Ιερατική Σύναξη προ των Χριστουγέννων στη Βέροια

Το πρωί της Τρίτης, 19ης Δεκεμβρίου, στον Ιερό Ναό του Οσίου Αντωνίου του Νέου, Πολιούχου Βεροίας, πραγματοποιήθηκε η μηνιαία Ιερατική Σύναξη της Ιεράς Μητροπόλεως Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας.

Στην αρχή της συνάξεως ο Πρωτοσύγκελλος της Ιεράς Μητροπόλεως μας Αρχιμ. Αθηναγόρας Μπίρδας καλωσόρισε τους Ιερείς, τους ενημέρωσε για θέματα υπηρεσιακής φύσεως και έδωσε οδηγίες για διοικητικά και οργανωτικά θέματα ενόψει της εορτής των Χριστουγέννων.

Έπειτα ο Σεπτός Ποιμενάρχης μας, Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων, συνεχάρη τους Ιερείς που μετείχαν στις τρείς χριστουγεννιάτικες γιορτές που διοργάνωσε με μεγάλη επιτυχία το Γραφείο Ποιμαντικής Διακονίας για τα παιδιά των κατηχητικών, το διήμερο 16 και 17 Δεκεμβρίου, στη Βέροια, τη Νάουσα και την Αλεξάνδρεια και ανέφερε μεταξύ πολλών άλλων: Διανύουμε ἤδη τίς τελευταῖες ἡμέρες πρίν ἀπό τή μεγάλη ἑορτή τῆς γεννήσεως τοῦ Χριστοῦ. Ἡ Ἐκκλησία μας μᾶς προετοιμάζει ἤδη μέ τήν τεσσαρακονθήμερη νη­στεία, μέ τούς ὕμνους της ἀλλά καί μέ τήν ἀφιέρωση τῆς προηγού­με­νης Κυριακῆς στούς ἁγίους προπά­τορες τοῦ Κυρίου μας, γιά τό κοσμο­σωτήριο γεγονός τό ὁποῖο θά μᾶς καλέσει νά ἑορτάσουμε σέ λί­γες ἡμέρες.

Ἀσφαλῶς ἐκτός ἀπό τήν πνευμα­τική προετοιμασία τῆς Ἐκκλησίας μας ὑπάρχει καί ἡ προετοιμασία πού κάνουμε ὅλοι στά σπίτια, στίς οἰκογένειές μας, στούς ναούς μας, στήν Ἱερά μας Μητρόπολη, γιατί δέν εἶναι δυνατόν μία τόσο μεγάλη ἑορτή νά περάσει σάν τίς ἄλλες ἡμέρες. Οἱ ἄνθρωποι ἔχουμε ἀνά­γκη ὅλα αὐτά, τά ὁποῖα τονίζουν τόν ἑόρτιο καί χαρμόσυνο χαρα­κτή­ρα τῆς μεγάλης ἡμέρας τῶν Χριστουγέννων. Γι᾽ αὐτό καί ἡ Ἐκ­κλησία μας δέν ἀποκλείει κάτι ἀπό ὅλα αὐτά τά ἐξωτερικά στοιχεῖα, πού τονίζουν τήν αἴσθηση τῆς ἑορ­τῆς καί δίδουν χαρά σέ ὅλους μας.

Ὅμως ἡ ἑορτή τῶν Χριστουγέν­νων, ὅπως ὅλοι γνωρίζουμε, ἔχει ἕνα πολυδιάστατο πνευματικό μή­νυ­μα γιά τόν καθένα μας καί γιά τόν κόσμο μας, τό ὁποῖο δέν θά πρέπει νά ἀφήσουμε νά χαθεῖ μέσα στίς ἄλλες προετοιμασίες, μέσα στά φῶτα καί στά ἑόρτια ἐδέσματα καί δῶρα. Διότι τότε ὑποβαθμίζουμε, χωρίς νά τό συνειδητοποιοῦμε, τό μεγάλο αὐτό καί σωτήριο θαῦμα τῆς ἀγάπης τοῦ Θεοῦ καί τό μετα­τρέ­πουμε σέ μία ἑορτή σάν τίς ἄλ­λες ἑορτές τοῦ χρόνου.

Καί αὐτό θά πρέπει νά τό προσέ­ξουμε ἰδιαιτέρως ὄχι μόνο φροντί­ζοντας γιά τή δική μας προσωπική προετοιμασία γιά νά ζήσουμε πνευ­ματικά τή μεγάλη ἑορτή τῆς θείας ἐνανθρωπήσεως, ἀλλά καί νά τονίσουμε τή σημασία της καί στούς ἀνθρώπους μας, στήν ἐνορία μας, κυρίως ὅμως νά τούς βοηθή­σουμε νά κατανοήσουν τό νόημα τῆς ἑορτῆς καί τήν ἀνάγκη νά τήν ζήσουν μέ τόν Χριστό στήν ψυχή τους.

Ἑορτάζοντας, λοιπόν, αὐτές τίς ἡμέρες τό μέγα θαῦμα τῆς γεννή­σεως τοῦ Χριστοῦ, ἄς μήν τό ἑορτά­σουμε μόνο κοσμικά καί ἐπιφα­νεια­κά, ἄς τό ἑορτάσουμε κυρίως πνευματικά, κενώνοντας τόν ἑαυ­τό μας ἀπό τίς κακίες, τά πάθη καί τίς ἁμαρτίες μας. Καί προσε­γγίζο­ντας μέ ταπείνωση τή θεία φάτνη, ἄς ἀνοίξουμε τίς ψυχές μας στόν δι᾽ ἡμᾶς γεννηθέντα Χριστό, ὥστε νά μᾶς ἀναγεννήσει πνευμα­τικά καί νά μᾶς κάνει κοινωνούς τῆς θείας του φύσεως πρός σωτη­ρία μας.

Καί αὐτό ἄς παρακινήσουμε καί τούς ἀδελφούς μας νά ζήσουν, με­τέχοντας στά ἱερά μυστήρια τῆς Ἐκ­κλησίας μας, στήν ἱερά ἐξομο­λό­γηση καί τή θεία Κοινωνία, ἀλλά καί συμμετέχοντας τίς ἡμέρες αὐ­τές στίς ἱερές Ἀκολουθίες τῆς Ἐκ­κλησίας μας, στίς Ὧρες καί στόν Ἑσπε­ρινό τῶν Χριστουγέννων καί φυσικά στόν Ὄρθρο καί τή θεία Λειτουργία τῆς ἑορτῆς, ὥστε νά κατανοήσουν μέσα ἀπό τούς ὑπέ­ροχους ὕμνους τῶν ἡμερῶν, νά νιώ­σουν τό μεγάλο δῶρο πού ἔκα­νε ὁ Χριστός μέ τή γέννησή του στόν ἄνθρωπο καί νά τό ζήσουν.

ΓΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ