Διδακτός Θεού

Σε κλίμα συγκινήσεως και πνευματικής ευφροσύνης πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη, 26 Απριλίου 2023, στον πάνσεπτο Πατριαρχικό Ιερό Ναό του Αγίου Γεωργίου στο Φανάρι η τελετή υπογραφής της Πατριαρχικής και Συνοδικής Πράξεως της Αγιοκατατάξεως του πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως Ιερεμίου Α´ και του Οσίου Γερασίμου του Υμνογράφου, του Μικραγιαννανίτου, στις αγιολογικές δέλτους της κατά Ανατολάς Ορθοδόξου Εκκλησίας. 

Στην τελετή χοροστάτησε η Α.Θ.Π. ο Οικουμενικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαίος, συγχοροστατούντων και των μελών της Αγίας και Ιεράς Συνόδου του Οικουμενικού Πατριαρχείου, ενώ παρίσταντο πολλοί αρχιερείς του Οικουμενικού Θρόνου και της Εκκλησίας της Ελλάδος.

Κατά την τελετή αναγνώσθηκε από τον Αρχιγραμματέα της Αγίας και Ιεράς Συνόδου Αρχιμ. Γρηγόριο Φραγκάκη, η Πατριαρχική και Συνοδική Πράξη της Αγιοκατατάξεως των δύο νέων αγίων και στη συνέχεια ο Οικουμενικός Πατριάρχης κ. κ. Βαρθολομαίος και οι Συνοδικοί Ιεράρχες υπέγραψαν τις Πατριαρχικές και Συνοδικές Πράξεις Αγιοκατατάξεως των νέων Αγίων, στη ζωή και την προσφορά των οποίων αναφέρθηκε στην ομιλία του εκτενώς και ο Παναγιώτατος Οικουμενικός Πατριάρχης.

Τον πάνσεπτο πατριαρχικό ναό είχε κατακλύσει από πολύ νωρίς πλήθος κληρικών και λαϊκών, οι οποίοι ήλθαν στην Κωνσταντινούπολη από διάφορα μέρη για να συμμετάσχουν στο μοναδικό και ιστορικό αυτό γεγονός και στη συγκινητική τελετή. Μεταξύ αυτών και πολυπληθής ομάδα προσκυνητών με επικεφαλής τον Σεβασμιώτατο Ποιμενάρχη μας, Μητροπολίτη Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμονα, στην οποία συμμετείχε οΠρωτοσύγκελλος της Ιεράς Μητροπόλεως Αρχιμ. Αθηναγόρας Μπίρδας, κληρικοί, μοναχοί, μοναχές και ευσεβείς πιστοί της τοπικής μας Εκκλησίας.

Για την Ιερά Μητρόπολη Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας η επίσημη ημέρα Αγιοκατατάξεως του Οσίου Γερασίμου είναι ιδιαίτερα σημαντική, καθώς ο Ποιμενάρχης μας, Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Παντελεήμων, συνδεόταν πνευματικά με τον νέο Όσιο, τον οποίο η Μητρόπολή μας είχε τιμήσει και στο παρελθόν με διάφορες εκδηλώσεις για το υμνογραφικό του έργο, την προσφορά του στην οικουμενικική Ορθοδοξία και την αγιότητα της ζωής του, αλλά και για τους ύμνους τους οποίους συνέθεσε προς τιμήν πολλών Αγίων της Ιεράς μας Μητροπόλεως.

Μετά την τελετή ο Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας προσέφερε στην Α.Θ.Π. τον Οικουμενικό Πατριάρχη κ. κ. Βαρθολομαίο και στα μέλη της Αγίας και Ιεράς Συνόδου από μία Εικόνα του νέου Οσίου της Εκκλησίας μας εκφράζοντας συγκινημένος την ευγνωμοσύνη και τις ευχαριστίες του για την ολοκλήρωση της διαδικασίας Αγιοκατατάξεως του πνευματικού του Πατρός, Οσίου Γερασίμου του Υμνογράφου.

Κατά την ομιλία του ο Παναγιώτατος ανέφερε: “Υμνούμεν και δοξολογούμεν τον Αναστάντα εκ νεκρών και ανοίξαντα ημίν παραδείσου τας πύλας Κύριον της δόξης, τον αξιώσαντα ημάς φθάσαι την εύσημον ημέραν της υπογραφής, εν πληθούση εκκλησία, της αγιοκατατάξεως του Οικουμενικού Πατριάρχου Ιερεμίου Α’ και του μοναχού και Υμνογράφου της Αγίας του Χριστού Μεγάλης Εκκλησίας Γερασίμου Μικραγιαννανίτου.

Εις την πασχάλιον χαράν, η οποία πληροί τας καρδίας ημών και όλας τας πτυχάς της εκκλησιαστικής ζωής, προστίθεται σήμερον η ευφροσύνη της επισήμου υποδοχής εις την χορείαν των Αγίων δύο οσιακών μορφών της Εκκλησίας, αι οποίαι ευωδιάζουν Ανάστασιν, και ως όλοι οι Άγιοι ακτινοβολούν την δόξαν και την έκπαγλον φωτοχυσίαν της επουρανίου Βασιλείας του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος.

Όπως γράφει ο προσφάτως εκδημήσας προς Κύριον Μητροπολίτης Περγάμου Ιωάννης, «οι άγιοι είναι εικόνες και όχι πρωτότυπα της αγιότητας του μόνου Αγίου», και «όσο πιο γνήσιοι άγιοι είναι, τόσο πιο πολύ παραπέμπουν στο πρωτότυπο, αρνούμενοι στον εαυτό τους τη δόξα που ανήκει μόνο στον Θεό». «Διά τη χριστιανική πίστη», προσθέτει ο μακαριστός αδελφός, η αγιότης είναι «θεοκεντρική», εξαρτάται «από τη δόξα και τη χάρη του Θεού, από τον βαθμό της προσωπικής σχέσεώς μας με τον προσωπικό Θεό» («Η θέωσις των αγίων ως εικονισμός της Βασιλείας», εις το έργον: Αγίοτητα. Ένα λησμονημένο όραμα, εκδ. Ακρίτας, Αθήνα 2001, σ. 40 και 28).”

“Υπόδειγμα πλήρους αφοσιώσεως εις τον Χριστόν και εις την χάριν Του αποτελούν οι δύο Άγιοί μας, το ευάγγελον μήνυμα των οποίων είναι ότι μόνον ο Χριστός σώζει, ότι δεν υπάρχει ούτε εν τω ουρανώ ούτε εν τη γη άλλο όνομα, ει μη το υπέρ παν όνομα του Ιησού Χριστού, «εν ω δεί σωθήναι ημάς» (Πραξ. δ’, 12). 

Ο Άγιος Οικουμενικός Πατριάρχης Ιερεμίας Α’ (1522-1546) αφιέρωσε εαυτόν πλήρως εις την διακονίαν της Εκκλησίας, εις μίαν δυσχερεστάτην διά τα καθ’ ημάς περίοδον. Επετέλεσε μοναδικόν και πολυδιάστατον εκκλησιαστικόν έργον, διέσωσεν αλώβητον την Ορθόδοξον πίστιν εκ των ποικίλων απειλών, εστήριξε τον Οικουμενικόν Θρόνον, συνέβαλεν εις την αναγέννησιν του μοναχισμού, επλούτισε το Άγιον Όρος διά της Ιεράς Μονής Σταυρονικήτα. Όντως, υπήρξεν υπόδειγμα ανθρώπου του Θεού και κατεγράφη ενωρίς εις την συνείδησιν της Εκκλησίας ως Άγιος. 

Ο Όσιος Γεράσιμος Μικραγιαννανίτης έλαβεν άνωθεν το χάρισμα της υμνογραφίας, το οποίον εκαλλιέργησεν, αφιερώσας ολοκληρωτικώς την ζωήν του εις αυτήν την κλήσιν του Θεού. Πρότυπόν του είχε τους μεγάλους υμνογράφους της Εκκλησίας και την υμνολογικήν παράδοσιν του Άθωνος. Ως μοναχός διεκρίθη διά την ταπείνωσιν και την απλότητά του, ανεγνωρίζετο δε ήδη ζων ως χαρισματική και αγία μορφή.

Όλοι οι Άγιοι της Εκκλησίας είναι δώρον του Θεού προς τον λαόν Του, «μυστηριακά σημεία» της θείας φιλανθρωπίας εν τω κόσμω, απτή μαρτυρία διά το «πόσους και οίους καρπούς συνήγαγε προς ζωήν αιώνιον η του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού παρουσία, και η του Παναγίου Πνεύματος δύναμις» (Γρηγορίου Παλαμά, Ομιλία ΚΕ’ εις την Κυριακήν των Αγίων Πάντων, PG 151, 329).

Η αγιότης είναι μετοχή του πιστού εις Αγιότητα του Θεού εν τη «κοινωνία των Αγίων». Ως απεφάνθη η Αγία και Μεγάλη Σύνοδος της Ορθοδόξου Εκκλησίας (Κρήτη, 2016), «δεν νοείται αγιότης του ανθρώπου εκτός του σώματος του Χριστού, “ο εστιν η Εκκλησία” (Εφεσ. α’, 23)», (Εγκύκλιος, § 4). Αυτό σημαίνει ότι θεολογικώς η αγιότης είναι εκκλησιολογική έννοια. 

Οι Άγιοι είναι σαρξ εκ της σαρκός της Εκκλησίας. Διά τους πιστούς αποτελούν πρότυπον του ζην εν Χριστώ και κατά Χριστόν, και εκφράζουν το χριστιανικόν δέον περί του ανθρώπου. Οι ναοί και τα εξωκκλήσιά των, αι ιεραί εικόνες και τα τίμια λείψανά των, αι εορταί και αι πανηγύρεις των, οι βίοι και τα συναξάριά των, τα θαύματα και η εγγύτης των προς τους πιστούς, η μεσιτεία των προς τον Κύριον, ανήκουν εις τον πυρήνα του βιώματος των Ορθοδόξων, αποτελούν πηγήν αγιασμού και πνευματικού ανακαινισμού.”

Κατακλείοντας την ομιλία του ο Παναγιώτατος είπε:

“Η «κλητή και αγία ημέρα» του Πάσχα είναι η απαρχή της «καινής κτίσεως» και η βίωσις της ιδικής μας συναναστάσεως εν Χριστώ. Είναι η ακλόνητον βεβαιότης ότι ο Σωτήρ του κόσμου ανέστη δι’ ημάς, «προοικονομών ημίν την εις απείρους αιώνας ανάστασιν» (Γρηγορίου Παλαμά, Εις την Ανάληψιν, PG 151, 277). Αυτό εκφράζεται διά της εσχατολογικής ορμής συνόλου της εκκλησιαστικής ζωής. Την πρόγευσιν της καινοποιήσεως των πάντων βιώνει η Εκκλησία πρωτίστως εις την Θείαν Ευχαριστίαν και επίσης εις τα πρόσωπα των Αγίων της. Εις την Θείαν Ευχαριστίαν, η Εκκλησία «αιτείται παρά Θεού, όπερ αιτείν παρά αυτού εκελεύσθη, την βασιλείαν αυτού δηλονότι, ίνα οι πιστοί ταύτην κληρονομήσωσιν· ίνα άγιοι γένωνται κατά τον καλέσαντα άγιον» (Νικολάου Καβάσιλα, Εις την Θείαν Λειτουργίαν ΜΘ’, PG 150, 480).

Εις την ευλογημένην πορείαν της Εκκλησίας προς τα Έσχατα, η παρουσία και η μαρτυρία των Αγίων είναι ο «νέος οίνος», ο διαρρηγνύων τους «παλαιούς ασκούς» (Ματθ. θ’, 17). Ευχαριστούμεν εν ενί στόματι και μια καρδία μεθ’ υμών των συμπροσευχομένων και συναγαλλομένων, τον αεί ευφραινόμενον επί τοις Αγίοις Αυτού Κύριον της δόξης, διότι εχαρίσατο τω λαώ Αυτού τον Άγιον Πατριάρχην Ιερεμίαν Α’ και τον Άγιον μοναχόν Γεράσιμον Μικραγιαννανίτην, αεί πρεσβεύοντας υπέρ πάντων ημών μετά πάντων των αγίων και της Αγιοπρώτου Θεοτόκου.

Ο Αναστάς Σωτήρ του κόσμου εν τω μέσω ημών!”

ΓΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ