Μητροπολίτης Βεροίας: «Ὁ ἀγώνας προϋπόθεση γιά τή θεία Εὐχαριστία». (ΒΙΝΤΕΟ)    

Το απόγευμα της Πέμπτης, 8ης Φεβρουαρίου, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων στη σειρά των διαδικτυακών εκπομπών «Επισκοπικός Λόγος» ανέπτυξε το θέμα: «Ὁ ἀγώνας προϋπόθεση γιά τή θεία Εὐχαριστία».

Ο διαδικτυακός «Επισκοπικός Λόγος» μεταδίδεται κάθε Πέμπτη στις 7:00 μ.μ. στην ιστοσελίδα της Ιεράς Μητροπόλεως, στην αντίστοιχη σελίδα στο Facebook, στο κανάλι στο Youtube καθώς και στον ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως μας «Παύλειος Λόγος 90.2 FM».

Στη διαδικτυακή ομιλία του, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Παντελεήμων, ανέφερε μεταξύ πολλών άλλων: Σέ προηγούμενη ὁμιλία εἴχαμε πεῖ ὅτι, σύμφωνα μέ ὅσα γράφει ὁ ἅγιος Νικόλαος ὁ Καβάσιλας στό ἔργο του «Περί τῆς ἐν Χριστῷ ζωῆς», ἐνῶ γιά τή μετοχή στό ἱερό μυστήριο τοῦ θείου βαπτίσματος καί τοῦ χρίσματος ὁ ἄνθρωπος δέν χρειάζεται νά κάνει κάποια προσπάθεια ἤ νά συνεισφέρει κάτι ἐξ ἰδίων, τό μυστήριο τῆς θείας Εὐχαριστίας εἶναι τό μόνο, στό ὁποῖο καλούμεθα νά συνεισφέρουμε τή δική μας προσπάθεια καί τόν δικό μας ἀγώνα.

Σχετικά, λοιπόν, μέ τούς κόπους πού ἀπαιτεῖ ἡ θεία Εὐχαριστία, γράφει ὁ ἱερός Πατήρ, μποροῦμε νά ποῦμε τό ἑξῆς:

Ἐπειδή τό βάπτισμα μᾶς δέχθηκε πρίν νά συγκροτηθοῦμε καί λάβουμε τή δύναμη πού μᾶς ὠθεῖ πρός τό καλό, ἦταν φυσικό νά μᾶς χορηγεῖ τά πάντα δωρεάν καί νά μήν ἀπαιτεῖ ἀπό ἐμᾶς τίποτε, ἀφοῦ τίποτε δέν μπορούσαμε νά προσφέρουμε. Ὁ Χριστός, δηλαδή, μᾶς προσφέρει τή χάρη τοῦ ἁγίου βαπτίσματος καί τήν ἀναγέννηση πού ἐπιτελεῖ τό ἱερό αὐτό μυστήριο στήν ψυχή μας ἐντελῶς δωρεάν. Δέν ὑπάρχει καμία προϋπόθεση γιά νά βαπτισθοῦμε, ἐφόσον τό βάπτισμα εἶναι βάπτισμα καθάρσεως καί ἀφέσεως τῶν ἁμαρτιῶν καί πνευματικῆς ἀναγεννήσεως.

Ἀπό τήν ἡμέρα ὅμως πού λάβαμε μέ τό ἅγιο βάπτισμα καί τό χρίσμα τή χάρη τοῦ Θεοῦ καί τίς δωρεές τοῦ ἁγίου Πνεύματος, ἔχουμε λάβει καί τή δυνατότητα καί τά πνευματικά ὅπλα γιά νά ἀγωνιζόμεθα καί νά ἀντιπαλαίουμε τό κακό καί τήν ἁμαρτία καί νά ἀποκρούουμε τίς ἐπιθέσεις τοῦ πονηροῦ, προστατεύοντας τόν ἑαυτό μας ἀπό τήν πτώση στήν ἁμαρτία.

Στήν περίπτωση ἑπομένως τοῦ μυστηρίου τῆς θείας Εὐχαριστίας, ἐπειδή τό ἱερό αὐτό Δεῖπνο μᾶς παρατίθεται, ἀφοῦ ἐμεῖς λάβαμε ὕπαρξη καί ζωή καί μποροῦμε νά εἴμαστε ἐπαρκεῖς γιά τόν ἑαυτό μας, ὁ Χριστός μᾶς ἀφήνει νά χρησιμοποιοῦμε τή δύναμη καί τά ὅπλα πού μᾶς δόθηκαν καί νά ἐπιζητοῦμε τό ἀγαθό μέ τή δική μας θέληση καί προαίρεση, καί ὄχι πλέον προσαγόμενοι καί ὁδηγούμενοι ἀπό ἄλλους σέ αὐτό, ἀφοῦ, ὅπως εἴπαμε, ἔχουμε πλέον τή δυνατότητα νά τρέχουμε.

Τό γεγονός ὅτι εἶναι δικό μας χρέος νά σπεύδουμε πρός τό μυστήριο τῆς θείας Εὐχαριστίας, προετοιμαζόμενοι κατάλληλα, ἐξηγεῖ καί τόν λόγο γιά τόν ὁποῖο ὁ Χριστός ἔθεσε μέ τό μυστήριο τοῦ βαπτίσματος στή διάθεσή μας ὅλα τά μέσα πού χρειαζόμαστε γιά νά ἀγωνισθοῦμε πνευματικά. Γιατί τί νόημα θά εἶχε νά φροντίσουμε νά λάβουμε ὅσα δέν θά μᾶς χρειάζονταν; Ἤ ποιόν λόγο ἔχει νά ἐνισχύει κανείς καί νά ὁπλίζει ἐκεῖνον πού πρόκειται νά κοιμᾶται στό σπίτι του καί δέν κινδυνεύει ἀπό τίποτε;

Διότι, ἄν δέν χρειαζόταν νά ἀγωνισθοῦμε καί νά κοπιάσουμε, ὅταν θέλουμε νά καθαρθοῦμε, δέν ξέρω, γράφει ὁ ἅγιος Νικόλαος, πότε θά μπορούσαμε νά φανοῦμε χρήσιμοι καί νά κάνουμε κάτι καλό ἐμεῖς γιά τόν ἑαυτό μας.

Αὐτόν τόν ἀγώνα καί αὐτήν τήν προετοιμασία ζητᾶ ἀπό ὅλους μας ὁ Χριστός γιά νά συμμετάσχουμε στό μέγα μυστήριο τῆς θείας Εὑχαριστίας, προκειμένου νά ἑνωνόμαστε μαζί του καί νά κοινωνοῦμε τό πανάχραντο Σῶμα του καί τό τίμιο Αἷμα του «εἰς ἐφόδιον ζωῆς αἰωνίου». Καί ἀξίζει νά τόν κάνουμε γιά νά ἀξιωθοῦμε καί ἐμεῖς γίνουμε κληρονόμοι τῆς μεγάλης αὐτῆς δωρεᾶς πού μᾶς ὑπόσχεται ὁ Χριστός.