Με λαμπρότητα η υποδοχή της Τιμίας Κάρα του Αγίου Παντελεήμονος στην Ι. Μ. Παναγίας Δοβρά

Το εσπέρας της Παρασκευής, 26ης Μαΐου, στον αύλειο χώρο του Ιερού Ναού του Αγίου Λουκά του Ιατρού στην Ιερά Μονή Παναγίας Δοβρά Βεροίας πραγματοποιήθηκε με λαμπρότητα η υποδοχή της Τιμίας Κάρας του Αγίου Παντελεήμονος του Ιαματικού, η έλευση της οποίας σήμανε την έναρξη της «5ης Ιατρικής Εβδομάδος του Αγίου Λουκά του Ιατρού» και των «ΚΘ’ Παυλείων».

Η Αποστολική Μητρόπολη της Βεροίας θα φιλοξενήσει τον Ιαματικό Άγιο Παντελεήμονα μέχρι το εσπέρας της Δευτέρας, 29ης Μαίου, ημέρα εορτής της Μετακομιδής των Ιερών Λειψάνων του Αγίου Λουκά του Ιατρού από τη Συμφερούπολη της Κριμαίας στην Ιερά Μονή Παναγίας Δοβρά, προκειμένου οι ευλαβείς προσκυνητές να λάβουν τη χάρη και την ευλογία των δύο Αγίων Ιατρών.

Την Τιμία Κάρα κόμισε από την Ιερά Μονή Παναχράντου Άνδρου, όπου φυλάσσεται, ο Καθηγούμενος της Ιεράς Μονής Γέροντας Ευδόκιμος και την υποδέχθηκε ο Ποιμενάρχης μας, Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων, παρουσία κληρικών, μοναχών, τοπικών πολιτικών αρχών και ευλαβών προσκυνητών.

Στη συνέχεια τελέστηκε Αρχιερατικός Εσπερινός χοροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας κ. Παντελεήμονος, ο οποίος στο τέλος κήρυξε την έναρξη της 5ης Ιατρικής Εβδομάδος του Αγίου Λουκά του Ιατρού, ενώ δεν παρέλειψε να εκφράσει τις θερμές του ευχαριστίες προς τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Σύρου κ. Δωρόθεο και προς τον Γέροντα Ευδόκιμο, αναφέροντας μεταξύ άλλων: Μέ μεγάλη συγκίνηση καί κατά­νυξη ὑποδεχθήκαμε πρίν ἀπό λίγο, ὁ εὐσεβής κλῆρος καί ὁ πιστός λαός τῆς Ἠμαθίας, μαζί μέ τούς πατέρες τῆς Ἱερᾶς Μονῆς τῆς Παναγίας Δοβρᾶ, τή σεπτή καί θαυματουργό κάρα τοῦ ἁγίου μεγαλομάρτυρος καί ἰαματικοῦ Παντελεήμονος.

Εἶναι ἡ δεύτερη φορά κατά τήν ὁποία ἔχουμε τή μεγάλη εὐλογία νά ὑποδεχόμαστε στήν Ἱερά μας Μητρόπολη τήν τίμια καί χαρι­τόβρυτο κάρα τοῦ προσφιλεστάτου σέ ὅλον τόν Ὀρθόδοξο κόσμο καί ὄχι μόνο ἁγίου ἐνδόξου μεγαλο­μάρ­τυ­ρος Παντελεήμονος. Καί γι᾽ αὐτό εἴμεθα ὑπόχρεοι καί βαθύτα­τα εὐγνώμονες τῆς ἀγάπης του στόν πολυσέβαστο καί πολύ ἀγα­πητό μας Καθηγούμενο τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Παναχράντου, πανοσιολο­γιώ­τατο ἀρχιμανδρίτη π. Εὐδόκι­μο, ὁ ὁποῖος μέ πολλή καλωσύνη καί ἀγάπη, παρά τά 90 χρόνια του, ἀνταποκρίθηκε καί αὐτή τή φορά στήν καρδιακή παρά­κλη­σή μας, καί μᾶς χαρίζει τή μεγάλη εὐλογία νά προσκυνήσουμε καί νά ἀσπασθοῦμε τήν τιμία κάρα τοῦ θαυ­ματουργοῦ ἁγίου μας καί νά λάβουμε χάρη ἀπό τή θεία χάρη πού ἐνοικεῖ στό σεπτό καί ἱερό λεί­ψανό του.

Καί ἐάν πρίν ἀπό πέντε χρόνια εἴ­χαμε τή μεγάλη χαρά νά ἀπολαύ­σου­με αὐτή τήν εὐλογία κατά τήν ἔναρξη τῶν ἑορταστικῶν ἐκδηλώ­σεων τῶν ΚΕ´ Παυλείων, φέτος ἔχουμε τή χαρά νά τήν ὑποδε­χό­μαστε μέ τήν εὐκαιρία τῆς ἐνάρ­ξεως τῆς Ε´ Ἰατρικῆς Ἑβδομάδος, τήν ὁποία ὀργανώνει ἡ Ἱερά Μη­τρό­πολή μας στό πλαίσιο τῶν Παυ­λείων πρός τιμήν τοῦ ἁγίου Λουκᾶ, ἀρχιεπισκόπου Συμφερουπόλεως, τοῦ ἰατροῦ καί θαυματουργοῦ, καί νά τήν ἔχουμε ἀνάμεσά μας καί κατά τήν πανήγυρη τῆς Μονῆς μας γιά τή μετακομιδή τοῦ ἱεροῦ λει­ψάνου τοῦ ἁγίου Λουκᾶ πρίν ἀπό 17 χρόνια, πρός εὐλογία ὅλων τῶν εὐσεβῶν προσκυνητῶν.

Ἔτσι ἀπό ἀπόψε ἔχουμε διπλῆ τή χάρη καί διπλῆ τήν εὐλογία, διότι μαζί μέ τό ἱερό λείψανο τοῦ νέου ἰατροῦ καί θαυματουργοῦ, τοῦ ἁγίου Λουκᾶ, ἔχουμε καί τή σεπτή καί θαυματουργό κάρα καί τοῦ ἁγίου μεγαλομάρτυρος καί ἰαμα­τι­κοῦ Παντελεήμονος.

Ὁ ἅγιος Παντελεήμων δέν ἦταν καί δέν εἶναι μόνο θαυματουργός μέ τή χάρη τοῦ Θεοῦ, ἀλλά ἦταν κατά τήν ἐπίγεια ζωή του καί ἕνας ἄριστος ἰατρός, ὅπως καί ὁ ἅγιος Λουκᾶς, καί μάλιστα ἦταν προσω­πικός ἰατρός τοῦ Ρωμαίου αὐτο­κρά­­τορος. Ὅμως αὐτό δέν τόν ἐμπόδισε νά δεχθεῖ τήν κλήση τοῦ Χριστοῦ καί ἀπαρνούμενος τήν πατρική δυσσέβεια, τά εἴδωλα δη­λαδή στά ὁποῖα πίστευε ὁ πατέ­ρας του, νά ἀγαπήσει, ὅπως ψάλλει καί ὁ ἱερός ὑμνογράφος, «τήν μη­τρι­κήν εὐσέβειαν» καί νά ἀκο­λου­θή­σει τόν Χριστό, τόν ὁποῖο πί­στευε καί ἡ εὐσεβής του μητέρα του, ἡ ἁγία Εὐβούλη.

Καί γνωρίζουμε ἀπό τόν βίο τοῦ ἁγίου Λουκᾶ, ἀρχιεπισκόπου Συμ­φε­­ρουπόλεως, ὅτι ὁ ἅγιος εὐλα­βεῖ­το ἰδιαιτέρως τόν συνάδελφό του στήν ἰατρική ἐπιστήμη, τόν ἅγιο μεγαλομάρτυρα καί ἰαματικό Παν­τε­λεήμονα, τοῦ ὁποίου μάλι­στα θά ἐλάμβανε καί τό ὄνομα κατά τήν χειροτονία του, τελικά ὅμως ἔλαβε τό ὄνομα τοῦ ἄλλου ἁγίου ἰατροῦ, τοῦ ἁγίου ἀποστόλου καί εὐαγ­γελιστοῦ Λουκᾶ, τοῦ ἰατροῦ.

Ἀποτελεῖ, λοιπόν, ἀγαθή συγκυ­ρία καί εὔνοια τῆς ἀγάπης τοῦ Θεοῦ ὅτι αὐτή τή φορά θά τιμή­σουμε μαζί τούς δύο μεγάλους ἰα­τρούς ἁγίους, τόν ἅγιο μεγαλο­μάρ­τυρα Παντελεήμονα καί τόν ἅγιο Λουκᾶ,  ἐδῶ στόν ναό τοῦ ἁγίου Λουκᾶ, καί θά ζητήσουμε ἡ χάρη τους νά θεραπεύσει καί τίς σωμα­τικές καί τίς ψυχικές μας ἀσθένειες καί ἀδυναμίες.

Διότι καί οἱ δύο ἅγιοι ἔχουν πλούσια τή χάρη τοῦ Θεοῦ, ἡ ὁποία ὄχι μόνο ἐνεργοῦσε καί θεράπευε τούς ἀνθρώπους ὅσο ἦταν ἐν ζωῇ, ἀλλά ἐνοικεῖ καί στά ἱερά λείψανά τους καί θεραπεύει δι᾽ αὐτῶν κάθε νόσο, ὅσων τούς ἐπικαλοῦνται καί ζητοῦν τή βοήθειά τους.

Καί ἔχουν αὐτή τή χάρη οἱ δύο ἅγιοι, ὁ ἅγιος μεγαλομάρτυς Παντε­λεήμων καί ὁ ἅγιος Λουκᾶς, γιατί ἀφιέρωσαν τή ζωή τους στόν Χριστό καί μαρτύρησαν, μέ διαφο­ρε­τικό τρόπο ὁ καθένας, γιά τήν πίστη καί τήν ἀγάπη του. Καί δέν τήν ἔχουν ἁπλῶς ἀλλά καί τήν διανέμουν καί σέ μᾶς, ἐφόσον προσερχόμεθα καί ἀσπαζόμεθα τά ἱερά λείψανά τους μέ πίστη, ἀλλά καί ἐφόσον προσπαθοῦμε νά ζοῦμε καί ἐμεῖς, ὅπως ἔζησαν καί ἐκεῖνοι, νά ζοῦμεκοντά στόν Χριστό καί μέ τόν Χριστό στή ζωή μας.

Ἄς ἀξιοποιήσουμε, λοιπόν, τήν εὐκαιρία τῆς παρουσίας τῆς τιμίας καί θαυ­ματουργοῦ κάρας τοῦ ἁγίου Παντε­λεήμονος ὄχι μόνο γιά νά λάβουμε τή χάρη του, ἀλλά καί γιά νά παρα­κινηθοῦμε νά μιμηθοῦμε τήν ἀγά­πη του πρός τόν Χριστό καί τούς ἀνθρώπους καί τήν καθαρό­τητα τῆς ζωῆς του.

Κλείνοντας, αἰσθάνομαι τήν ἀνά­γκη νά σᾶς εὐχαριστήσω γιά ἀκόμη μία φορά θερμότατα καί ἐν εὐγνω­μοσύνῃ πολλῇ, Ἅγιε Γέροντα, Ἅγιε Καθηγούμενε, γιά τήν πολλή σας ἀγάπη σας καί τόν κόπο σας, νά μεταφέρετε στήν Ἱερά Μητρόπολή μας τό ἱερό αὐτό θησαύρισμα, τό ὁποῖο φυλάσσεται στήν Ἱερά σας Μονή τῆς Πανα­χρά­ντου τῆς Ἄνδρου, τήν τιμία κάρα τοῦ ἁγίου μεγαλομάρ­τυρος Παντε­λεή­μονος, μέ τήν εὐ­λογία καί τοῦ Σεβασμιωτάτου ποι­μενάρχου σας, Μητροπολίτου Σύ­ρου, Τήνου, Ἄνδρου καί Μυκόνου κ. Δωρο­θέου, πρός τόν ὁποῖο εἴμεθα εὐγνώμονες, καί εὐχόμεθα ταπεινά ἡ χάρη τοῦ θαυματουργοῦ ἁγίου μεγαλο­μάρ­τυρος καί ἰαματικοῦ Παντε­λεήμονος καί τοῦ ἁγίου Λουκᾶ, νά σᾶς ἐνισχύουν καί νά σᾶς στη­ρί­ζουν στή ζωή καί τή διακονία σας.

Mέ τή χάρη τῶν δύο αὐτῶν μεγά­λων ἁγίων ἰατρῶν, παροῦσα καί διά τῶν τιμίων καί χαριτοβρύτων λειψάνων τους, κηρύσσουμε σήμε­ρα καί τήν ἔναρξη τῆς Ε´ Ἰατρικῆς Ἑβδομάδος πρός τιμήν τοῦ ἁγίου Λουκᾶ, πού ὀργανώνουμε καί φέ­τος σέ συνεργασία μέ τόν Ἰατρικό, τόν Ὀδοντιατρικό καί τόν Φαρμα­κευτικό Σύλλογο τῆς Ἠμα­θίας, τά Νοσοκομεῖα τῆς Βεροίας καί τῆς Ναούσης καί τό Περιφε­ρεια­κό Τμῆ­μα τοῦ Ἑλληνικοῦ Ἐρυθροῦ Σταυ­ροῦ, γιά τήν ἐνημέρωση τῶν ἀδελφῶν μας σέ σημαντικά θέματα ὑγείας καί προ­ληπτικῆς ἰατρικῆς.

Εὐχόμεθα ἀπό καρδίας ἐπι­τυχία στίς ἐκδηλώσεις της καί οἱ δύο ἅγιοι ἰατροί νά ἐνισχύουν στό ἔργο τους τούς ἰατρούς μας καί ὅλους ὅσους διακονοῦν στόν τομέα τῆς ὑγείας ἀλλά καί ὅλους ἐμᾶς.

ΓΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ