι καί ὁ σκοπός της, ἡ ἀνάδειξη δηλαδή μέ κάθε τρόπο τῆς ἱστορίας καί τῆς πολιτιστικῆς κληρονομιᾶς, τήν ὁποία μᾶς δη­μι­ούργησαν καί μᾶς κληροδότησαν μέ κόπο καί θυσία οἱ πρόγονοί μας, πού ἀγωνίσθηκαν γιά νά διαφυ­λά­ξουν τήν ἑλληνικότητα αὐτοῦ τοῦ ὑπέροχου καί εὐλογημένου τόπου.

Συγχαίρω θερμότατα τούς μαθη­τές καί τίς μαθήτριες πού ἐργά­σθη­καν στό πλαίσιο τοῦ Πολιτιστικοῦ αὐτοῦ προγράμματος καί τοῦ Ὁμί­λου «Τοπικῆς Ἱστορίας» γιά τό ἔργο σας καί τήν προσπάθειά σας, ἀλλά καί τούς καθηγητές καί τίς καθηγήτριές σας πού σᾶς καθοδή­γησαν καί σᾶς συμπαραστάθηκαν στίς ἔρευνές σας.

Εὔχομαι ἐπιτυχία στήν Ἡμερίδα καί νά συνεχίσετε τήν προσπάθεια νά γνωρίζετε καί νά ἀναδεικνύετε τήν ἱστορία τοῦ τόπου σας.

ΓΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ