Μητροπολίτης Βεροίας: «Πῶς λειτουργεῖ τό βάπτισμα στόν ἄνθρωπο;». (ΒΙΝΤΕΟ) 

Το απόγευμα της Πέμπτης, 18ης Ιανουαρίου, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων στη σειρά των διαδικτυακών εκπομπών «Επισκοπικός Λόγος» ανέπτυξε το θέμα: «Πῶς λειτουργεῖ τό βάπτισμα στόν ἄνθρωπο;»

Ο διαδικτυακός «Επισκοπικός Λόγος» μεταδίδεται κάθε Πέμπτη στις 7:00 μ.μ. στην ιστοσελίδα της Ιεράς Μητροπόλεως, στην αντίστοιχη σελίδα στο Facebook, στο κανάλι στο Youtube καθώς και στον ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως μας «Παύλειος Λόγος 90.2 FM».

Στη διαδικτυακή ομιλία του, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Παντελεήμων, ανέφερε μεταξύ πολλών άλλων: Πρίν ἀπό λίγες ἡμέρες ἑορτάσαμε τή Βάπτιση τοῦ Κυρίου μας ἀπό τόν τίμιο Πρόδρομο καί εἴδαμε τόν Κύριό μας νά ταπεινώνεται γιά ἀκόμη μία φορά ἐνώπιον τοῦ δούλου του καί νά ἀπαντᾶ στόν δισταγμό τοῦ ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Προδρόμου λέγοντας: «ἄφες ἄρτι οὕτω γάρ πρέπον ἐστιν ἡμῖν πληρῶσαι πᾶσαν δικαιοσύνην».

Ἀφοῦ, λοιπόν, γράφει ὁ ἅγιος Νικόλαος ὁ Καβάσιλας, δέν μπορούσαμε νά κατορθώσουμε τή δικαιοσύνη μόνοι μας καί μέ τά ἔργα μας, ὁ ἴδιος ὁ Χριστός ἔγινε γιά χάρη μας «δικαιοσύνη ἀπό Θεοῦ καί ἁγιασμός καί ἀπολύτρωσις». Διέλυσε «τήν ἔχθραν ἐν τῇ σαρκί αὐτοῦ» καί συμφιλίωσε τόν Θεό μέ τούς ἀνθρώπους. Δέν συμφιλίωσε ὁ Χριστός ὅμως τόν Θεό γενικά μέ τήν ἀνθρώπινη φύση, οὔτε τόν συμφιλίωσε μόνον τότε, ἀλλά ἡ συμφιλίωση αὐτή γίνεται συνέχεια καί μέ τόν κάθε ἄνθρωπο ξεχωριστά.

Αὐτή, λοιπόν, τήν προσωπική συμφιλίωση τοῦ Θεοῦ μέ τόν κάθε ἄνθρωπο πού πιστεύει στόν μονογενῆ Υἱό καί Λόγο τοῦ Θεοῦ τονίζει καί ἡ φωνή τοῦ Θεοῦ ἡ ὁποία ἀκούεται κατά τή βάπτιση τοῦ Κυρίου μας, ἀλλά καί ἡ παρουσία τοῦ ἁγίου Πνεύματος πού ἐμφανίζεται «ἐν εἴδει περιστερᾶς».

Πῶς ἀκριβῶς λειτουργεῖ ὅμως αὐτό τό βάπτισμα στόν ἄνθρωπο; Ἄς ἀκούσουμε τί γράφει σχετικά ὁ ἅγιος Νικόλαος Καβάσιλας.

Ὁ Δεσπότης Χριστός, γράφει ὁ ἅγιος Νικόλαος, μᾶς ἔδωσε μέ τόν θάνατό του τήν ἐξουσία νά θανατώσουμε τήν ἁμαρτία, ἐνῶ μέ τήν ἀνάστασή του μᾶς κατέστησε κληρονόμους τῆς καινῆς ζωῆς. Ὁ θάνατος τοῦ Χριστοῦ, ὡς πραγματικός θάνατος, θανατώνει τή ζωή τῆς ἁμαρτίας καί ὡς θυσία μᾶς ἀπαλλάσσει ἀπό τήν εὐθύνη τῶν ἁμαρτημάτων, γιά τά ὁποῖα ὅλοι μας ἤμασταν ὑπόλογοι ἐξαιτίας τῶν πονηρῶν μας πράξεων.

Ἔτσι, λοιπόν, τό λουτρό τοῦ ἁγίου βαπτίσματος μᾶς καθαίρει ἀπό κάθε ἁμαρτωλή συνήθεια καί ἐνέργεια, ἐπειδή μᾶς κάνει κοινωνούς τοῦ ζωοποιοῦ θανάτου τοῦ Χριστοῦ. Ἐπειδή ὅμως μέ τό λουτρό αὐτό μετέχουμε καί στήν ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ, ὁ Χριστός μᾶς χαρίζει καινούργια ζωή, πλάθει τά μέλη μας καί βάζει μέσα μας τίς δυνάμεις πού θά χρειασθοῦμε, ὅταν θά φθάσουμε στή μέλλουσα ζωή.

Γι᾽ αὐτό καί, ὅταν βαπτίζομεθα, ἐλευθερωνόμεθα ἀμέσως ἀπό τά ἐγκλήματά μας καί λαμβάνουμε ἀμέσως τήν ὑγεία μας. Μάλιστα, ἐπειδή τό βάπτισμα εἶναι ἀποκλειστικά ἔργο τοῦ Θεοῦ, ὁ ὁποῖος δέν ἐξαρτᾶται καί δέν ὑπόκειται στόν χρόνο καί, ἐπιπλέον, ἐπειδή δέν εὐεργετεῖ τώρα τό ἀνθρώπινο γένος, γιά νά ἔχει ἀνάγκη ἀπό τόν χρόνο, ἀλλά τό ἔχει εὐεργετήσει ἤδη, δέν χρειάζεται νά μεσολαβήσει κάποιο χρονικό διάστημα γιά νά λάβουμε τήν ὠφέλεια τοῦ βαπτίσματος καί γιά νά προκύψουν οἱ εὐεργεσίες τοῦ ἱεροῦ μυστηρίου.

Τί σημαίνει αὐτό; Σημαίνει ὅτι μπορεῖ ἐμεῖς νά βαπτιζόμεθα σήμερα γιά νά λάβουμε τήν κάθαρση καί τήν ἀπαλλαγή ἀπό τήν ἁμαρτία, ἡ ὁποία εἶναι δωρεά τοῦ ἱεροῦ μυστηρίου, ἀλλά ὁ Χριστός, ὁ ὁποῖος διά τῆς δικῆς του ζωῆς καί θυσίας μᾶς χαρίζει αὐτή τή δωρεά, δέν τιμωρεῖται τώρα γιά τίς ἁμαρτίες μας, οὔτε παρασκευάζεται τώρα τό φάρμακο, οὔτε πλάθει τώρα νέα μέλη, οὔτε μᾶς δίνει τώρα τίς νέες δυνάμεις, ἀλλά καί τά μέλη τά ἔχει πλάσει καί τίς δυνάμεις τίς ἔχει βάλει μέσα μας καί τό φάρμακο τό ἔχει παρασκευάσει καί ὅλα αὐτά ἐνεργοῦν σέ ἐμᾶς ἄμεσα καί χωρίς νά χρειάζεται νά περιμένουμε. Διότι, ἀπό τή στιγμή πού ὁ Χριστός ἀνέβηκε στόν Σταυρό καί ἀπέθανε καί ἀναστήθηκε, ἀποκαταστάθηκε ἡ ἐλευθερία τῶν ἀνθρώπων, συγκροτήθηκε ἡ μορφή καί τό κάλλος τους καί πλάσθηκαν τά νέα μέλη.

Ἔτσι, λοιπόν, λειτουργεῖ τό ἅγιο βάπτισμα καί ὄχι μόνο ἀπαλλάσσει τόν ἄνθρωπο ἀπό τόν θάνατο καί τήν ἁμαρτία, ἀλλά τοῦ προσφέρει ἄμεσα καί τή νέα ζωή.