Μητροπολίτης Βεροίας: «Πῶς συντελεῖ στήν ἐν Χριστῷ ζωή τό μυστήριο τοῦ Χρίσματος». (ΒΙΝΤΕΟ)     

Το απόγευμα της Πέμπτης, 21ης Δεκεμβρίου, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων στη σειρά των διαδικτυακών εκπομπών «Επισκοπικός Λόγος» ανέπτυξε το θέμα: «Ἀγάπη καί χαρά: καρποί τῆς αἰσθήσεως τοῦ Θεοῦ».

Ο διαδικτυακός «Επισκοπικός Λόγος» μεταδίδεται κάθε Πέμπτη στις 7:00 μ.μ. στην ιστοσελίδα της Ιεράς Μητροπόλεως, στην αντίστοιχη σελίδα στο Facebook, στο κανάλι στο Youtube καθώς και στον ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως μας «Παύλειος Λόγος 90.2 FM».

Στη διαδικτυακή ομιλία του, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Παντελεήμων, ανέφερε μεταξύ πολλών άλλων: Μετά τήν πνευματική μας γέννηση καί συγκρότηση ἡ ὁποία συντελεῖται μέ τό ἅγιο βάπτισμα ἀπομένει νά ἀποκτήσουμε καί τήν ἐνέργεια πού ταιριάζει σέ μία τέτοια γέννηση. Αὐτήν ἀκριβῶς τήν ἐνέργεια, γράφει ὁ ἅγιος Νικόλαος ὁ Καβάσιλας, μᾶς προσφέρει ἡ Ἐκκλησία μας μέ τό ἱερό μυστήριο τοῦ Χρίσματος, τό ὁποῖο ἐνεργοποιεῖ μέσα μας τίς ἐνέργειες τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. Στόν ἕναν ἄνθρωπο ἐνεργοποιεῖ τήν μία, στόν ἄλλον τήν ἄλλη, σέ ἄλλον περισσότερες, ἀνάλογα μέ τήν προετοιμασία καί τήν κατάσταση τοῦ κάθε ἀνθρώπου.

Πραγματοποιεῖται, λοιπόν, στίς ἡμέρες μας μέ τό ἱερό μυστήριο τοῦ Χρίσματος αὐτό πού γινόταν κατά τά πρῶτα χριστιανικά χρόνια στούς βαπτιζομένους «διά τῆς ἐπιθέσεως τῶν χειρῶν τῶν ἀποστόλων». Τότε οἱ Ἀπόστολοι «ἐπετίθουν τάς χεῖρας ἐπί τούς βαπτιζομένους» καί μέ τόν τρόπο αὐτό τούς μετέδιδαν τή χάρη τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. Σήμερα ἡ χάρη αὐτή μεταδίδεται μέ τό ἅγιο Χρίσμα, καί σέ ὅσους χρίονται ἐπιδημεῖ ὁ Παράκλητος, τό Πανάγιο Πνεῦμα.

Αὐτό ἀποδεικνύεται καί ἀπό τή συνήθεια πού ἐπικρατοῦσε τήν παλαιά ἐποχή. Σύμφωνα μέ τόν παλαιό νόμο ὅσοι ἐπρόκειτο νά ἀναδειχθοῦν ἱερεῖς ἀλλά καί βασιλεῖς ἐχρίοντο. Ἀργότερα ὅμως ἡ Ἐκκλησία ὅρισε οἱ βασιλεῖς νά ἀναδεικνύονται μέ τήν χρίση, οἱ ἱερεῖς ὅμως μέ τήν ἐπίθεση τῶν χειρῶν τοῦ ἐπισκόπου καί τήν ἐπίκληση τῆς χάριτος τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. Αὐτό δείχνει ὅτι καί ἡ χρίση καί ἡ ἐπίθεση τῶν χειρῶν, δηλαδή ἡ χειροτονία, ἔχουν τό ἴδιο ἀποτέλεσμα καί τήν ἴδια δύναμη.

Ἐξάλλου, ἡ χειροτονία καί τό χρίσμα σχετίζονται καί ὡς πρός τά ὀνόματα, γιατί ἡ χειροτονία ὀνομάζεται καί χρίση, ἐνῶ τό χρίσμα ὀνομάζεται καί κοινωνία τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. Οἱ ἱερεῖς ἀποκαλοῦν τή χειροτονία χρίση, ἐνῶ κατά τήν ἀκολουθία τοῦ ἱεροῦ μυστηρίου τοῦ Χρίσματος εὔχονται νά γίνουν οἱ χριόμενοι κοινωνοί τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. Καί γιά νά γίνει καί στούς χριόμενους ἀλλά καί σέ ὅλους τούς παρευρισκομένους στό ἱερό μυστήριο κατανοητό τί ἀκριβῶς εἶναι τό χρίσμα, τό ὀνομάζουν «Σφραγίδα δωρεᾶς Πνεύματος Ἁγίου». Αὐτή τή φράση ἐκφωνεῖ ὁ ἱερέας, ὅταν χρίει τόν βαπισθέντα στά διάφορα σημεῖα τοῦ σώματός του, ὅπως ὁρίζεται ἀπό τό τελετουργικό τοῦ ἱεροῦ μυστηρίου.

Τό ἔργο βέβαια κάθε μυστηρίου εἶναι διαφορετικό. Ἡ μετάδοση ὅμως τοῦ Ἁγίου Πνεύματος καί τῶν χαρισμάτων του εἶναι ἔργο τοῦ χρίσματος. Γι᾽ αὐτό, ἄν κάποιος παρουσιάσει ἕνα πνευματικό χάρισμα ὄχι κατά τήν τέλεση τοῦ μυστηρίου ἀλλά πολύ ἀργότερα, δέν πρέπει νά ἀγνοοῦμε πώς αἰτία καί πηγή τοῦ χαρίσματος αὐτοῦ εἶναι τό μυστήριο τοῦ χρίσματος. Καί τό φῶς ἄλλωστε τοῦ βαπτίσματος εἰσέρχεται στίς ψυχές τῶν βαπτιζομένων μόλις βαπτισθοῦν, ἀλλά ἐκείνη τή στιγμή δέν εἶναι σέ ὅλους αἰσθητό. Ἀποκαλύπτεται σέ κάποιους ἀγωνιζομένους ὕστερα ἀπό χρόνια, ὅταν καθαρίσουν τά μάτια τῆς ψυχῆς τους μέ πολλούς ἱδρῶτες καί κόπους καί μέ τήν ἀγάπη τους πρός τόν Χριστό.

Ἐπειδή ὅμως δέν μπορεῖ νά ἐξαντληθεῖ σέ ὅσα εἴπαμε μέχρι τώρα ἡ σημασία καί ὁ ρόλος τοῦ μυστηρίου τοῦ χρίσματος στήν ἐν Χριστῷ ζωή μας, θά συνεχίσουμε στήν ἑπόμενη ὁμιλία μας, παρακολουθώντας τόν λόγο τοῦ ἁγίου Νικολάου τοῦ Καβάσιλα.