Εκδήλωση Ιεραποστολικού Συλλόγου «Ιερός Φώτιος» στο Παύλειο Πολιτιστικό Κέντρο στη Βέροια

Την Τρίτη 6 Φεβρουαρίου το εσπέρας ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων, παραβρέθηκε στην εκδήλωση του Ιεραποστολικού Συλλόγου «ο Ιερός Φώτιος», που πραγματοποιήθηκε στο Παύλειο Πολιτιστικό Κέντρο της Ιεράς μας Μητροπόλεως, με την ευκαιρία της εορτής του Μεγάλου Φωτίου, Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως. 

Στον χαιρετισμό του ο Σεβασμιώτατος, αναφερόμενος στους αυταδέλφους μαθητές του Μεγάλου Φωτίου,  Άγιο Κύριλλο και  Μεθόδιο, φωτιστών των Σλάβων, τόνισε πως όλα τα πέτυχαν γιατί είχαν ως σύνθημά τους το λόγο του Απ. Παύλου: «Ου γαρ αισχύνομαι το ευαγγέλιο». Αυτό ήταν και το θέμα της ομιλήτριας κ. Ιουλίας Χατζηδάκη, η οποία με ωραία παραδείγματα το  ανέπτυξε στο πολυπληθές ακροατήριο. Την εκδήλωση  την οποία πλαισίωσε η φοιτητική χορωδία «Χριστιανική Ελπίς» παρουσίασε ο πρόεδρος του Συλλόγου «Ιερός Φώτιος» και περιφερειακός σύμβουλος Ημαθίας κ. Στέργιος Μουρτζίλας. 

Χαιρετισμός Σεβασμιωτάτου στην εκδήλωση

Ἡμέρα μνήμης σήμερα τοῦ μεγάλου Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως καί σοφοῦ ἱεράρχου τῆς Ἐκκλησίας μας, καί μέ πολλή χαρά χαιρετίζω τήν ἐκδήλωση τοῦ Ἱεραποστολικοῦ σας Συλλόγου πού φέρει τό ὄνομά του. 

Ὁ ἅγιος Φώτιος ὑπῆρξε ὄντως ἕνας μεγάλος ἱεραπόστολος, γιατί ἦταν ὁ πρῶτος, ὁ ὁποῖος ὁραματίσθηκε νά ὀργανώσει τό τεράστιο ἔργο τοῦ ἐκχριστιανισμοῦ τῶν σλαβικῶν λαῶν, οἱ ὁποῖοι  εἶχαν ἐγκατασταθεῖ προοδευτικά στά βόρεια σύνορα τοῦ Βυζαντίου καί εἶχαν ἐπεκταθεῖ καί στήν κεντρική Εὐρώπη. 

Καί ὄχι μόνο ὁραματίσθηκε αὐτό τό μεγάλο ἱεραποστολικό ἔργο, ἀλλά καί τό ἀνέθεσε στούς πιό κατάλληλους ἀνθρώπους, στόν μαθητή του, τόν ἅγιο Κύριλλο, καί τόν ἀδελφό του, τόν ἅγιο Μεθόδιο, τούς δύο Θεσσαλονικεῖς ἱεραποστόλους, πού κατόρθωσαν κάτω ἀπό ἐξαιρετικά ἀντίξοες συνθῆκες νά ἐπιτύχουν ἕνα θαῦμα, νά φωτίσουν μέ τό φῶς τοῦ Χριστοῦ τούς «ἐν σκότει καί σκιᾷ θανάτου καθημένους» σλαβικούς λαούς. Καί μαζί μέ τό φῶς τοῦ Χριστοῦ, νά τούς ἀνοίξουν τόν δρόμο πρός τόν πολιτισμό καί νά τούς δώσουν μέ τή γραφή πού δημιούργησαν γι᾽ αὐτούς, τή δυνατότητα νά ἐκφράζονται καί νά διαβάζουν.

Καί ὅλα αὐτά τά ἐπέτυχε ὁ ἅγιος Φώτιος καί οἱ μαθητές του, γιατί εἶχαν ὡς σύνθημα τῆς ζωῆς τους τόν λόγο τοῦ ἀποστόλου Παύλου, ὁ ὁποῖος ἀποτελεῖ καί τό θέμα τῆς σημερινῆς ὁμιλήτριας, τῆς θεολόγου κ. Ἰουλίας Χατζηδάκη, «οὐ γάρ ἐπαισχύνομαι τό εὐαγγέλιον». 

Αὐτό θά πρέπει νά εἶναι καί τό σύνθημα τῆς δικῆς μας ζωῆς, ἀκολουθώντας τό παράδειγμα τοῦ ἱδρυτοῦ τῆς τοπικῆς μας Ἐκκλησίας, τοῦ πρωτοκορυφαίου ἀποστόλου Παύλου, ἀλλά καί τοῦ προστάτου τοῦ Συλλόγου σας, ἁγίου καί μεγάλου Φωτίου. Ἰδιαιτέρως μάλιστα σήμερα πού ζοῦμε δυστυχῶς μία προσπάθεια νά πληγεῖ ἀκόμη περισσότερο ἡ οἰκογένεια μέ τόν νόμο πού θά ἀναγνωρίζει τήν ἀθέμιτη καί ἀντίθετη πρός τίς ἐντολές τοῦ Θεοῦ ἕνωση ἀτόμων τοῦ ἴδιου φύλου, ὀνομάζοντάς τες μάλιστα γάμο καί δίδοντας τό δικαίωμα τῆς τεκνοθεσίας, ἐνῶ συγχρόνως θά στερεῖ ἀπό τά παιδιά αὐτά τή δυνατότητα νά μεγαλώνουν μέ τή φυσική μητέρα ἤ καί τόν φυσικό πατέρα τους.

Δέν εἶναι δυνατόν νά μήν ἀντιδράσουμε σέ αὐτό τόν νόμο πού προσβάλλει τόν νόμο τοῦ Θεοῦ καί τόν ἱερό θεσμό τοῦ γάμου καί τῆς οἰκογενείας, ὅταν ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ εἶναι σαφής, καί ὁ ἀπόστολος Παῦλος τό διατυπώνει ξεκάθαρα λέγοντας: «οὐκ οἴδατε ὅτι ἄδικοι Θεοῦ βασιλείαν οὐ κληρονομήσουσιν; μή πλανᾶσθε· οὔτε πόρνοι οὔτε εἰδωλολάτραι οὔτε μοιχοί οὔτε μαλακοί οὔτε ἀρσενοκοῖται … βασιλείαν Θεοῦ κληρονομήσουσιν».

Ἄς μήν ἐπαισχυνθοῦμε καί ἐμεῖς τό εὐαγγέλιο καί ἄς δώσουμε τή δική μας ὁμολογία, ἐκφράζοντας τήν ἀντίρρησή μας στόν ὑπό ψήφιση νόμο.

Θά ἤθελα νά καλέσω ὅμως τώρα τό Βῆμα στήν ὁμιλήτριά μας, ἀφοῦ τήν εὐχαριστήσω γιά τόν κόπο πού ἔκανε νά ἔρθει στήν πόλη μας γιά νά ὁμιλήσει. 

Ἔχετε τόν λόγο. Σᾶς εὐχαριστῶ πολύ.

ΓΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ