«Λ’ Παύλεια» | Με επιτυχία το φεστιβάλ χορωδιών «ἐν ὕμνοις και ᾠδαῖς» στη Βέροια. (ΦΩΤΟ)

Οι εκδηλώσεις των «Λ΄  Παυλείων» συνεχίστηκαν το απόγευμα της Τετάρτης, 5ης Ιουνίου, στο Παύλειο Πολιτιστικό Κέντρο Βεροίας με το φεστιβάλ χορωδιών: «ἐν ὕμνοις και ᾠδαῖς» που διοργάνωσε η Σχολή Βυζαντινής Μουσικής της Ιεράς μας Μητροπόλεως.

Στην εκδήλωση παρουσιάστηκε πλούσιο μουσικό πρόγραμμα από το τμήμα πιάνου του Ωδείου της Ιεράς μας Μητροπόλεως υπό τη διεύθυνση της κ. Σοφίας Παυλίδου, από τη χορωδία του Ιερού Ναού των Αγίων Νεομαρτύρων Χαλάστρας υπό τη διεύθυνση του κ. Αντωνίου Μεσιάρη, από τη χορωδία «Αγγελόφωνες» της Ενορίας του Ανατολικού υπό τη διεύθυνση του κ. Περικλή Μαυρουδή, από τη χορωδία της Σχολής Βυζαντινής Μουσικής υπό τη διεύθυνση του κ. Σωτηρίου Ζερδαλή και από το γυναικείο φωνητικό σύνολο the sweet hearts υπό τη διεύθυνση της κ. Μαρίας Πέτκου.

Την εκδήλωση προλόγισε και παρουσίασε ο Αρχιερατικός Επίτροπος περιχώρων Βεροίας Αρχιμ. Σωσίπατρος Πιτούλιας και χαιρετισμό απηύθυνε ο Ποιμενάρχης μας, Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων και ο Διευθυντής του Ωδείου της Ιεράς μας Μητροπόλεως κ. Γεώργιος Ορδουλίδης, Άρχων Μαΐστωρ της Μ.τ.Χ.Ε.

Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Παντελεήμων κατά τον χαιρετισμό του ευχαρίστησε τους συντελεστές και ανέφερε μεταξύ άλλων: Τίς τελευταῖες ἡμέρες ἡ Ἱερά μας Μητρόπολη, ἡ Βέροια ἀλλά καί ὅλη ἡ Ἠμαθία ζεῖ στούς ρυθμούς, θά ἔλεγα, τῶν Λ´ Παυλείων, τοῦ κύκλου τῶν ἐκδηλώσεων πού καθιερώσαμε πρίν ἀπό τριάντα χρόνια πρός τιμήν τοῦ ἱδρυτοῦ τῆς τοπικῆς μας Ἐκκλησίας καί μεγά­λου ἀποστόλου Παύλου, ὁ ὁποῖος, δίπλα σχεδόν ἀπό τόν χῶρο στόν ὁποῖο εὑρισκόμεθα, κήρυξε τό εὐ­αγ­γέλιο τοῦ Χριστοῦ στούς εὐγε­νεῖς Βεροιεῖς καί ἵδρυσε τήν πρώτη χριστιανική Ἐκκλησία στήν πόλη μας.

Στά τριάντα χρόνια πού πέρασαν εἴχαμε τή μεγάλη χαρά καί τήν ἱκα­νοποίηση νά βλέπουμε τίς ἐκδη­λώ­σεις στό πρόγραμμα τῶν Παυλείων νά αὐξάνονται, τούς ἀνθρώπους πού συμμετέχουν σ᾽ αὐτές νά πολ­λα­πλασιάζονται, τό ἐνδιαφέρον τῶν φορέων τῆς περιοχῆς μας νά διευρύνεται, ἀλλά καί τά ἐπαινε­τικά σχόλια τόσο τῶν ἀκαδημαϊ­κῶν θεολόγων καί τῶν ἄλλων εἰδικῶν ἐπιστημόνων ὅσο καί τῶν κατά τόπους Ὀρθοδόξων Ἐκκλη­σιῶν, οἱ ὁποῖες ἀπό τά πρῶτα ἤδη Παύλεια μᾶς ἔστελναν ἐκπροσώ­πους τους καί ἐπευλογοῦσαν μέ τά μηνύματά τους τά Παύλεια καί ἰδιαιτέρως τά Διεθνῆ Ἐπιστημο­νι­κά Συνέδρια πρός τιμήν τοῦ ἀπο­στόλου Παύλου, νά πληθύνο­νται.

 Πρόσφατα μάλιστα τό Πατριαρ­χεῖο τῆς Ρουμανίας μᾶς γνωστο­ποίη­σε τήν πρόθεσή του νά μετα­φράσει στή ρουμανική γλώσσα τούς τόμους τῶν Πρακτικῶν τῶν τριάντα Συνεδρίων τῶν Παυλείων, μέ σκοπό νά γίνουν καί στή Ρου­μανία γνωστές οἱ εἰσηγήσεις πού πλούτισαν πραγματικά τίς γνώσεις μας ἀλλά καί τή διεθνῆ βιβλιο­γρα­φία γιά τόν πρωτοκορυφαῖο ἀπό­στολο Παῦλο, τόν ἱδρυτή καί τό καύ­χημα τῆς ἀποστολικῆς μας Μη­τροπόλεως.

Δοξάζουμε τόν Θεό, γιατί εὐλό­γησε τήν ταπεινή μας προσπάθεια καί τόν κόπο μας, καί ὑμνοῦμε τό ὄνομά του, γιατί μᾶς ἀξίωσε νά διδαχθοῦμε τό εὐαγγέλιο ἀπό τό σκεῦος τῆς ἐκλογῆς του, τόν μέγα Παῦλο, ὁ ὁποῖος καί μέχρι σήμερα δέν παύει νά ποτίζει μέ τή χάρη του τό γεώργιο τῆς Ἐκκλησίας μας, ὥστε νά δίδει καρπόν πολύν πρός δόξαν τοῦ Θεοῦ.

Δέν τιμοῦμε ὅμως τόν ἅγιο ἔνδο­ξο ἀπόστολο Παῦλο μόνο μέ λόγια. Τόν τιμοῦμε καί «ἐν ὕμνοις καί ᾠδαῖς», ὅπως εἶναι ὁ τίτλος τῆς σημερινῆς μουσικῆς ἐκδηλώσεως.

Εὐχαριστῶ θερμά τήν τάξη τοῦ Τμήματος Πιάνου τοῦ Ὠδείου τῆς Ἱερᾶς μας Μητροπόλεως, τοῦ πα­ραρ­­τήματος τῆς Βεροίας, καί τήν κ. Σοφία Παυλίδου, τά μέλη τῆς χο­ρωδίας ἐνηλί­κων τῆς Σχολῆς Βυ­ζαντινῆς Μου­σι­κῆς ὑπό τή διεύ­θυν­ση τοῦ κ. Σωτηρίου Ζερδαλῆ, τῆς χορωδίας «Ἀγγελόφωνες» τῆς Ἐνορίας Ἁγίου Νικολάου Ἀνατολι­κοῦ ὑπό τή διεύθυνση τοῦ κ. Περι­κλῆ Μαυ­ρουδῆ, τή χορωδία τοῦ πα­ραρτή­ματος Χαλάστρας τοῦ Ὠδείου μας ὑπό τή διεύθυνση τοῦ κ. Ἀντωνίου Μεσσιάρη, καί τό γυναικεῖο Φωνητικό Σύνολο The sweet.heARTs ὑπό τή διεύθυνση τῆς κ. Μαρίας Πέτκου, πού ἕνωσαν τίς φωνές τους γιά νά τιμήσουν μέ τούς ὕμνους καί τά τραγούδια τους τόν πρωτοκορυ­φαῖο ἀπόστολο Παῦλο. Τούς εὐχαριστῶ ἀπό καρδίας, γιατί μᾶς χάρισαν καί τήν ἀποψινή βραδιά, ἀφιερωμένη κατ᾽ ἐξοχήν στόν ἀπόστολο Παῦλο.

Εὐχαριστῶ καί ὅλους ἐσᾶς πού μέ τήν παρουσία σας τιμήσαμε καί τήν ἑσπερινή αὐτή ἐκδήλωση τῶν Παυλείων.

ΓΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ