Εσπερινός Σταυροπροσκυνήσεως και ομιλία από τον Ιερομ. Βενέδικτο Νεοσκητιώτη στη Νάουσα

Το απόγευμα του Σαββάτου, 6ης Απριλίου, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων χοροστάτησε στον Εσπερινό της Σταυροπροσκυνήσεως στον Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Ναούσης, όπου στο τέλος μίλησε ο Ιερομόναχος Βενέδικτος Νεοσκητιώτης, ο οποίος μίλησε με θέμα: «Περί φθόνου».

Με την πατρική μέριμνα του Ποιμενάρχου μας κ. Παντελεήμονος συνεχίζονται για ακόμη μία χρονιά οι ομιλίες των Αγιορειτών Πατέρων στο τέλος των Αναστάσιμων – Κατανυκτικών Αρχιερατικών Εσπερινών της Αγίας και Μεγάλης Τεσσαρακοστής.

Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Παντελεήμων ευχαρίστησε τον σεβαστό ομιλητή, ο οποίος ανταποκρίθηκε για ακόμη μία φορά στην πρόσκληση της Ιεράς μας Μητροπόλεως, λέγοντας μεταξύ άλλων: Συνεχίζοντας τίς Ἑσπερινές ὁμι­λίες τῶν Ἁγιορειτῶν πατέρων, τίς ὁποῖες ἔχει καθιερώσει ἀπό πολ­λῶν ἐτῶν ἡ Ἱερά Μητρόπολή μας, ἔχουμε τή μεγάλη χαρά νά ὑποδε­χόμαστε ἀπόψε ἐδῶ στή Νάουσα καί στόν ἱερό Μητροπολιτικό ναό τῆς Μεταμορφώσεως τοῦ Κυρίου, τόν πανοσιολογιώτατο ἀρχιμανδρίτη π. Βενέδικτο, ἀπό τή Νέα Σκήτη τοῦ Ἁγίου Ὄρους, ὁ ὁποῖος γιά μία ἀκόμη φορά ἀνταποκρίθηκε μέ πολλή καλωσύνη στήν πρόσκλησή μας καί θέλησε νά μᾶς χαρίσει καί φέτος τόν λόγο τῆς οἰκοδομῆς, τόν ὁποῖο πάντοτε προσφέρει καί τόν ὁποῖο ὅλοι ἔχουμε ἀνάγκη. Ἰδιαι­τέ­ρως μάλιστα τόν ἔχουμε ἀνάγκη, θά ἔλεγα, κατά τήν περίοδο αὐτή τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Τεσσαρα­κο­στῆς, κατά τήν ὁποία καλούμεθα ὅλοι νά ἀγωνισθοῦμε περισσότερο καί νά προετοιμασθοῦμε κατάλλη­λα γιά νά ἑορτάσουμε τό Πάθος καί τήν Ἀνάσταση τοῦ Κυρίου μας.

Στό πλαίσιο αὐτῆς τῆς πνευματι­κῆς προετοιμασίας τήν ὁποία μᾶς προσφέρει ἡ Ἐκκλησία μας, γιά νά μᾶς βοηθήσει καί νά μᾶς ἐνισχύσει, ὅρισε τήν Γ´ Κυριακή τῶν Νηστει­ῶν νά προβάλλει στούς ἱερούς μας ναούς τόν Σταυρό τοῦ Κυρίου μας καί νά μᾶς καλεῖ νά τόν προσκυ­νή­σουμε, γιά νά ἀντλήσουμε δύναμη ἀπό τή χάρη του.

Προβάλλει ὅμως τόν Σταυρό τοῦ Χριστοῦ καί γιά νά μᾶς ὑπενθυ­μίσει δύο ἀκόμη σημαντικά στοι­χεῖα.

Τό πρῶτο εἶναι ἡ ἀπέραντη ἀγάπη τοῦ Θεοῦ πρός τόν ἄνθρωπο, ἀγάπη ἡ ὁποία ἀνέβασε τόν Υἱό του καί Κύριό μας στόν Σταυρό γιά τή δική μας σωτηρία καί τήν ἀπαλλα­γή μας ἀπό τήν ἁμαρτία.

Τό δεύτερο εἶναι ὁ φθόνος καί ἡ κακία τῶν ἀνθρώπων, οἱ ὁποῖοι, ἄν καί εὐεργετήθησαν ἀπό τόν Χρι­στό, στή συνέχεια ἀπαιτοῦσαν, ὅπως ὅλοι γνωρίζουμε, τή σταύρωσή του: «ᾔδει γάρ (ὁ Πιλᾶ­τος) ὅτι διά φθόνον παρέδωκαν αὐ­τόν», γράφει ὁ ἱερός εὐαγγελι­στής.

Καί καθώς θά προσκυνήσουμε αὔ­ριο τόν Σταυρό τοῦ Κυρίου μας εἶναι σκόπιμο καί ἀπαραίτητο νά ἐλέγξουμε τόν ἑαυτό μας σέ σχέση μέ τόν φθόνο. Μήπως ὑπάρχει μέ­σα στήν ψυχή μας καί μᾶς παρα­σύρει καί μᾶς φέρνει σέ ἀντίθεση μέ τόν δι᾽ ἡμᾶς Σταυρωθέντα Χρι­στό.

Τί εἶναι ὅμως ὁ φθόνος, πῶς μπο­ροῦμε νά τόν ἐντοπίσουμε στήν ψυχή μας καί στίς πράξεις μας καί πῶς μποροῦμε νά ἀπαλλαγοῦμε ἀπό αὐτόν; Θά μᾶς τά ἐξηγήσει ὅλα μέ τήν ἀποψινή του ὁμιλία ὁ σεβα­στός καί ἀγαπητός ὁμιλητής μας, ὁ π. Βενέδικτος Νεοσκητιώτης, ὁ ὁποῖος θά μᾶς ὁμιλήσει «Περί φθό­νου».

Σεβαστέ Γέροντα, σᾶς καλωσορίζουμε στήν Ἱερά Μη­τρόπολή μας, σᾶς εὐχαριστοῦμε θερμά γιά τήν παρουσία σας καί σᾶς παρακαλοῦμε νά λάβετε τόν λόγο καί νά μᾶς παρουσιάσετε ἀκριβῶς τόν φθόνο, ὁ ὁποῖος πολλές φορές εἶναι αἰτία πνευματικῆς καταστροφῆς.

ΓΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ