ΚΘ’ Παύλεια: Με επιτυχία η εκδήλωση «Αλεξανδρινά αποτυπώματα στον Άθωνα» στη Νάουσα

Την Κυριακή 18 Ιουνίου το πρωί στο Μητροπολιτικό Κέντρο Πολιτισμού «ΠΑΝΤΑΝΑΣΣΑ» στη Νάουσα πραγματοποιήθηκε η εκδήλωση με θέμα: «Αλεξανδρινά αποτυπώματα στον Άθωνα», την οποία συνδιοργάνωσε η Ιερά μας Μητρόπολη με την Ενωμένη Ρωμηοσύνη στο πλαίσιο των «ΚΘ’ Παυλείων».

Την εκδήλωση προλόγισε και παρουσίασε ο Γραμματέας της Ιεράς Μητροπόλεως μας και Αρχιερατικός Επίτροπος Ειρηνουπόλεως Αρχιμ. Αρσένιος Χαλδαιόπουλος, ενώ χαιρετισμό απηύθυνε ο Ποιμενάρχης μας, Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων και ο κ. Βασίλειος Φερλαχίδης εκ μέρους της Ενωμένης Ρωμηοσύνης. 

Κεντρικός ομιλητής ήταν ο πολιός Γέρων Μάξιμος Ιβηρίτης, ο οποίος αναφέρθηκε εκτενώς στο πρόσωπο του Μεγάλου Αλεξάνδρου, παραθέτοντας ιστορικά στοιχεία και παρουσιάζοντας εποπτικό υλικό σχετικό με το έργο και την τιμή του στο όρος του Άθωνα.

Στο τέλος ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Παντελεήμων προσέφερε τα αναμνηστικά των «ΚΘ’ Παυλείων», ενώ κατά τον χαιρετισμό του εξέφρασε λόγους ευγνωμοσύνης, αναφέροντας μεταξύ άλλων: Ἀνάμεσα στίς κορυφαῖες προσω­πι­κότητες τοῦ κόσμου συγκαταλέ­γεται καί ὁ μέγας Μακεδόνας βασι­λιᾶς καί στρατηλάτης, ὁ Μέγας Ἀλέξανδρος. Στά 33 χρόνια τῆς ζωῆς του κατόρθωσε ὄχι μόνο νά ἀφήσει τό ἰσχυρό ἀποτύπωμά του στόν κόσμο ἀλλά καί νά δημιουρ­γήσει τίς προϋποθέσεις γιά τίς ἐξε­λίξεις πού ἀκολούθησαν στούς ἑπό­μενους αἰῶνες καί διευκόλυ­ναν τή διάδοση τοῦ Εὐαγγελίου.

Ἡ Ἠμαθία ἔχει τήν τιμή καί τό προνόμιο νά ἀποτελεῖ τόν γενέ­θλιο τόπο τοῦ Μεγάλου Ἀλεξάν­δρου, καθώς ὁ Ἀλέξανδρος ὄχι μόνο γεννήθηκε ἐδῶ, ἀλλά καί ἀνατράφηκε στό ἀνάκτορο τῶν Αἰγῶν, στή Βεργίνα, καί σπούδασε στή Μίεζα, στή Σχολή τοῦ Ἀριστο­τέλη, καί ἀπό ἐδῶ ξεκίνησε γιά νά ἑνώσει τούς Ἕλληνες καί νά μετα­φέρει τή γλώσσα καί τόν πολιτισμό τους στά πέρατα τοῦ κόσμου.

Γι᾽ αὐτό, καθώς τό 2023 ἔχει μία ἀντιστοιχία μέ τό ἔτος τοῦ θανά­του τοῦ μεγάλου Μακεδόνα στρα­τη­λάτου, τό 323 πρό Χριστοῦ, θελή­σαμε νά τιμήσουμε τήν προσ­φορά του στή Μακεδονία μας ἀλλά καί στή διάδοση τοῦ χριστιανισμοῦ στόν κόσμο, ἀφιερώνοντας καί στή δική του προσφορά τά φετινά ΚΘ´ Παύλεια.

Στό πλαίσιο, λοιπόν, τῶν πολιτι­στικῶν ἐκδηλώσεων τῶν φετινῶν Παυλείων, ἐντάξαμε καί τή σημε­ρινή ἐκδήλωση πού πραγματο­ποιεῖται σέ συνεργασία μέ τό Σωματεῖο Ἑνωμένη Ρωμιοσύνη στό Μη­τρο­πολιτικό Κέντρο Πολιτι­σμοῦ «Παντάνασσα» καί ἔχει ὡς θέμα «Ἀλεξανδρινές ἀπεικονίσεις στόν Ἄθωνα».

Στόν Βίο τοῦ Μεγάλου Ἀλεξάν­δρου ὁ Πλούταρχος γράφει πώς ὁ σπουδαῖος ἀρχιτέκτονας τῆς ἐπο­χῆς, ὁ Στασικράτης, γνωστός ἀπό ἄλλες πηγές καί ὡς Δεινοκράτης, βλέποντας τόν Ἄθωνα θέλησε νά σμιλεύσει τό βουνό μέ τέτοιον τρόπο ὥστε νά παρουσιάζει τή μορ­φή τοῦ Μεγάλου Ἀλεξάνδρου. Στό ἀριστερό του χέρι θά κρατοῦσε μία πολυάνθρωπη πόλη καί στό δεξιό του ἕνα ποταμό, τά νερά τοῦ ὁποίου θά ἔρρεαν πρός τή θάλασ­σα. Μέ τό ἔργο αὐτό θά ἔμενε ἡ μορφή τοῦ κορυφαίου στρατηλά­του στούς αἰῶνες καί θά ἦταν ὁρατή ἀπό ὅλους.

Ὁ Μέγας Ἀλέξανδρος ὅμως θεώ­ρησε κάτι τέτοιο ὕβρη, ἀλαζονεία, καί δέν ἐπέτρεψε στόν καλλιτέχνη νά πραγματοποιήσει τό σχέδιό του, δείχνοντας ὅτι εἶχε ἐνστερνισθεῖ τά διδάγματα τοῦ Ἀριστοτέλη γιά τή ματαιότητα τῶν ἀνθρωπίνων πραγμάτων.

Καί δέν εἶναι ἴσως συμπωματικό ὅτι σέ Μονές τοῦ Ἁγίου Ὄρους καί ἀλλοῦ ἀπεικονίζεται ὁ Ἀριστο­τέ­λης μαζί μέ ἄλλους Ἕλληνες φιλο­σό­φους πού εἶχαν προαναγγείλει τήν ἔλευση τοῦ Μεσσίου, ἀλλά καί ὁ ἴδιος ὁ Μέγας Ἀλέξανδρος, κα­θώς καί ἡ γνωστή ἱστορία τοῦ ἀββᾶ Σισώη, ὁ ὁποῖος κάποτε βρέθηκε στόν τάφο τοῦ Μεγάλου Ἀλεξάν­δρου καί ἀπεικονίζεται ἐνώ­πιόν του νά ἀτενίζει τόν ἄψυχο σκελετό του καί νά ἐντρυ­φᾶ στή φθαρτό­τητα τῶν ἐγκο­σμίων καί στήν κοινή κατά­ληξη ὅλων τῶν ἀνθρώ­πων, ἀνε­ξάρ­τητα ἀπό αὐτό πού ἦταν στή ζωή τους.

Γιά ὅλα αὐτά ἀλλά καί γιά πολλά ἄλλα θά ἔχουμε τή χαρά νά ἀκού­σουμε σήμερα τόν σεβαστό Γέρο­ντα Μάξιμο Ἰβηρίτη, λόγιο καί πολυγραφώτατο συγγραφέα, ὁ ὁποῖος θά μᾶς μιλήσει γιά τίς Ἀλεξανδρινές ἀπεικονίσεις στόν Ἄθωνα, ἕνα θέμα μέ τό ὁποῖο ἔχει ἀσχοληθεῖ καί σέ πρόσφατο ἔργο του.

Τόν εὐχαριστῶ ἰδιαιτέρως ἀπό καρδίας καί τόν παρακαλῶ νά ἔλθει στό βῆμα καί νά μᾶς παρουσιάσει ὅλες αὐτές τίς Ἀλεξανδρινές ἀποτυπώσεις στό Ἅγιο Ὄρος.

ΓΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ