Πάνδημη υποδοχή της Παναγίας Σουμελά στη Χαλκίδα

Την Τετάρτη 7 Ιουνίου το εσπέρας πραγματοποιήθηκε στη Χαλκίδα πάνδημη υποδοχή της ιεράς και θαυματουργού εικόνος της Παναγίας Σουμελά που μετέφερε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων, συνοδευόμενος από τον Πρωτοσύγκελλο της Ιεράς Μητροπόλεως και Καθηγούμενο της Ιεράς Μονής Παναγίας Σουμελά Αρχιμ. Αθηναγόρα Μπίρδα, τον εφημέριο της Μονής Αρχιμ. Χριστόδουλο, τον Αρχιδιάκονο π. Παντελήμονα, τον μοναχό Γεράσιμο καθώς και μέλη του Δ.Σ. του Σωματείου «Παναγία Σουμελά», κατόπιν προσκλήσεως του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Χαλκίδος κ. Χρυσοστόμου.

Η υποδοχή έγινε έξω από την Ενορία Ευαγγελισμού της Θεοτόκου Χαλκίδος από τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Χαλκίδος κ. Χρυσόστομο, τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Ειρηνουπόλεως κ. Νίκανδρο, τον ευσεβή κλήρο, τους τοπικούς άρχοντες και τον πιστό λαό που κατέκλισε τους γύρω δρόμους.

Ακολούθησε πανηγυρικός Εσπερινός χοροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμονος, ο οποίος κήρυξε το θείο λόγο και συγχοροστατούντων του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ειρηνουπόλεως κ. Νίκανδρου και του Επιχώριου Μητροπολίτου κ. Χρυσοστόμου.

Στο τέλος του Εσπερινού ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Χαλκίδος κ. Χρυσόστομος προσεφώνησε τον Μητροπολίτη Βεροίας και την τιμία συνοδεία του και τον ευχαρίστησε για τον κόπο στον οποίο υπεβλήθη να μεταφέρει το ιερό Εικόνισμα από το θρονί του στο όρος Βέρμιο στη Χαλκίδα, τέλος κάλεσε τον Σεβασμιώτατο να κηρύξει το θείο λόγο.

Ομιλία Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Βεροίας:

Ἀνταποκρινόμενοι μέ πολλή χα­ρά στήν παράκληση τοῦ ποιμενάρ­χου σας καί πολύ ἀγαπητοῦ ἐν Χριστῷ ἀδελφοῦ, Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Χαλκίδος, Ἱστιαίας καί Βορείων Σποράδων κ. Χρυσο­στόμου, καί τοῦ ἱερατικῶς προϊ­στα­μένου τῆς ἐνορίας σας, τοῦ Εὐ­αγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου Κανή­θου Χαλκίδος, τοῦ π. Θεοφυλά­κτου, μεταφέραμε πρό ὀλίγου στήν πόλη καί τήν Ἱερά Μητρόπολή σας, μέ τή σύμφωνη γνώμη τοῦ Διοικη­τικοῦ Συμβουλίου τοῦ Σωματείου καί τοῦ Προσκυνήματος «Παναγία Σουμελᾶ» καί μέ τήν εὐκαιρία τοῦ ἑορτασμοῦ τῆς ἐπε­τείου τοῦ ἱεροῦ αὐτοῦ ναοῦ, τήν ἱστορική καί θαυματουργό εἰκόνα τῆς Πανα­γίας τῆς Σουμελιώτισσας, τῆς προ­στάτιδος καί ἐφόρου τοῦ Ποντια­κοῦ Ἑλληνι­σμοῦ.

Μέ πολλή συγκίνηση γίναμε καί ἐμεῖς μάρτυρες τῆς ἀγάπης καί τῆς εὐλαβείας τοῦ εὐσεβοῦς λαοῦ τῆς Χαλκίδος πρός τήν Ὑπεραγία Θεο­τόκο καί εἴδαμε τόν σεβασμό σας νά ἀποτυπώνεται στά πρόσωπά σας, καθώς βλέπατε τήν χαριτό­βρυ­τη εἰκόνα τῆς Παναγίας μητέ­ρας μας νά περνᾶ ἀνάμεσά σας καί νά στέκετε τώρα στή θέση της, στό κέντρο τοῦ ἱεροῦ αὐτοῦ ναοῦ, τοῦ ἀφιερωμένου στόν Εὐαγγελισμό της, καί νά σᾶς ἀγκαλιάζει ὅλους μέ τή μητρική της στοργή καί ἀγάπη· ἀλλά καί ὅλους ἐσᾶς νά τήν ἀτενίζετε μέ ἐμπιστοσύνη καί εὐγνω­μοσύνη καί νά τήν ἀσπάζεσθε μέ ἄπειρο σεβασμό.

Καί εἶναι φυσικό αὐτό, γιατί ἡ ἀγάπη τῆς Παναγίας μας εἶναι τόσο μεγάλη γιά μᾶς τούς ἀνθρώπους, τόσο μεγάλη γιά κάθε ἕναν πού τήν ἐμπιστεύεται καί προστρέχει στή βοήθειά της, ὥστε ὑπερβαίνει, θά μπορούσαμε νά ποῦμε, ἀκόμη καί τήν ἀγάπη τῆς φυσικῆς μας μητέ­ρας. Γιατί ἡ Ὑπεραγία Θεοτόκος δέεται νύκτα καί ἡμέρα στόν Υἱό της, τόν Κύριο ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστό, γιά χάρη μας· μεσιτεύει γιά μᾶς, μεταφέροντάς του τά αἰτήματά μας ἀλλά καί ἱκετεύοντάς τον γιά τήν ἀπαλλαγή μας ἀπό κάθε κακό καί γιά τή σωτηρία μας.

Καί δέν μεσιτεύει μόνο στόν οὐρα­νό, ἀλλά μᾶς συμπαρίσταται καί ἐδῶ στή γῆ διά τῶν θαυμα­τουρ­γῶν εἰκόνων της καί τῶν θεο­μητορικῶν σεβασμάτων της, πού δέν ἔπαυσαν ποτέ νά ἀποτελοῦν γιά τούς εὐσεβεῖς πιστούς ἀκένωτη πηγή ἰαμάτων καί θαυμάτων, δο­χεῖα ἀπείρων χαρισμάτων, σκέπη καί προστασία ἀπό κάθε ἐπίβουλο ἐχθρό καί πολέμιο, ὁρατό καί ἀόρατο.

Τό ἔζησε καί τό ζεῖ αὐτό ὁ Πο­ντιακός Ἑλληνισμός, τοῦ ὁποίου προστάτις καί ἔφορος εἶναι μέ δική της ἐπιλογή ἡ Κυρία Θεοτόκος. Διότι Ἐκείνη ἔστειλε τήν ἱερά εἰκό­να της, ἔργο κατά τήν παράδοση τοῦ εὐαγγελιστοῦ Λουκᾶ, ἀπό τήν Ἀθήνα, ὅπου φυλασσόταν γιά τρεῖς περίπου αἰῶνες, στό ὄρος Μελᾶ τοῦ Πόντου, καί ὁδήγησε στή συνέχεια τά βήματα τῶν ὁσίων Βαρνάβα καί Σωφρονίου, γιά νά ἱδρύσουν ἐκεῖ, στόν μακρινό Πόντο, τό ἱερό κατοι­κητήριό της, τή Μονή τῆς Πανα­γίας τῆς Σουμελᾶ, ἡ ὁποία ἐπρό­κειτο νά ἀναδειχθεῖ καί νά παρα­μείνει γιά 17 σχεδόν αἰῶνες τό σημεῖο ἀναφορᾶς ὅλων τῶν Πο­ντίων, ἡ καταφυγή καί ἡ προστα­σία τους στίς δύσκολες ὧρες τῆς πολυτάραχης ἱστορικῆς τους δια­δρο­μῆς, ἀλλά καί Ἐκείνη πού τούς κρατοῦσε ἑνωμένους καί τούς βοηθοῦσε νά διατηροῦν τήν πίστη τους, τήν ἐθνική τους ταυτότητα, τίς παραδόσεις, τά ἤθη καί τά ἔθιμά τους.

Καί ὅταν οἱ συνθῆκες μεταβλήθη­καν, ὅταν μετά τίς ταλαιπωρίες, τά βασανιστήρια καί τίς ἐξορίες πού ὑπέμειναν ἀναγκάστηκαν οἱ πρόγο­νοί μας νά ἐγκαταλείψουν τήν πατρίδα τους, τόν Πόντο, καί νά πάρουν τόν δρόμο τῆς προσφυ­γιᾶς, ξερριζωμένοι μέ ἄδικο καί σκληρό τρόπο, ἡ προστάτιδά τους Παναγία δέν τούς ἐγκατέλειψε. Οἰκονόμησε τόν τρόπο γιά νά ἔρθει ἡ σεπτή καί θαυματουργή εἰκόνα της ἀπό τό ἱστορικό μοναστήρι τοῦ Πόντου στήν Ἠμαθία, ὅπου οἱ νέοι εὐλαβεῖς κτίτορες ἔκτισαν στίς πλαγιές τοῦ Βερμίου τό νέο κατοι­κητήριό της, τό νέο θρονί τῆς Πανα­γίας τῆς Σουμελᾶ, γιά νά συνε­χίσουν νά τήν ἔχουν προστα­σία καί σκέπη στή ζωή τους, γιά νά συνεχίσει νά τούς ἑνώνει καί νά τούς ἐνισχύει, ὥστε νά μήν ξε­χνοῦν ὅσα οἱ πατέρες καί οἱ μη­τέρες τους ἄφησαν πίσω καί νά θυμοῦνται πάντοτε τήν καταγωγή καί τήν ἱστορία τους, ὅπως τήν θυ­μοῦνται ὅλοι οἱ πρόσφυγες, ὅπως τήν θυμοῦνται καί οἱ κάτοικοι τῆς γειτονικῆς Νέας Ἀρτάκης, οἱ ὁποῖοι δέν ξεχνοῦν καί τήν ἔφορό τους, τήν Παναγία τή Φανερωμέ­νη, πού τούς ἐπιβλέπει καί τούς προστατεύει ἀπό τόν πάνσεπτο Πατριαρχικό ναό τοῦ Φαναρίου.

Γνωρίζοντας, λοιπόν, καί τή δική σας εὐλάβεια καί ἀγάπη πρός τήν Παναγία Μητέρα τοῦ Κυρίου μας καί μητέρα ὅλων μας, ἀλλά καί τοῦ προϊσταμένου τοῦ ἱεροῦ σας ναοῦ καί τοῦ Σεβασμιωτάτου Ποιμε­νάρ­χου σας καί τοῦ συγχοροστα­τοῦ­ντος Σεβασμιωτάτου Ἁγίου Εἰρη­νου­πόλεως κ. Νικάνδρου, μεταφέ­ραμε ἀπόψε τή σεπτή καί θαυμα­τουργή εἰκόνα τῆς Παναγίας ἀπό τό Πανελλήνιο Ἱερό Προσκύνημα τῆς Παναγίας Σουμελᾶ γιά νά λά­βετε καί σεῖς τήν εὐλογία καί τή χάρη της.

Εἴμεθα εὐγνώμονες, Σεβασμιώτα­τε Ἅγιε Χαλκίδος, Ἱστιαίας καί Βο­ρείων Σποράδων κ. Χρυσόστομε καί πολυσέβαστε Ἅγιε Ἀδελφέ, γιά τήν πρόσκλησή σας καί συγκι­νημένοι γιά τήν ὑποδοχή τήν ὁποία ἐπεφύλαξε στήν ἱερά καί θαυματουργό εἰκόνα ὁ κλῆρος καί ὁ λαός τῆς Ἱερᾶς σας Μητροπό­λε­ως, καί εὐχόμεθα ταπεινά ἡ χάρη τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου τῆς Σου­μελιωτίσσης, τήν ὁποία τιμήσατε καί σεῖς μέ τήν παρουσία σας στήν πανήγυρή της κατά τό παρελθόν ἔτος καί ἄλλες φορές, νά σᾶς ἐνισχύει στή θεοφιλῆ ποιμαντορία σας καί νά εὐλογεῖ τόν εὐσεβῆ κλῆρο καί τόν πιστό λαό τῆς θεοσώστου καί ἁγιοφρου­ρήτου ἐπαρχίας σας.

ΓΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ